Akcija proljetnog čišćenje okoliša na području općine Tešanj

Tokom protekle sedmice počela je akcija proljetnog čišćenje okoliša koja će trajati do 29. aprila 2023. godine. Akcija će biti provedena na teritoriji cijele općine, a počela je sa pojačanim aktivnostima JP RAD i radne grupe sa Biroa rada:

– Uređenje parka oko mezara Musi Ćazimu Ćatiću,

– Čišćenje kolovoza, trotoara i rigola od zaostalog posipnog materijala i otpadaka iz putnih kanala,

– Čišćenje korita rijeke od šiblja i smeća, od Kružnog toka prema Toplani, do Čifluka.

U dane vikenda (18.03. i 19.03.2023.), u povodu Dana planete Zemlje, uključilo se više grupa na različitim lokacijama:

– Čićenje izletišta Kiseljak (Izviđači i UG Sugar; oko 40 učesnika)

– Čišćenje obala rijeke Usore i jezera Mrkotić (SRD Blinker, učenici OŠ Abdulvehab Ilhamija u Kaloševiću; oko 100 učesnika)

– Čišćenje obala rijeke Usore i ribarske staze u Jelahu, Kraševu i Šijama (SRD Jelah-Tešanj Ribolovci, oko 30 učesnika)

– Čišćenje prostora prema rijeci Usori u Bobarama (Udruženje žena “Merdžan” Bobare, oko 30 učesnika)

– Čišćenje harema i mezaristana ( MIZ Tešanj- učestvovali polaznici mektebske nastave).

Za sve učenike su obezbjeđene vreće za smeće i rukavice ( cca.350 vreća za smeće i oko 250 pari rukavica). JP RAD je preuzeo, prevezao i deponovao sav prikupljeni otpada na gradsku deponiju.

Akcija se nastavlja i u narednim danima uz angažman radnika JP RAD Tešanj, radnika sa Biroa rada, kao i firmi koje su bile angažovane na zimskom održavanju puteva ( uklanjanje posipnog materijala poslije zimske sezone).

O Press Opcine