Adaptacija Sale za sport i kulturu MZ Novi Miljanovci

Završeni su radovi na realizaciji projekta Adaptacija Doma – Sala za sport i kulturu MZ Novi Miljanovci, koji je finansiran sredstvima Općine Tešanj i UNDP-a. Izvedeni su radovi u dijelu demontaže i uklanjanja postojećih stolarskih pozicija, podne i zidne obloge od keramike, instalacije.  Urađena je podna ploča sale sa prethodnim izolacijama (i sanitarnih prostorija), malterisanje zidova, izrada novih vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija sa završnom opremom i sanitarijama, te izrada zidova i podova od keramičkih pločica, sanitarnih prostora, kancelarija i hodnika.

O Press Opcine