Asfaltiranje puteva na području općine Tešanj

Završeno je asfaltiranje puteva Dolac-Ćorići u MZ O.Planje i NC Babići u MZ Dobropolje-Mekiš. Izvođač radova je firma Dobojputvi d.d. Doboj Jug.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine i od građana.

O Press Opcine