Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Februar, 2019

 • 15 Februara

  Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta

  U Sarajevu je održano početno predstavljanje projekta: Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta. Projekat traje 30 mjeseci i u njemu će sudjelovati 15 općina, među ...

 • 14 Februara

  Montaža betonskih nosača na mostu u Jelahu

  Nakon što su pripremni radovi na gradnji mosta Lejle Mulalić na rijeci Usori u Jelahu završeni, danas se radi montaža šest betonskih nosača. Postavljanje preostalih ...

 • 11 Februara

  Devastacija autobusnih nadstrešnica

  Prve autobusne nadstrešnice na području grada Tešnja su izgrađene 2007. godine a zatim svake naredne godine njihova gradnja je nastavljena po cijelom području općine Tešanj. ...

 • 8 Februara

  Javni poziv za korištenje bespovratnih sredstava za podršku poljoprivredi

  Projekat EU4Business je 1. februara 2019. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja). Prihvatljivi podnosioci prijava mogu biti ...

 • 6 Februara

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude: Projektovanje rekonstrukcije lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude: Projektovanje rekonstrukcije lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah možete pogledati ovdje Powered by WPeMatico

 • 5 Februara

  Nove aktivnosti u projektu: Jačanje uloge mjesnih zajednica

  U sklopu projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica, koji je ušao u sam završetak prve faze, raspisan je javni poziv za projekte jedinica lokalne samouprave. Poštujući ...

 • 4 Februara

  Autoceste FBiH na radnom sastanku u Oćini Tešanj

  U Općini Tešanj održan je sastanak predstavnika Općine Tešanj i JP Autoceste FBiH sa učesnicima na izradi Studije uticaja na okoliš za dio Koridora 5c ...

Januar, 2019

 • 31 Januara

  Održana 25. sjednica Općinskog vijeća

  Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 13,00 sati održana 25. sjednica Vijeća, sa predloženim dnevnim redom: 1.Prijedlog Odluke o uslovima za obavljanje ...

 • 31 Januara

  Plan javnih nabavki za 2019. godinu

  Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki možete pogledati ovdje Plan javnih nabavki za 2019. godinu možete pogledati ovdje

 • 30 Januara

  Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka serverske i bazne opreme

  Odluku o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka serverske i bazne opreme možete pogledati ovdje Powered by WPeMatico