Prodaja nekretnine u Medakovu

Općina Tešanj na osnovu Javnog konkursa broj: 02-27-4-120/24 od 27.05.2024. godine prodaje nekretninu na lokalitetu Medakova, općina Tešanj, označenu kao k.p. br. 1200/1 ukupne površine 1362m2 (objekat površine 114m2+dvorište površine 1248m2) za K.O. Medakovo sa visinom početne naknade od 118.930,00KM.

Tekst Javnog oglasa dostupan je na oglasnoj ploči Općine Tešanj i lokalnim medijima, a možete pogledati i OVDJE

O Press Opcine