Održana svečanost uručenja nagrada studentima i učeniku generacije

studenti

Dana 10.08.2013 godine sa početkom u 11h u prostorijama OŠ „Gazi Ferhad-Beg“ u Jablanici održana je svečanost uručenja nagrada studentima sa područja Jablanice, Ripne, Čaglića, Roša, Koprivaca i Karadglija koji su upisali narednu godinu prvi put, kao i studentima završne godine, i učenici generacije OŠ „Gazi Ferhad-Beg“ Jablanica za šklosku godinu 2012/2013.

Ovo je bila 4 u nizu svečanosti uručenja nagrada za studente gore navedenog područja a u organizaciji udruženja „Tragovi-Crni Vrh“ u čijem sastavu djeluje radna grupa za praćenje rada obrazovnih institucija (škola i mektebi) kao i nagrađivanje studenata i učenika generacije. Sa današnjom svečanosti je nagrađeno preko 60 studenata i ukupno 5 učenika/ca generacije. Svi studenti i učenici su nagrađivani sa iznosom od 100 KM.

Više na:

Svecanost urucenja nagrada studentima i ucenici generacije

About Tesanj Net

Komentariši