Tešanjska bolnica je žrtva dogovora SDA – HDZ

Opća bolnica Tešanj
Opća bolnica Tešanj

Pred zasjedanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH SDP-ovi zastupnici su komentarisali Zakon o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju Javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, navodeći da  je SDP BiH dostavio pet amandmana koji se tiču kriterija podijele novca. Istakli su kako se po današnjem prijedlogu Vlade FBiH novac dijeli politički i da je nemoguće da Sveučilišna bolnica u Mostaru vrijedi više od oba klinička centra u Tuzli i Sarajevu ili da Opća bolnica „Abdulah Nakaš“, zbog domaćinskog poslovanja, baš kao i Opća bolnica u Tešnju budu zbog toga kažnjene! Pa su tako tešanjskoj Općoj bolnici prvobitno dodijelili tek jedan milion KM pomoći, iako je, kao i mostarska Sveučilišna bolnica, u svom sklopu imala COVID odjeljenje cijelo vrijeme pandemije.

Zvanični prijedlog Vlade FBiH o podijeli sredstava izgleda ovako: Najviše novca u ovoj raspodjeli dobila je Sveučilišna klinička bolnica Mostar – 63 miliona KM. Ujedno, ona je i najveći dužnik. Samo za porez krajem 9. mjeseca 2021. godine dugovala je blizu 70 miliona KM a KCUS 32 miliona i UKC Tuzla 30 miliona KM. Nezvanično saznajemo da će Vlada FBiH unutar samih kantona vršiti minimalne preraspodjele predviđenih sredstava, i to tako da će od pojedinih kantonalnih bolnica jedan dio prebacivati i na opće bolnice.

Kroz pet kriterija isti novac da se podijeli, kriterij pruženih usluga, kriterij broja pacijenata, kriterij poreznih dugovanja, komunalnih dugovanja i dugovanja dobavljačima, po 20% svakog tog kriterija i vlada da napravi izračun – pojasnio je Irfan Čengić prijedlog amandmana koje će dostaviti SDP BiH.

Ako bi bili usvojeni Amandmani SDP BiH tešanjsku Opću bolnicu sljedovalo bi znatno uvećanje novčane pomoći kod podijele ukupno namijenjenih sredstava. Nama, korisnicima usluga Opće bolnice u Tešnju, tako bi se znatno poboljšao kvalitet usluga i smanjio termin za čekanje na iste, jer bi se tim sredstvima ojačali materijalno i kadrovski kapaciteti u Općoj bolnici Tešanj.

Zajedno smo najjači!     

 

                                                                        Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

O OO SDP Tesanj