Preliminarna lista za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica

Na oglasnoj ploči u Općini Tešanj i Uredu Jelah, kao i na oglasnim pločama boračkih udruženja, u srijedu, 14.12.2022. godine istaknuta je Preliminarna lista za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2022/23 godinu.

Na preliminarnoj listi nalaze se 194 kandidata, od kojih 185 ispunjava uslove konkursa, a 9 ne ispunjava uslove.

Prigovori na Preliminarnu listu podnose se u roku od 8 dana od dana isticanja Preliminarne liste Službi za boračko invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj.

O Press Opcine