Tešanjski dnevnik 7-14.05.2018. godine

Pravi majski dani, sa puno sunca i kiše. Sedmica “nabijena” događajima. Da sam u radnom odnosu tražio bih benificirani radni staž. Neke događaje nisam mogao ni ispratiti pa sam zamolio Muju Pobrića (mog lektora i načelnika Odreda Crni vrh) da on napiše tekst o događanjima vezanim za izviđače jer sam ih sretao po gradu u velikom broju.

Svečano pušten u rad novi bunar u Jelah Polju

U Jelah Polju, uz veći broj zvanica, pušten je u sistem novi bunar očekivanog kapaciteta od 15 l/sec. Obzirom na značaj snabdijevanja pitkom vodom stanovništva općine, završene investicije u vodovodnu mrežu u Medakovu i Trepču i planiranu u Raduši, ovo je zasigurno jedna od najvažnijih investicija u Tešnju.

O značaju investicije, finansiranju i planovima u vodosnabdijevanju govorili su Adnan Lihić direktor JP Rad, Općinski Načelnik mr. Suad Huskić, ministar Himzo Smajić i premijer Ze-do kantona Miralem Galijašević koji su presjekli vrpcu, pustili u rad bunarsku pumpu i tako ovaj bunar uključili u sistem vodosnabdijevanja pitkom vodom.

Direktor direkcije Elektroprivrede Ze-do kantona, mr. Fuad ef. Omerbašić, Himzo Smajić, Miralem Galijašević mr. Suad Huskić i Adnan Lihić

Pravi kapacitet bunara će se moći znati nakon ekspoloatacije u različitim hidrometeorološkim uslovima, očekivani kapaciteet predstavlja 25-30% postojećih kapaciteta.Vrijednost investicije iznosi 440.000 KM. Općina Tešanj je učestvovala sa 50%, JP Rad sa 30% iMinistarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ze-do kantona 20%. Uz izgrađeni bunar u Miljanovcima, ovaj bunar čini prve kapacitete izgrađene nako početka osamdesetih godina. Prema informaciji Načelnika sa novim priključcima vodu je dobilo ili će dobiti 800 domaćinstava, a u primarnu i sekundarnu mrežu uloženo je oko 3 miliona KM.

Direktor Lihić je iznio podatak da su gubici vode u sistemu 25% ocijenivši da je to prihvatljiv procenat.

Načelnik mr. Huskić, ministar Smajić i premijer Galijašević uključuju pumpni sistem

Među mnogobrojnim zvanicama zapazio sam nedavno ponovo izabranog:predsjednika Udruženja privrednika Biznis Centar Tešanj-Jelah Senada Brku, Šemsudina Mehmedovića, pomoćnicu Načelnika Azru Musliju, Fuada Šišića ranijeg Načelnika koji je u svom mandatu započeo ove poslove, veći broj direktora javnih ustanova i privrednih organizacija.

Vodosnabdijevanje je bilo prioritet u svim Strategijama, pa i onih koje se realizuju u kontinuitetu od 2007. godine. Obzirom na veličinu investicije čini se da je realizacija mogla biti i brža. Ovakve investiciji u ovim iznosima ne moraju čekati novac vanbudžetskih sredstava. U blizini ovog bunara, prema informaciji direktora Lihića, istraživanja su pokazala da nema vode. Istraživanja su pokazala da vode ima za novi bunar na staroj lokaciji, ali je ona na prostoru Općine Usora pa su mogući problemi. U svakom slučaju nadam se da će se aktivnosti na iznalaženju novih izvorišta morati ubrzati, jer potrebe neće moći čekati novih desetak godina.

Održan 14. međunarodni sajam privrede

U organizaciji Udruženja privrednika Biznis Centar Jelah-Tešanj, na prostoru Distributivnog centra u Kraševu,održan je 14.međunarodni sajam privrede. Izlagalo je 200 firmi od čega njih preko 80% dolazi iz proizvodnog sektora. Zemlja partner je bila Italija, partner Privredna komora Federacije BiH, a pokrovitelj Općina Tešanj. Zemlje učesnice na sajmu su:Srbija, Slovenija, Hrvatska, Holandija, Austrija i BiH.

Sajam su otvorili:predsjedavajući Vijeća ministara dr. Denis Zvizdić, ambasador Italije u BiH Nj.E. Nicola Minasi i Senad Brka predsjednik Udruženja privrednika.

Prije ceremonijalnog presjecanja trake i zvaničnog otvaranja sajma prisutnima su se u posebnom veoma lijepo uređenom paviljonu obratili: Senad Brka, mr. Suad Huskić, premijer Ze-do kantona Miralem Galijašević, predsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić, NJ.E Nicola Minasi i dr. Denis Zvizdić.

Brka je govorio o učesnicima na sajmu, rezultatima privrede za prva tri mjeseca iznoseći podatke Carinske ispostave Kraševo da je izvezeno 365 miliona KM, a uvezeno 185 (gdje najveće učešće ima tešanjska privreda), mr Huskić je govorio o aktivnostima i rezultatima Općine, a Galijašević Ze do kantona.. Minasi je iznio podatak da u BiH egzistira 70 italijanskih firmi koje zapošljavaju preko 10.000 radnika. Predsjedavajući dr. Zvizdić je imao duže izlaganje o stanju i perspektivama BiH.

S lijeva;NJ.E. Nicola Minasi, dr. Denis Zvizdić i Senad Brka

Omladinski hor iz Zenice je izveo tri kompozicije od kojih su dvije posvećene Bosni i Hercegovini, a jedna (Con Te Partiro’) zemlji partneru Italijiu sa prekrasnim vokalima čija imena nažalost nisam uspio zabilježiti. Ovog hora se dobro sjećam iz rata kada je pjevalo 70 djevojaka u najteže vrijeme rata sa istim današnjim dirigentom prof. Miljenkom Karovićem. U to vrijeme su otišli u Njemačku da pjevaju o Bosni.Program otvaranja moderirala je Dijana Mujanović, Al Jazeera.

Vansajamske aktivnosti obilježile su panel diskusije. Prva je bila na temu:Značaj banaka za funkcionisanje privrede u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji. Panelisti su bili: guverner Centralne banke Senad Softić, Amir Zukić Ministar Federalnog ministarstva razvoja,poduztništva i obrta, Nedžad Polić iz HIFA Group koji je predstavljao privredu i član Uprave UniCredit Bank d.d. Viliam Pätoprsty. Panel diskusiju je moderirala Dijana Mujanović.

Bilo je govora o kapitalu banaka i preprekama za njihov plasman sa stanovišta regulative i rizika i nedostatka investicija i programa koji ispunjavaju potrebne uvjete. Bilo je govora o kamati u odnosu na EU i okruženje koja, po ocjenama, ne predstavlja limit investiranja.

Druga panel diskusija bila je na temu:Ljudski resursi-kapital sadašnjosti i investicija budućnosti.

Panelisti su bili:Perica Percel iz Hrvatske obrtničke komore, Mia Glamuzina docent na Visokoj školi “Logos centar“Mostar, Jasmina Zejnilagić PK FBIH i Edin Jabandžić iz firme Madi d.o.o.

S lijeva: Dijana Mujanović, Nedžad Polić, Senad Softić, Amir Zukić, NJ.E. Nicola Minasi, prevodilac i Villiam Pätoprsty

Na aktuelnu temu o najvažnijem kapitalu firmi, ljudskim resursima, izneseno je dosta zanimljivih gledanja i rezultataispitivanja. Tako je iznesen podatak da je plaća na trećem mjestu kada je u pitanju zadovoljstvo radom i motivacija. Bilo je govora o odlasku u inostranstvo sve većeg broja radnika različitih zanimanja.

Održana je i treća panel diskusija (na kojoj nisam bio prisutan) na temu:Izvoz mlijeka i mesa na tržište EU kao poreduslov za jačanje poljoprivrede BiH. Organizatori ove panel diskusije su bili:Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona,USAID i kompanija Madi d.o.o.

Ono što je posebno obilježilo ovogodišnji sajam je jarbol i državna zastava postavljena preko puta sajmišta. U razgovoru sa Izudinom Ahmetlićem saznadoh da je ideja potekla od njega, a brat Hajrudin odmah prihvatio da finansira polovinu troškova izrade zastave i jarbola u Turskoj (nije niko u BiH mogao da uradi). Inžinjering iz Jelaha je prihvatio da uradi postolje, a Sulejman Hojkurić je ustupio zemljište.

Sajam svake godine izgleda sve bolje. Prostor, paviljoni, štandovi su svake godine sve bolji (uvedena klimatizacija) i na ovom sajmu je sva infrastruktura bila odlična.

Pored navedenih visokih gostiju bilo je tu još ministara, zastupnika na svim nivoima vlasti, predsjednik Udruženja privrednika Federacije BiH i drugi.

S lijeva: Jasmina Zejnilagić, Amela Kečo, Perica Percel , Mia Glamuzina i Edin Jabandžić

U razgovoru sa predsjednikom Udruženja privrednika Senadom Brkom i izvršnim direktorom dr. Mesudom Ajanovićem saznadoh da su imali nekoliko veoma uspješnih razgovora izvan protokola. Imali su razgovore sa Načelnikom općine Trebinje i njegovim saradnicima, zatim sa direktorom privredne komore Pečuha iz Madžarske.

Sadržajni razgovori su obavljeni i sa predstavnicima Privredne komore Padove članovima podswkcije CNA – Udruženje zanatlija, male i srednje privrede Padova na čelu sa Govanni Salvalaggio. Padova je veoma interesantna jer nemaju velikih kompanija, a imaju oko 112.000 malih i srednjih firmi, najviše porodičnih. Dogovoren je nastavak razgovora i konkretizacija zajedničkih interesnih aktivnosti

Sajam je bez protokola posjetio i Visoki predstavnik za BiH Valentin Incko i zadržao se na Sajmu 4 sata.

Sa partnerom sajma Privrednom komorom FBiH potpisan je Sporazum o kolektivnom pristupanju Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj u članstvo Privredne komoreFBiH

Jarbol je visok 70 metara, a zastava je dimenzija 30×20 m. Noću je osvjetljena reflektorom. Smatara se da je to najveća državna zastava na najvišem jarbolu u Jugoistočnoj Evropi.

U okviru sajamskih aktivnosti organiziran je i gala koncert na platou ispred Cko. Nastupili su poznati interpretatori zabavne i narodne muzike Armin Muzaferija i Enes Begović. Vrijeme je bilo prijatno, bez kiše, sa puno gledalaca čiji broj je bilo teško procijeniti, jer su se nalazili i u parku i na mostu, a skoro da je ulica 1. marta bila popunjena. U samom gradu to veće bilo je veoma živo sa dva muzička i dva književna događaja sa počecima od 18-20.30 h.

Dr. Ajanović iz Udružeja privrednika je veoma zadovoljan saradnjom sa Agencija produkcija iz Visokog i Arminom Muzaferijom jer su po veoma povoljnim finansijskim uvjetima obezbijedili veoma kvalitetnu binu sa svim potrebnim tehničkim mogućnostima (rasvjeta, zvučnici, prostrana bina i dr.) kao i sam nastup Armina Muzeferije. I za prošlogodišnji koncert je angažovana oprema ove firme.

Armin Muzaferija je izveo i dvije ilahije

Održan koncert pod nazivom U susret Ramazanu

Već 13 godina Udruženje žena “Naša porodica” organizira koncert pod nazivom U susret Ramazanu. Ove godine, kao i više puta do sada, izvođači su bili članovi Omladinskog ansabmla Tešanj. Orkestar pod rukovodstvom Damira Galijaševića, hor i solisti Omaladinskog ansambla Tešanj izvodili su duhovne pjesme. Koncert je održan na platou ispred Centra za kultutu i obrazovanje. Gošća je bila poznata interpretatorka sevdalinke, ali i duhovnih pjesama, Nusreta Kobić.

Emina Ajanović, predsjednica Udruženja žena “Naša porodica” govorila je o desetogodišnjem organizovanju koncerta i nastupajućem mjesecu posta Ramazanu.

Nusreta Kobić orkestar i hor OAT

Ručak za majke šehida i poginulih boraca

Vrijedne članice Udruženja žena “Naša porodica” i ove godine, već deseti put, organizovale su ručak i druženje majki i članova porodica šehida i poginulih boraca. Pozvano ih je oko 300. Svake godine ih je sve manje onih koje se odazovu pozivu zbog smrti ili bolesti. Bilo ih je 130. Zajedničkom ručku prisustvovao je načelnik mr. Suad Huskić sa pomoćnikom Sabahudinom Omerbašićem, zatim Šemsudin Mehmedović i Sead Brkić predsjednik Udruženja porodica šehida i poginulih boraca i nekoliko predsjednika mjesnih zajednica koji su učestvovali u organizaciji prevoza majki i članova porodica. Članice Udruženja će tokom Ramazana posjetiti majke koje nisu mogle doći na zajednički ručak.

Kad god dođem na ovaj skup prva misao mi je količina tuge kroz protekle godine i koliko prolivenih suza. Na ovakve skupove bi trebalo dovesti one (i njihove bračne partnere) koji mašu ratnim zastavam. Ratno zlo se najbolje može vidjeti na licima roditelja djece čija je mladosti naprasno ugašena.

Mnoge majke nisu mogle sakriti suze, a koliko ih je tek proliveno protekle 23 i više godina?

Izviđači prikupljaju pomoć za oboljelu Elmu Burić

Na Gornjoj čaršiji u utorak i petak mogli su se vidjeti mladi članovi Odreda izviđača Crni vrh kako skupljaju novac prodajom kolača za oboljelu djevojčicu Elmu Burić iz Visokog,rođenu 2001.godine,učenicu prvog razreda gimnazije kojoj je dijagnosticirana mišićna distrofija i skolioza kičme sa iskrivljenjem 50%.Elma ide na operaciju 28.5.2018.godine u Zagreb.Zahvaljujući našim članovima,roditeljima i građanima Tešnja te slastičarnicama iz Tešnja prikupljena je značajna suma novca koja će biti uplaćena na račun.Koordinatorica akcije je Aida Dedić,članica načelstva odreda i načelstva SIFBiH.


Aida Dedić sa mladim pčelicama i poletarcima iz Tešnja

Održano takmičenje “Izviđački susreti” u Tešnju

Odred izviđača “Crni vrh” iz Tešnja bio je domaćin sedmih “Izviđačkih susreta FBiH”. Na takmičenje se prijavila 41 ekipa iz mnogih odreda i mjesta Bosne i Hercegovine koji su se prije svega družili, širili prijateljstvo, a tek onda takmičili. Takmičenje je organizovano za kategoriju mlađi izviđači-planinke.

Prisutnima su se obratili i pozdravili učesnike i njihove pratnje Mujo Pobrić, starješina Odreda izviđača “Crni vrh” Tešanj i predsjednik SiFBiH, te načelnik općine Suad Huskić koji je otvorio takmičenje. Nakon što su im saopštena pravila takmičenja, mladi izviđači su pokazali htijenje i znanje u želji da budu bolji i najbolji. Na kraju, rečeneno je da je rezultat bio u drugom planu, jer su mnogi mališani iz FBiH prvi put došli u Tešanj, razgledali grad i njegove znamenitosti, te sretno otputovali u svoja mjesta puni utisaka i emocija.

Učesnici takmičenja “Izviđački susreti” Tešanj 201

Najbolje ekipe su:

1.”Šefice” OI Zvijezda Vareš

2.”Kota 96 ” Izviđači Brčko distrikt,

3.”Kotrljajuće kamenje” OI Neretva Konjic

Najbolji strijelci su iz OI Zvijezda Vareš.

Najbolja ekipa na općinskom nivou je “Astra”, drugo mjesto osvojio je “Let plavih ptica”,a treće mjesto “Aidini medvjedići”. Ovo sedmo izviđačko takmičenje podržalo je i 29 volontera koji su bili uključeni u provedbi takmičenja.

Tešnjaci na Maršu antifašista u Sarajevu

Članovi Općinske organizacije SDP BiH Tešanj uzeli su učešće i na ovogodišnjem, drugom, “Maršu antifašista” u Sarajevu. Marš su, u sklopu obilježavanja 9. maja – Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, organizovali SDP BiH i UABNOR BiH.

Učešće na ovogodišnjem Maršu uzeli su građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali je Marš imao i međunarodni karakter, jer su ga podržali i antifašisti iz susjednih zemalja. Učesnicima Marša su se obratili Predsjednik UABNOR BiH dr. Bakir Nakaš, Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić, Predsjednik organizacionog odbora Muzafer Šehović, te Ranko Ostojić zastupnik u Saboru RH. Svi govornici su istaknuli važnost da u ovo vrijeme očitog buđenja i jačanja neofašizma u regionu, sa ovakvog skupa, iz Sarajeva, pošalje jasna poruka da ideje antifašizma još žive i da mnogi građani baštine tekovine antifašizma i NOR-a, te da neće dozvoliti da se nastavi falsificiranje prošlosti, a sve sa ciljem da se obezvrijedi značaj i uloga jugoslavenskog, antifašističkog pokreta, kao i hiljade onih koji su dali svoje živote u NOR-u.

(Informacija iz Saopćenja OOSDP)


Održana promocija knjige Kapiten jednog teškog vremena Vlatka Glavaša

U organizaciji izdavačke kuće Planjax (koja je ujedno i izdavač knjige) u maloj sali Cko održana je promocija knjige Kapiten jednog teškog vremena,autora Vlatka Glavaša. Knjigu su promovisali: Senudin Safić novinar, mr. Sakib Kurtić i dr. Bajruzin Hajro Planjac. Moderator na promociji je bio Ramiz Brkić.

Vlatko Glavaš je simbol BiH. Igrao je za našu reprezentaciju i bio kapiten kada je to bilo najteže. O tome najbolje govore njegove riječi koje se nalaze u knjizi:

“Bio sam kapiten tima u jednom teškom vremenu, kada mnogi nisu htjeli da igraju za BiH. Nisu vjerovali da ćemo uopće imati reprezentaciju. Uvijek sam govorio, a i danas kažem, nikada nisam imao rezervnu domovinu. Moja jedna i jedina domovina je BiH, a moje Bugojno je bilo i ostalo u BiH. Tako sam rekao i prvom predsjedniku BiH Aliji Izetbegoviću, kada me je pitao hoću li se odazvati pozivu reprezentacije”.

Projekt menadžer knjige i prijatelj Vlatka Glavaša je Muris Jabandžić koji je zajedno sa Vlatkom igrao za mladu reprezentaciju BiH 1979 i 1980. godine. Promociji je prisustvovao i Šemsudin Mehmedović. Svim posjetiocima je uručen primjerak knjige besplatno.

S lijeva: Ramiz Brkić, dr. Bajruzin Hajro Planjac, mr. Sakib Kurtić, Vlatko Glavaš i Senudin Safić

Održan Predramazanski koncertKUD-a Pobjeda

U velikoj sali Cko, KUD Pobjeda održao je koncert pod nazivom Predramazanski koncert. Izvedene su igre prema koreografiji r. dr. Muhidina Alićehajića i Elezović uz pratnju orkestra pod rukovodstvom Ediba Smailbegovića.

Koncertu su prisustvali i učenici osnovne škole iz Turske koji su u gostima OŠ Huso Hodžić

Adna Smailbegović je nastupila uz pratnju orkestra KUD Pobjeda

Održano Veče poezije mladih pjesnika

U organizaciji Medine Šišić u ljetnoj bašti HD-slastičarnice održano Veče poezije mladih pjesnika

Mladi pjesnici prije čitanja svoje poezije

Bile su to pjesme Sare Peksin, Ana Marija Pilipović, Mirza Kruško, Tarik Skopljak, Harun Bajrić, Medina Šišić i Raza Žilić

Enida Članjak Kudra stekla zvanje doktora veterinarskih nauka


Enida Članjak Kudra u petak 11.5. odbranila je doktorsku disertaciju na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pod naslovom: “Zastupljenost rezidua kokcidiostatika u konzumnim jajima, jetri i mesu peradi na tržištu Bosne i Hercegovine” i tako stekla zvanje doktora veterinarskih nauka.

Dr. Enida Članjak-Kudra je kćerka r. doktora Muhameda Članka i majke Vasve. Rođena je 1976. godine u Zenici. Osnovno obrazovanje je završila u Tešnju, a srednje obrazovanje u Minhenu (SR Njemačka). Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je diplomirala 2004. godine. Pored odličnog uspjeha u toku dodiplomskog studija, mr.sc. Enida Članjak – Kudra je pokazala i izuzetne rezultate tokom postdiplomskog studija, te je 2011. godine odbranila magistarski rad pod naslovom Detekcija rezidua enrofloksacina u konzumnom pilećem mesu nakon eksperimentalne profilaktičke i terapeutske aplikacije.

Na mjesto višeg asistenta na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica Veterinarskog fakultetaUniverziteta u Sarajevu je primljena 2011. godine, gdje i danas radi. Do sada je bila učesnik više nacionalnih i internacionalnih istraživačkih i razvojnih projekata, a kao autor i koautor do sada je objavila 53 naučna i stručna rada iz oblasti higijene i tehnologije hrane i jednu naučnu knjigu.

Uspješno je apsolvirala više stručnih treninga iz oblasti savremenih nastavnih metoda te metoda iz oblasti sigurnosti hrane u SAD, Italiji, Španiji, Estoniji, Njemačkoj, Makedoniji i Srbiji. Udata je i majka jednog djeteta.

Foto zabilješka

Preuzimajući uvezane Dnevnike iz Grafik komerca primjetih na stolu veću korpu sa voćem. Sa velikim zadovoljstvom članovi porodice Fadila Bajraktarevića (o kojima sam pisao u prošlom Dnevniku) puni zahvalnosti objasniše mi povod za korpu sa voćem.

Naime prilikom otvaranja Sajma Fadilu je pozlilo. Onesvještenom je pritekao u pomoć sin, dr. Mesud Ajanović, zatim medicinska ekipa na Sajmu. Brzo je otpremljen je u Polikliniku Doboj Jug, zatim u Opću bolnicu u Tešanj. Fadil se oporavio i sljedeći dan je već bio u pokretu. Organizatori Sajma Udruženje privrednika su se interesovali za stanje svog (možda i najstarijeg člana, šaljući mu u znak pažnje i željom za brz oporavak korpu sa voćem. Gesta vrijedna pohvale.

Adnan Kotorić u finalu takmičenja ZMBT osvojio peto mjesto

Veoma popularno takmičenenje pjevača Zvjezda možeš biti ti (ZMBT) u organizaciji TV Hayat je završeno. U finalu je nastupilo 9 takmičara i takmičarki, a naš Adnan Kotorić po ocjenama stručnog žirija je osvojio peto mjesto

U ovakvoj vrsti takmičenja prije par godina natakmičenju Grand produkcije u kategorilji mlađih takmičara Zvjezdica Granda treće mjesto osvojio je Nermin Handžić

Otvorena izložba slika Danijela Garića

U organizaciji Cko otvorena je izložba slika Danijela Garića. O Garićevim slikamaje govorio Miralem Brkić, a izložbu je otvorila, naša stara poznanica kada je slikarstvo u pitanju, Admira Bradarić.

S lijeva:Miralem Brkić, Danijel Garić, Admira Bradarić i Amir Brka

Izložbu prati i katalog slika sa biografijom autora i tekstom Miralema Brkića.

Danijel Garić je rođen u Sarajevu 1982. godine. Završio je Srednju školu primjenjeneumjetnosti i Akademiju likovne umjetnosti, Nastavnički odsjek u Sarajevu. Položio je stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad u Sarajevu. Izlagao je slike na više izložbi i manifestacija, a ostvario je niz dobrih rezultata u radu odgojno-obrazovne nastave (projekti, izložbe, festivali idr.).

O slikama Danijela Garića, Miralem Brkić je u katalogu, između ostalog, zapisao zapisao:

“Kao posmatrač osjećam da je Galićev umjetnički nerv senzibilan za doživljaj odsutnosti onoga što se čeka i na njegovim slikama, ulica i šine čekaju tramvaj, putnica koja čeka prevoz, prozor koji čeka pogled.

Senzibilitet je to koji se prirodno ostvaruje u temi grada koja iskreno korespondira i sa savremenim pogledom urbanog bića umjetnika koji u čistoj geometriji linija niže svoj koloristički izraz. Ali u tom koloritu se još uvijek osjeća zadivljenost širokim rasponima boja, valerskim efektima koji su više preuzeti nego lično doživljeni. Mislim da će najvažnije biti u tom koloritu ostvareni iskorak jer Galić jest prije svega kolorista”.

Studenti Fakulteta političkih nauka posjetili Tešanj

Studenti Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva posjetili su našu Općinu da bi se susreli sa praktičnim znanjima i rezultatima jedne uspješne lokalne zajednice. Primio ih je Načelnik Općine mr. Suad Huskić sa pomoćnikom Hamzalijom Hojkurićem i predsjedavajućim OV-a Senad Subašić. Prezentiran im je način finkcionisanja lokalne zajednice, budžet, vrste prihoda, planovi i rezultati rada. Bilo je dosta pitanja,a nakon završenog boravka kod općinske administracije obišli su grad i upoznali se sa njegovim znamenitostima.

Stare fotografije

KUD Pobjeda sa “šefom” r. dr. Muhidinom Alićehajićem

KUD Pobjeda na jednom nastupu u Domu kulture početkom osamdesetih

Sa table na Gornjoj čaršiji