Laž

Teška li je prevara da svome bratu pričaš nešto što on vjeruje, a ti, ustvari, lažeš!

hadis

Laž je svjesno izrečena neistina ili obmana. Kažu da svako slaže barem jednom u životu, neki mnogo puta, a neki nastoje od laži napraviti istinu. Ponekad ljudi lažu bez određene specifične namjere, bez zlobe, pokušavajući se zaštititi od emocionalne boli ili čak učiniti nešto dobro (na primjer, pomiriti dva čovjeka koji su se iz nekih razloga posvadili). Ali u osnovi je laž povezana s iluzijom i prevarom.

Na žalost, može se uočiti da se laž često koristi kao taktika u odnosima prema drugim ljudima a radi postizanja određenih sebičnih ciljeva. Onaj ko to čini postepeno potpuno gubi osjećaj krivnje. A kada se prijeđe granica između onog što je ispravno i pogrešno, između onog što je dopušteno i nedopušteno, između onog što je dobro i loše tada je čovjek spreman na sve i sve je spreman pravdati. Živeći u istini, čovjek postaje autentičan, a kad laže, on radi najviše protiv samoga sebe. Laž je propast a istina je spas makar se kratkoročno čovjeku činilo da mu laž može donijeti neku korist. Živeći u laži, čovjek se degradira kao osoba. Laž je bolest srca koja napada svako ljudsko biće. Kažu kada bi čovjek mogao osjetiti koliko laž smrdi zaprepastio bi se. Ipak, za laž je uglavnom potrebno dvoje: onaj ko laže i onaj ko će mu povjerovati.

Čovjek može lagati i samome sebi. To se događa onda kada nema hrabrosti priznati i prihvatiti istinu koja je teška i bolna, nego zavarava samoga sebe vjerujući da je istina ono što bi on želio da bude. Čovjek koji misli da je s njime sve u redu, da su uvijek drugi krivi za sve nevolje u životu, da se on nema ni zašto i nikada kajati, jest čovjek koji ne priznaje istinu prema samome sebi. Čovjek koji bježi od istine postaje žrtva svoje laži. Kad jednom počne lagati sebi ili drugima, čovjek upadne u jednu mrežu laži koja ga sve više zarobljava dok ga na koncu ne uguši.

Savremeni čovjek je izložen svakodnevnom teroru mnoštva informacija koje ne uspijeva apsorbovati, koje mu u krajnjem nisu ni potrebne, a mnoge od njih su naprosto lažne. U prenatrpanosti informacijama sve je teže razaznati između istinitog i lažnog, važnog i nevažnog, stvarnog i virtualnog. To se posebno odnosi na istine i laži koje dolaze medijskim putem, o čemu najčešće znamo samo ono što uticajni svjetski mediji izvještavaju prema željama i interesima politike ili kompanija koje ih finansiraju. Takvom kontrolom i selekcijom informacija laž se postavlja iznad istine. Na žalost, sve je više onih koji oponašaju globalni trend, ne vodeći računa o tome gdje su granice ispravnog i pogrešnog, gdje istina nestaje a nastupa laž.

Političari se svakodnevno služe spinovanjem kako bi problem s jednog područja prenijeli na drugo i na taj način proizvode konfuziju u kojoj je teško razlikovati šta je istina, a šta laž, šta se stvarno dogodilo, a šta je politička predstava.

Fuad Šišić

About Fuad Sisic

Komentariši