Utopljavanje objekata i obnova fasada

U toku je utopljavanje i obnova fasade na objektu Simetrala II, ulaz 2. Radi se o realizaciji projekta po javnom pozivu iz 2022. godine. Planirana vrijednost radova na ovom objektu je 76.298,10 KM, od čega je Općina Tešanj odobrila finansijsku podršku u iznosu od 28.884,17 KM.

Također, planirano je utopljavanje objekta u naselju Krndija na adresi Krndija 16. Vrijednost radova na ovom objektu iznosi 61.241,32 KM, a Općina je odobrila finansijsku podršku u iznosu od 21.241,32 KM.

Trenutno su samo ove dvije zgrade ispunile uslove iz javnog poziva. Isplate iz budžeta će biti završene nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji Sporazuma o sufinanciranju koji su potpisani sa predstavnicima stanara.

O Press Opcine