Analiza koncetracija polena za 2023. godinu

Polen ili cvijetni prah je čista praškasta tvar koju proizvode biljke i kao takav može da alergijski utiče na zdravlje ljudi, zbog čega se i provode određena mjerenja koncetracija alergenog polena. Općina Tešanj je izrazila opredjeljenje u pogledu navedenih mjerenja, te je nabavila odgovarajuću opremu za mjerenje polena. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je preuzeo obavezu očitavanja koncetracija, o čemu Općina Tešanj dobija redovne sedmične izvještaje.

Treba napomenuti da je 2023. godina prva godina mjerenja koncetracije polena na području općine Tešanj. Nakon tri godine provedenih mjerenja koncetracije polena moći će se uraditi polenski kalendar koji će dati konkretnije vremenske okvire i pokazatelje zastupljenosti polena na području općine.

Analizu koncetracija polena za 2023. godinu možete pogledati OVDJE

O Press Opcine