Amir Brka / TRON OD PIJESKA

Klepsidra se prazni, predstava se primaknula kraju
Iskali su njegov cjelov, u zrak su mu podizali palac,
a zatim će reći: On je prava hulja! Mizerni je pajac!
Stara je to priča, ali glumci za nju, začudo, ne haju

Svrha im je dignut se na binu gdje reflektor bljeska,
odabranog na njoj igrat, uvedenoga u Veliku Tajnu,
uz to, u obilju javnog dobra temeljiti svemoć vajnu,
no ispostavi se, opet, da tron svaki bijaše od pijeska

Pa svjetina glavu kad okrene i kad zavjesa se spusti,
jedino im, od svega što bješe, preostaju snovi pusti,
i jed, jer valjao taj je onom, iz ničega digao ovoga…

Neumitna je groteska: nad etikom naroda je lament,
ali to je ciklus vječito istoga, jer pučki je parlament
ponajbolje upoznao sebe, te žestoko i prezire svoga


(3.7.2018.)