Edukacija administratora i direktora ¨Online nastava uz MS 365¨

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ i Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC realizovali su edukaciju administratora i direktora srednjih škola Zeničko – dobojskog kantona sa ciljem stvaranja preduslova za online nastavu i unapređenje digitalnih kompetencija nastavnog osoblja . Ova aktivnost se odvija u sklopu projekta „Stručno obrazovanje u BiH“, kojeg MONKS ZDK implementira sa GIZ-om.
Edukaciju je prošla direktorica naše škole Jasminka Mujkanović i profesori Sakib Ahmić i Mujo Zeničanin kao administratori.
Edukacija za administratore je trajala dva dana po 5 radnih sati (22.10.-23.10). Realizovane teme su :
Microsoft 365 administrativni centar;
Exchange administrativni centar;
SharePoint administrativni centar;
Microsoft Teams administrativni centar ;
Office 365 security & compliance.
Edukacija za direktore trajala je jedan dan (26.10) od 10:00 – 14:00 h.
Realizovane teme su:
Korištenje platforme Microsoft Office 365;
MS Teams funkcije-prijava i rad u aplikaciji Teams;
Microsoft OneDrive;
Microsoft Outlook 365.
Edukacija je bila veoma korisna za administratore i direktoricu , zahvalni smo na organizaciji istih.

O Mjesovita srednja stru?na škola Tešanj