Fuad Sisic

Minut za pripravnike

Bog ne gleda vaš izgled, niti vaše imetke i bogatstvo, nego gleda vaša srca i vaša djela. Hadis Bosna i Hercegovina je dočekala svoj 26. ...

Read More »

Bruka

Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš!. Muhamed a.s.   Bio sam nekoliko dana pod jačom gripom, i htio-ne htio bio sam „privezan“ za ležaj. ...

Read More »

Kome zvona zvone

Mislim da ljude treba dijeliti na civilizirane i barbare i da je to jedina prava podjela. Sve ostalo su uvredljive besmislice. Alija Izetbegović Smrt je ...

Read More »

Biti drugačiji

Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe (ne izmijeni ono što je u dušama). Qur'an Sklonost savremenog čovjeka je da ...

Read More »

Dobra priča

Riječ priča dolazi od riječi pričuvati. Tako priča znači nešto što je pričuvano. Zapravo, u priči se čuva nešto, u želji da se sačuva smisao. ...

Read More »

Duh

Mirna duša je najbolja ležaljka za odmor. Arapska poslovica Duh je riječ kojoj je dodijeljeno mnogo značenja. Tako je manje/više u svim jezicima svijeta. Postoje ...

Read More »

Talenti

Nisu svi rođeni s istim sklonostima. Ezop Svako je rođen s određenim sklonostima, s određenim talentom. Vjerujem da je to Božiji dar. A kako se ...

Read More »

Prijetnja

“Ne liče na junake, a najteže ih je uplašiti prijetnjom.” Meša Selimović Prijetnja je psihička prisila kojom jedna strana ili netko treći, stavljanjem u izgled ...

Read More »

Strategija razvoja općine Tešanj

Hrabrost i napori su uvijek potrebni, ali smjer i svrha moraju bitistalno na umu. Prva strategija razvoja općine Tešanj (nakon 1990. godine), izrađena je još ...

Read More »

Ravnoteža različitosti

Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju ...

Read More »