Zajedno za zajednicu

Općina Tešanj u saradnji sa Udruženjem građana Ruka Kalošević aplicirala je na Javni poziv Projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH koji finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, a realizuje razvojni program UNDP. Aplikacija je dobila visoke ocjene i odobrena je realizacija projekta Zajedno za zajednicu. Cilj realizacije aktivnosti je povećanje sadržaja, promocija aktivnosti, kao i poboljšanja uslova za rad Društvenog centra Dobropolje-Mekiš. Realizacija aktivnosti je počela 18.02. radionicom Obuka za rad u MS Office, nastavljeno je sa dvodnevnom radionicom Napredno programiranje, te edukacijom Tkanje na tradicionalnom tkalačkom stroju. Tokom vikenda je realizovana prva od dvije radionice Pokretanje i vođenje biznisa koje za cilj ima pripreme za apliciranje mladih osoba na Javne pozive za pokretanje biznisa. I u narednom periodu se očekuje realizacija niza aktivnosti i radionica. Svi građani su dobrodošli. Paralelno sa realizacijom aktivnosti provodi se procedura nabavke i instalacije centralnog grijanja ovih prostorija čime će uslovi za rad i funkcionisanje Društvenog centra biti podignuti na viši nivo.

O Press Opcine