Obavijest

Shodno članu 10.stav 2. Zakona o šumama ZDK, Poslovna jedinica Šumarija Tešanj je dostavila prijavu sječe za odjele 21. i 22. G.J. Tešanjka – projekti za izvođenje radova u šumarstvu- doznaka stabala na trasi autoceste koridora Vc.

Radove u navedenom odjelu obavljat će J.P. „Autoceste FBiH“ d.o.o.Mostar.

O Press Opcine