Izrada novog dokumenta Strategije razvoja općine Tešanj

U toku je izrada novog dokumenta Strategije razvoja općine Tešanj. Cilj izrade jeste usklađivanje postojeće Strategije sa načelima i principima razvojnog planiranja utvrđenih važećim normativnim okvirom, te prilagođavanje programskog dijela.
Završena je prva faza izrade – Strateška platforma (situaciona analiza, vizija i strateški fokusi) i trenutno se radi na drugoj fazi, a to je Operativno planiranje – određivanje prioriteta, mjera i ključnih strateških projekata. Plan izrade nove Strategije razvoja općine Tešanj zaposlenicima je predstavio Almir Ljevaković, stručni savjetnik za upravljanje razvojem.
Rok za izradu nacrta ovog dokumenta i dostavljanje na razmatranje Općinskom vijeću je kraj 2022. godine.

O Press Opcine