Tešanjski dnevnik 18-25.2.2019. godine

Sedmica u kojoj su dominirale informacije o vanrednom povećanju najnižih penzija za 11 KM od januara, a od marta svih penzija . Izgleda da je masivni odlazak radnika u inostranstvo prouzrokovao veću unutrašnju fluktuaciju radne snage za većom zaradom, pa su poslodavci povećali plate, a time i doprinose. Tako će i budžeti biti na “ćaru”. Eto i u nepovoljnim društvenim kretanjima država ušićari.

Vrijeme lijepo, sa jutarnjim minusima. U subotu veoma hladan vjetar sa jutarnjom temperaturom do -7ºC stvarali su utisak velike hladnoće.

Imao sam priliku da obrezujem mlade voćke na Vukovu, upravo tamo gdje je bio veliki grad. Posljedice se vide i danas. Svaka grančica ima ožiljke-kraste od udara grada.

Nastavlja se gradnja saobraćajnica u Poslovnoj zoni Bukva

Općinski načelnik Suad Huskić i direktorica firme Dobojputevi d.d. Doboj Jug Saća Prnjavorac potpisali su ugovor za izgradnju primarnih i sporednih saobraćajnica u Poslovnoj zoni Bukva. To je nastavak gradnje infrastrukture u Poslovnoj zoni Bukva na dijelu Vile. Vrijednost ugovora je 353.187,51 KM, a sredstva su obezbjedili Federalno ministarstvo
razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 240.000 KM, a ostali dio sredstava obezbjedila je Općina. Rok za završetak radova je 40 dana.

mr. Suad Huskić i Saća Prnjavorac potpisuju ugovor

Potpisani ugovori za finansiranje projekata udruženja građana

Kao i predhodnih godina u budžetu Općine za 2019. godinu utvrđena su sredstva za finansiranje projekta udruženja građana. Potpisivanje ugovora za odobrene projekte preko kojih se u potpunosti ili djelimično finansiraju sportski klubovi i udružanja, obavljeno je u sali OV-a od strane Općinskog načelnika i predstavnika 54 udruženja građana za 75 projekata.
Ukupna vrijednost današnjih ugovora je 381.600 KM.

Tokom uvodnog dijela Načelniku su pravili društvo predstavnici dva njastarija i najbrojnija kluba TOŠK-a i Borca, Edin Jabandžić i Emir Kotorić

Do kraja mjeseca očekuje se javni poziv UNDP-a kroz projekat RELOAD na koji bi trebali biti kandidovani projekti iz Tešnja u čijem učešću bi učestvovala i Općina sa 30%.

U svom obraćanju Načelnik je istakao dobru saradnju Općine i udruženja i iznio podatake o finansiranju sportske infrastrukture.

Nedostaje oko 700.000 KM da se potpuno završe 4 sporstke dvorane pri školama i nada se da će uspostavom vlasti na nivou kantona ta aktivnost biti nastavljena. Odvijaju se aktivnosti na pripremama za izgradnju sportske dvorane u Jelahu, a prema vremenskim uslovina nastavit će se sanacija-izgradnja bazena na Kiseljaku.

U strategiji razvoja općine predviđeno je i anketiranje građana sa ocjenama u pojedinim oblastima kao mjerilo izvršenja ciljeva. Kada je u pitanju sport, građani su dali bolju ocjenu za 2018. godinu nego za 2017. Postoji mogućnost angažovanja dodatnih sredstava od 100.000 KM u saradnji sa UNDP-om, koji bi finansirao projekte koji korespondiraju sa Strategijom
razvoja sa 70%, a Općina sa 30%.

Održana redovna izvještajna sjednica Skupštine sportskog saveza

U prostorijama Opće biblioteke održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine
sportskog saveza Tešanj. Prisustvovala su 22 delegata predstavnika klubova. U ime Načelnika sjednici je prisustvovao Nedžad Unkić.

Refik Čusto i Mirsad Srkalović

Skupštinom su predsjedavali predsjednik Refik Čusto i sekretar Mirsad Srkalović.

Usvojen je izvještaj Sportskog Saveza i Finansijski izvještaj za 2018. godinu. Ukupan prihod u prošloj godini iznosio je 69.530 KM, a rashod 68.136. KM. Najznačajnija aktivnost Sportskog saveza bio je program Sport za sve koji su finansirali UNDP i Općina, a čija vrijednost je oko 60.000 KM. Usvojen je plan rada i Finansijski plan za 2019 godinu.

Umjesto Besima Sejdića dosadašnjeg predsjednika Upravnog odbora izabran je Adnan Alić, a Besim Sejdić je imenovan za podpredsjednika . Ostavku na mjesto predsjednika Sejdić je dao zbog zauzetosti. Pratio sam rad Saveza i Sejdiću pripadaju velike zasluge za ostvarene rezultate, posebno kroz realizaciju projekta Sport za sve, a i Savez je pronašao svoje mjesto i postao pravi predstavnik klubova.

Adnan Alić je rođen 29.04.1991. godine u Doboju. Završio je OŠ Huso Hodžić. Upisuje Srednju tehničku školu, zanimanje ekonomski tehničar u Tešnju, ali zbog sportskog angažmana srednju školu završava u Sarajevu 2010. godine. Zatim upisuje Fakultet za sport i tjelesni odgoj u Sarajevu, kojeg završava 2014. godine.

Sportsku karijeru počeo je 2003. godine u KK Trica Tešanj. U tom klubu provodi 5 godina gdje je bio jedan od najboljih igrača svoje generacije. Nakon dobrih rezultata u tešanjskom klubu, potpisuje ugovor sa u KK Bosna ASA Sarajevo kao jedan od perspektivnih juniora gdje se zadržava 2 godine, a nakon toga potpisuje ugovor sa KK Vogošća iz Vogošće. U KK Vogošća zadržava se kratko, gdje zbog fakultetskih obaveza prekida aktivno bavljenje košarkom.

Nakon završenog fakulteta vraća se u Tešanj gdje se zapošljava u JU Mješovita srednja škola Tešanj kao profesor gdje trenutno i radi. Po povratku u Tešanj počinje s angažmanom u ŽKK Tešanj Tešanj kao trener mlađih selekcija, gdje je bio angažovan oko 10 mjeseci. Nakon toga na poziv KK Gradina Tešanj dolazi u klub i nastavlja svoj angažman u radu s mlađim selekcijama, gdje i danas obnaša funkciju trenera škole košarke, a od ove godine i kao pomoćni trener prvog tima. Od 2016.godine član je Upravnog odbora Sportskog saveza Tešanj, te 2018. imenovan za zamjenika predsjednika.

Otvorena ambulanta u Piljužićima

Općinski načelnik mr. Suad Huskić, direktor JU Dom zdravlja Amir Dujsić i predsjednik Savjeta MZ Piljužići Hamdo Kurdić presjecanjem vrpce svečano su otvorili ambulantu u Piljužićima.

S lijeva: dr Amir Dujsić, mr. Suad Huskić i i Hamdo Kurdić

Ambulanta je smještena u novoj zgradi izgrađenoj na zemljištu MZ-e uz sportski teren. Ambulanta ima veoma lijep i moderno uređen prostor sa dvije ljekarske ordinacije, kartoteku i tri WC-a (jedan je za invalide). Na spratu je prostor za potrebe MZ-e, a u donjem dijelu objekta predviđen je prostor i za apoteku.

Prije svećanog presjecanja vrpce prisutnima su se obratili predsjednik Savjeta MZ-e Piljužići Hamdo Kurdić, zatim direktor Doma zdravlja Amir Dujsić i Načelnik mr. Suad Huskić.

Izgradnja objekta započela je u junu 2018. godine, zajedničkim ulaganjem Općine Tešanj, JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović – Izo” Tešan i Ministarstva zdravstva Ze-Do kantona. Vrijednost radova iznosi cca 200.000 KM. Radove su izveli Tehnopromet d.o.o. Zenica i Nedžing d.o.o. Tešanj. Piljužići sa
530 domaćinstava i oko 2.000 stanovnika spada u brojniju MZ-e na Općini. Inače u Zavodu za zdravstveno osiguranje Ze-Do iz tešanjske općine registrano je 42.000 osiguranika.

Zgrada nove ambulante

Direktor Dujsić je kazao da izgradnja ovog objekta predstavlja nastavak napora Doma
zdravlja uz podršku Općine da se svim stanovnicima pruže jednaki ili bar približno jednaki uslovi pružanja zdravstvene zaštite u njihovim  ambulantama porodične medicine. Devet ambulanti je u centralnoj zgradi u Tešnju, a devet ambulanti u mjesnim zajednicama. Piljužići su dobili reprezentativan objekat koji posjeduje svu opremu za pružanje usluga po normativima porodične medicine.

Istaknuta je zasluga dr Hidajeta Mudrova, ranijeg direktora Doma zdravlja kada se projekat najvećim dijelom i realizovao i načelnika mr. Suada Huskića. MZ Piljužići im je dodijelila zahvalnice.

Učenici OŠ Džemal Bijedić izveli su prigodan program. Otvaranju ambulante prisustvovao je veći broj mještana i gostiju među kojima su bili: Šemsudin Mehmedović, Himzo Smajić, Senad Brka, Senad Subašić, Fuad ef. Omerbašić, don Ilija Marinović, direktori javnih ustanova i saradnici Općinskog načelnika i direktora Doma zdravlja.

Održana redovna XII izborna sjednica Udruženja građana pčelara “Pčela”

U prostorijama OŠ Huso Hodžić održana je redovna XII izborna sjednica Skupštine Udruženja građana “Pčela”.

U prošloj godini Udruženje je realizovalo jedan značajan program školu pčelara pod nazivom “Prva košnica”. Ovaj projekat je čija vrijednost je 18.754 KM sufinansirao je UNDP. Druga značajna redovna aktivnost je organizacija sajma koji je prošle godine održan u ulici 1. marta, a proširen je sa drugim djelatnosti pod nazivom Sajam pčelarstva i voćnih delicija i etno stvralaštva. Ostvaren je ukupan prihod (sa uključenim stanjem od 1.1.2018. godine u iznosu od 4.074 KM) u iznosu od 28.468 KM. Rashod je iznosio 28.010 KM. Za tekuću godinu planiran je budžet u iznosu od 13.500 KM.

Mahmo Husibegović

Za predsjednika Upravnog udbora Udruženja izabaran je po drugi put Mahmo Husibegović, a za zamjenika predsjednika Hasan Halilović.

Mahmo Husibegović je rođen 1950. godine. Završio je Višu ekonomski školu i cijeli radni vijek proveo u Zavodu sa socijalno osiguranje. Od 2000. godine pčelari i održava pčelinjak sa 50-70 košnica. Funkciju predsjednika Upravnog odbora obavljao je i u predhodnom izbornom periodu, a prije toga bio je sekretar Udruženja.

Kafe bar Adela

Za 22 godine postojanja kafić Adela postao je prepoznatljivo mjesto koje posjećuje tešanjska raja, ali i pjesnici. Muris Hundur i Miralem Kahrimanović Miro su mladi ljudi kojima je rat uzeo najljepše godine mladosti. Muris je rođen 1971. godine. Odlužio je vojni rok u JNA pred sami početak rata, da bi se odmah uključio u redove odbrambenih snaga BiH. Miro je mlađi rođen je 1975. godine, ali je on služio kratki vojni rok u Armiji BiH u Zenici, da bi se potom priključio jedinicama odbrane kao i Muris. Kada se rat završio tražili su svoje mjesto obezbjeđenja egzistencije. Muris je radio u kafiću Mina haus, zatim je otvorio trgovinu u porodičnoj kući. Miro je radio u kafiću Haustor. Nakon što su vidjeli da se izdaje prostor na Musali odlučili su se udružiti i otvoriti kafić iako je kirija bila 700 KM mjesečno. Kafić su otvorili 7.1.1997. godine. Ime su dali po Adeli Subašić koja im je od kuće donijela šolje, slike i drugo potrebno za opremanje kafica.

Miro i Muris na karikaturi prijetelja košarkaša Adnana Mehuljića i Maida Jabandžić

Miro je završio u ratu tehničku školu, a Muris je metaloglodač, ali evo već 22 godine radi u ugostiteljstvu. Pored njih dvojice u kafiću radi jedan ili dva radnika. I ako je bilo teških trenutaka, obzirom da su u početku imali veoma veliku kiriju ipak nisu prekidali rad i izvršavali su sve obaveze iz plaće i prema sebi i radnicima koji su kod njih radili.

Danas kod njih radi Emir Bešlagić. Njegova pra-nana je Nisveta Bešlagić Tetka poznati tešanjski ugostiteljski radnik.

Gosti su uglavnom tešanjska raja od 20-70 godina, sportisti koje Adela ugosti nakon utakmice ili im ustupi prostor za njihove potrebe. Ipak TOŠK-ovci imaju posebno mjesto.

Petkom imaju svirku, a organiziraju i dočeke Nove godine gdje su naplačivali samo ulaznice, a gosti donosili, ako su željeli, hranu i piće.

Adela je poznata i po tome što su u njoj nastajala najbolja, objavljena i neobjavljena poezija našeg Amira Brke. Pjesnik ima svoj sto za kojim su (prema informaciji koju je Amir dao Miri i Murisu, nastale mnoge pjesme za njegove knjige, a jedna ima naslov Sa palube epitafi iz “Adele”. U Adeli je nastala još neobjavljena knjiga soneta koju ćemo upoznati kroz manifestaciju Tešanjsko proljeće 2019. Jedan broj ovih pjesama mogli smo pročitati na portalu tesanj.net.

Stare fotografije

Radnici Sloge sa porodicama na Kiseljaku sredinom pedesetih godina prošlog vijeka

Stoje slijeva:NN, Enver Korajlić, Esad Mašnić, Rifat Hadžismajlović, Sadeta Gazija, Hasan Ahmetagić Kalaja, Aiša Ahmetagić, NN, Zeir Galijašević Softa, Suljo Silajdžić.

Ispred sjedi Jusuf Saračević sa pletarom, a do njega Hakija Abduzaimović i Dževad Ferizbegović

Tešnjaci okupljeni u parku na nekom veselju početkom pedesetih godina prošlog vijeka. Naziru se hladnjak i hotel Park.

Dvojica u zadnjem redu: Haso Ajanović sa suprugom Timom ispred i Sulejman Ajanović.

Ispred stoje: drugi Marko učitelj, dvanaesta Zulejha Brkić, u srednjem redu peta Latifa Smailbegović, a čuči jedanaesta Emira Ajanović, dvanaesta Vasva Ajanović i četrnaesti Senad Šeremet.

Sa table na Gornjoj čaršiji

About Husein Galijasevic

Komentariši