Program osposobljavanja

To što znamo je kapljica, to što ne znamo je more.

Isaac Newton

Ovih dana su uručeni certifikati trogodišnjeg osposobljavanja polaznicima Druge generacije Pro-SDA. U isto vrijeme su uručeni certifikati za početni nivo polaznicima Treće generacije pred kojom su još dvije godine zajedničkog rada. Radi se o jedinstvenom programu na lokalnom nivou koji se samoodrživo razvija, bez velikih diploma i sponzora, uz međusobno razumijevanje i razvoj odnosa.

Temeljni moto Pro-SDA programa je znati ŠTA, znati KAKO i znati ZAŠTO. Osvrnuo bih se kratko na sadržaj završnog levela, kroz koji prolaze sve generacije Pro-SDA u Tešnju. Na potrebu da svi shvate važnost organizacije, njene strukture i njene svrhe postojanja. Organizacija ne smije služiti rukovodstvu, rukovodstvo mora služiti organizaciji. Rukovodstvo mora biti posvećeno viziji, ispunjenju misije – svrhe postojanja organizacije, treba da brine da uvijek postoji strategija koja će viziju prevoditi u dnevne aktivnosti, u dostizanje jasnih ciljeva koji vode ostvarenju vizije. Mora postojati monitoring, ocjena napretka, i poduzimanje potrebnih mjera. Osposobljavanje uposlenih i saradnika je obaveza najvišeg rukovodstva. Ne ukazivati kako neko ne zna, nego prepoznavati potrebu osposobljavanja, edukacije i treninga, otkrivanje sklonosti da se prava osoba nađe na pravom mjestu. Ključni procesi u organizaciji moraju biti prepoznati, otklonjena uska grla i kapacitirani potrebnim resursima, uključujući žive sudionike.

Rukovodstvo mora držati fokus na bitne stvari. Razlikovati bitno od nebitnog, važno od manje važnog, hitno od manje hitnog. To je moguće ako rukovodstvo služi organizaciji. Ako želi da sebe afirmiše i promovoira onda se fokus i prioriteti najčešće žrtvuju. Na tom putovanju, u realizaciji dnevnih aktivnosti, u operacijama nužna su stalna poboljšanja. Ista aktivnost sa istim resursima na isti način ne može se dugo obavljati. Gubi se konkurentnost. Gubi se prednost. Zaostaje se, ponekada nestaje. Uraditi svaki posao na najbolji mogući način, kroz periodičnu analizu grešaka, propusta, nepotrebnih gubitaka i kroz naučene lekcije vodi osposobljavanju.

Stoga su sastanci važni. Oni treba da su dobro pripremljeni. Informacije, analize i izvještaji koji se razmatraju treba da su adekvatno struktuirani. Prilagođeni sudionicima sastanka kako bi svima bilo jasno gdje su sada, gdje trebaju biti i kako planiraju tamo stići. Vođenje sastanaka i uključenost sudionika treba da je fer i argumentovano, bez skrivenih motiva i predodređenih odluka. Sinergija ljudi koji rade zajedno se gradi na povjerenju, dosljednosti i fer odnosima. Putovanje ka ostvarenju vizije se može preispitati, revidirati, promijeniti ali uvijek smisleno i razložno. Dubinsko značenje promjene treba biti svima vidljivo jer tako se upotpunjuje snaga. U jedinstvu je snaga ako prethodno živi u našim odnosima, inače to postaje parola koja se po potrebi koristi.

Rukovodstvo je odgovorno za viziju i definisanje strateških ciljeva, osiguranje resursa i osposobljavanje sudionika a menadžment je odgovoran za operativnu izvrsnost i realizaciju postavljenih ciljeva na dnevnom /sedmičnom /mjesečnom nivou. Informatička podrška u organizaciji zbog toka informacija postala je presudna. Efektivna i efikasna informatička podrška sa osposobljenim sudionicima daje mnogo prednosti da se uči iz prošlih događaja i naučene lekcije ugrade u budućnost. Naravno, donošenje odluka na bazi činjenica je nezamislivo bez ove podrške. Vrijednosti, moral i etika su na kraju ono što ljude definiše. Nikakvi rezultati ne mogu potvrditi vjerodostojnost koliko način na koji se ostvaruju rezultati. Kako god struktuirali vrijednosti: osobne, društvene, ekonomske, vjerske, političke..u dubini se radi o ljudskim vrijednostima, i nemoguće se sakriti ako kažemo npr: pa to je politika ili biznis.

Stoga je komunikacija među ljudima, bez obzira na hijerarhiju, temelj odnosa. Naravno, hijerarhiju treba poštovati. Kao što svako “iznad” treba demonstrirati ponašanje koje zavređuje poštovanje a ne koristiti hijerarhiju da bi se demonstrirala ovlaštenja. Svakako, ovlaštenja treba koristiti na pravi način i u pravo vrijeme. Donošenje odluka je prvenstveno vezano za etiku, a onda za pravila. U jednoj osobi je mnogo toga. Nekada je potreba da neko većinu dana bude vizionar, nekada da cijeli dan kreira ambijent i bude trener, nekada cijeli dan da bude timski igrač bez obzira na poziciju. Nekada u jednom danu mora sve pomalo.

Čovjek je posebno dizajniran. Opremljen ful opremom. Samo je do čovjeka koliko će biti svjestan toga i koliko će zbog toga biti odgovoran. Jer niko nema razloga da se “uzdiže” i svako ima dovoljno razloga da bude ponizan. I dostojanstven.

About Fuad Sisic

Komentariši