Obavijest o obnovi šumskog prosjeka

Elektroprenos BIH, Operativno područje Tuzla, dostavilo nam je obavijest da će u periodu oktobar-decembar 2020. godine vršiti obnovu uspostavljenog šumskog prosjeka, na dalekovodima DV 400 kV TS Tuzla 4-TS Stanari i DV 110 kV TS Doboj 1-TS Teslić, a koji svojom trasom prolaze teritorijom općine Tešanj.

Predmetna sječa će se obavljati kako u privatnim tako i državnim šumama, izvođač radova je firma Brković SM d.o.o. Zavidovići.

O Press Opcine