Amir Brka / REČENICA

                                                     (Čitajući Seferisa)

Ne sukobljavaju se na nebu sretni anđeli i meleci,
oni su jedno, barem utoliko što sve im je apstraktno
i svejedno, a ovdje, dolje, čovjeka čovjek svojski
kolje, predstavljajući se posvećenim zastupnikom
tih bića eternalnih, iako uglavnom, kazujući pošteno,
nikada siguran ne bijaše da ona uopće postoje, da
nisu tek vlastita opsjenarska projekcija, imaginarij
kojim krvavu savjest umiruje, upisujući u njih uzroke
svoga kanibalizma, niječući postavke evolucionizma
i socijalizma, organicističkoga se držeći determinizma,
koji mimikrijski, pa ubilački eksplicitno, razvija do
bjesnila šovinizma, i fašizma, i nacizma, a Knjige,
ionako mu sumnjive, pervertira do satanizma, što ga
sve vodi ka hekatombi, jer neminovno će kataklizma,
dok ti želiš i, kako pjesnik veli, moraš da iziđeš iz
toga sna, iz svoje išibane kože, ali kako, o, hipotetični
Bože – prije no što te zgazi nesmiljena čizma nekoga
merkantilnog makijavelizma (hodžizma, popizma,
feudalizma, neoliberalizma, patriotizma…) od koje
bezglavo uzmičeš putem nesretnoga, autističnog
solipsizma, gdje ćeš zamuknuti konačno, izvan
svakoga izma, dok još smatraš, to jest dok nastojiš da
postojiš i da, kao zemljica klicu trave, u sebi sebe nosiš,
dok još nisi odustao, pristajući na konfiguraciju ovog
opskurnog nadrealizma, kad više nećeš moći da se
skloniš niti u prostore svoga lirizma, već samo u grob
crni, pa neka se oko trupla tvoga glože iskreni crvi,
nećeš im biti ni potonji ni prvi, dok čekaju nadzemnu
svetkovinu sveopće strvi

(31.10.2019.)

O Amir Brka

Amir Brka rođen je u Tešnju 1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1987.). U Tešnju vodi Centar za kulturu i obrazovanje, glavni je urednik časopisa za kulturu Diwan (Gradačac), bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine 2010-2014. godine.

Pjesničke i prozne knjige: Prirodni redoslijed (poezija), 1996; Bjelina paspartua (poezija), 1997; Zavičajni muzej (poezija), 1998; Antikrist u jeziku (poezija), 1999; Monografija grada (roman) 2001. i 2004; Na pergameni lica: 100 pjesama (1990-2000) (izbor), Sarajevo, 2001; Antikristul în limba (poezija, izbor), Bukurešt, 2001; Izložba sitnih životinja (poezija) 2003; Jedan u tome skupu (poezija, izbor), Priboj, 2003; Uređujemo staru kuću (poezija), 2005; Vrijeme sretnih gradova (poezija), 2006. i 2007; Đavo na Dunavu (poezija), 2008; Dovoljno za radost (poezija, izbor; edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga BZK "Preporod" Sarajevo), 2010; Turistički vodič (poezija), 2010. i 2011; Ruševine se podupiru (poezija, izbor), 2012; Crna sveska (proza), 2014; Tačka (poema), 2015; Čuvar groblja. Pjesme sa Ćatićem (poezija), 2015; Gazi Ferhad-beže iznova u Tešnju (poema), 2016; Sa palube. Epitafi iz »Adele« (poezija), 2017; Nebeski nomad (poezija), 2019; San o gradu (poema, sa slikama Miralema Srkalovića Lale), 2020; Sa pjesnikova odra (poema), 2020; Dijalektika tmine (poezija), 2020; Dan državnosti (poema), 2020; Poeme, 2021; San mizantropa (poezija).

Kulturna i opća historija, publicistika: Rudolf Zaplata - bibliografija, 2000; Svjetlosti kasabe. Iz kulturne povijesti tešanjskoga kraja, 2002; Teatar u tešanjskom teatru (ogled), 2003; Negativna geografija (eseji, kolumne, intervjui), 2005; Jerej ili Pseudosakralni pledoaje za genocid u Tešnju (studija), 2016; O dr. Ademu Handžiću. Uz stogodišnjicu rođenja (memorat), 2017; Nisim Albahari, tragični revolucionar (studija), 2018; Kenotaf za ubijene tešanjske Rome (studija), 2022.

Proučavajući kulturnu povijest, prvenstveno tešanjsku, objavio je još 10 knjiga.

Stvaralaštvo Amira Brke prevođeno je na brojne strane jezike, a uvrštavano je i u sve značajnije bosanskohercegovačke antologije. O njegovoj književnosti objavljen je veliki broj književnokritičkih tekstova, eseja i studija, kao i šest knjiga: Vojislav Vujanović: Kozmologija riječi, poliptih o pjesniku Amiru Brki (2007.), Enver Kazaz: Jezik negativne ontologije, poetički okviri književnog opusa Amira Brke (2016.), Almir Zalihić: Poetika razdešenih detalja Amira Brke (2016. i 2018.), U svijetu bez središta (zbornik sa naučnog skupa, 2017.), Milan Garić: Zapis o Knjizi ili Sabrano pjesničko govorenje Amira Brke (2019.), Kritičari o Amiru Brki (priredio dr. Muhidin Džanko, 2020.).

Nagrade i priznanja: Godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine (2001. i 2006.); Nagrada Planjax za najbolju knjigu poezije u Bosni i Hercegovini (2003.); Nagrada "Edhem Mulabdić" za najbolju bosanskohercegovačku novelu (2004.); Nagrada "Zeničko proljeće" za najbolju knjigu u Zeničko-dobojskom kantonu (2001, 2003, 2005, 2006. i 2011.); Nagrada Fondacije za izdavaštvo (2010.); Nagrada "Skender Kulenović" za najbolju knjigu u Bosni i Hercegovini (2022.); Plaketa Općine Tešanj (2005.) i Plaketa Zeničko-dobojskog kantona (2019.).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *