Javna rasprava: Nacrt odluke o lokacijama za groblja – mezarja na području općine Tešanj

Poziv na javnu raspravu možete pogledati OVDJE

Nacrt odluke možete pogledati OVDJE

O Press Opcine