Preventivne mjere zaštite od poplava

U cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava, a kako bi se zaštitili stambeni objekti, poboljšao protok i očistilo korito od nanosa šljunka, rastinja, Služba civilne zaštite Općine Tešanj, uradila je mašinsko čišćenje korita rijeke Tešanjke, na području oko i pored mosta u centru Tešanjke, gdje se inače sakupljaju nanosi drveća, mulja itd.
Urađeno je uklanjanje većeg kamenja koje se posložilo sa strane i od njega napravila obaloutvrda, a time poboljšao protok.Izvođač radova je firma Tans putevi doo.

O Press Opcine