Husein Galijašević

Tešanjski dnevnik 27.7-3.8.2015. godine

JU Opća biblioteka  počela sa preseljenjem

Saznao sam od direktora Opće biblioteke mr. Bašića da intenzivno rade na pakovanju knjiga i transportu u nove prostorije. U programu Ljeto u Tešnju planirano je da će svečano otvorenje novih prostorija biti održano za Dan općine, 9. septembra.

Posjetio sam prostorije biblioteke i zatekao sve zaposlene kako pakuju knjige u kutije. Pomaže im i nekoliko mladića.

Jedna od najvećih vrijednosti naše biblioteke je knjižni fond Hamida Dizdara. Branislav Jukić i Aida Huskić pakuju knjige iz ove biblioteke.

Radi se od oko 100 000 bibliotečkih jedinica.

Mustafa Ćeman navodi da je 1868. godine Mustafa Š. Užičanin poklonio (uvakufio) svoju biblioteku gradu Tešnju. U Općoj biblioteci je ustanovljeno deset rukopisnih i tri štampane knjige koje su pripadale biblioteci ovog muftije (Almir Fatić Tešanjska oaza islamske duhovnosti). U Općoj biblioteci je danas pohranjena i biblioteka posljednjeg tešanjkog muftije Mesud ef. Smailbegovića, kao i vrijedna biblioteka Hamida Dizdara.

Biblioteka Hamida Dizdara otkupljana je odlukom Skupštine opštine 9.9.1968. godine za tadašnjih 20 milona dinara.

Inače, biblioteka je konstituisana 1946. godine i smještena u prostorije KUD Bratstvo ( gdje je bila Tvornica čarapa, a to je sada prostor između pošte i Tešanjke). Selim Brkić, dugogodišnji bibliotekar mi je pomogao da rekonstruišem mjesta gdje je sve bila biblioteka i ko su bili bibliotekari.

Poslije prostora KUD Bratstvo biblioteka se seli na sprat starog kina iza kabina sa aparaturama. Odatle prelazi u Šareni mekteb. Sljedeća destinacija je Salon namještaja u Simetralama, a poslije sadašnja lokacija u zgradi obdaništa.

Aiša Džinalić, mladić na ispomoći, direktor mr. Bašić i Hanka Kahrimanović

Biblioteka je egzistirala i samostalno, ali i u okviru Narodnog univerziteta odnosno Centra za kulturu i obrazovanje gdje su direktori, rukovodioci biblioteke i bibliotekari bili: Mehmedalija Hukić, Imre Ćatić, Bahrudin Srkalović, Selim Brkić, Adil Alić, Sead Smailbegović, Amir Brka, Zdenka Vejzović, Ramiz Brkić, Sabiha-Bihka Morankić Perić, Goran Džapić, Branislav Jukić, Varja Sofić Turalić, Aiša Džinalić, Sabiha Hasaničević Jabandžić .

Novi parking na ulazu u grad

Na ulazu u grad do nove zgrade, sagrađene na mjestu nekadašnje Katange, napravljen je novi parking prekrivanjem rijeke. Dok sam se spremao da napravim fotografiju zapazih investitora Vahdeta Hrvića, vlasnika Hrvić gradnja d.o.o.

Zamolih ga za informacije, nađoše se dvije stolice i u svoju bilježnicu zapisa:

Kupovinom objekta stare zgrade Katange Hrvić gradnja d.o.o. potpisala je ugovor sa općinom Tešanj o javno-privatnom partnerstvu. Po tom ugovoru  Hrvić gradnja d.o.o. priprema prijedloge i projektnu dokumentaciju za određene investicije koje su od interesa i za Općinu, i u slučaju realizacije oslobođena je općinske takse.

Tako je napravljen projekat i za parkiralište površine 550 m2. Dobivene su sve potrebne dozvole i investirtano je 96 000 KM.  Parkiralište je općinsko, a Hrvić gradnja d.o.o. ima pravo korištenja sljedećih deset godina. U novoj zgradi je smješten Biro za zapošljavanje,  treba da se useli PIO Poslovna jedinica u Tešnju. Obzirom na broj posjetilaca ovim institucijama važno je što je izgrađen parking, koga, zbog tjeskobe u kojoj je smješten Tešanj, uvijek nedostaje.


Novo parkiralište

Pored ovog projekta Hrvić gradnja d.o.o ima još dvije investicije. Jedna je put u Krndiji do dvije zgrade koje je izgradila ova firma u stambenom naselju, a priprema dokumentaciju i za treću zgradu. Urbanističkim planom je predviđeno da se ovaj put produži sa desne strane potoka. Ovaj put će biti javno dobro kao i ostali.

Treći projekat je izgradnja novog naselja u Jelahu na površini od 4000 m2 sa planiranih 150 stanova. Ovo naselje će se zvati Jelah Istok.

Vahdet ne bio bio Vahdet kada ne bi iznio i neke probleme sa kojim se susreće.

Kod gradnje parkirališta inspektor je nastojao da pobije izdate dozvole, a kod gradnje novog naselja JU Rad nastoji da Hrvić gradnja d.o.o. o svom trošku ugradi instalacije vode i kanalizacije prema dimenzijama za šire potrebe od onih potrebnih stambenom naselju bez finansiranja razlike troškova. Za ovakve investicije nema infrastrukture iako Hrvić gradnja d.o.o. za svaki stan plaća 800 KM (600 za vodu i 200 KM za kanalizaciju).

Na zgradi od parkinga zapazih dva nova  WC-a-muški i ženski. Hrvić gradnja d.o.o.  je obezbjedila građevinski dio, a Općina je finansirala kompletno opremanje sanitarijama, pločicama i dr. u iznosu od 8 000 KM.

Vahdet Hrvić kaže da je sada problem ko će preuzeti javni WC na upravljanje.

Vahdet Hrvić pokazuje javni WC

Sa gradilišta novog naselja u Jelahu

Maturanti Gimnazije obilježili 45 godina od mature

U bašti restorana Ukus okupili su se maturanti šeste generacije tešanjske Gimnazije da obilježe 45 godina od mature. Pozvali su i profesere i lijepo se družili, a jedan broj njih je ostao  do ranog jutra.

S lijeva: Abdulah Alićehajić, prof. Reuf Kapić, dr Subhija Prnjavorac, Mirsad Škapurević, prof. Mustafa Kapetanović, Branislav Jukić Brane, Suada Agić, Miodrag Kuburić Miško, Sedika Hundur, prof. Marijan Pešić, prof. Mugdim Kadić, Nedžad Sarić, Sabit Halepović i Nurudin Morankić Nurko.

Turistički vodič

Na stolu direktora Centra za kulturu i obrazovanje zapazih jednu knjižicu i kada pročitah naslov U Kreševo kad dođeš.., shvatih da je to turistički vodić Kreševa. Lijepo napravljen Turistički vodič sa dosta informacija na 127 strana prigodnog formata. Meni se odmah nametnu pitanje:Zašto Tešanj nema kvalitetan Turistički vodič?  Imamo i mi šta pokazati iz kulturno- historijskog nasljeđa, tradicije, vjerskih objekata, jezera, lov i ribolov, kultura, sport, privreda…, a imamo i Turističku zajednicu. Prospekti Turističke zajednice ZE-DO kantona su već dobro prevaziđeni, a Tešanj bi morao imati svoj kvalitetan Turistički vodič.

DAF Josip broz Tito obilježio 27. Juli

U povodu 27.jula koji se obilježavao kao Dan ustanka u Bosni i Hercegovini od 1945. godine do 1992. godine, članovi DAF Josip Broz su položili cvijeće na partizansko groblje u Tešnju, Tešanjci i Spomen obilježje na Jelahu.

Održan fudbalski Toškovih legendi

Na već tradicionalnom fudbalskom  turniru pored  Tošk-a kao organizatora učestvovali su: NK Pobjeda Tešanjka, FK Sloga Doboj i NK Sloga Tojšići. Početni udarac izveo je Alija Škapur Alica jedan od Toškovih legendi.

Alija Škapur izvodi početni udarac

Susret učenika ŠUP-a koji su 1969. godine otišli na rad u Njemačku

Pobjeda je 1961. godine u okviru Škole učenika u privredi (ŠUP) formirala prvo odjeljeneje za školovanje industrijskih radnika.Treća generacija škole bila je brojnija i Pobjeda nije mogla da primi sve svršene učenike, pa je organizovala odlazak u firmu ZF iz Zapadne Njemačke. ZF iz Frieidrichafena je bila fabrika mjenjača za kamione po čijoj licenci je Fabrika motora Sarajevo radila mjenjače. Cilj Pobjede je bio da učenici steknu njemačku praksu i ovladaju potrebnim znanjima i da se takvi vrate u Pobjedu. Najveći broj njih se i vratio u Pobjedu i predstavljao važnu majstorsku snagu u razvoju Pobjede. Od njih 18 danas je živih 12, a njih deset nakon 45 se okupilo na druženje.

Sjede s lijeva:Pero Marelja, Emir Deljkić,
Stoje :Ismet Bračkan, Enver Subašić, Radovan Stojčinović, Sead Kotorić, Husein Brkić, Fikret Ireiz, Avdo Ruštić i Hamid Softić‹

Stare fotografije

salih.jpg

Učenici VIII razreda školske 1958/1959. godine. Fotografija napravljena 7.5.1959. godine

S lijeva prvi red: Zejneba Prnjavorac, Paša Alić Srkalović, Velida Smailbegović Galijašević, Senija Bešlagić, Đula Belagija, Amira Begović,

Drugi red:Amina Alićehajić Dizdarević, Sabiha Ibrahimović, Bahra Deljkić, Fikreta Bešlagić Mulabdić, Fahra Deljkić, Diba Smailbegović Srkalović,

Treći red: Nešad Prnjavorac, Milenko Petrović, Edhem Mehinović, Kemal Hadžić, Hamza Mujagić, Hare Sofić, Edhem Mešinović.

Četvrti red:Ljubo Samac (domac), Božo Kovačević, Salih Hotić, Milan Kerić, Muhamed Ćostović, Salih Brkić,

Peti red: Novak Rogić (domac), Alija Mandžukić, Sveto Tešić (domac), Slobodan Lugumerski, Fadil Kahvić

Nastavnici:Josip Vrdoljak i Zarfa Kantić

(Fotografija iz albuma Saliha Brkića)

Sa table na Gornjoj čaršiji

O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši