Klub vijećnika SDP-a u OV Tešanj traži sazivanje Vanredne sjednice Vijeća zbog problema sa vodosnabdjevanjem na području Općine Tešanj

Zahtjev za Vanrednu sjednicu
Zahtjev za Vanrednu sjednicu

Posljednjih dana  građani Općine Tešanj suočavaju sa restrikcijama u opskrbi vodom iako smo svi bili uvjeravani da su ovakvi dani iza nas.

Mi u SDP-u Tešanj smatramo da prioritet rada općinske administracije mora biti obezbjediti građanima pristup pitkoj vodi.

Nedopustivo je da u 21. stoljeću, u Tešnju koji važi za razvijenu sredinu, Općinu koju mnogi uzimaju za primjer, uopšte moramo da pričamo o tome da neko nema pitku vodu.

Klub Vijećnika SDP-a u OV Tešanj već godinama prilikom usvajanja Budžeta insistira na izdvajanju sredstava za riješavanje problema vodosnabdjevanja.

Upravo je izdvajanje sredstava za unapređenje sistema vodosnabdjevanja bio jedan od razloga zašto je Klub vijećnika SDP-a, iako u vijeću djelujemo kao opozicija,  podržavao usvajanje Budžeta posljednjih godina.

Nažalost situacija u kojoj se trenutno nalazimo pokazuje da u ovoj oblasti nije urađeno dovoljno. Zbog toga je Klub vijećnika SDP-a pokrenuo inicijativu i u suradnji sa ostalim opozicionim vijećnicima prikupio potreban broj potpisa te od Predsjedavajućeg OV Tešanj  tražimo  sazivanje Vanredne sjednice OV Tešanj na temu problema u oblasti vodosnabdjevanja.

Općina Tešanj mora u što kraćem roku iznaći način da unaprijedi sistem vodosnabdjevanja kako bi redukcije vode konačno postale prošlost za naše građane.

 

Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj