Tešanjski dnevnik 5-12.4.2021. godine

Kada je u pitanju epidemija, građani se plaše sa svih strana. Prvo vakcine nisu pouzdane, Astra Zeneka prouzrokuje tromb, koji opet može izazvati moždani, srčani udar ili emboliju pluća. Pojavljuju se vijesti u sredsvima informisanja, na osnovu pisama, kako pacijenti umiru na “Malina respiratorima” u UKC-a Sarajevo. Tamo sada ulaze istražitelji, a onda se sve ispolitizira, vakcina za građanstvo nema, a tačan termin masovne vakcinacije se još ne zna. Mnogi stanje zloupotrebljavaju. Krivične prijave podižu članovi porodica preminulih, ali i propali političari. Tako se u novinama pojavio (naravno tu je i fotografija) sa krivičnom prijavom advokat osnivač stranke koja je skoro zaboravljena. U utorak objavljena vijest o rekordnoj smrtnosti u BiH za protekla 24 h, 99 preminulih.

U ponedeljak počeo padati snijeg, a u utorak izmjerih 8 cm visine. Pao je na behar šljiva, krušaka, trešnji. Poljoprivrednici zabrinuti, posebno nakon hladnog jutra sa temperaturom na mojoj terasi od -4°C. Ne ide dobro ni sa proljetnom sjetvom.

U Sloveniji zabilježena najniža temperaturu u aprilu od kada se zna za mjerenje, -20,6°C u mjestu Nova Vlas.

Korona virus

I ove sedmice održava se visok nivo novozaraženih i preminulih. U Tešnju epidemija ne jenjava. Registrovano je u pet dana 110 novozaraženih osoba. Podaci o broju preminulih po kantonima i općinama nisu dostupni, ali kada se muslimani sahranjuju u sanducima onda se radi o oboljelom od Korona virusa. Takvih ukopa je bilo u Tešnju ove sedmice. Pojavljuju se slučajevi smrti, relativno mladih ljudi, nakon preležane Korone, pa se stanje straha još više povećava. Niko pouzdano nema podatke o eventualnim uzrocima smrti smrti nakon preležane bolesti, a da je posljedica virusa. U Tešnju je bilo nekoliko slučajeva pojave visokih vrijednosti šećera pa i sa smrtnim posljedicama.

5.4.

U BiH registrovana 931 novozaražena osoba (FBiH 673, RS 208, DB 50), preminule 84 osobe (FBiH 50, RS 31, DB 3)

6.4.

U BiH registrovano 636 novozaraženih osoba (FBiH 433, RS 179, DB 24), preminulo 66 osoba (FBiH 42, RS 21, DB 3).

U Tešnju registrovane 23 novozaražene osobe.

7.4,

U BiH registrovane 1.093 novozaražene osobe (FBiH 628, RS 442, DB 23), preminulo0 99 osoba (FBiH 63, RS 33, DB 3).

U Tešnju registrovane 22 novozaražene osobe.

8.4.

U BiH registrovane 1.742 novozaražene osobe (FBiH 1.163, RS 474, DB 105), preminulo 79 osoba (FBiH 46, RS 30, DB 3).

U Tešnju registorvaea 24 novozaražene osobe

9.4.

U BiH registroane 1.582 novozaražene osobe (FBiH 1.001, RS 457, DB 124), preminule 84 osobe (FBiH 63, RS 16, DB 5).

U Tešnju registrovano 26 novozaraženih osoba.

10.4.

U BiH registrovano 1096 novozaraženih slučajeva (FBiH 651, RS 353, DB 92), preminule 82 osobe (FBiH 46, RS 34, DB 2).

U Tešnju registovano 15 novozaraženih osoba.

11.4.

U BiH registrovano 1.198 novozaraženih osoba (FBiH 770, RS 364, DB 103), premila 61 osoba (FBiH 35, RS 25, DB 1).

Svečano pušten u rad novi vodovodni sistem Raduša

    Na uzvišenju Bijela zemlja koje se nalazi iznad farme Madi d.o.o. u Sejmen Polju na svečan način pušten je u rad novi vodovodni sitem koji će pokriti dugoročne potrebe MZ Raduša, i u slučaju da se broj stanovnika udvostruči.

Realizacija investicije traje od 2016. godine, rađena je u fazama, a njena ukupna vrijednost je oko 2 miliona KM. Investitori su:Vlada Ze-do kantona sa 600.000 KM, Švajcarska vlada preko UNDP-, a kroz Projekat općinskog i ekonomskog upravljanja (MEG) sa 700.000 KM, Općina je učestvovala sa oko 850.000 (građani korisnici 200×1.500 KM i preostali dio budžet Općine), JP Rad sa 106.000.

Radove su izvodili AB Trans d.o.o. Hidro line d.o.o.

Zbog epidemioloških mjera ograničen je bio broj zvanica. Svečanosti su prisustvovali:Premijer Ze- do kantona Mirnes Bašić, bivši i sadašnji ministri Ministarstva poljoprivrede šumarstva i
vodoprivrede Ze-do kantona:Himzo Smajić (sada zastupnik u Skupštini Ze-do kantona), Mirnes Bašić (sadašnji Premijer Vlade) i Mirsad Hadžić sadašnji ministar, Goran Štefanić UNDP, načelnik mr. Suad Huskić, predsjedavajući OV-a Amir Kurtić, direktor JP Rad Adnan Lihić, Šemsudin Mehmedović zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH, Vedran Kaser zastupnik u Skupštini Ze-do kantona, hadži Osman Jašić vlasnik Hidro line d.o.o., Almir Brka vlasnik AB Trans d.o.o., Salahudin Sinanović predsjednik Skupštine MZ, Selma Hasaničević zamjenica predsjednika Skupštine MZ, Safet Jašić zamjnik predsjednika Skupštine MZ Raduša, predsjednik građevinskog odbora Husein Samardžić,

S lijeva:Amir Kurtić, mr. Suad Huskić, Mirnes Bašić, Salahudin Sinanović, Goran Štefanić, Adnan Lihić. Djeca: Amina Artuković i Emin Jašić

Fotografisanje nakon puštanja vode u sistem, s lijeva:Adnan Lihić, Amir Kurtić, Himzo Smajić, Mirnes Bašić, Misrsad Hadžić i Suad Huskić

Prisutnima su se obratili: Selma Hasaničević, mr. Suad Huskić, Goran Štefanić, Mirsad Hadžić, Mirnes Bašić.

UNDP je dodijelio zahvalnice: općini Tešanj (preuzeo mr. Suad Huskić) i JP RAD d.d. Tešanj (preuzeli Adnan Lihić i izvršna direktorica Ermelina Hatidžić), za učešće i postignute rezultate u MEG projektu.

Općina je dodijelila zahvalnice: Vladi Ze-do kantona koju je preuzeo Premijer i UNDP-u koju je preuzeo Goran Štefanić, za značajnu finansijsku podršku projektu.

Izašla iz štampe slikovnica Priča o Tešnju

Iz štampe je izašla jedna veoma lijepa slikovnica pod nazivom Priča o Tešnju. Slikovnica je namijenjena učenicima osnovnih škola kako bi proširili svoje znanje o historiji zavičaja jer se o tome ne govori dovoljno u udžbenicima za osnovn eškole ( po meni bi Miralem trebao da umjesto dječiji likova da nacrta starije pa da i oni steknu znanja koja su u slikovnici data). Autori slikovnice su Miralem Brkić akademski slikar koji je uradio likovna rješenja, a historijske podatke dao je Jasmin Mandžukić, viši kustos Muzeja. Slikovnica sadrži 55 ilustracija na 40 stranica. Izdavač je JU Muzej i UG Sehara, štampao Planjax.

Ova slikovnica je trebala da bude dio projekta Tragovima tešanjske prošlosti koji je kandidovalo UG Sehara 2019. godine. Projekat je trebao kroz nekoliko inovativnih sadržaja da približi djeci saznanja o historiji, tradiciji i kulturi njihove lokalne zajednice. Pored slikovnice projekat je predviđao i nabavku jednog modernog projktora koji ima mogućnost projekciranja na pomoću snopa na veliku daljinu i prirodne podloge kao što su zidovi fasade i sl., zatim nabavka malih pakovanja šećera za ugostiteljske objekte, a na njima bi bili sadržaji sa bitnim historijskim informacijama o gradu. Planirana je bila i izrada muzičkog spota u kome bi uz tekst o historiji grada bili prikazani historijski spomenici. Projekat nije prihvačen od nadležni, ali su ipak uz ponoć Federalnog ministrastva kulture i sporta uspjeli realizirati slikovnicu.

Po meni, slikovnica ne bi trebala biti namjenjena samo tešanjskoj djeci nego i svim đačkim ekskurzijama koje će dolaziti u Tešanj, a dobro bi došla i verzija na engleskom jeziku.

Tragovi postojanja hana na Gornjoj čaršiji

    Kada su Enes i Alija Galijašević otkopavali zemlju ispod postojećeg novoa za temelje zajedničke porodične kuće 1970. Godine (danas ul Enesa Galijaševića br. 34), naišli su na tragove objekta koji je tu nekada postojao.

Naišli su na kamen četvrtastog oblika sa otvorom u sredini, a zatim i kaldrmisani pod od kamenih polutaka veličine šake. Očito je zgrada koja je tu nekada postojala imala u prizemnom dijelu konjušnicu. Kamen je bio nosač drvenog stuba. O dalekom naseljavanju ovog prostora govori i podatak da je ispod kamenom popločanog poda pronađeno više kostiju, ostataka ljudskih skeleta. Pitao sam, u to vrijeme najstarijeg Tešnjaka, Hasan ef. Ćatića dali se sjeća kakav je objekat bio na tom mjestu. Odgovorio mi je da se ne sjeća te zgrade, ali zna iz priče starijih da je tu nekada bio han.

Samo tridesetak metara metara dalje, kada sam ja pravio kuću, na početku stepeništa od ceste našao sam veliki broj polomljenih keramičkih lula i zagaravljnog kamenja koje je ukazivalo na ložište. Najbolji primjerci su predati u Muzej Doboj.

U nastavku stepeništa pred samim ulazom u kuću pronašao sam dva komada metalnog vrha rimskog koplja. Oba artifakta predao sam, preko brata Alije, tadašnjem Muzeju u Doboju. Interesovao sam se preko zaposlenih u našem Muzeju, da li su ti artifakti još uvijek u Muzeju. Dobio sam odgovor da tako zabilježenih artifakata u Muzeju Doboj nema.

Foto zabilješka

Snijeg pade 7.4. na behar kruške prikutnjače u mom susjedstvu, koja je nila u punom cvjetanju

Stare fotogarfije

Fotografije sadašnje ul. Nisima Albaharija i zgade kina (sada CKO)

(Fotografije iz arhiva Smaila Terzića Penjka, sada u JU Muzej)

Sa table na Gornjoj čaršiji

O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *