Husein Galijašević

Tešanjski dnevnik 22-29.9.2014. godine

Hadžije Medžlisa IZ Tešanj za 2014/1435 h.g.,

Ove godine iz tešanjske općine na hadž putuje 48 hadžija, a dvoje na hadž putuje iz Njemačke. Hadžije su ispraćene ispred džamije Kutahye nakon klanjanja podne namaza i proučene hadžijske dove.

 

Izbori 2014

U nedjelju 21.9. na Trgu u Jelahu je održan preizborni skup Demokratske fronte (DF) – Željko
Komšić. Predstavljeni su kandidati za Opće izbore 2014. iz ZE-DO kantona.

Samil Džemo, predsjednik OO Demokratske Fronte Tešanj i kandidat za skupštinu ZE-DO kantona, upoznao je prisutne o aktivnostiima OO Tešanj u periodu od osnivanja.

Na kraju obraćanja je rekao:

Svi mi koji imamo pravo glasa i koji izlazimo na Oktobarske izbore rođeni smo u prošlom, 20-tom vijeku. Čini mi se da smo u društvenom, kulturološkom, a pogotovo u ekonomskom pogledu još uvijek tamo i da se krećemo u suprotnom smijeru od onog prirodnog. Ko je kriv za to? Svi mi dobro znamo ko je kriv za to!

Samil Džemo govori na skupu u Jelahu


Pored Samila Džeme obratili su se i doc.dr Mirano Jupić kandidat za Federalni parlament ispred OO DF Tešanj, Samir Lemeš kandidat za kantonalnu Skupštinu, predsjednica Kantonalnog odbora DF-a ZE-DO kantona Mensura Beganović kandidatkinja za državni Parlament, Emir Suljagić kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH i na kraju Željko Komšić predsjednik DF-a koji je kazao:

Prošlo je vrijeme nemogućih i ispraznih obećanja, narod, glasači odlično vide i razumiju stanje u kojem se nalazimo. Neću da se stidimo naše djece ukoliko ništa ne napravimo, a moj zadatak je, da ne dozvolim da članovi stranke, odnosno kandidati Demokratske fronte nikada ne naprave u politici nešto čega bi se stidjeli.

 

Načelnica općine Visoko Amra Babić posjetila Tešanj

Načelnica općine Visoko, Amra Babić, posjetila je općinu Tešanj. To je uzvratna posjeta jer je načelnik Huskić posjetio općinu Visoko na početku svog mandata. Pored saradnika Načelnice u delegaciji općine Visoko je bio i Amir Zukić direktor firme VGT osiguranje. Tešanj i Visoko važe kao inventivne općine u razvoju privrede. Sa druge strane privrednu povezanost čini i kompanija AS Jelah koja ima svoje firme u Visokom i Tešnju. Razmijenjena su iskustva kada je u pitanju uloga općinske administracije kao suporta privrednom razvoju lokalne zajednice. Delegacija općine Visoko je posjetila kompaniju AS.

Delegacija općine Visoko u kabinetu načelnika mr. Huskića

Trgovački lanac Bingo u Tešnju

U petak 26.9. počeo je sa radom supermarket trgovačkog lanca Bingo u Poslovnom centru Ukusa.

Prodaja prehrambenih namirnica, kućnih potrepština, obuće, odjeće, namještaja, lovačke i ribarske opreme i dr. može se naći na 3000 m2 koliko prostora sada zauzima ovaj supermarket. U supermarketu će raditi 40-50 radnika.

Pogled na prodajni prostor

Sa desne strane od ulaza u supermarket izvode se građevinski radovi. U tom prostoru će biti prateći sadržaji, kao što su drogerija, frizerski salon, apoteka i dr. koji su privremeno smješteni u uzdužni objekat na ulazu sa lijeve strane. Na današnjem mjestu restorana planirana je kafe slastičarna sa igraonicom za djecu. Novi restoran će biti izgrađen na pokrivenom mjestu u bašti. Vanjsko dječije igralište je već prebačeno u zeleni dio bašte prekoputa starog mjesta.

Biro za zapošljavanje u novim prostorijama

Na ulazu u grad na zgradi gdje je nekada bila zgrada koju smo zvali Katanga postavljen je natpis Biro za zapošljavanje. To je bio razlog moje posjete. Primio me je direktor Muharem Berberović i pokazao mi nove prostorije i organizaciju prostora.

Napravljena je šalter sala, a u holu je instalisan displej na kome se prezentiraju informacije. Iz istog hornika se ulazi u prostroije protokola i pravnih poslova, direktorovu kancelariju i malu salu za edukacije manjeg broja polaznika. Prostor je zaista funkcionalan i lijepo izgleda.

Direktor Berberović mi je obezbjedio podatke koji su me interesovali.

Biro za zapošljavanje u Tešnju danas ima na evidenciji 8144 radnika od čega su 353 sa VSS i VS, 1362 SSS, 70 VKV, 3282 KV, a ostalo su PK, NS i NK.

U 2013. godini u tešanjskoj općini zaposleno je 1934 radnika, a u prvih osam mjeseci ove godine 1277.

Činjenica je da naše obrazovanje školuje radnike za biro. Primarni sektor prima uglavnom mlađe radnike, do 35 godina. Međutim, na birou je evidentiran i veći broj starijih radnika koji će teško naći zaposlenje. Jedan dobar broj njih je ostao bez posla nakon propadanja njihovih firmi poslije tranzicije i privatizacije. Tako je danas na Birou za zapošljavanje evidentirano 269 radnika (od čega 51 žena) starosti od 61-65 godina, 591 (od čega 160 žena) starosti 56-60 godina, 754 (od čega 268 žena) starosti 51-55 godina i 894 (od čega 359 žena starosti) 46-50 godina.

Malo sam bio iznenađen kada sam naišao na podatak u evidenciji da 7 mašinskih inžinjera traži posao (dvije žene).

Šalter sala Biroa za zapošljavanje

U zadnje vrijeme pojavljuje se još jedna nepovoljnost. Jedan broj radnika se vraća sa rada u inostranstvu i prijavljuje na Biro, jer je privredena situacija u Evropi, kada je u pitanju kvalifikovana i nekvalifikovana radna snaga, nepovoljna i zbog recesije, ali i zbog dislociranja mnogih proizvodnji u zemlje trećeg svijeta.

Muharem Berberović , direktor Biroa za zapošljavanje

Svoj uticaj na stanje na Birou za zapošljavanje ima i rad nacrno. Poznato je da u BiH veliki broj radnika radi nacrno i evidentiran je na Birou rada. Ova kategorija će tek postati pravi socijalni slučaj kada dođe vrijeme kada ne mogu više raditi, a neće ostvariti dovoljno penzionog staža za ostvarivanje penzije.

Tri doktora nauka iz Tešnja

Obrazovanje je temelj svakog društva. Ove godine najviše akademsko obrazovanje ostvarila su i tri Tešnjaka

Dr. sc. Ibrahim Plančić


Dr.sc. Ibrahim Plančić, dipl.inž.maš. rođen je 1968. godine u Jablanici, općina Tešanj. Nakon završene srednje Mašinsko-tehničke škole u Tešnju, upisao je studij na Mašinskom fakultetu u Banja Luci. Kao student IV godine ovog fakulteta zbog novonastalih ratnih dešavanja početkom 1992. godine prekinuo je studij i isti nastavio tek po normalizovanju prilika početkom 1996. godine na Mašinskom fakultetu u Zenici.

U julu 1997 godine na Mašinskom fakultetu u Zenici odbranio je diplomski rad, a po okončanju studija zaposlio se u Tvornici svjećica i industrijske keramike ”Enker” Tešanj. radeći na poslovima tehnologa i konstruktora svjećica i industrijskih zapaljivača.

U zvanje asistenta za naučnu oblast Tehnologija i mašine za obradu deformacijom na Mašinskom fakultetu u Zenici izabran je 1998. godine i od tada asistira na srodnim i predmetima iz područja Obrade deformisanjem. Od aprila 1999. godine je u stalnom radnom odnosu na Fakultetu.

Postdiplomski studij iz područja Upravljanja kvalitetom okončao je odbranom magistarskog rada 24.02.2006 godine na Mašinskom fakultetu u Zenici. U zvanje višeg asistenta je izabran u julu 2006 godine, a od tada obavlja i funkciju menadžera za kvalitet na Univerzitetu u Zenici.

U dosadašnjem radu na Fakultetu pored izvođenja vježbi na više predmeta, komentorstava na izradi diplomskih i završnih radova iz oblasti obrade deformisanjem, bio je angažovan i kao istraživač na nekoliko međunarodnih naučno-istraživačkih i više internih projekata koji su vođeni na Fakultetu i Univerzitetu u Zenici.

Učestvovao je u radu više naučno-stručnih skupova, konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu, te je koautor jedne knjige i 32 rada.

Doktorsku disertaciju iz oblasti tehničkih nauka pod nazivom Istraživanje uticajnih parametara na kvalitet metalnih izradaka dobijenih postupkom istosmjernog hladnog rotacionog istiskivanja odbranio je 21.07.2014. godine na Mašinskom fakultetu u Zenici.

Dr.sc. Venan Hadžiselimović

Venan Hadžiselimović je rodjen 1975. godine u Doboju. Osnovnu školu i Srednju matematičko-fizičko-računarsku školu završio je u Tešnju, Ekonomskom fakultet Univerziteta u Sarajevu, a magistrirao je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Doktorsku disertaciju na temu: ” Unapređenje upravljačkih procesa naftnih kompanija u BiH kroz primjenu savremenih menadžerskih koncepata” odbranio 03.09.2014.godine na Ekonomskom fakultetu
Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Kontinuirano je investirao u svoje obrazovanje sa ciljem podizanja vlastitih naučnih i poslovnih znanja, vještina i kompetencija. Venan Hadžiselimović je istraživao i gostovao kao predavač na različitim domaćim i evropskim institucijama visokog obrazovanja i naučnog istraživanja.

U 2002. godini je boravio na Poslovnoj školi u Francuskoj-E.G.C. VENDEE Ecole
de Gestion et de Commerce kao gost predavač na temu «Ekonomske mogućnosti razmjene». Iste godine je boravio i na Institut Superieur de la Finance et de la Commercialisation kao gost predavač na navedenom institutu na temu «Ekonomska, Socijalna i Politička situacija u BIH».Gostovao na ICES-Institut Catholique d'etudes Superieure, te predavao studentima Engleskog jezika i Političkih nauka.

Venan Hadžiselimović govori engleski i njemački jezik. Bio je član više upravnih i nadzornih odbora, autor ili koautor niza objavljenih naučno istraživačkih radova.

Venan Hadžiselimović ima 15 godina poslovnog iskustva na različitim menadžerskim pozicijama i odgovarajuće predavačko i istraživačko iskustvo kroz rad unutar različitih institucija visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovina i Evropi kao gost predavač ili učesnik naučnih konferencija.

Radio je poslove od referenta do direktora u nizu firmi: Unico Filter Tešanj, VF Komerc Sarjevo, Hifa d.o.o Tešanj, Nedjing Tešanj, Fedralno ministarstvo energije, rudarstva i
industrije.

Dr. Mirano Jupić

Doktor Jupic Mirano, je najmladji doktor nauka u Bosni i Hercegovini. Doktorski studij iz Ekologije je zavrsio sa prosjekom 10, te je dobio ponudu i za profesionalno angaziranje na Internacionalnom Univerzitetu u svojstvu predavača.

Tema doktorske disertacije: Monitoring vodenog potencijala rijeke Bosne u okviru ekološke sigurnosti i održivog razvoja je pokazala, činjenično stanje rijeke Bosne, kada je u pitanju, ekološka bezbjednost.  Doktoru Jupiću su prvi čestitali na velikom upsjehu Akademik Radomir Biočanin, direktor Instituta za nacionalnu bezbjednost i Ekologiju Republike Srbije, te rektor Internacionalnog Univerziteta Akademik Ibrahim Jusufranić.

(Obzirom da mi dr. Jupic nije dostavio radno obrazovnu biografiju tekst sam prenio sa tesanj.net.)

Tešanjski student prodekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Malik Galijašević rođen je u Doboju 1992. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Tešnju. 2011. godine upisao Medicinski fakultet u Sarajevu i odmah se uključio u studetnske aktivnosti. 2013. godine postaje predsjednik Upravnog odbora Udruženja studenata Medicinskog
fakulteta. Na prijedlog novoizabrane dekanese prof. dr. Almire Hadžović Džuvo, Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta ga je u maju 2014. jednoglasno imenovalo za studenta prodekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U toku obavljanja navedenih dužnosti, zajedno sa kolegama, predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na dvije Generalne skupštine Međunarodne federacije studenata medicine (Čile 2013. i Tajvan 2014. godine). Trenutno je redovan student 4. godine.

Malik Galijašević

Foto zabilješka

Nekada se i sa natpisa na nišanu može puno toga spoznati o čovjeku koji po mnogo čemu nije bio običan građanin Tešnj

Peta tradicionalna Fišijada u Kaloševiću

Obično završim sa Tešanjskim dnevnikom nedjeljom do 12 h i otpremim Muji Pobriću na lektoriranje, a on uredniku portala. Taman se spremao da ga otpremim kada se javi se Emir Unkić Deba i obavijesti me da se na jezeru u Mrkotiću održava Fišijada. Pošto sam se spremao za šetnju sa rođakom Ademom, zamolim ga da prvo odemo na jezero. Pridružiše nam se i Alija i Ramiz. Lijep dan što je ove godine prava rijetkost. Organizator Fišijade je Udruženje sportskih ribolovacaBlinker” Kalošević Tešanj. Sretoh sekretara Besima Sejdića od koga dobih informacije.

Tokom dana održat će se niz takmičenja: spremanje ribljeg paprikaša, gdje je prijavljeno 10 ekipa, od kojih je jedna iz Republike Srpske. Stojan Dorogić i Rade Markelić iz Dervente, Senad Durkalić iz Tešnja su sudije koji dobivaju riblji paprikaš pod šifrom i ocjenjuju miris, okus, boju, ljutinu i opći izgled.

Pored toga održava se takmičenje u potezanju konopca, bacanju sa ribarskim štapom i gađanju vazdušnom puškom.

Finalisti u povlačenju konopca

Prisutne je zabavaljao Meraklije bend. Dok su se ispred nas izmjenjivali riblji paprikaši (ali i jedan lovački koji nam je donio Ramo Ramić) skoro da zakasnih dostaviti Tešanji dnevnik.

 

Stare fotografije

Tešanjski rukometaši prije oko 50 godina: Odozgo prema dolje:Rusmir Bešlagić Rujo, Hajrudin Sofić Hare, Feđa Alićehajić, Hamzalija Bajraktarević, Salih Livnjak Meša i Ilija Gverić Ilica


 

Sa table na Gornjoj čaršiji

O Husein Galijasevic

Komentariši