Husein Galijašević

Tešanjski dnevnik 31.8.-7.9.2015. godine

Promocija knjige Nestali u stoljeću Ivana Lovrenovića

U organizaciji Centra za kulturu i obrazovanje, a u okviru manifestacije Ljeto u Tešnju, održana je promocija knjige Ivana Lovrenovića Izgubljeni u stoljeću. U promociji su učestvovali dr. Enver Kazaz i Amir Brka.

Amir Brka, Ivan Lovrenović i Enver Kazaz

Knjiga Nestali u stoljeću je nagrađena nagradom „Meša Selimović“ za najbolji roman 2013. godine za govorno područje BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Ivan Lovrenović rođen je 1943. u Zagrebu. Odrastao je u Mrkonjić-Gradu, gdje je završio osnovno školovanje. U Zagrebu je završio gimnaziju i filozofski fakultet. Radio u Mrkonjić-Gradu kao gimnazijski profesor i u Sarajevu kao urednik. Od 1993. do 1997. bio je u egzilu s obitelji (Zagreb, Berlin). Živi u Sarajevu.

Objavio je dvadesetak knjiga proze, kulturnopovijesnih studija, eseja i kronika. Godine 2005. izašla su mu Izabrana djela u osam knjiga (Durieux, Zagreb). Knjiga o kulturnoj povijesti Bosne i Hercegovine (Unutarnja zemlja) objavljena mu je u prijevodima na njemački, engleski, madžarski i češki jezik. Za esej “Ivo Andrić, paradoks o šutnji” dobio je 2009. nagradu “Midhat Begić” bosanskohercegovačkoga centra PEN-a i časopisa Novi Izraz. U izdavačkoj kući Synopsis (Sarajevo – Zagreb) uređuje biblioteku Iz Bosne Srebrene (izabrani spisi bosanskih franjevaca)

Roman Nestali u stoljeću je sastavljen od više pripovjedanja gdje se govori o teretima što ih nosimo u životu  i posebno o nestalima. Nestali su pojava nakon  ratova i kako kaže autor, mi  dijelimo ljude poslije ratova na one koji  su poginuli i one koji su preživjeli. Preživjeli su imali sreću da ostanu živi, poginuli su poginuli, njih smo oplakali i pokopali, a nestali su fantomi, nestali su ni živi ni mrtvi. Status ni živog ni mrtvog je nešto što je gotovo nepojmljivo, a onda još je nepojmljivije da je 20. stoljeće kao fantastična industrija smrti, posijalo na milione i milione takvih ni živih ni mrtvih, s time da u Bosni 20. stoljeće pogotovo s te strane gledajući traje i danas.

U svemu tome autor opservira i zaviča koji je prestao biti zavičaj i da ne postoji način da se on književno restaurira.

Promocija knjige Savremene muslimanske dileme

U organizaciji Medžlisa IZ-a, i u okviru Ljeta u Tešnju, održana je promocija knjige Savremene muslimanske dileme–pluralizam, ljudska prava, demokratija, pravda, džihad, ekstremizam, terorizam.  Izdavač je Centar za napredne studije-Vesatijja koji egzistira u okviru Rijaseta IZ-a BiH. Knjigu su priredili Ahmet Alibašić i Muhamed Jusić. U promociji su učestvovali mr. Senad Ćeman, direktor Centra i prof. dr. Mustafa efendija Cerić, predsjednik Upravnog odbora Centra.

Mr. Senad Ćeman , prof dr. Mustafa ef. Cerić i mr. Fuad ef. Omerbašić

Prije godinu dana na promociji  knjiga Zajednica srednjeg puta na preko 4000 stranica teksta upoznali smo se ovom institucijom i njenoj djelatnosti (koju nosi i u imenu vesatijja-srednji put). Tada su promotori bili mr. Senad Ćeman i Muhamed Jusić. Tada sam prvi put  čuo i za izraz umjesto srednji-odmjereni islam. Lično sam bio obradovan da u ovom teškom vremenu dolazi jedna ovakva aktivnost i to baš odakle i treba-iz IZ-a.

Mr. Ćeman je upoznao prisutne da knjiga Savremene muslimanske dileme na jednom mjestu sadrži najuspješnije radove na teme naznačene u podnaslovu knjige, sa pozicija poimanja stvari kroz prizmu učenja islama sa jedne i muslimanske realnosti sa druge strane.

Profesor Cerić je naglasio da su teološka razilaženja normalna i da ne bi bilo teologije da nije različitih mišljenja. Problem nastaje kada neko silom nameće svoje mišljenje. Problem nastaje kada se umiješaju politika, strateški interesi  velikih i jakih i uključi njihova ili bilo čija sila.

Danas,  samo godinu nakon saznanja o Centru za dijalog stvari se u svijetu zaoštravaju, a posebno među muslimanskim svijetom. Mnogi muslimani u našoj državi su zbunjeni, ne mogu sebi da objasne šta se dešava unutar muslimanskog svijeta i to sve navodno u ime islama. Nama unutar muslimanskog svijeta trebaju mnoga objašnjenja koja nudi Centar za dijalog, čak mislim više nego za dijalog sa nemuslimanima.

Promocija je održana u atriju Medžlisa

Knjiga nije komercijalna, ali se može naći u PDF formatu na stranici Centra za dijalog www.cdv.ba pa sam odlučio da  iz Predgovora prenesem jedan dio da bih eventualno zainteresovao čitaoce Tešanjskog dnevnika da pročitaju knjigu:

Lokalni musliman, mladi aktivisti i imami ranije nisu bili izloženi militantnim interpretacijama islamskih izvora i aktuelne stvranosti, te su zbog toga slabo ili nikako pripremljeni da odgovore na te argumente. Konačni rezultat je da ekstremisti često pobjeđuju u sučeljavanju argumentima sa umjerenim muslimanima. To ne znači da su njihovi argumenti jači ili kontraargumenti ne postoje. Jednostavno , ekstremisti su bolje pripremljeni za debatu i vježbaju svoje argumente iz dana u dan, dok umjereni muslimani nemaju pristup kontra argumentima zbog jezičke barijere ili zbog nedostatka adekvatnog obrazovanja i literature. Čuli smo mnoge bosanske imame i omladinske vođe kako se žale na tu pojavu i traže pomoć. Eto, to je i razlog izlaska ove knjige.

Ova kolekcija je pokušaj da se makar djelimično odgovori na izazov islamskog ekstremizma kroz nuđenje alternativnih pogleda. Ovdje smo sakupili dio odgovora na teološke i društveno-političke argumente muslimanskih ekstremista i militanata, a koji mogu pomoći da se razumiju greške tih tumačenja. Autori tekstova su različitih geografskih, obrazovnih, institucionalnih i  orijentacionih pozadina. Neki su poznati liberalni muslimani, drugi su predstavnici islamskog centra, treći su konzervativci, dok su četvrti „pokajnici“ koji su shvatili zablude pretjerivanaj u vjeri i odlučili javno progovoriti protiv projekta u kome su i sami učestvovali…Svi oni šalju istu antiekstremističku poruku polazeći sa različitih pozicija. Uglavnom je riječ o savremenim autoritetima islamske misli, dok smo manji broj tekstova preuzeli od klasičnih mislilaca. Ova publikacija je doprinos širem cilju sprječavanja radikalizma muslimana kroz osiguranje lahkog i brzog pristupa odgovorima koji rasvjetljavaju greške ekstremističke argumentacije.

Neira Brka promovosila svoj album i u Sarajevu

Nakon tešanjske promocije Nejra Brka je svoj prvi CD pod nazivom Budite mi veseli promovisala i u Sarajevu. Promocija je održana u Art kući sevdaha na Baščaršiji.

Kako je nazivaju  mala sevdah hanumica podržali su mnogi već afirmisani interpretatori, poznavaoci sevdalinke i nekoliko mlađih interpretatora:Sejo Pitić, Ljubica Berak, Arif Alajbegović, Andrija Števanić, Hasiba Agić, Bahrija Hadžalić, Izeta Milišić, Vesna Hadžić, Alma Subašić, Zanin Berbić, Gordana Topić, Nedžad Hasanbašić, Selma Plančić, Amina Aganović, Lejla Čaušević. Muzička pratnja svim izvođačima su bili Damir Galijašević, Sejo Pitić i Ivica Bernadić. Voditelj promocije je bio Vehid Gunić.

Neira u Art kući sevdaha

U Tešnju – za bolji svijet

U Centru za kulturu i obrazovanje kod direktora zatekoh doc. dr. Mesuda Ajanovića Meska. Obzirom da već duže vrijeme u Tešanjskom dnevniku bilježim naše sugrađene sa najvećom akademskom titulom iskoristih ovu priliku da dobijem potrebne podatke. Uz to saznadoh da Cko vodi i jednu aktivnost u kojoj su glavni akteri upravo doktori nauka iz Tešnja. Evo informacije  o tome direktora Brke.

Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, a pod pokroviteljstvom Načelnika Općine, u decembru 2015. godine, u programu manifestacije Dani grada Tešnja, organizirat će skup na koji su pozvani svi doktori znanosti sa tešanjskog prostora, neovisno o oblasti u kojoj su stekli ovo zvanje, kao ni o tome gdje žive i djeluju.

Određenje skupa nije tematsko nego zavičajno, što znači da će svaki sudionik moći prijaviti temu iz svoje znanstvene oblasti. Poželjno je, mada nije i nužno, da se teme izlaganja referiraju i na tešanjski prostor, ali svakako je potrebno da sudionici skupa u svojim referatima tretiraju bh. suvremenost u njezinom aktualitetu, s ciljem da se, kroz multidisciplinarni pristup, kompetentno traga za boljom budućnošću naše zemlje, te u njoj, dakako, i naše sredine, makar i neizravno.

Također, cilj je da se kroz ovakvo okupljanje tešanjske znanstvene elite ostvaruje i lokalna homogenost u kriteriološki najvišoj paradigmi kako bi se dodatno stimulirao i individualni i kolektivni put ka osvajanju novih znanstvenih obzora, bez čega nije moguća naša konekcija sa tokovima svjetske suvremenosti – uvijek te tokove vrednujući sa stajališta univerzalne humanističke vjerodostojnosti. Pa da, na taj način, makar i u idealističkoj pretenziji, iz Tešnja dajemo doprinos nastojanju da svijet biva boljim prostorom čovjekove egzistencije. Stoga će i naziv skupa glasiti: U Tešnju – za bolji svijet.

Skup neće biti otvoren za nosioce zvanja nižih od doktora znanosti, jer je to razina neophodna za ambiciju ovakvoga projekta, a, također, to bi moglo predstavljati i motivirajuće određenje za druge da dosegnu ovaj znanstveni stepen.

Nakon skupa bit će objavljen zbornik radova, a skup bi se u budućnosti mogao održavati svake godine, eventualno poprimajući i drukčije forme i tematske determinante – saobrazno unutarnjem razvoju ili potrebama što se mogu uspostaviti kao konkretni vanjski nalog ili izazov.

Neposrednu organizaciju skupa vrši Organizacioni odbor koji čine predsjednik dr. Venan Hadžiselimović ([email protected]), dr. Faruk Unkić ([email protected]), dr. Mesud Ajanović ([email protected]) i direktor Centra kao sekretar Odbora ([email protected]).

Evidencija doktora znanosti sa tešanjskoga prostora kojom raspolažemo (abecedno):

Dževdeta Ajanović, Ekrem Ajanović, Mesud Ajanović, Ismar Alagić, Ervin Bejđakić, Muhamed Brka, Alaudin Brkić, Mirza Hasan Ćeman, Amir Denjalić, Almir Fatić, Šemsa Galijašević, Amna Hadžikadunić, Venan Hadžiselimović, Amir Halep, Enes Hodžić, Adnan Huremović, Mirano Jupić, Alma Kadušić, Reuf Kapić, Nedžad Korajlić, Šefik Kurdić, Enes Ljevaković, Ishak Mešić, Ibrahim Plančić, Besim Prnjavorac, Rifat Sejdinović, Hasan Smajić, Hasan Škiljo, Adnan Tahirović, Faruk Unkić, Faruk Unkić (Sisak).

Sazanao sam da imamo doktore nauka koji nisu na ovom spisku, rade i žive po cijelom svijetu, pa sam zato zamolio da se uz imena organizatora stave i E-mail adrese i spisak evidentiranih kako bi čitaoci Tešanjskog dnevnika ili se sami Tešnjaci doktori nauka prijavili adrese organizatora..

Doc. dr. Mesud Ajanović

Doc. dr Mesud Ajanović Mesko, rođen je 20.03.1968.godine u Tešnju. Osnovnu i Srednju mašinsko-tehničku školu završio je u Tešnju, Mašinski fakultet u Sarajevu, smjer Motori i vozila.

Godine 1996. zasniva radni odnos u preduzeću Pobjeda d.d. Tešanj, gdje obavlja poslove glavnog inženjera – konstruktora na grupi pumpi za vodu i pumpi. Od 1997. do 1999. godine biva imenovan za rukovodioca te službe.

Krajem 1999. godine, prelazi na poslove rukovodioca za razvoj, tehnologiju i operativnu pripremu Fabrike mašina i alata pri preduzeću Pobjeda d.d. Tešanj.

Od 2001. do marta 2007. godine radi na poslovima direktora prodaje u ovlaštenom VOLKSWAGEN prodajno-servisnom centru ACŠ d.o.o. Tešanj. Na ovom radnom mjestu prošao je sve relevantne Volkswagen seminare i simpozije, kao i sva relevantna školovanja unutar Volkswagen grupacije, a koja se tiču prodajno-servisnih tema.

U martu 2007. godine zasniva radni odnos u austrijskoj kompaniji VB Leasing, gdje obavlja poslove menadžera prodaje i rukovodioca filijale Tešanj.

Septembra mjeseca 2004. godine, na Univerzitetu u Tuzli, izabran je u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast „MEHANIKA“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na Univerzitetu u Zenici, izabran je u zvanje višeg asistenta za predmet „INFORMATIKA“ na Pedagoškom i Zdravstvenom fakultetu, Univerziteta u Zenici.

U maju mjesecu 2007. godine, Odlukom Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Saobraćajnog fakulteta u Doboju, izabran je u zvanje višeg asistenta za predmet „Drumska vozila sa dinamikom“ na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a aprila mjeseca 2012. Odlukom Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Saobraćajnog fakulteta Doboj, izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast “TRANSPORTNO INŽENJERSTVO”. Stalno je zaposlen na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta Istočno Sarajevo.

Školske 2000/2001.godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, odslušao je i ispolagao pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičku grupu predmeta, i tako stekao sve uslove i znanja neophodna za izvođenje nastave.

Magistrirao je na Mašinskom fakultetu u Zenici na temu pod nazivom “Prilog unapređenju karakteristika automobilskih filtera za zrak”.

Doktorirao je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo  2012. godine na temu “Razvoj modela za ocjenu kvaliteta usluge servisa za motorna vozila”.

Do sada kao autor i koautor ima objavljenih preko 25 naučno-stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i u zbornicima radova naučno-stručnih konferencija sa međunarodnim učešćem.

Kao koautor objavio je stručne knjige Eksploatacija i održavanje vozila i Konstrukcija autobusa.

NHU Oslonac predao još jedne ključeve nove kuće

NHU Oslonac u veoma kratkom vremenu je predao još  jedne ključeve, ovaj put porodici koja je ostala bez krova nad glavom nakon prošlogodišnjih poplava i odrona zemljišta. Ova 41. kuća izgrađena je za porodicu Edina Puljića iz Novog Šehera koji ima suprugu i dvoje djece i ostao je bez kuće prošle godine nakon odrona zemljišta. Donator  je IZBA (Islamska zajednica Bošnjaka) iz Švajcarske. Ključeve je predao predstavnik IZBE Almaz Mešić.

Vrijednost objekta je 28.375,87KM, a izvođač radova je firma Neđing d.o.o iz Tešnja. Na predaji ključeva je bio vlasnik Nedžing d.o.o Nedžad Hadžiselimović koji je u zadnje vrijeme imao problema sa zdravljem, a njegov dolazak na primopredaju objekta znači da se stanje popravilo.

Stare fotografije

Omer Pobrić lijevo sa majkom Zlatom i bratom Ruštom

Sa table na Gornjoj čaršiji
O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši