Izgradnja objekta OŠ 9. septembar Medakovo, III faza

Općinski načelnik Suad Huskić i direktor firme Inter doo Tešanj Dino Ahmić potpisali su danas Ugovor za III fazu radova za Izgradnju objekta OŠ 9. septembar Medakovo. Radovi III faze su izrada AB konstuktivnih elemenata, stropne ploče, stubova, greda, horizontalnih i vertikalnih serklaža i požarnog stepeništa sa izradom zidova od blok opeke. Vrijednost ugovora je 308.165,71KM. U prethodne dvije faze, izvedena je konstrukcija suterena i prizemlja.

O Press Opcine