Regulacija odvodnje površinskih voda u MZ Jelah

Završeni su radovi na regulaciji odvodnje površinskih voda Sječe-škola u MZ Jelah. Izvođač radova je firma KM-GRADNJA d.o.o ,a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma PROJECT MANAGER AT-ŠE d.o.o. Tešanj.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine.

O Press Opcine