Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići u fazi puštanja u probni rad

Realizacija projekta “Izgradnja vodovoda Tepe-Hrvatinovići ” je u fazi puštanja u probni rad , odnosno za objekat je izdato odobrenje za upotrebu i zajednička komisija Općine Tešanj i JP Rad Tešanj je konstatovale da se može pustiti u probni rad u trajanju od 12 mjeseci. U toku trajanja probnog rada izvršiti će se provjera funkcinalnosti i ispravnosti sistema  sa otklanjanjem eventualnih nedostataka.

Realizacija projekta je otpočela 2008. godine sa izradom projektne dokumentacije od Idejnog rješenja do Glavnog projekta za izgradnju rezervoara R1 zapremine 100 m3, zatim izgradnju rezervoara R2 zapremine 50 m3, izgradnju Pumpne stanice sa rezervoarom cca 10  m3 i izgradnju distributivnog i potisnog cjevovoda sa sekundarnom mrežom za naselja Tepe, Hrvatinoviće,Tugoviće i Joldiće.
Izgradnja od otpoćela 2014. godine za R2, zatim 2015. godine za  R1, 2017. godine za PS i 2018. godine za Distributivni i potisni cjevovod sa sekundarnom mrežom ukupne dužine cca 9000 metara.
Vodovodni sistem je projektovan za 1100 korisnika ili 300 domačinstava, do sada je u upotrebi cca 50 %  korisnika .
Investicija projektovanja, izgradnje i nadzora nad izgradnjom  vodovodnog sisitema Tepe-Hrvatinovići je u ukupnom iznosu od cca 610.000,00 KM i finansirana je  iz sredstava vodnih naknada ZDK, Budžeta Općine Tešanj i učešća građana.

Ugovorom zaključenim između Općine Tešanj i JP Rad Tešanj otpočela je upotreba objekta  u dijelu  puštanju u probni rad sistema vodovoda i eventualne smetnje i nepravilnosti u funkcionisanju potrebno je obavijestiti nadležne u JP Rad Tešanj.

Powered by WPeMatico

About Press Opcine