Izgradnja dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom

Obavještavamo javnost da će sutra, (utorak), 23. 08. 2011. godine 23. avgusta 2011. godine, sa početkom u 15:00 sati,  u zgradi Općine Visoko biti potpisan Ugovor o realizaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom“.

Ispred Općine Visoko, ugovor će potpisati načelnik Općine, Munib Alibegović, ispred resornog kantonalnog ministarstva, ministar MirkoTrifunović i ispred NVO „Humanost“- societas humanitatis“ Zenica,Goran Bulajić, predsjednik Upravnog odbora. Ovaj Centar, čija gradnja bi trebala biti dovršena u septembru naredne godine, okupljat će djecu i mlade ljude koji ne mogu pohađati redovnu školu, sa područja općina Kakanj, Olovo, Vareš, Breza i Visoko.

Da bi projekat bio održiv sutra će biti potpisan i Protokol između Vlade ZDK, nadležnih općina (Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko) i Udruženja Humanost. Ovaj Protokol potpisat će ispred Vlade ZDK, premijer Fikret Plevljak, te načelnici Općina koje učestvuju u projektu. Protokol predviđa da tokom pilotne faze implementacije projekta, koja bi trajala od septembra 2012. do septembra 2014. godine, Kanton i općine finansiraju 60 odsto potreba rada Centra, dok bi preostalih 40 odsto finansirali strani donatori. Ovog puta to su: njemačka humanitarna organizacija Terra Tech iz Marburga kao administrativni, i Lebenshilfe Plauen GmbH, kao stručni partner. Ceremoniji potpisivanja Ugovora o izgradnji će pored premijera Zeničko-dobojskog kantona, ministra Trifunovića i načelnika pet pomenutih općina, prisustvovati i Ulrike Maria Knotz, ambasadorica SR Njemačke u BiH, predstavnici njemačkih organizacija kao implementing partnera te predstavnici Udruženja Humanost.

Na kraju, treba reći i to da bi, nakon završetka pilotne faze, lokalne strukture trebale u potpunosti preuzeti finansiranje rada Centra kao što je to bio slučaj i sa Dnevnim centrom za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju i Centrom za rani podsticaj razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama u Zenici.

 

Press služba ZDK

O Tesanj Net