DOMOVNICA OBITELJI TEŠANJ III

Napomena prepisivača
Ova Domovnica je vođena od 1910-1930. godine i ako je poneki podatak ubacivan i poslije ovog datuma. Zaključio sam da je upisivanje počelo 1910. godine. Tada je imam matičar upisivao kod pojedinaca starosnu dob, a ne godinu rođenja. U tekstu sam na nekoliko mjesta uočio izračun godina i uvijek je uzimao 1910 godinu kao godinu upisa. Ja sam ove račune takođe prepisivao. U nedoumicu su me dovodile godine rođenja pjesnika Muse Ćazima Ćatića.

Kod pojedinaca se pojavljuje zarada pod nazivom zanimanje. Nisam uspio odgonetnuti kakav je radni status tog vlasnika stana. Rukopis ovog imama je puno čitkiji i nadam se da je broj grešaka sveden na najmanju mjeru.

Januar 2017. godine
Husein Galijašević

 

Imamat džemata Tešanj
DOMOVNICA
Knjiga I
Strana 1-107
(1910-1930)

Deljkić Osmo, vlasnik i starješina, rođen 1875. godine u Tešnju. Posjednik. Ošljak. Kućni br.186.
Emina, žena Osmina, rođena 1875. godine u Tešnju.
Agan, sin Osme i Emine, rođen 1893. godine. Težak.
Zeir, sin Osme i Emine rođen 1900. godine u Tešnju.
Ema, kći Osme i Emine, rođena 1899. godine u Tešnju.
Šefko, sin Osme i Emine, rođen 10.9.1905. godine u Tešnju.
Muhiba, kći Zeirova, rođena 5.10.1927. godine u Tešnju. Mati Nura.
Nura, žena Zeirova. Nema drugih podataka.
Tahir, sin Zeira i Nure, rođen 25.12.1930. godine. Umro 9.2.1931. godine.
Atifa, žena Šefkina. Nema drugih podataka.
Zlata, kći Šefke i Atife, rođena 24.4.1936. godine.
Esma, kći Šefke i Atife, rođena 6.7.1938. godine u Prnjavoru.

Deljko Adem, vlasnik stana, 35 godina. Rođen u Tešnju. Težak. Kućni br.187.
Uma, žena Ademova, 35. godina. Rođena u Tešnju.
Hašim, sin Ademov, rođen 20.2.1915. godine u Tešnju.
Kija, mati Ademova. 60 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 22.11.1912. godine.
Avdo Hadžismajlović, sestrić Ademov, rođen 1891. godine u Tešnju.
Nafa, žena Avdina, rođena 1897. godine u Tešnju.
Osman, sin Avde i Nafe, rođen 20.5.1914. godine u Tešnju.
Husein, sin Avde i Nafe, rođen 5.4.1918. godine u Tešnju.
Nazifa, kći Avde i Nafe, rođena 15.6.1920. godine u Tešnju.
Tajba, kći Avde i Nafe, rođena 25.1.1923. godine u Tešnju.
Besima, kći Avde i Nafe, rođena 7.6.1927. godine u Tešnju.
Ibrahim, sin Avde i Nafe, rođen 7.2.1925. godine u Tešnju.
Selima, kći Avde i Nafe, rođena 27.10.1928. godine u Tešnju.

Deljkić Ibro (Salihov), vlasnik stana, rođen 1880. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br. 188.
Džemić Hanifa, 25 godina, rođena u Planje Džemilić.
Zumra, kći Ibre i I žene. 8 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 15.7.1920. godine.
Osman, sin Ibre i Hanife. 4 godine. Umro 8.1.1913. godine.
Behija, kći Ibrina. 1 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 6.5.1914. godine.
Rašid, sin Ibre i Hanife. Rođen 26.8.1912. godine u Tešnju.
Rašid, sin Ibre i Hanife, rođen 1914. godine u Tešnju. (ovaj dio je potpuno čitak, dok u produžetku piše udata u Kopice, Žepče za Adila S..gulković, moguće da je Rašida?-prim. prepisivača).
Halid, sin Ibrin, rođen 2.7.1920. godine u Tešnju.
Halida, kći Ibrina, rođena 2.7.1920. godine u Tešnju. Umrla 17.2.1922. godine.
Halid, sin Ibre i Hanife, rođen 8.6.1918. godine u Tešnju. Umro 17.2.1922. godine.
Muhamed, sin Ibre i Hanife, rođen 3.8.1925. godine u Tešnju.
Zumra, kći Ibre i Hanife, rođena 12.7.1930. godine.

Deljkić Ibro Mahmutov, vlasnik stana. 30 godina. Rođen u Tešnju. Težak. Kućni br.189.
Nefa, žena Ibrina. 25 godina. Rođena u Tešnju.
Aljo, sin Ibre i Nefe. 8 godina. Rođen u Tešnju.
Salih, sin Ibre i Nefe. 2 godine. Rođen u Tešnju.
Mejra, kći Ibre i Nefe, rođena 30.1.1915. godine u Tešnju.
Mejra, mati Ibrina. 50 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 10.5.1914. godine.
Mehmed, brat Ibrin. 25. godina. Rođen u Tešnju
Džehva, žena Mehmedova. 25 godina. Rođena u Tešnju.
Mahmo, sin Mehmeda i Džehve. Rođen 1907. godine u Tešnju.
Fatima, kći Mehmeda i Džehve, rođena 24.4.1913. godine u Tešnju. Udata za Muhameda Vilaševića 17.6.1930. godine u Tešnju.
Iso, sin Mehmeda i Džehve, rođen 5.9.1915. godine u Tešnju.
Ejub, sin Mehmeda i Džehve, rođen 29.4.1918. godine u Tešnju.
Rabija, kći Aljina, rođena 21.6.1927. godine u Tešnju. Mati Hava.
Fatima, žena Mahmina, rođena 1899. godine u Prnjavoru.

Kućni brojevi 190 i 191 su prazni.

Brka Smajo, vlasnik stana, rođen 1875. godine u Tešnju. Opančar. Kućni br. 192.
Hata, žena Smajina, rođena 1880. godine u Tešnju.
Omer, sin Smaje i Hate, rođen 1898. godine u Tešnju. Umro u Tesliću 8.11.1939. godine.
Mehmed, sin Smaje i Hate. 5 godina. Rođen u Tešnju.
Hasan, sin Smaje i Hate, rođen 1907. godine u Tešnju.
Osman, sin Smaje i Hate, rođen 19.10.1911. godine u Tešnju.
Vasva, kći Smaje i Hate, rođena 30.1.1916. godine u Tešnju.

Agić Haso, vlasnik stana, rođen 1871. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 28.11.1924. godine. Kućni br.193.
Đulsa, žena Hasina, 40 godina, Rođena u Tešnju.
Fatima, kći Hase i Đulse, 18. godina. Rođena u Tešnju.
Salih, sin Hase i Đulse, 16 godina. Rođen u Tešnju.
Emina, kći Hase i Đulse, 14 godina. Rođena u Tešnju.
Ago, sin Hase i Đulse, 10 godina. Rođen u Tešnju.
Ibro, sin Hase i Đulse, 8 godina. Rođen u Tešnju. Umro 30.7.1912. godine.
Ašir, sin Hase i Đulse, rođen 7.4.1904. godine u Tešnju.
Atifa, kći Hase i Đulse, 4 godine. Rođena u Tešnju.
Arifa, kći Hase i Đulse, 1 godina. Rođena u Tešnju.
Adem, sin Hase i Đulse, rođen 3.1.1913. godine u Tešnju.
Ibrahim, sin Hase i Đulse, rođen 1914. godine u Tešnju.
Alija, sin Hase i Đulse, 2 ½ godine. Rođen u Tešnju. Umro 1917. godine.
Mehmed, sin Age, rođen 1.12.1919. godine u Tešnju.
Nura, žena Agina, (nema podataka-prim. prepisivača)
Amira, kći Age i Nure, rođena 13.3.1931. godine u Tešnju.

Hadžić Haso, vlasnik stana, 38 godina. Rođen u Tešnju. Težak. Umro 10.9.1914. godine. Kućni br.194.
Nafa, žena Hasina, 30 godina. Rođena u Tešnju.
Saliha, kći Hase i Nafe, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Salih, brat Hasin, rođen 1884. godine u Tešnju.
Malka, žena Salihova, 24 godine. Rođena u Tešnju. Umrla 8.6.1915. godine.
Suljo, sin Saliha i Malke, 2 godine. Rođen u Tešnju.
Hasna, mati Hasina, 50 godina. Rođena u Tešnju.
Delva, kći Hase i Nafe, rođena 18.10.1911. godine u Tešnju. Umrla 4.9.1937. godine.
Smajo, sin Saliha i Malke, rođen 10.10.1911. godine u Tešnju. Umro 11.12.1916. godine.
Osman, sin Hase i Nafe, rođen 19.11.1919. godine u Tešnju.
Mejra rođena Kašibović, žena Suljina, rođena 1908. godine u Tešnju.

Hadžić Mustafa, vlasnik stana, 33 godine. Rođen u Tešnju. Težak. Kućni br.195.
Uma, žena Mustafina, 33 godine. Rođena u Raduši.
Zlata, kći Mustafe i Ume, rođena 18.4.1914. godine u Tešnju.
Paša, kći Mustafe i Ume, rođena 15.7.1915. godine u Tešnju.
Dedo, brat Mustafin, 15 godina. Rođen u Tešnju.
Hamzalija, sin Dedin, rođen 11.8.1921. godine u Tešnju.
Mujo, sin Mustafe i Ume, rođen 18.8.1923. godine u Tešnju.

Bakibegović Adem, vlasnik stana, rođen 1870. godine u Rankoviću. Stolar.Umro 4.12.1924. godine. Kućni br.196.
Munira, žena Ademova, rođena 1870. godine u Rankoviću.
Munira, kći Adema i Munire, 4 godine. Rođena u Tešnju.
Ruvejda, kći Adema i Munire, 1 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 25.5.1911. godine.

Kućni brojevi 197 i 198 prazni. Vlasnik kućnog br.197 stanuje u kući br. 75 u Tešnju, a vlasnik stana kućni br.198 stanuje na kućnom br.74.

Čokadić Salih, vlasnik stana, 40 godina. Rođen u Tešnju. Težak. Umro 22.7.1916. godine. Kućni br.199.
Hatidža, žena Salihova, 25 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 15.1.1918. godine.
Kija, kći Saliha i Hatidže, rođena 17.5.1902. godine u Tešnju. Udata za Halida Ahmetagića.
Mujo, sin Saliha i Hatidže, 5 godina. Rođen u Tešnju. Umro 23.6.1939. godine.

Galijaš Hamdo, vlasnik stana, rođen 1863. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 1.2.1926. godine. Kućni br. 202. (iznad piše Ravne).
Zuhra, žena Hamdina, rođena 1872. godine u Tešnju.
Halil (Bećir), sin Hamde i Zuhre, rođen 1.12.1896. godine u Tešnju.
Alija, sin Hamde i Zuhre, rođen 5.11.1899. godine u Tešnju. Umro 25.11.1929. godine.
Nafa, kći Hamde i Zuhre, rođena 5.12.1902. godine u Tešnju. Udata za Galiba Mulalića iz Miljkovca.
Mahmut zv. Osman, sin Hamde i Zuhre, rođen 30.1.1904. godine u Tešnju.
Ramiza, kći Hamde i Zuhre, rođena 1907. godine u Tešnju. Udata za Hamdu Hatibovića 18.12.1930. godine.
Ajša, kći Hamde i Zuhre, rođena 15.5.1912. godine u Tešnju. Udata za Edhema Pličanića u Kotor Varoš 25.11.1934. godine.
Aiša Kovačić, sluga, 16 godina. Rođena u Raduši.
Emira, kći Alijina, rođena 25.6.1927. godine. Mati Zada.
Alija, kći Alijina, rođena 2.7.1929. godine. Umrla 2.11.1929. godine.
Ajiša, žena Bećirova
Emira, kći Bećirova, rođena 13.2.1913. godine.

Medarić Zahid, vlasnik stana, 53 godine. Rođen u Tešnju. Težak. Kućni br. 203.
Džehva, žena Zahidova, 53 godine. Rođena u Tešnju. Umrla 20.3.1921. godine.
Mućelefa, kći Zahida i Džehve, 16 godina. Rođena u Tešnju.
Arifa, kći Zahida i Džehve, 14 godina. Rođena u Tešnju.
Kana, kći Zahida i Džehve, 13 godina. Rođena u Tešnju.
Delva, kći Zahida i Džehve, 6 godina. Rođena u Tešnju.
Bisera, kći Zahida i Džehve, rođena 4.2.1907. godine u Tešnju.
Zahid (Ismet), sin Zahida i Džehve, rođen 10.4.1910. godine u Tešnju.
Džehva, kći Zahida i Džehve, 5 godina. Rođena u Tešnju.
Kanita, kći Zahida i Džehve, rođena 4.11.1911. godine (prekriženo 1917).
Derviša Deljkić, žena Zahidova, rođena 1913. godine u Tešnju. Vjenčana 26.11.1929. godine, a razvjenčana 12.12.1930. godine.

Dolamić Suljo, vlasnik i starješina, rođen 1879. godine u Tešnju. Težak. Kućni br. 204.
Nefa, žena Suljina, 28 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 1.3.1921. godine.
Mustafa, brat Suljin, rođen 1885. godine u Tešnju.
Zumra, žena Mustafina, rođena u Tešnju.
Ibro, brat Suljin, rođen 1888. godine u Tešnju.
Emina, kći Mustafe i Zumre, rođena 13.10.1910. godine u Tešnju.
Fatima, kći Mustafe i Zumre, rođena 7.1.1919. godine u Tešnju.
Zula, žena Suljina, rođena 1896. godine u Tešnju.
Omer, sin Sulje i Zule, rođen 21.3.1922. godine u Tešnju.

Dolamić Meho, vlasnik stana, 60 godina. Rođen u Tešnju. Umro 23.5.1927. godine. Kućni br. 205.
Hana, žena Mehina, 50 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 6.7.1912. godine.
Salih, sin Mehe i Hane, rođen 1890. godine u Tešnju.
Mehmed, sin Mehe i Hane, rođen 1891. godine. Umro 15.11.1922. godine.
Dedo, sin Mehe i Hane, 12 godina. Rođen u Tešnju. Umro 15.11.1922. godine.
Hana, kći Mehe i Hane, 10 godina. Rođena u Tešnju.
Hanifa, kći Salihova, rođena 15.8.1919. godine u Tešnju.

Dolamić Bećir, vlasnik stana, rođen 1872. godine u Tešnju. Težak. Kućni br. 206.
Hanča, žena Bećirova, 30 godina. Rođena u Piljužićima Tešanj. Umrla 30.5.1918. godine.
Ema, kći Bećira i Hanče, 15 godina. Rođena u Tešnju.
Hamdo, sin Bećira i Hanče, rođen 1902. godine u Tešnju.
Ibrahim, sin Bećira i Hanče, 4 godine. Rođen u Tešnju.
Omer, sin Bećira i Hanče, rođen 1907. godine u Tešnju. Umro 23.5.1918. godine.

Dolamić Hasan, vlasnik stana, 50 godina. Rođen u Tešnju. Težak. Kućni br.207.
Hava, žena Hasanova, 45 godina. Rođena u Tešnju.
Alija, sin Hasana i Have, rođen 1892. godine u Tešnju. Umro 20.11.1937. godine.
Jusuf, sin Hasana i Have, 16 godina. Rođen u Tešnju.
Husein, sin Hasana i Have, 2 godine. Rođen u Tešnju.
Fata, kći Hasana i Have, 4 godine. Rođena u Tešnju.
Fatima, žena Alijina, nema drugih podataka-prim. prepisivača.
Osman, sin Alije i Fatime, rođen 25.11.1915. godine u Tešnju.
Hava, kći Hasana i Have, rođena 4.4.1922. godine u Tešnju.
Mehmed, sin Jusufov, rođen 17.7.1923. godine u Tešnju.
Nadžija Švraka, žena Huseina, rođena u Banja Luci.
Omer, sin Huseina i Nadžije, rođen 16.8.1935. godine u Tešnju.
Hasan, sin Alije i Fatime, rođen 19.4.1919. godine u Tešnju.

Čaušević Osman, vlasnik stana, rođen 1886. godine u Tešnju. Težak. Kućni br. 208.
Delva, žena Osmanova, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Smajo, sin Osmana i Delve, rođen 12.10.1910. godine u Tešnju.
Ajša, sestra Osmanova, 12 godina. Rođena u Tešnju.
Alema, sestra Osmanova, 10 godina. Rođena u Tešnju.
Safija, sestra Osmanova, 9 godina. Rođena u Tešnju.

Galijaš Husein, vlasnik stana, rođen 1871. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 11.2.1936. godine. Kućni br. 209.
Paša, žena Huseina, 35 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 5.2.1920. godine.
Mina, kći Huseina i Paše, rođena 4.9.1897. godine u Tešnju.
Rifat, sin Huseina i Paše, 9 godina. Rođen u Tešnju. Umro 14.2.1925. godine.
Meho, sin Huseina i Paše, 6 godina. Rođen u Tešnju.
Muharem, sin Huseina i Paše, 1 godina. Rođen u Tešnju.
Tahir, sin Huseina i Paše, rođen 7.9.1921. godine u Tešnju.
Fata, kći Huseina, rođena 7.3.1921. godine u Tešnju.
Nefisa, kći Huseina, rođena 10.7.1925. godine u Tešnju. U produžetku piše mati Alema.
Rifat, sin Huseina i Paše, 9 godina. Rođen u Tešnju. Umro 14.2.1925. godine.
Paša, kći Muharemova, rođena 1.12.1932. godine u Tešnju.
Džemila Cvikić, žena Muharemova, rođena u Sarajevu.
Husein, sin Mehe i Džemile, rođen 22.2.1935. godine.
Sadžida, kći Mehe i Džemile, rođena 1.1.1936. godine.
Nadžija, kći Mehe i Džemile, rođena 1.5.1939. godine.
Fazila, žena Muharemova, rođena u Sarajevu.
Sabiha, kći Muharema i Fazile, rođena 25.1.1940. godine.

Kućni broj 211, općinska zgrada, upotrebljava se kao štala.

Potur Osman, vlasnik stana, 80 godina. Rođen u Tešnju. Prosjak. Umro 25.12.1914. godine. Kućni br.212.
Hava, žena Osmanova, 40 godina. Rođena u Tešnju.

Kućni broj 213 upotrebljava se kao ekmešćinca, kučni broj 214 upotrebljava se kao kafana, kučni broj 215 vlasnik stanuje privremno u Dobro Polju, a 218 prazna, privremena aščinica Mustafe Salihovića.

Hafizović Đejlo, vlasnik stana, 60 godina. Rođen u Tešnju. Posjednik. Kućni broj 219. U produžetku crvenom olovkom piše Tabaci.
Delva, žena Đejlina, 50 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 20.9.1919. godine.
Muhamed, sin Đejle i Delve, 25 godina. Rođen u Tešnju. Umro 29.12.1934. godine.
Ibrahim, sin Đejle i Delve, 18 godina. Rođen u Tešnju.
Sabit, sin Đejle i Delve, 12 godina. Rođen u Tešnju.
Paša, kći Đejle i Delve, 10 godina. Rođena u Tešnju.
Delva, žena Muhamedova, rođena 1886. godine u Tešnju.
Lutva, kći Muhameda i Delve, rođena 9.5.1913. godine u Tešnju.
Ibrahim, sin Muhameda i Delve, rođen 15.7.1916. godine u Tešnju.
Rabija, kći Muhameda, rođena 11.9.1927. godine u Tešnju (mati Rašida-piše u nastavku).

Kućni br.221 vlasnik stanuje u kući pod br.109 u Tešnju.

Alićehajić h. Meho, vlasnik stana, rođen 1834. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 15.4.1912. godine. Kućni br.222.
Alema, II žena Mehina, 40 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 8.2.1911. godine.
Murat, sin Mehin, rođen 1867. godine u Tešnju.
Zejneba, žena Muratova, 35 godina. Rođena u Banja Luci.
Sejfudin, sin Murata i Zejnebe, rođen 1894. godine u Tešnju.
Ibrahim, sin Mehe i Zejnebe, rođen 1909. godine u Tešnju. Umro 8.5.1910. godine.
Mehmed Ali, sin Murata i Zejnebe, rođen 15.1.1915. godine u Tešnju.
Džemila, kći Murata i Zejnebe, rođena 8.1.1906. godine u Tešnju. (u produžetku piše umrla bez datuma).
Muhamed, sin Mehe i Aleme, rođen 15.10.1906. godine u Tešnju.
Đulka, snaha Mehina, 45 godina. Rođena u Žepču.
Mahmut, sin Đulkin, rođen 1890. godine u Tešnju.
Adil, sin Đulkin, rođen 1893. godine u Tešnju. Umro 2.1.1911. godine.
Abdulah, sin Đulkin, rođen 1896. godine u Tešnju.
Delva, žena Mahmutova. Rođena u Tešnju.
Duda, kći Mahmuta i Delve, rođena 31.1.1914. godine u Tešnju. Umrla 10.12.1915. godine.
Ajša Čaušević, sluškinja, 13 godina.
Hanka Ostrvica, sluškinja, 9 godina.
Mehridžana, kći Abdulahova, rođena 16.2.1921. godine u Tešnju.

Kućni br.223 prazan.
Kućni broj 225 vlasnik stanuje privremneo u Raduši.

Galijašević Ibrahimaga, vlasnik stana, rođen 1864. godine u Tešnju. Trgovac. Kućni br. 226.
Sejda, žena Ibrahimagina, 26 godina. Rođena u Sarajevu.
Adil, brat Ibrahimage, 23 godine. Rođen u Tešnju. Umro 10.10.1911. godine.
Derviš, brat Ibrahimage, rođen 1890. godine u Tešnju.
Suhija, kći Ibrahimage, 12 godina. Rođena u Tešnju.
Lutfija, kći Ibrahimage, 9 godina. Rođena u Tešnju.
Fatima, mati Ibrahimage, rođena 1835. godine u Tešnju.
Razija, kći Derviša, rođena 25.12.1922. godine u Tešnju.
Ibrahim, sin Ibrahimage i Sejde, rođen 12.4.1924. godine. Poginuo 15.5.1942. godine.

Srkalović Smail Osmin, vlasnik stana, 21 godina. Rođen u Tešnju. Obućar. Kućni br. 227.

Mulalić hadži Derviš hafiz, vlasnik stana, rođen 10.6.1863. godine u Banja Luci. Imam Čarši džamije. Umro 1.3.1922. godine. Kućni br.228.
Emina, II žena Dervišova, 18 godina. Rođena u Tešnju.
Halima kći Derviša i I žene, rođena 4.12.1894. godine u Tešnju.
Ahmet hafiz, sin Dervišov i I žene, rođen 1.5.1893. godine u Tešnju. Umro 1968. godine.
Muhamed, sin Dervišov i I žene, rođen 7.12.1897. godien u Tešnju.
Hava, kći Derviša i I žene, rođena 16.5.1903. godine u Tešnju.
Hatidža, kći Derviša i II žene, 3 godine. Umrla 1.6.1917. godine.
Osman, sin Derviša i II žene, rođen 1.5.1914. godine u Tešnju. Umro 16.5.1936. godine.
Selima, kći Derviša i Emine, rođena 20.12.1911. godine u Tešnju.
Mesud, sin Derviša i Emine, rođen 1.7.1916. godine u Tešnju. Umro 20.11.1916. godine.
Enisa, kći Ahmeta (mati Senija), rođena 3.12.1913. godine u Tešnju.
Mesrura (Mensura?), kći Ahmetova (mati Senija), rođena 6.5.1925. godine.
Šahzija, kći Ahmetova, (mati Senija), rođena 12.11.1926. godine.
Šemsa, žena Muhamedova, (nema drugih podataka).
Ramka, kći Muhameda i Šemse, rođena 11.7.1929. godine.
Abdurezak, sin Ahmetov, roeđen 17.9.1930. godine.
Enes, sin Ahmetov, rođen 4.6.1928. godine.

Galijašević Asim, vlasnik stana, rođen 1864. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 7.5.1911. godine. Kućni br.230.
Duda, žena Asimova, 45 godina. Rođena u Banja Luci.
Mućelefa, kći Asima i Dude, 15 godina. Rođena u Tešnju.
Džiha, kći Asima i Dude, 9 godina. Rođena u Tešnju.
Arifa, mati Asimova, 70 godina. Rođena u Žepču.
Teofik, sin Asima i Dude, rođen 1897. godine u Tešnju. Bankovni činovnik.
Edina, kći Teofika, rođena 2.10.1920. godine u Tešnju.
Mubina (?), kći Teofika, rođena 20.3.1923. godine u Tešnju.

Galijašević Smailaga, vlasnik stana, rođen 1875. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 28.2.1939. godine. Kućni br.231.
Hatidža, žena Smailagina, 20 godina. Rođena u Prijedoru. Umrla 20.7.1919. godine.
Hamza, sin Smailage i I žene, 18 godina. Rođen u Tešnju.
Halima, kći Smailage i II žene, 11 godina. Rođena u Tešnju.
Zijad, sin Smailage i II žene, 9 godina. Rođen u Tešnju. Umro 4.10.1944. godine.
Ismet, sin Smailage i II žene, 7 godina. Rođen u Tešnju.
Fatima, kći Smailage i Hatidže, rođena 12.4.1911. godine u Tešnju.
Fadila, kći od Smailage i Hatidže, rođena 8.12.1913. godine u Tešnju.
Halidaga, brat Smailage, rođen 1876. godine u Tešnju. Trgovac.
Zumra, druga žena Halidage, 20 godina. Rođena u Tuzli.
Edhem, sin Halidage i I žene, rođen 1902. godine u Tešnju.
Rabija, kći Halidage i I žene, rođena 1904. godine u Tešnju.
Hanifa, kći Halidage i I žene, rođena 1906. godine u Tešnju.
Zehra, kći Halidage i Zumre, rođena 15.11.1914. godine u Tešnju.
Ekrem, sin Halidage i Zumre, rođen 5.6.1917. godine u Tešnju.
Hakija, brat Smailage, rođen 1887. godine u Tešnju. Trgovac.
Ifeta, žena Hakijina, rođena 1892. godine u Tešnju.
Sulejman, sin Hakije i Ifete, rođen 10.5.1914. godine u Tešnju.
Zuhreta, kći Hakije i Ifete, rođen 7.1.1912. godine u Tešnju.
Fahra, kći Hakije i Ifete, rođena 5.2.1920. godine u Tešnju.
Ulfeta, kći Hakije i Ifete, rođena 9.6.1923. godine u Tešnju. Udata za Muju H. Mujića (Husibegovića) 2.7.1940. godine.
Ahmet, sin Zijadov, rođen 21.2.1925. godine u Tešnju.
Adil, sin Zijadov, rođen 10.1.1927. godine u Tešnju.
Razija, kći Edhemova, rođena 15.2.1929. godine.
Sajda, žena Zijadova, rođena 1908. godine.
Sead, sin Zijada i Sajde, rođen 21.2.1931. godine. Umro 1.9.1931. godine.
Ćazim, sin Halidage i Zumre, rođen 17.11.1931. godine.
Sead, sin Halidage i Zumre, rođen 27.11.1930. godine.
Enver, sin Halidage i Zumre, rođen 1920. godine.
Latifa, kći Zijada i Sajde, rođena 28.8.1928. godine.
Smail, sin Zijada i Sajde, rođen 15.9.1934. godine.
Munevera, žena Ismeta Smailaginog. Rođena u Sarajevu.
Ismet, sin Zijada i Sajde, rođen 7.2.1937. godine.
Fuad, sin Ismeta i Munevere, rođen 20.4.1937. godine u Sarajevu.
Fatima, kći Ismeta i Munevere, rođena 1.10.1938. godine u Sarajevu.
Rašida Malkić (?), žena Sulejmanova, rođena 6.5.1922. godine. Vjenčana 5.10.1940. godine.
Azemina, kći Zijada i Sajde, rođena 8.6.1932. godine.
Raza, kći Zijada i Sajde, rođena 14.6.1939. godine.

Galijašević Fehimaga, vlasnik stana, rođen 1849. godine u Tešnju, posjednik. Umro 10.1.1922. godine. Kućni br.235.
Rasema, III žena Fehimbega, 26 godina. Rođena u Prijedoru.
Hamza, sin Fehimage i I žene, rođen 1889. godine u Tešnju. Brijač. Umro 5.2.1920. godine.
Abdulah, sin Fehimage i I žene, rođen 1893. godine u Tešnju.
Muhamed, sin Fehimage i I žene, rođen 16.2.1897. godine u Tešnju.
Mehmedalija (Osman), sin Fehimage i II žene, rođen 8.7.1900. godine u Tešnju. Umro 13.2.1936. godine u Zagrebu.
Meho, sin Fehimage i Raseme, rođen 11.6.1908. godine u Tešnju.
Himzo, sin Fehimage i Raseme, rođen 15.7.1911. godine u Tešnju. Umro 30.4.1913. godine.
Fatima, kći Fehimbega i Raseme, rođena 1.5.1913. godine u Tešnju. Udata za Ismeta Deljkića iz Tešnja.
Biserka, kći Abdulaha, rođena 18.6.1923. godine u Tešnju.
Sabit, sin Abdulaha, rođen 3.2.1925. godine u Tešnju.
Bersil, sin Muhameda, rođen 18.5.1925. godine u Tešnju.
Jasmina, kći Muhamedova, rođena 4.2.1927. godine u Tešnju.
Sabit, sin Abdulahov, rođen 25.5.1927. godine u Tešnju.
Sabrija, sin Abdulahov, rođen 20.6.1925. godine u Tešnju.
Rasim, sin Mehin, rođen 10.8.1928. godine u Tešnju. Mati Alija.

Kućni br.236, prazan, vlasnik stanuje u Hrvatinovićima,
Kućni br.237, prazan,
Kućni br.238, prazan, vlasnik stanuje stalno u Raduši,
Kućni br.239, vakuf, prazan,
Kućni br.240, pekara,
Kućni br.241, upotrebljava se kao kafana.

Kalem Omer, 20 godina. Rođen u Tešnju. Obućar. Umro 1.6.1911. godine. Kućni br.242.

Ahmet Dipić, vlasnik stana, 30 godina. Rođen u Banja Luci. Brijač. Umro 4.4.1935. godine.

Husein, brat Ahmetzov, 19. godina. Rođen u Banja Luci. Nadničar.

Dizdarević Adem, vlasnik stana, rođen 1890. godine u Tešnju. Kafedžija. Kućni br.243.

Mustafa Karić, 60 godina. Rođen u Novom Šeheru. Posteljaš (podstanar?). Nadničar.

Kućni br.244, upotreba za čitaoničke svrhe,
Kućni br.246, prazan,
Kućni br.247, upotrebljen za mehanu i pekaru,

H. Mujić Emko, vlasnik stana, 32 godine. Rođen u Tešnju. Nadničar. Kućni br.251.

Kućni br. 252 radionica za šnajdere.

Kućni br. 253
Na ovom broju su smješteni učenici Medrese i vode se kao podstanari-posteljaši:
Ibrahimović Osman, posteljaš, 16 godina. Rođen u Šijama Tešanj, Softa.
Sulejman Ćosatović, posteljaš, 16 godina. Rođen u Medakovu. Softa.
Omer Ibrahimović, posteljaš, 19 godina. Rođen u Medakovu. Softa.
Husein Kopić, posteljaš, 18 godina. Rođen u Medakovu. Softa.
Hamid Muminović, posteljaš, 24 godine. Rođen u Medakovu. Softa.
Husein Kerlić, posteljaš, 21 godina. Rođen u Medakovu. Softa.

Svi podaci prekriženi crvenom olovkom, a sa strane upisano Medresa.

Ajanović Hasanbeg, vlasnik stana, rođen 1870. godine u Tešnju. Veleposjednik. Kućni br. 254.
Emina, žena Hasanbegova, 35 godina. Rođena u Tešnju.
Beščedbeg, sin Hasanbega i Emine, rođen 1890. godine u Tešnju.
Delva, žena Beščedbega, 18 godina. Rođena u Tešnju.
Devišbeg, sin Beščedbega i Delve, rođen 1.6.1913. godine u Tešnju.
Muharem, sin Hasanbega, rođen 29.71893. godine u Tešnju.
Mejra, kći Hasanbegova, 19 godina. Rođena u Tešnju.
Hajra, kći Hasanbegova, 13 godina. Rođena u Tešnju.
Šećera, kći Hasanbega, 11 godina. Rođena u Tešnju.
Raza, kći Hasanbega, 9 godina. Rođena u Tešnju.
Fatima Bakalović, punica Hasanbegova. Rođena u Tešnju.
Husein Merdanović, sluga Hasanbegov, rođen 1875. godine u Kaloševiću.
Mujo Šarotić, sluga Hasanbegov, rođen 1890. godine u Kaloševiću.
Osmo Huremović, sluga Hasanbegov, rođen 1860. godine u Kaloševiću.
Mujo Zečević, sluga Hasanbegov, rođen 1890. godine u Čifćijama.
Salih Kahvić, sluga Hasanbegov, rođen 1888. godine u Tešnju.
Ramiza Dikadžić, sluga Hasanbegova, 16 godina. Rođena u Tešnju.

Sa desne strane upisano preko cijele strane: Preselili na Jelah.

Smailbegović Hakibeg, vlasnik stana, rođen 1861. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 23.3.1917. godine. Kućni br.255.
Azemina, žena Hakibegova, 38 godina. Rođena u Travniku.
Ibrahim (:Sulejman:), sin Hakibega i Azemine, rođen 1892. godine u Tešnju.
Rašida, kći Hakibega i Azemine, 12 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 25.12.1923. godine.
Danial, sin Hakibega i Azemine, 8 godina. Rođen u Tešnju.
Osman Puškar, sluga Hakibegov,40 godina. Rođen u Sjenini, Gračanica.
Adem Husarić, sluga Hakibega, rođen 10.11.1896. godine u Tešnju.
Fata Husarić, služavka Hakibega, 13 godina. Rođena u Tešnju.
Hava Ahmetagić, žena Adema Husarića, rođena 12.1.1908. godine u Tešnju.

Kućni br.256, prazan-služi za pisarne.

Mujagić Hasan, vlasnik stana, rođen 1843. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 29.9.1917. godine. Kućni br.257.
Paša, žena Hasanova, 50 godina. Rođena u Tešnju.
Mehmed Hljatić, sluga Hasanov, rođen 3.2.1893. godine u Tešnju.
Ibrahimbeg Ibrahimpašić, zet Hasanov, rođen 1884 godine u Bihaću.Trgovac.
Zuhra, II žena Ibrahimbegova, rođena 1886. godine u Tešnju.
Bahrija, kći Hasana i I žene, 6 godina. Rođena u Tešnju.
Muhamed (ispod piše Islam), sin Hasana i II žene (?). Rođen 12.11.1909. godine u Tešnju.
(po godinama i daljem redosljedu Muhamed poznati knjižar i trgovac bi trebao biti sin Ibrahimage i Zuhre-prim prepisivača)
Safetbeg, sin Ibrahimage i Zuhre, rođen 3.2.1911. godine u Tešnju. Umro 1.5.1911. godine.
Ishak, sin Ibrahimbega i Zuhre, rođen 20.4.1912. godine u Tešnju.
Fahrija, kći Ibrahimbega i Zuhre, rođena 3.11.1914. godine u Tešnju.
Razija, kći Ibrahimbega i Zuhre, rođena 27.3.1917. godine u Tešnju.
Izudin Mulabećirović, sin Bahrije, rođen 19.8.1921. godine u Tešnju. Otac Hasan.
Siba, kći Bahrije, rođena 24.8.1922. godine u Tešnju.
Sabira, kći Bahrije, rođena 31.3.1926. godine u Tešnju.
Husein, sin Bahrijin, rođen 1.10.1927. godine u Tešnju.
Sulejman, bratić Hasanov, rođen 31.12.1889. godine u Tešnju.

Kućni br.258, vlasnik stanuje u R(L)ogobarama.

Smailbegvović Zubejda, vlasnik stana, 32 godine. Rođena u Travniku. Posjednica. Kućni br.259.
Ishak, sin Zubejdin, 11 godina. Rođen u Tešnju.
Zekija, pastorka Zubejdina, rođena 1890. godine u Tešnju.
Hasan Derumović, sluga Zubejdin, 24 godine. Rođen u Tešnju.
Haša Smailbegović, sluga Zubejdina. 15 godina. Rođena u Tešnju.
Sajda, kći Ishaka, rođena 15.4.1923. godine u Tešnju.
Mesud, sin Zubejdin, rođen 24.2.1925. godine u Tešnju.

Halimić Hašim, vlasnik stana, 32 godine. Rođen u Travniku. Kafedžija. Kućni br.260.
Derviša, žena Hašimova, 24 godine. Rođena u Tešnju.
Hatiba, kći Hašima i Derviše, 3 godine. Rođena u Tešnju.
Adem, sin Hašima i Derviše, rođen 25.10.1913. godine u Tešnju.

Kašibović Fata, vlasnik stana, 80 godina. Rođena u Tešnju. Posjednikinja. Umrla 4.2.1912. godine.
Kija, bratićna Fatina, 60 godina. Rođena u Tešnju.

Sejfić H. Halid eff., vlasnik stana. Rođen 1859. godine u Mostaru. Muderiz. Kućni br. 262.
Alija, žena Halid eff, rođena 1872. godine u Brodu Derventa.
Hasan, sin Halid eff. i Alije, rođen 1899. godine u Medini Arabija.
Aiša, kći Halid eff. i Alije, rođena 1901. godine u Brodu Derventa.
Kija Mujčinović, sluškinja Halid eff. 14 godina. Rođena u Tešnju.

Prekriženi svi članovi domaćinstva, a sa desne strane piše: Odselili u Medinu.

Kućni br.263 prazan.

Hadžiahmetović hafiz Emin, vlasnik stana, 40 godina. Rođen u Tešnju. Posjednik. Umro 10.12.1913. godine. Kućni br.264.
Hanča, žena Eminova, 25 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 11.7.1930. godine.
Omer, brat Eminov, rođen 1890. godine u Tešnju. Prešao ma katoličku vjeru pod imenom Jozef.
Zulfa Mula Nurić, vlasnik stana, 85 godina. Rođena u Tešnju.

Hadžiahmetović Delva, vlasnik stana, 32 godine. Rođena u Vukovu. Posjednica. Kućni br.265. Umrla 18.3.1919. godine.
Avdo, sin Delvin, 13 godina. Rođen u Tešnju.
Ismet, sin Avdin, rođen 1.9.1920. godine u Tešnju.
Nisveta, kći Avdina, rođena 1.1.1922. godine u Tešnju.
Fikreta, kći Avdina, rođena 15.8.1923. godine u Tešnju.
Delva, kći Avdina, rođena 30.3.1925. godine u Tešnju.

Smailbegović Tahirbeg, vlasnik stana, rođen 1880. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 25.12.1925. gopdine. Kućni br.226.
Šuhreta, žena Tahirbega, rođena 1880. godine u Banja Luci. Umrla 3.11.1933. godine.
Aiša, kći Tahirbega i Šuhrete, rođena 12.1.1896. godine u Tešnju.
Seid, sin Tahirbega i Šuhrete, rođen 16.1.1900. godine u Tešnju.
Nafa, kći Tahirbega i Šuhrete, rođena 10.9.1902. godine u Tešnju.
Mesud, sin Tahirbega i Šuhrete, rođen 8.2.1904. godine nu Tešnju. Umro 15.11935. godine.
Muharem, sin Tahirbega i Šuhrete, rođen 1.1.1906. godine u Tešnju.
Fuad, sin Tahirbega i Šuhrete, rođen 17.3.1907. godine u Tešnju.
Smail, sin Tahirbega i Šuhrete, rođen 10.4.1911. godine u Tešnju. Umro 13.4.1911. godine.
Smail, sin Tahirbega i Šuhrete, rođen 10.3.1913. godine u Tešnju.
Hasan-fehim, brat Tahirbega, rođen 1891. godine u Tešnju. Umro 13.10.1936. godine.
Alija, žena Hasan-fehima, (nema drugih podataka).
Irfan, sin Hasan-fehima i Alije, rođen 20.12.1913. godine u Tešnju.
Aiša-Begzada, mati Tahirbega, 60 godina. Rođena u Tešnju.
Hasan Hasičić, sluga Tahirbega, rođen 1866. godine u Novom Selu.
Hana Hasičić, sluga Tahirbega, 7 godina. Rođena u Novom Selu. Udata za Bajramović Selima u Prnjavor.
Vasva Smailbegović, snaha Tahirbegova, 30 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 13.10.1913. godine.
Sulejman-Nijaz, sin Vasvin, rođen 24.9.1898. godine u Tešnju.
Fatima, kći Vasvina, rođena 14.10.1900. godine u Tešnju.
Delva, kći Vasvina, 6 godina. Rođena u Tešnju.
Ćama, kći Vasvina, rođena 17.9.1905. godine u Tešnju.
Hakija, sin Tahirbega, rođen 15.10.1919. godine u Tešnju.
Tahir-Ibrahim, sin Ibrišov, rođen 9.8.1924. godine u Tešnju.
Tahir, sin Hasan-fehima i Alije, rođen 29.3.1925. godine u Tešnju.

Sa strane upisano: Odselili u Kulaše.

Bajraktarević Ejubaga, vlasnik i starješina, rođen 1878. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 13.3.1919. godine. Kućni br.267.
Šemsa, II žena Ejubage, 21 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 1.4.1916. godine.
Aiša, kći Ejubage i I žene. Rođena 14.7.1900. godine u Tešnju.
Hadžira, kći Ejubage i I žene, rođena 20.5.1892. godine u Tešnju.
Amira, kći Ejubage i I žene, rođena 12.2.1904. godine u Tešnju.
Almasa, kći Ejubage i I žene, rođena 10.11.1911. godine u Tešnju.
Ibrahim, sin Ejubage i Šemse, rođen 18.101910. godine u Tešnju.
Hava, kći Ejubage i Šemse, rođena 22.6.1913. godine u Tešnju.
Emina, kći Ejubage i Šemse, rođena 1.11.1915. godine u Tešnju.
Muhamed, brat Ejubage, rođen 1879. godine u Tešnju. Inžinjer.
Pemba, mati Ejubage, 68 godina. Rođena u Tešnju.
Emin, sin Muhameda, rođen 31.1.1924. godine u Tešnju. Mati Lutvija.
Bećir, sin Muhamedov, rođen 29.6.1932. godine u Tešnju.

Kućni br. 268 i 269 prazni. Vlasnik stanuje na R(L)ogobarama

Sarač Alija, vlasnik stana, 65 godina. Rođen u Tešnju. Posjednik. Umro 20.2.1921. godine. Kućni br. 270.
Vejsil ef, sin Alijin, rođen 1875. godine u Tešnju. Muallim.
Zlata, žena Vejsil ef, rođena 1885. godine u Tešnju. Umrla 1.7.1928. godine.
Smail, sin Vejsil ef. i Zlate, rođen 23.11.1900. godine u Tešnju.
Nura, kći Vejsil ef. i Zlate, 6 godina. Rođena u Tešnju.
Abdurahman, sin Vejsil ef. i Zlate, 5 godina. Rođen u Tešnju.
Ahmet, sin Vejsil ef. i Zlate, rođen 1907. godine u Tešnju. Umro 28.12.1912. godine.
Zekija, kći Vejsli ef. i Zlate, 1 godina. Rođena u Tešnju. Udata u Žepče za Numana Muslića.
Halima, kći Vejsil ef. i Zlate, rođena 24.9.1913. godine u Tešnju. Umrla 12.11.1930-samoubistvo.
Muharem, brat Alijin, rođen 1885. godine. Težak.
Hamza, sin Smailov, rođen 20.1.1926. godine u Tešnju. Mati Atifa.
Hasnija, žena Abdurahmanova, rođena 29.1.1911. godine u Tešnju.

Kašibabić Salih, vlasnik stana, 75 godina. Rođen u Prnjavoru. Prosjak. Umro 22.2.1915. godine. Kućni br. 271.

Užičanin Hakija, vlasnik stana, 75 godina. Trgovac. Umro 26.4.1924. godine. Kućni br. 274.
Sulejman hafiz, brat Hakijin, rođen 1876. godine u Tešnju. Bankovni činovnik. Umro 18.5.1934. godine.
Ćamila ( Ćamila prekriženo pa upisano Hanumka-Hanifa), žena Sulejmanova, rođena 19.8.1888. godine u Tešnju, a uz ime Hanumka Hanifa upisana godina rođenja 19.8.1898. godine.
Aiša-Sidika, kći Sulejmana i Ćamile, 4 godine. Rođena u Tešnju.
Adila, kći Sulejmana i Ćamile, 9 godina. Rođena u Bosanskoj Dubici. Umrla 12.11.1918. godine.
Šuhreta, kći Sulejmana i Ćamile, 7 godina. Rođena u Bosanskoj Dubici.
Mejra, mati Sulejmanova, 60 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 3.5.1917. godine.
Sidika, kći Sulejmanova, rođena 11.2.1898. godine u Doboju.
Hanumka, Hanifa, žena Sulejmanova, rođena 19.8.1898. godine u Tešnju.

Galijaš Salih, vlasnik stana, rođen 1875. godine u Tešnju. Trgovac. Kućni br.275.
Atifa, žena Salihova, rođena 1882. godine u Tešnju.
Nafa, kći Saliha i Atife, 7 godina. Rođena u Tešnju.
Osman, sin Saliha i Atife, rođen 4.3.1905. godine (5 godina) u Tešnju.
Behija, kći Saliha i Atife, rođena 15.8.1911. godine u Tešnju.
Adem, sin Saliha i Atife, rođen 1.6.1913. godine u Tešnju.
Hanča Tukić, služavka, 15 godina. Rođena u Šijama.
Adil, sin Saliha i Atife, rođen 30.11.1920. godine u Tešnju.
Azemina, kći Salihova, rođena 8.3.1921. godine.
Fadil, sin Saliha i Atife, rođen 18.5.1925. godine.

Mehinagić Mehmed, vlasnik stana, rođen 1878. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 26.12.1920. godine. Kućni br.276.
Hasnija, žena Mehmedova, 26 godina. Rođena u Odžak, Derventa. Umrla 20.12.1925. godine.
Delva, kći Mehmeda i Hasnije, 4 godine. Rođena u Tešnju.
Uzeir, sin Mehmeda i Hasnije, rođen 15.3.1911. godine u Tešnju. Umro 25.10.1937. godine.
Hasan, sin Mehmeda i Hasnije, rođen 1.4.1912. godine u Tešnju.
Suljo, sin Mehmeda i Hasnije, rođen 2.11.1915. godine u Tešnju. Umro 7.11.1920. godine.
Hasiba, mati Mehmedova, 75 godina. Rođena u Tešnju.
Emina Bešlagić, sestra Mehmedova, 28 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 17.7.1930. godine.
Nura, kći Emine Bešlagić, 4 godine. Rođena u Žepču.
Arifa, kći Emine Bešlagić, 2 godine. Rođena u Žepču.
Fata Beširović, sluškinja Mehmedova, 11 godina. Rođena u Vukovu Tešanj.
Hasiba Bešlagić, kći Nurina, rođena 10.1.1925. godine. Otac Dedo Bešlagić.
Fata, žena Uzeirova, rođena 1912. godine u Karadaglijama.
Hasnija, kći Uzeira i Fate, rođena 29.3.1934. godine.
Selima, kći Uzeira i Fate, rođena 1.8.1935. godine.

Mulavdić Avdo, vlasnik stana, rođen 1861. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 12.2.1917. godine. Kućni br.277.
Uma, II žena Avdina, rođena 1880. godine u Tešnju.
Hasan, sin Avdin i I žene, rođen 1892. godine u Tešnju. Umro 22.7.1944. godine.
Mehmed, sin Avde i II žene, rođen 1896. godine u Tešnju.
Ibro, sin Avde i II žene, rođen 1898. godine u Tešnju.
Muharem, sin Avde i II žene, rođen 22.1.1901. godine u Tešnju.
Sulejman, sin Avde i II žene, rođen 22.1.1901. godine u Tešnju.
Smajl, sin Avde i II žene, rođen 1.10.1905. godine u Tešnju. Umro 4.6.1920. godine.
Salih, sin Avde i II žene, rođen 1906. godine u Tešnju.
Alija, sin Avde i Ume, rođen 1.11.1911. godine u Tešnju. Umro 1.11.1918. godine.
Osman, sin Avde i Ume, rođen 28.3.1915. godine u Tešnju.
Zarfa, žena Hasanova, rođena 1888. godine u Tešnju.
Rešid, sin Mehmedov, rođen 1.7.1925. godine u Tešnju. Mati Zlata.
Rizah, sin Ibrin, rođen 23.4.1925. godine u Tešnju. Umro 27.7.1925. godine. Mati Nafija.
Rizah, sin Ibrin, rođen 19.8.1927. godine u Tešnju.
Fikreta, kći Mehmedova, rođena 17.11.1929. godine u Tešnju.
Ata, žena Salihova, rođena u Sarajevu.
Ekrem, sin Saliha i Ate, rođen 5.1.1935. godine u Tešnju.

Smailbegović Mahmutbeg, vlasnika stana, rođen 1885. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 1919. godine. Kućni br.278.
Ćamila, žena Mahmutbega, 36 godina. Rođena u Banja Luci.
Halima, kći Mahmutbega i Ćamile, rođen 3.6.1910. godine u Tešnju. Umrla 28.2.1911. godine.
Hidajetbeg Kulenović, pastorak Mahmutbega, 21 godina. Rođen uTravniku.
Mustajbeg Kulenović, pastorak Mahmutbega, 18 godina. Rođen u Travniku.
Ali beg Kulenović, pastorak, Mahmutbega 13 godina. Rođen u Travniku.
Hibija, pastorka, Mahmutbega, 11 godina. Rođena u Travniku.
Ema Varunica, služavka Mahmutbega, 75 godina. Rođena u Travniku.
Mina Đulić, služavka Mahmutbega, 8 godina. Rođena u Travniku.
Derviš Nasufović, sluga Mahmutbega, rođena 1894. godine u Bosanskoj Gradišci.

Galijaš Mehaga, vlasnik stana, 27. godina, Rođen u Tešnju. Posjednik. Umro 22.6.1914. godine. Kućni br.279.
Fatima, žena Mehagina, 25 godina. Rođena u Banja Luci.

Mešić Fejzo Jusin, vlasnik stana, rođen 1873. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 22.6.1916. godine. Kućni br.280.
Duda, žena Fejzina, 30 godina. Rođena u Tešnju.
Hanka, kći Fejze i Dude, rođena 15.6.1905. godine u Tešnju.
Suljo, brat Fejzin, rođen 1879. godine u Tešnju. Kafedžija. Umro 1.1.1920. godine.
Mina, žena Suljina, rođena 1885. godine u Tešnju.
Jusuf, sin Sulje i Mine, rođen 1904. godine u Tešnju.
Niza, kći Sulje i Mine, rođena 1906. godine u Tešnju.
Derviša, kći Sulje i Mine, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Derviša, kći Sulje i Mine, rođena 15.1.1911. godine u Tešnju.
Omer, sin Sulje i Mine, rođen 5.7.1913. godine u Tešnju.
Hasan, brat Fejzin, rođen 1889. godine u Tešnju
Mahmo, brat Fejzin, rođen 1.3.1890. godine u Tešnju.
Huso, brat Fejzin, rođen 1894. godine u Tešnju.
Amira, kći Sulje i mine, rođena 1.2.1919. godine u Tešnju.
Paša, kći Sulje i Mine, rođena 1914. godine u Tešnju. Udata u Bosansko Brod 30.12.1929. godine.
Ćama, kći Sulje i Mine, rođena 1915. godine u Tešnju.
Rasma, kći Sulje i Mine, rođena 1919. godine u Tešnju.
Mubera, kći Mahmina, rođena 15.9.1922. godine u Tešnju. Mati Hatidža.
Sulejman, sin Husin, rođen 1.7.1924. godine u Tešnju. Mati Ćamila.
Almasa, kći Mahmina, rođena 1.7.1924. godine u Tešnju. Umrla 25.5.1926. godine.
Alija, sin Husin, rođen 22.3.1926. godine u Tešnju.
Hamzalija, sin Mahmin, rođen 14.9.1926. godine u Tešnju.
Zuhra, kći Jusufova, rođena 13.12.1927. godine. Mati Rukija.
Fejzo, sin Mahmin, 2 1/2 mjeseca. Rođen u Tešnju. Umro 2.8.1929. godine.
Emina, žena Omerova, 19 godina. Umrla 14.2.1932. godine.

Galijaš Avdo H. Isić, vlasnik stana, rođen 1841. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 20.11.1917. godine. Kućni br.281.
Muharem, sin Avdin, rođen 1886. godine u Tešnju. Umro 27.7.1934. godine.
Ajša, kći Avdina, 12 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 20.12.1921. godine.
Vasva, žena Muharemova, rođena u Tešnju (nema godine).
Alija, sin Muharema i Vasve, rođen 7.11.1915. godine u Tešnju.
Smajo, sin Muharema i Vasve, rođen 11.11.1918. godine u Tešnju. Umro 13.5.1919. godine.
Hamza, sin Muharema i Vasve, rođen 20.11.1913. godine u Tešnju.
Almasa, kći Muharema i Vasve, rođena 4.7.1921. godine u Tešnju.
Habiba, kći Muharema i Vasve, rođena 15.81929. godine u Tešnju.

Kućni br. 282 prazan vlasnik stanuje privremeno u Raduši.

Hatibović Halil, vlasnik stana, rođen 1855. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 4.8.1913. godine. Kućni br. 283.
Duda, žena Halilova, 40 godina. Rođena u Tešnju.
Mustafa, sin Halilov, rođen 1889. godine u Tešnju.
Halima, žena Mustafina, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Hana, kći Mustafe i Halime, rođena 13.6.1911. godine u Tešnju.
Husein, sin Halila i Dude, rođen 1909. godine u Tešnju.
Emina, kći Halila i Dude, 12 godina. Rođena u Tešnju.
Paša, kći Halila i Dude, 7 godina. Rođena u Tešnju.
Hatifa, 3 godine. Rođena u Tešnju.
Mustafa, sin Mustafin, rođen 5.2.1918. godine u Tešnju.
Halil, sin Mustafe i Halime, rođen 23.12.1913. godine u Tešnju.

Šćeta Ademaga, vlasnik stana, 41 godina. Rođen u Livnu. Trgovac konjima. Kućni br.284.
Emira, žena Ademagina, 40 godina. Rođena u Banja Luci.
Emira, kći Ademage i Emire, 10 godina. Rođena u Livnu.
Šemsa, kći Ademage i Emire, 2 godine. Rođena u Zenici.

Prkrižena sva imena i upisano:U Livnu.

Smailbegović h. Seid ef, rođen 1865. godine u Tešnju. Kadija u miru. Umro 14.11.1934. godine. Kućni br.-ne piše, a tekst nastavljen od 1 iza porodice Šćeta.
Pemba, žena Seid ef, 35 godina. Rođena u Tešnju. (Na kraju lista piše 1910-35=1875).
Mustafa, sin Seid ef i Pembe, rođen 15.1.1890. godine u Čajniču.
Dževdet, sin Seid ef. i Pembe, rođen 15.2.1893. godine u Čajniču.
Redždija, sin Seid ef. i Pembe, rođen 24.9.1904 (ispravljeno na 1906) u Čajniču. U nastavku piše:Redždija rođen 24.9.1906. godine ispravljeno na temelju vojničke isprave 4 puka đačkog bataljona škole 30. Rezervne pješadijske).
Fethija, sin Seid ef. i Pembe, rođena 25.2.1908. godine u Čajniču.
Mazhar (Sarija), sin Seid ef. i Pembe, rođen 23.3.1910. godine u Čajniču.
Esma, kći Seid ef. i Pembe, rođena 23.10.1902. godine u Čajniču.
Fatima, kći Mustafina, rođena 1.5.1925. godine.
Muhamed, sin Seida ef. i Pembe, rođen 27.9.1927. godine. Umro 30.12.1927. godine.
Seid, sin Mustafin, rođen 28.4.1932. godine u Tesliću.
Rašida Mehmedagić, žena Fethije, rođena u Tuzli. Vjenčana 30.7.1936. godine.
Mejrema (prije Marija Šimunić iz Preloga-Međumurje), rođena 9.8.1915. godine, žena Mazhara.
Esad, sin Mazhara i Merjeme, rođen 11.7.1943. godine u Zagrebu.
Muhamed, sin Mustafe, rođen 27.1.1929. godine. Mati Ferida.

Ferizbegović Smailbeg, vlasnik stana, rođen 1850. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.285.
Alija, I žena Smailbega, 55 godina. Rođena u Tešnju.
Emina, III žena Smailbega, 30 godina. Rođena u Tešnju.
Rifatbeg, sin Smailbega i II žene, rođen 3.4.1890. godine u Tešnju.
Muhamed (ispod piše Emin), sin Smailbega i II žene, rođen 12.112.1894. godine u Tešnju.
Ibrahim (ispod piše Edhem), sin Smailbega i II žene, rođen 28.5.1900. godine u Tešnju.
Hava, kći Smailbega i II žene, rođena 18.2.1899. godine u Tešnju.
Omer Užičanin, sluga Smailbegov, rođen 1870. godine u Tešnju.
Ramo Bošnjak, sluga Smailbegov, 13 godina. Rođen u Kaloševiću.
Rašida Šabanović, služavka Smailbegova, 10 godina. Rođena u Kaloševiću.
Emin, sin Muhameda-Emina, rođen 22.12.1920. godine u Tešnju. Umro 28.4.1921. godine.
Smail, sin Rifatbega, rođen 11.2.1922. godine u Tešnju. Umro 15.8.1923. godine.
Nadžija, kći Rifatbegova, rođena 30.11.1923. godine u Tešnju.
Smail, rođen 2.9.1929. godine u Tešnju. Mati Sabrija.
Hafiza, žena Muhameda (Emina) rođena 26.12.1930. godine u Tešnju.
Nermina, kći Muhameda (Emina), rođena 26.12.1930. godine u Tešnju.

Ferizbegović Hasanbeg, vlasnik stana, rođen 5.6.1886. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 24.4.1928. godine. Kućni br.286.
Emina, žena Hasanbegova, 25 godina. Rođena u Derventi. Umrla 20.12.1918. godine.
Amira, kći Hasanbega i Emine, 3 godine. Rođena u Tešnju.
Hajrija, kći Hasanbega i Ermine, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Zekija, kći Hasanbega i Emine, rođena 15.9.1910. godine u Tešnju.
Muhamed, sin Hasanbega i Emine, rođen 20.5.1915. godine u Tešnju. Umro 11.12.1918. godine.
Muharem, sin Hasanbega i Emine, rođen 1.6.1911. godine u Tešnju.
Muhamed, sin Hasanbega i Emine rođen 20.5.1915. godine u Tešnju.
Avdo, brat Hasanbegov, rođen 14.4.1894. godine u Tešnju.
Paša, mati Avdina, 55 godina. Rođena u Doboju. Umrla 1.12.1918. godine.
Zulejha Hatičić, sluškinja Hasanbega, 16 godina. Rođena u Tešnju.
Fatima Jahić, sluškinja Hasanbegova, 8 godina. Rođena u Tešnju.

Kućni br. 287 prazan služi samo za spavanje.

Šehagić Hamdo, vlasnik stana, rođen 1870. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.288.
Alema, II žena Hamdina, 25 godina. Rođena u Tešnju.
Suljo, sin Hamde i I žene, rođen 1889 godine u Tešnju.
Ahmet, sin Hamde i I žene, rođen 30.10.1904. godine u Tešnju.
Paša, kći Hamde i I žene,16 godina. Rođena u Tešnju.
Mehmed (ispod piše Alija), sin Hamde i II žene, rođen 20.12.1908. godine u Tešnju.
Delva, kći Hamde i III žene. Nema podataka o godini rođenja. Rođena u Tešnju.
Avdo, sin Hamdin, rođen 4.12.1920. godine u Tešnju.
Uma Šišić, punica Hamdina, 60 godina. Rođena u Tešnju.
Smajl, sin Hamdin, 28.7.1921. godine u Tešnju.
Abdulah, sin Hamdin, rođen 4.12.1918. godine u Tešnju. Umro 29.10.1920. godine.
Delva, žena Hamdina, nema podatka o godini i mjestu rođenja. Umrla 11.7.1930. godine.
Almasa žena Ahmetova, rođena 1914. godine u Tešnju.

Kućni br.289 prazan, služi samo za spavanje.
Kućni br.290 služi za pisarnu vakufsku.
Kućni br.291 prazan vlasnik stanuje privremeno u Tugovićima.
Kućni br.292. prazan vlasnik stanuje u Tugovićima.

Mujagić Hamza, vlasnik stana, rođen 1874. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 25.11.1923. godine. Kućni br.293.
Fatima, žena Hamzina, rođena 1882. godine u Tešnju.
Ibrahim, sin Hamze i Fatime, 5 godina. Rođen u Tešnju.
Hasan, sin Hamze i Fatime, rođen 1908. godine u Tešnju.
Sabit, sin Hamze i Fatime, rođen 5.1.1913. godine u Tešnju.
Suljo, sin Hamze i Fatime, rođen 1.5.1917. godine u Tešnju. Umro 1918. godine.

Hukić Hasan, vlasnik stana, 28 godina. Bez zarade. Umro 20.3.1917. godine. Kućni br.294.
Arifa, sestra Hasanova, 24 godine. Rođena u Tešnju.

Hukić Kanita, vlasnik stana, rođena 1880. godine u Tešnju. Posjednica. Kućni br. 295.
Mujo, sin Kanitin, rođen 1896. godine u Tešnju.
Emina, kći Kanitina, rođena 1897. godine u Tešnju. Umrla 5.1.1916. godine.
Halil, sin Kanitin, rođen 20.11.1899. godine u Tešnju.
Sulejman, sin Kanitin, rođen 1900. godine u Tešnju.
Muharem, sin Kanitin, rođen 15.8.1905. godine u Tešnju.
Fuad, sin Mujin, rođen 20.4.1923. godine u Tešnju. Mati Tahira.
Fuada, kći Mujina, rođena 1.4.1924. godine u Tešnju. Mati Tahira.
Sabira, kći Mujina, rođena 15.8.1926. godine u Tešnju. Mati Tahira.
Suad rođen 1929. godine. (Nema drugih podataka). Umro 31.12.1930. godine.
Fahira Nožić, žena Fuadova. (Nema drugih podataka).
Emina, kći Fuada i Fahire, rođena 22.1.1939. godine u Tešnju.

Kućni br.296 prazan vlasnik stanuje privremeno u Raduši.
Kućni br.297 prazan.

Mahmutefendić Mehmed zv. Galijašević, vlasnik stana, 60 godina. Posjednik. Rođen u Tešnju. Umro 21.2.1926. godine. Kućni br.298.
Hata, žena Mehmedova, 50 godina. Rođena u Žepču.
Ahmet hafiz, sin Mehmeda i Hate, rođen 1888. godine u Tešnju. Trgovac.
Vasvija, žena Ahmetova, 22 godine. Rođena u Tešnju.
Husein, sin Ahmeta i Vasvije, rođen 17.7.1906. godine u Tešnju.
Salih, sin Mehmeda i Hate, rođen 26.3.1989 (iznad godine upisano 1891) u Tešnju.
Mina, žena Salihova, 25 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 1.12.1918. godine.
Ibrahim, sin Mehmeda i Hate, 18 godina. Rođen u Tešnju.
Hava, mati Mehmedova, 80 godina. Umrla 15.12.1920. godine.
Mehmed Alagić, sluga Mehmedov, 17 godina. Rođen u Raduši Tešanj.
Mejrema Čolić, služavka Mehmedova, 6 godina. Rođena u Mekišu Tešanj.
Fahrija, kći Salihova, rođena 7.1.1922. godine u Tešnju.
Ifeta, kći Ibrahimova, rođena 9.2.1925. godine u Tešnju.
Kasim, sin Salihov, rođen 10.9.1925. godine u Tešnju.
Šemsa, kći Ibrahimova, rođena 21.9.1928. godine. Umrla 29.5.1929. godine.
Edbib, sin Ibrahima i Džehve, rođen 12.6.1930. godine.
Džehva, žena Ibrahimova, rođena 1902. godine u Tešnju.
Hanifa, žena Ahmetova, rođena 1898. godine u Tešnju. Umrla 19.5.1932. godine.

Mahmutefendić Omer, vlasnik stana, 35 godina. Rođen u Tešnju. Težak. Kućni br.299.
Nafa, II žena Omerova, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Muharem, sin Omera i I žene, 6 godina. Rođen u Tešnju. Umro 20.9.1918. godine.
Rešid, sin Omera i Nafe, rođen 7.12.1910. godine u Tešnju. Umro 22.1.1913. godine.
Alema, kći Omera i Nafe, rođena 27.12.1913. godine u Tešnju.
Hajra, kći Omera i Nafe, rođena 30.2.1915. godine u Tešnju.
Duda, sestra Omerova, 40 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 27.10.1916. godine.
Alema Čaušević, sluškinja Omerova, 12 godina. Rođena u Tešnju.
Emin, sin Omera i Nafe, rođen 1.6.1924. godine u Tešnju.

Kućni br.300 prazan;vlasnik stanuje privremneo u Raduši (Sejmen Polju).
Kućni br.301. prazan vlasnik stanuje privremneo u Raduši (Sejmen Polje).

Ćatić Ahmet, vlasnik stana, rođen 1881. godine u Tešnju. Terzija. Kućni br.302.
Hajrija, žena Ahmetova, rođena 1890. godine u Tešnju.
Hamid, sin Ahmeta i Hajrije, rođen 20.8.1906. godine u Tešnju. Umro 2.11.1941. godine.
Halid, sin Ahmeta i Hajrije, rođen 23.2.1908. godine u Tešnju.
Abdulah, brat Ahmetov, rođen 1892. godine u Tešnju.
Sabit, brat Ahmetov, rođen 1894. godine u Tešnju.
Šefika, kći Ahmeta i Hajrije, rođena 28.9.1911. godine u Tešnju. Udata 19.4.1930. godine za Muharema Alićehajića u Teslić.
Emina (Šerifa) Agić, sluškinja Ahmetova, 8 godina. Rođena u Ljetiniću u Tešnju.
Rašid Ćatić, vlasnik stana, rođen10.3.1890. godine u Tešnju.
Đilfa, mati Rašidova, 45. godina. Rođena u Tešnju.
Omer, sin Ahmeta i Hajrije, rođen 29.5.1917. godine u Tešnju. Umro 5.7.1919. godine.
Omer (zvani Suljo), rođen 1.10.1919. godine u Tešnju.
Sabit, sin Abdulahov, rođen 24.1.1920. godine u Tešnju.
Hajrudin, sin Ahmeta i Hajrije, rođen 26.6.1914. godine u Tešnju.
Zineta, žena Rašidova, 30 godina. Rođena u Tešnju.
Emina, kći Rašida i Zinete, rođena 1922. godine u Tešnju.
Emin, sin Rašida i Zinete, rođen 1924. godine u Tešnju.
Edhem, sin Rašida i Zinete, rođen 1926. godine u Tešnju.

Ferizbergović Omer, vlasnik stana, rođen 1892. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.303.
Hata, sestra Omerova, 15 godina. Rođena u Tešnju.
Paša, maćeha Omerova, 40 godina. Rođena u Tešnju.
Mahmut Hukić, sin Pašin, 16 godina. Rođen u Tešnju.
Hamzalija, sin Omerov, rođen 15.7.1920. godine u Tešnju.

Kućni br.304 vakuf, koristi se za pekaru.

Đonlagić Omer eff, vlasnik stana, rođen 1875. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.305.
Emina, žena Omer eff, 35 godina. Rođena u Tešnju.
Mehmed, sin Omer eff. i Emine, rođen 1897. godine u Tešnju.
Hasan, sin Omer eff. i Emine, rođen 1901. godine u Tešnju.
Zuhreta, kći Omer eff. i Emine, 11 godina. Rođena u Tešnju.
Alema, kći Omer eff. i Emine, rođena u Tešnju.
Seida, kći Omer eff. i Emine, 4 godine. Rođena u Tešnju.
Arifa, kći Omer eff. i Emine, rođena 10.1.1912. godine u Tešnju. Udata 13.12.1940. godine za Huseina Tokića.
Fadil, sin Omer eff. i Emine, rođen 1.3.1914. godine u Tešnju.
Mućelefa, kići Omer eff. i Emine, rođena 1902. godine u Tešnju.
Fadila, kći Omer eff. i Emine, rođena 1.3. 1914. godine u Tešnju.
Ramiza, kći Omer eff. i Emine, rođena 27.7.1915. godine u Tešnju.
Adem Hasagić, sluga Omer eff., rođen 1865. godine u Koprivcima Tešanj.
Mejra Hodžić, sluškinja Omer eff, 30 godina. Rođena u Kaloševiću.

Đonlagić Omerbeg, vlasnik stana, rođen 1885. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 30.5.1941. godine. Na istom kućnom broju kao i Omer eff.
Zeina, žena Omerbega, rođena 1890. godine u Tešnju.
Ferhat, sin Omerbega i Zeine, 5 godina. Rođen u Tešnju.
Rukija, kći Omerbega i Zejne, 3 godine. Rođena u Tešnju. Udata za Arifa Galijaša 5.11.1939. godine.
Tahira, kći Omerbega i Zejne, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Đulaga, sin Omerbega i Zejne, rođen 25.10.1912. godine u Tešnju.
Salko Sarajlić, sluga Omer eff., 30 godina. Rođen u Kaloševiću, Tešanj.
Senija Kitalić, žena Đulagina, rođena 1923. godine u Tesliću. Vjenčana 30.7.1941. godine.
Azra, kći Đulage i Senije, rođena 12.9.1942. godine.
Dizdar Hasib, izbjeglica, rođen 1932. godine u Višegradu.
Halida, žena Mehmedova, rođena 1.1.1921. godine. Vjenčana 29.91943. godine.
Emina, nejasno srodstvo, rođena 6.8.1944. godine.
Ćefa(?), žena Mehmedova, rođena 26.6.1914. godine u Tuzli. Vjenčana 8.11.1945. godine.
Sa strane piše:Odselili u Kalošević.

Đonlagić h. Osmanbeg, vlasnik stana, rođen 1840. godine. Umro 5.9.1918. godine. Kućni br.306.
Fatima, I žena Osmanbegova, 80 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 3.2.1923. godine.
Rašida, II žena Osmanbegova, 20 godina. Rođena u Tešnju. Upisan račun kada je rođena 1910-20=1890.
Abdul-Muhimin, sin Hasanbega i Rašide, 2 godine. Rođen u Tešnju.
Šuhreta, kći Osmanbega i Rašide, rođena 2.10.1912. godine u Tešnju.
Mehmed (ispod Muhamed), sin Osmanbega i Rašide, rođen 30.12.1914. godine u Tešnju.
Ešref, sinovac Osmanbegov, rođen 1894. godine u Tešnju. Umro 19.4.1916. godine.
Emina, kći Osmanbega, 17 godina. Izračunata godina rođenja 1910-17=1883.
Hanumica Biberić, žena Mehmeda. Rođena u Banja Luci. Vjenčana 20.12.1937. godine.

Kućni br. 307. prazan

Đonlagić Emina, vlasnik stana, 40 godina. Rođena u Tešnju. Posjednica. Kućni br.308.
Husnija, sin Eminin, rođen 26.1.1902. godine u Tešnju.
Hanifa, kći Eminina, 6 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 7.8.1925. godine.

Kapetanović Bisera, vlasnik stana, rođena 1860. godine u Tešnju. Posjednica. Kućni br. 309.
Osmanbeg, sin Biserin, rođen 1888. godine u Doboju.
Ahmet, sin Osmanbega, rođen 2.5.1908. godine u Tešnju.
Sa strane preko lista piše: Odselili u Kalošević.

Kućni br. 310, vlasnik stanuje u Jelahu.

Đonlagić Salihbeg, vlasnik stana, rođen 1857. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 1.11.1919. godine. Kućni br.311.
Kanita, žena Salihbega, 48 godina. Rođena u Doboju.
Salih, sin Salihbega i Kanite, rođen 1892. godine u Tešnju.
Dedo, sin Salihbega i Kanite, rođen 27.8.1895. godine u Tešnju.
Paša, kći Salihbega i Kanite, rođena 14.7.1897. godine u Tešnju. Umrla 20.12.1930. godine.
Avdo Galijaš, sluga Salihbegov. Rođen 1840. godine u Tešnju.

Sa strane piše:U Kaloševiću.

Đonlagić Hamzabeg, vlasnik stana, rođen 1847. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 6.10.1914. godine. Kućni br.312.
Đulsuma, žena Hasanbegova, 50 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 3.4.1945. godine.
Hamzalija (ispod upisano Alibeg), sin Hamzabega i Đulsume, rođen 1886. godine u Tešnju. Umro 9.11.1918. godine.
Atifa, žena Hamzalina, 25 godina. Rođena u Tešnju. Umrla u Zagrebu 7.5.1943. godine.
Almasa, kći Hamzalije i Atife, rođena 17.11.1915. godine u Tešnju.
Mubera, kći Hamzalije i Atife, 1 godina. Rođena u Tešnju. Udata 22.9.1930. godine u Banja Luku za Muniba Husedžinovića
Mustafa, sin Hamzabega i Đulsume, rođen 1892. godine u Tešnju.
Ćamila, žena Mustafina, 18 godina. Rođena u Banja Luci.
Hamdija, sin Mustafe i Ćamile, rođen 15.2.1910. godine u Tešnju.
Fehrat, sin Mustafe i Ćamile, rođen 20.8.1911. godine u Tešnju.
Fatima, kći Hamzabega i Đulsume, rođena 12.4.1898. godine u Tešnju.
Safeta, kći Mustafe i Ćamile, rođena 15.8.1925. godine u Tešnju.

Kapetanović Alibeg, vlasnik stana, rođen 1863. godine u Doboju. Posjednik. Umro 3.8.1924. godine. Kućni br.313.
Aiša, žena Alibegova, 44 godine. Rođena u Maglaju.
Hamza, sin Alibega i Aiše, rođena 1884. godine u Tešnju. Poljoprivrednik. Umro 25.1.1924. godine.
Bejzada, žena Hamzina, rođena 1886. godine u Banja Luci.
Fehrat, sin Hamze i Bejzade, rođen 6.8.1906. godine u Tešnju.
Asija, kći Hamze i Bejzade, rođena 25.12.1908. godine u Tešnju.
Delva, kći Hamze i Bejzade, rođena 13.8.1912. godine u Tešnju.
Zumreta, kći Hamze i Bejzade, rođena 1914. godine u Tešnju.
Mućelefa, kći Hamze i Bejzade, rođena 16.10.1917. godine u Tešnju. Umrla 19.8.1926. godine.
Advija, kći Alibega i Aiše, 16 godina. Rođena u Tešnju.
Saida, kći Alibega i Aiše, 6 godina. Rođena u Tešnju.
Paša, mati Alibega, 75. godina. Rođena u Tešnju.
Salih Turalić, sluga Alibega, rođen 1875. godine u Tešnju.
Nisveta, kći Hamze i Bejzade, rođena 14.9.1916. godine u Tešnju.
Zumreta, kći Hamze i Bejzade, rođena 19.11.1915. gopdine u Tešnju.
Ayjiša, kći Hamze i Bejzade, rođena 18.12.1910. godine u Tešnju.

Kućni br. 314 prazan
Kućni br.315, prazan upptrebljava se kao kafana.

Husibegović Dedo, vlasniok stana, rođen 1850. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.316.
Paša, žena Dedina, 55 godina. Rođena u Tešnju.
Salih, sin Dede i Paše, rođen 1883. godine u Tešnju. Umro 7.12.1915. godine.
Nefisa, žena Salihova, 22 godine. Rođena u Tešnju. Umrla 11.1.1913. godine.
Derviš, sin Salihov, rođen 15.4.1915. godine u Tešnju.
Hanifa, kći Dede i Paše, 20 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 1919. godine.
Delva, kći Dede i Paše, rođena 4.9.1896. godine u Tešnju.
Zeir, sin Dede i Paše, rođen 4.5.1899. godine u Tešnju.
Salih, sin Zeirov, rođen 10.3.1921. godine u Tešnju.
Haso, bratić Dedin, sin Eminov, rođen 1890. godine u Tešnju.

Agić Muho, vlasnik stana, rođen 1870. godine u Tešnju. Kafedžija. Kućni br.317.
Ajiša, žena Muhina, 40 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 8.7.1912. godine.
Hakija, sin Muhe i Ajiše, rođen 1890. godine u Tešnju

Galijaš Suljo, vlasnik stana, rođen 1863. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 25.3.1913. godine. Kućni br.319.
Hanka II žena Suljina, 25 godina. Rođena u Tešnju.
Almasa, kći Sulje i I žene, 15 godina. Rođena u Tešnju.
Aiša, kći od Sulje i I žere, 13 godina. Rođena u Tešnju.
Ajka, mati Suljina, 65 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 5.3.1915. godine.

Husibegović Mustafa (H. Mujić), vlasnik stana, rođen 1885. godine u Tešnju. Trgovac. Kućni br.319.
Rukija, žena Mustafina, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Haso, sin Mustafe i Rukije, 17.3.1909. godine u Tešnju.
Adem, sin Mustafe i Rukije, rođen 30.10.1910. godine u Tešnju.
Omer, brat Mustafin. Rođen 1890. godine u Tešnju.
Bisa, kći Hasina, rođena 13.7.1920. godine u Tešnju. Mati Habiba.

Odselio u Tursku.

Kućni br.320, prazan. Vlasnik stanuje pod kućni br.199.
Kućni br.321. koristi se za vakuf pisarna

Katardžić Hasan, vlasnik stana, rođen 1890. godine u Raduši Tešanj. Trgovac. Umro 29.8.1933. godine. Kućni br.321.
Fatima, žena Hasanova, rođena u Tešnju.
Ajiša, kći Hasana i Fatime, rođena 2.5.1917. godine u Tešnju.

Odselili u Sarajevo.

Kućni br.325 služi za pisarnu
Kućni br.326 prazan
Kućni br.327 prazan
Kućni br.328 krojačnica.
Kučni br.330 prazan

Numanović hadži Mujo, vlasnik stana, rođen 1852. godine u Tešnju. Mesar. Umro 29.8.1933. godine. Kućni br.331.
Paša II žena Mujina, 40 godina. Rođena u Tešnju. (Ispod upisano crvenom bojom Zehra Srkalović). Umrla 26.12.1915. godine.
Jahija, sin Muje i III žene. Rođen 1888. godine u Tešnju.
Aiša, kći Muje i IV žene, 6 godina. Rođena u Tešnju.
Alija, sin Muje i IV žene, rođen 4.8.1906. godine u Tešnju.
Hajrija, kći Muje i Paše, rođena 8.5.1911. godine u Tešnju. Umrla 8.10.1914. godine.
Alema, žena Jahije, rođena 1918 godine u Tešnju.
Fata Jusufagić, punica Mujina, 70 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 20.3.1915. godine.
Fatima Karahodžić, svastika Mujina, 35 godina. Rođena u Tešnju.
Delva Ključanin, služavka Mujina, 11 godina. Rođena u Tešnju. Udata u Derventu.
Halima Numanović, bratična Mujina, 30 godina. Rođena u Tešnju. Udata u Radušu.
Hajra, kći Jahije, rođena 17.7.1920. godine u Tešnju.
Muharem, sin Jahije i Aleme, rođen 25.2.1921. godine u Tešnju. Umro 5.5.1923. godine.
Numan, sin Jahije i Aleme, rođen 5.7.1924. godine u Tešnju.
Huso, sin Jahije i Aleme, rođen 7.7.1926. godine u Tešnju.
Hiba Imamović, žena Alije, rođena u Sarajevu.
Delva, kći Jahije i Aleme, rođena 15.3.1927. godine u Tešnju.

Jusufagić Hamza, vlasnik stana, 33 godine. Rođen u Tešnju. Mesar. Umro 1918. godine. Kućni br.332.
Niza, snaha Hamzina, 45 godina. Rođena u Tešnju.
Mejrema, kći Nizina, 12 godina. Rođena u Tešnju.

Delibegović Muho, vlasnik stana, 55 godina. Rođen u Tešnju. Kafedžija. Umro 3.10.1917. godine. Kućni br.333.

Kućni br.336, kafana.
Kućni br.337, kafana.
Kućni br.339, prazan

Arnaut Kasim, vlasnik stana, 25 godina. Rođen u Prizrenu Albanija. Burekčija. Kućni br.343.
Halil Ahmetović, sluga Kasimov, 16 godina. Rođen u Prizrenu Albanija.

Ibrahimkadić Hasan, vlasnik stana, rođen 1834. godine u Tešnju. Stolar. Umro 16.6.1911. godine. Kućni br.344.
Fatima, žena Hasanova, 45 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 8.10.1911. godine.
Esed, sin Hasana i Fatime, rođen 29.4.1887. godine u Tešnju. Umro 20.1.1911. godine.
Salih Kozić, sluga Hasanov, 7 godina. Rođen u Tešnju. (do prezimena upisano još Muharembegvić).
Fatima, žena Salihova, vjenčana 13.2.1936. godine.

Kućni br. 346, prazan.

Đonlagić Hasanbeg, vlasnik stana, rođen 1875. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 16.6.1911. godine. Kućni br.348.
Zlata, I žena Hasaanbega, 34 godine. Rođena u Tešnju.
Ćelebija, II žena Hasanbegova, 32 godine. Rođena u Tešnju. Umrla 1927. godine.
Ferida, kći Hasanbega i Ćelebije. 8 godina. Rođena u Tešnju.
Fadila, kći Hasanbega i Ćelebije, rođena 17.12.1904. godine u Tešnju.
Fatima, mati Hasanbegova, 75 godina. Rođena u Tešnju.
Husein Kerić, sluga Hasanbegov, rođen 1893. godine u Tešnju.

Šišić hadži Dedaga, vlasnik stana, rođen 1861. godine u Tešnju. Trgovac. Kućni br.349.
Bisera, žena Dedagina, 45 godina. Rođena u Žepču.
Smajo, sin Dedage i Bisere, rođen 30.3.1897. godine u Tešnju.
Halid, sina Dedage i Bisere, rođen 1.6.1899. godine u Tešnju.
Almasa, kći Dedage i Bisere, rođena 2.11.1904. godine u Tešnju.

Sa strane preko cijelog spiska piše: Odselili u Tursku.

Kućni br.351 prazan

Turalić Alija, vlasnik stana, rođen 1877. godine u Tešnju. Mesar. Kućni br.352.
Nura, žena Alijina, 30 godina. Rođena u Tešnju.
Derviša, kći Alije i Nure, 6 godina. Rođena u Tešnju.
Hamza, sin Alije i Nure, rođen 10.2.1907. godine u Tešnju.
Đulsa, kći Alije i Nure, 2 godine. Rođena u Tešnju. Udata u Žepče.
Zejna, kći Alije i Nure, rođena 5.4.1909. godine u Tešnju.
Hasna, kći Alije i Nure. Rođena 4.10.1912. godine u Tešnju.
Vasva, kći Alije i Nure, rođena 7.9.1915. godine u Tešnju.
Ibrahim, brat Alijin, rođen 1880. godine u Tešnju. Pekar.
Mejra, žena Ibrahimova, 25 godina. Rođena u Tešnju.
Đula (Kija), kći Ibrahima i Mejre, rođena 12.7.1908. godine u Tešnju.
Delva, kći Ibrahima i Mejre, 1 godina. Rođena u Tešnju.
Rukija, kći Ibrahima i Mejre, rođena 12.7.1913. godine u Tešnju.
Hasan, brat Alijin, rođen 1885. godine u Tešnju. Umro 29.9.1917. godine.
Zejna, mati Alijina, 70 godina. Rođena u Tešnju.
Zehra, kći Ibrahima i Mejre, rođena 27.2.1926. godine.

Bajraktarević Rešid, vlasnik stana, rođen 1859. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 28.9.1917. godine. Kućni br.353.
Vasva, žena Rešidova, 30 godina. Rođena u Tešnju.
Avdo, sin Rešida i Vasve, rođen 6.10.1889. godine u Tešnju. Sa strane piše u Tesliću.
Haša, II žena Avdina, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Asim, sin Avde i I žene, 1 godina. Rođen u Tešnju.
Mehmedalija, sin Rešida i Vasve, rođen 16.6.1913. godine u Tešnju.
Hava Husarić, služavka Rešidova, 11 godina. Rođena u Tešnju.
Šuhreta, kći Avde i Haše rođena 8.5.1917. godine u Tešnju.

Pašić Mujo, vlasnik stana, rođen 1853. godine u Tešnju. Terzija. Umro 18.3.1913. godine. Kućni br.354.
Zejna, IV žena Mujina, 30 godina. Rođena u Tešnju.
Ibro, sin Muje i II žene, rođen 1890. godine u Tešnju.
Fahra, kći Muje i IV žene, rođena 6.2.1905. godine u Tešnju.
Fadil, sin Muje i IV žene, 2 godine. Rođen u Tešnju.
Nazifa, kći Ibrina, rođena 1.4.1927. godine. Mati Vasva.
Mujo, sin Ibrin, rođen 30.9.1929. godine u Tešnju.

Mehinagić Suljo, vlasnik i starješina, 52 godine. Kafedžija. Rođen u Tešnju. Umro 20.4.1919. godine.
Zlata, žena Suljina, 40 godina. Rođena u Tešnju.
Pemba, kći Sulje i Zlate, 17 godina. Rođena u Tešnju.
Smail, sin Sulje i Zlate, rođen 1892. godine u Tešnju.
Dževra, kći Sulje i Zlate, 8 godina. Rođena u Tešnju
Pemba, žena Smailova, rođena-nema datuma niti broj godina.
Sulejman, sin Smaila i Pembe rođen 26.12.1917. godine u Tešnju.
Fehim, sin Smailov, rođen 16.2.1920. godine u Tešnju. Umro 4.3.1924. godine.
Samija, kći Smailova, rođena 10.1.1921. godine u Tešnju. Umrla 1.5.1924. godine (Ispod imena Samije upisano crvenom olovkom Smajo).
Samija, kći Smailova, rođena 10.1.1921. godine u Tešnju.
Meho, sin Samilov, rođen 1.7.1924. godine u Tešnju.
Edib, sin Smailov, rođen 26.3.1927. godine u Tešnju.
Pemba, žena Smailova, 20 godina. Nema drugih podataka. Po drugi put upisana?
Bećir, sin Smaila i Pembe (predhodno upisane), rođen 30.3.1931. godine. Nema drugih podataka.

PS.
Na drugoj strani u liniji Pembe kćerke Sulje i Zlate piše pod brojem 13. Fehim sin od 4 (a pod četiri u Mehinagićima je Smail) rođen 11.6.1929. godine. Na spisku se nastavlja porodica Mujičić sa samo dva člana pa bi po meni ovaj broj 13 (i ako je pod ovim brojem Pemba žena Smailova) trebao da pripada porodici Mehinagić. Pemba pod brojem 6 i Pemba pod brojem 13 piše žena Smailova i vjerovatno se radi o istoj osobi.

Mujičić Saliha (Mehinović), vlasnik stana, 40 godina. Rođena u Tešnju. Posjednica. Kućni br.357.
Smajl Kerić, sluga Salihin, 13 godina. Rođen u Tešnju. Umro 15.8.1927. godine.

Kućni br.358, prazan.

Mešić Smail, vlasnik stana, 25 godina. Rođen u Tešnju. Trgovački pomočnik. Kućni br.359.
Ruvejda, žena Smajlova, 22 godine. Rođena u Tešnju.
Hakija, sin Smajla i Ruvejde, rođen 12.4.1911. godine u Tešnju. Umro 20.4.1913. godine.
Smajo, sin Smajla i Ruvejde, rođen 20.6.1914. godine u Tešnju. Umro 1.3.1921. godine.

Pašić Salih, vlasnik stana, rođen 1850. godine u Tešnju. Terzija. Umro 7.4.1926. godine. Kućni br.361.
Hatidža, žena Salihova, 41 godina. Rođena u Tešnju. Preudata.
Nafa, kći Saliha i Hatidže, 10 godina. Rođena u Tešnju. Udata za I. Bešlagića.
Pašo, brat Salihov. Rođen 1878. godine u Tešnju.
Dedo, brat Salihov, rođen 1.4.1887. godine u Tešnju.
Džehva, žena Dedina, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Safvet, sin Dede i Džehve, 2 godine. Rođen u Tešnju. Umro 14.9.1932. godine.
Hanka, kći Dedina, rođena 18.3.1918. godine u Tešnju.
Mujo, sin Dedin, rođen 1.3.1914. godine u Tešnju.
Paša, kći Dedina, rođena 28.3.1918. godine u Tešnju. Udata za Alju Smailbegovića 5.2.1940. godine.

Mujagić Suljo, vlasnik stana, rođen 1862. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 28.4.1914. godine. Kućni br.362.
Sabira, žena Suljina, rođena 1868. godine u Travniku (42 godine).
Rašid, sin Sulje i Sabire, rođen 1888. godine u Tešnju. Umro 12.2.1926. godine.
Uma, kći Sulje i Sabire, 17 godina. Rođena u Tešnju.
Zekija, kći Sulje i Sabrije, 14 godina. Rođena u Tešnju.
Rašida, kći Sulje i Sabire, 12 godina. Rođena u Tešnju.

Galijaš Salih, vlasnik stana, 55 godina. Rođen u Tešnju. Umro 28.4.1914. godine. Kućni br.363.
Džafer, Sadik Firuz, sin Salihov, rođen 1890. godine u Tešnju. Piše u napomeni:u Gradiškoj
Danial, sin Salihov, 15 godina. Rođen u Tešnju.
Ramiza, kći Salihova, 13 godina. Rođena u Tešnju.
Edhem, sin Salihov, rođen 14.2.1898. godine u Tešnju. Piše u napomeni:Otišao u svijet.
Duda, kći Edhemova, rođena 5.2.1920. godine u Tešnju.
Fikret, sin Džaferov, rođen 14.7.1920. godine u Tešnju. Mati Zineta.
Ibrahim, sin Danialov, rođen 2.4.1927. godine. Mati Halida.

Ularica Šerif, vlasnik stana, rođen 1863. godine u Tešnju. U zanimanju piše zarada? Kućni br.364.
Badema, žena Šerifova, 40 godina. Rođena u Tešnju.
Avdo, sin Šerifa i Bademe, rođen 5.12.1897. godine u Tešnju.
Derviša (Delva), kći Šerifa i Bademe, rođena 1910. godine u Tešnju.

Šišić Hanka, vlasnik stana, 60 godina. U rubrici zanimanje piše zarada? . Kućni br.365.
Husein Djedovac, sin Hankin, 18 godina. Rođen u Vukovu.

Na kraju piše Teslić

Ahmetagić Halil, vlasnik stana, rođen 1860. godine u Tešnju. Trgovac. Kućni br.369.
Fatima (Hanumica), žena Halilova, rođena 1850. godine u Tešnju. Umrla 14.5.1913. godine.
Atif, sin Halila i Fatime, rođen 1885. godine u Tešnju. Umro 4.4.1914. godine.
Duda, žena Atifova, rođena 1855. godine u Tešnju.
Ašir, sin Atifa i Dude, rođen 15.5.1905. godine u Tešnju. Umro 1.4.1925. godine.
Hamid, sin Atifa i Dude, rođen 18.6.1907. godine.

Mehinagić Halil, vlasnik stana, rođen 1874. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.370.
Alija, žena Halilova, 40 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 8.5.1925. godine. Pušćana.
Hava, kći Halila i Alije, rođena 28.12.1896. godine u Tešnju. Udata u Odžaklić.
Muhamed, sin Halila i Alije, rođen 27.11.1903. godine u Tešnju.
Ahmet, sin Halila i Alije, 2 godine. Rođen u Tešnju. Umro 5.12.1918. godine.
Fata, II žena Halilova. Rođena u Tešnju. Nema ostalih podataka.
Paša, kći Halila i Fate, rođena 20.4.1912. godine u Tešnju. Umrla 4.8.1913. godine.
Mehmed, sin Halilov, rođen 16.8.1919. godine u Tešnju. Umro 10.10.1920. godine.
Osman, sin Halilov, rođen 12.12.1921. godine u Tešnju.
Hajrija, kći Halila i Fate, rođena 1.4.1925. godine u Tešnju.
Ašir, sin Halila i Fatime, rođen 5.10.1927. godine u Tešnju.

Ahmetkadić Ahmet, vlasnik stana, rođen 1859. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 6.6.1918. godine. Kućni br.371.
Paša, žena Ahmetova, 42 godine. Rođena u Tešnju.
Ibrahim, sin Ahmeta i Paše, rođen 1891. godine u Tešnju. U Tesliću.
Nafa, žena Ibrahimova, 17 godina. Rođena u Tešnju. Pušćana. Umrla 26.12.1949. godine.
Hasan, sin Ibrahima i Nafe, rođen 13.7.1911. godine u Tešnju. U Kotor Varošu.
Mućelefa, kći Ahmeta i Paše, rođena 15.9.1897. godine u Tešnju.
Ruvejda, kći Ahmeta i Paše, rođena 1.12.1902. godine u Tešnju.
Zarfa, kći Ibrahima i Nafe, rođena 15.8.1914. godine u Tešnju. Udata za Belagiju .
Malka Alić, žena Ibrahimova, rođena 1900. godine Kosovi.

Mujičić Selim zv. Agić, vlasnik stana, rođen 1885. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 1.9.1923. godine. Kućni br.372.
Zildžija, žena Selimova, 22 godine. Rođena u Doboju.
Zumreta, kći Selima i Zildžije, rođena 12.7.1906. godine u Tešnju.
Tahir, sin Selima i Zildžije, rođen 6.7.1907. godine u Tešnju.
Muhamed, sin Selima i Zildžije, rođen 20.10.1910. godine u Tešnju.
Ifeta, kći Selima i Zildžije, rođena 1.7.1914. godine u Tešnju. Umrla 13.8.1940. godine.
Atifa, kći Selima i Zildžije, rođena 15.8.1912. godine u Tešnju.
Husein, sin Selima i Zildžije, rođena 5.8.1917. godine u Tešnju. Umrla 28.6.1933. godine. Umro u Banskoj bolnici u Banja Luci.
Ašir, brat Selimov, rođen 15.5.1889. godine u Tešnju. Trgovac.
Hajra, žena Aširova, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Mujo, sin Ašira i Hajre, rođen 4.5.1908. godine u Tešnju.
Zehra, kći Ašira i Hajre, rođena 1910. godine u Tešnju.
Ema, kći Ašira i Hajre, rođena 1914. godine u Tešnju.
Hanka, mati Selimova, 75. godina. Rođena u Tešnju.
Nafa Braković, služavka Selimova, 12 godina. Rođena u Tešnju. Udata za Huseina Salkanovića
Hanka, kći Mujina, rođena 16.5.1926. godine u Tešnju. Mati Selima. Umrla 5.2.1928. godine.

Eminagić Eminbeg, vlasnik stana, rođen 1873. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 10.11.1922. godine. Kućni br.373.
Ema, II žena Eminbega, 20 godina. Rođena u Banja Luci. Umrla 15.2.1919. godine.
Esma, kći Eminbega i I žene, 14 godina. Rođena u Tešnju.
Smail, sin Eminbega i I žene 11 godina. Rođen u Tešnju.
Asija, kći Eminbega i I žene, 9 godina. Rođena u Tešnju.
Hamza, sin Eminbega i Eme, rođen 12.8.1909. godine u Tešnju.
Paša, kći Eminbega i Eme, rođena 9.10.1910. godine u Tešnju. Udata u Sarajevo za Hajrudina Pobrića.
Ismeta, kći Eminbega i Eme, rođena 1.1.1915. godine u Tešnju.
Bisera (Uma), mati Eminbegova, 67 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 15.8.1923. godine.
Meho Memić, sluga Eminbegov, 17 godina. Rođen u Tešnju.
Smajo Mešinović, sluga Eminbegov, 16 godina. Rođen u Tešnju.
Delva Hljatić, služavka Eminbegova, 18 godina. Rođena u Tešnju.
Fatima Mujagić, služavka, 12 godina (ne piše srodstvo). Rođena u Mravićima.
Esma, kći Smajlova, rođena 10.10.1923. godine u Tešnju. Mati Zarfa.

Eminagić H. Suljaga, vlasnik stana, rođen 1863. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.374.
Taha, žena Suljagina, 45 godina. Rođena u Tešnju.
Mustafa, sin Suljage i Tahe, rođen 1889. godine u Tešnju.
Džehva, žena Mustafina, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Bećir, sin Mustafe i Džehve, rođen 6.7.1909. godine u Tešnju.
Jusuf, sin Mustafe i Džehve, rođen 26.1.1911. godine u Tešnju.
Mubera, kći Mustafe i Džehve, rođena 13.11.1915. godine u Tešnju.
Osman, sin Mustafe, rođen 15.5.1918. godine u Tešnju.
Vasva, kći Suljage i Tahe, 17 godina. Rođena u Tešnju.
Mahmut, sin Suljage i Tahe, rođen 11.4.1895. godine u Tešnju.
Habiba, kći Suljage i Tahe, 12 godina. Rođena u Tešnju.
Ibrahim, sin Suljage i Tahe, 10 godina. Rođen u Tešnju. Umro 27.3.1930. godine.
Ehlimana, kći Suljage i Tahe, 5 godina. Rođena u Tešnju.
Safvet, sin Vasvin, rođen 8.7.1912. godine u Tešnju. Otac Alija.
Sabrija, sin Vasvin, rođen 10.6.1918. godine u Tešnju.
Fuad, sin Vasvin, rođen 10.6.1914. godine u Tešnju.
Hiba, žena Mahmutova, rođena 1900 godine u Travniku.
Ahmet, sin Mahmuta i Hibe, rođen 20.8.1920. godine u Tešnju.
Bisera, žena Safvetova, rođena 1912. godine u Mostaru.

Turalić Mehmed ef., vlasnik stana, rođen 1876. godine u Tešnju. Trgovac. Kućni br. 375.
Ziba, žena Mehmed ef., 30 godina. Rođena u Travniku.
Adil, sin Mehmed ef. i Zibe, rođen 20.11.1904. godine u Tešnju.
Alija, sin Mehmed ef. i Zibe, rođen 8.6.1907. godine. Umro 1917. godine.
Fata, kći Mehmed ef. i Zibe, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Sadija, kći Mehmed ef. i Zibe, rođena 15.9.1913. godine u Tešnju. Udata u Sarajevo za Adema Nanića, trgovca.
Paša, kći Mehmed ef. i Zibe, rođena 28.1.1916. godine u Tešnju.
Fadila, kći Mehmed ef., rođena 15.11.1918. godine u Tešnju.
Muhamed (Hamdija), sin Mehmed ef., rođen 5.5.1921. godine u Tešnju.
Ibrahim hafiz, brat Mehmed ef., rođen 1875. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 22.4.1922. godine.
Paša, žena Ibrahimova, 32 godine. Rođena u Tešnju. Umrla 25.1.1916. godine.
Zada, kći Ibrahima i Paše, 16 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 25.5.1937. godine.
Avdo, sin Ibrahima i Paše, rođen 19.4.1895. godine u Tešnju. Umro 20.2.1917. godine u Tešnju.
Vasfa, kći Ibrahima i Paše, rođena 21.6.1911. godine u Tešnju.
Džehva, kći Ibrahima i Paše, rođena 14.6.1900. godine u Tešnju. Umrla 25.8.1922. godine.
Taiba, kći Ibrahima i Paše, 5 godina. Rođena u Tešnju.
Derviša, kći Ibrahima i Paše, rođena 22.5.1908. godine u Tešnju.
Đulsa, mati Mehmed ef., 60 godina. Rođena u Karadaglijama.
Kadira, sestra Mehmed ef., rođena 19.5.1896. godine u Tešnju.
Mustafa Kahvić, sluga Mehmed ef., rođen 1892. godine u Tešnju.
Asim-Ismet, sin Mehmed ef. i Zibe, rođen 1.4.1924. godine u Tešnju.
Fadil, sin Adila, rođen 15.9.1926. godine u Tešnju.
Nadža, kći Adilova, rođena 25.12.1927. godine u Tešnju.
Hatidža, kći Adilova, rođena 15.3.1929. godine u Tešnju.

Eminagić Osmanbeg, vlasnik stana, rođen 1887. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 15.3.1915. godine. Kućni br.376.
Pemba, žena Osmanbega, 28 godina. Rođena u Tešnju.
Ahmet, sin Osmanbega i Pembe, rođen 20.4.1903. godine u Tešnju.
Saida, kći Osmanbega i Pembe, rođena 3.7.1905. godine u Tešnju.
Alija, brat Osmanbegov, rođen 1892. godine u Tešnju.
Paša, žena Alijina, rođena 24.7.1897. godine u Tešnju. Umrla 20.12.1930. godine.
Hava, mati Osmanbegova, 45 godina. Rođena u Tešnju.
Vejsil Turulja, sluga Osmanbega, 20 godina. Rođen u Čajniću Goražde.
Ajka Kantić, sluga Osmanbega, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Emina, kći Alije i Paše, rođena 28.8.1917. godine u Tešnju.
Burhanudin, sin Alije i Paše, rođen 15.2.1915. godine. Umro 31.8.1917. godine.
Hajrija, kći Alije i Paše, rođena 10.10.1922. godine u Tešnju.
Zekija, kći Alije i Paše, rođena 16.8.1925. godine u Tešnju.
Seida, kći Alije i Paše, rođena 10.9.1930. godine u Tešnju. Umrla 14.4.1931. godine.

Abduzaimović Ahmed, vlasnik i starješina, rođen 1875. godine u Tešnju. Trgovac. Kućni br.377.
Hatidža, žena Ahmedova, 24 godine. Rođena u Travniku.
Almasa, kći Ahmeda i Hatidže, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Esma (ispod upisano crvenom olovkom Enver), kći Ahmeda i Hatidže, rođena 7.3.1913. godine u Tešnju.
Omer, sin Ahmeda i Hatidže, rođen 10.11.1914. godine u Tešnju.
Nura Ramić, služavka Ahmedova, 8 godina. Rođena u Tešnju.
Muharem, sin Ahmeda i Hatidže, rođen 1.7.1918. godine u Tešnju.
Sulejman, sin Ahmeda i Hatidže, rođen 1.1.1922. godine u Tešnju.

Bajraktarević Bećir, vlasnik stana, rođen 1890. godine u Tešnju. Trgovac. Kućni br.378.
Zineta, žena Bećirova, 18 godina.Rođena u Tešnju. Umrla 14.3.1919. godine.
Mejra, kći Bećira i Zinete, rođena 7.9.1909. godine u Tešnju.
Nijaz, sestrić Bećirov, 15 godina. Rođen u Tešnju. Umro 15.4.1927. godine.
Delva, sestrična Bećirova, 12 godina. Rođena u Tešnju.
Halima, sestra Bećirova, 16 godina. Rođena u Tešnju. Udata u Jajce.
Omer, brat Bećirov, rođen 2.7.1898. godine u Tešnju. Pisar.
Delva, mati Bećirova, 55 godina. Rođena u Tešnju.
Suljo Djedovac, sluga Bećirov, 36 godina. Rođen u Kaloševiću.
Habiba Hadžiosmanović, žena Omerova, rođena 18.9.1905. godine u Jajcu.
Mubera, kći Omera i Habibe, rođena 23.8.1930. godine.

Ahmetagić Suljo, vlasnik stana, 75 godina. Rođen u Tešnju. Posjednik. Umro 4.7.1913. godine. Kućni br.379. (piše u napomeni:Umro, nije ovdje, u Doboju).
Haska, II žena Suljina, 40 godina. Rođena u Tešnju.
Rašid, sinovac Suljin, 27 godina. Rođen u Tešnju. Umro 21.11939. godine u Zagrebu.
Dedo, sinovac Suljin, 21 godina. Rođen u Tešnju.
Kemal, sin Rašidov, rođen 4.3.1921. godine u Tešnju.

Ahmetagić Salih, vlasnik stana, 49 godina (1920-49=1871). Rođen u Tešnju. Umro 28.3.1914. godine. Kućni br.380.
Zejna, žena Salihova, 40 godina (1910-40=1870). Rođena u Tešnju.
Asim, sin Saliha i Zejne, rođen 1886. godine u Tešnju.
Halida, kći Saliha i Zejne, 16 godina. Rođena u Tešnju.
Šuhreta, kći Saliha i Zejne, 11 godina. Rođena u Tešnju.
Vasva, kći Saliha i Zejne, 7 godina. Rođena u Tešnju.
Emina, mati Salihova, 65 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 7.2.1917. godine.
Đulsa, nevjesta Salihova, 36 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 15.7.1919. godine.
Duda, kći Đulsina, rođena 16.7.1902. godine u Tešnju.
Derviša, kći Đulsina, rođena 27.5.1905. godine u Tešnju.
Halida, kći Asimova, rođena 1.5.1921. godine u Tešnju.
Hakija, sin Asimov, rođen 7.4.1923. godine u Tešnju. Mati Hata Ferizbegović.

Ahmetagić Seid, vlasnik stana, rođen 1859. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.381.
Alema, žena Seidova, 37 godina. Rođena u Tešnju.
Adil (Smail), sin Seida i Aleme, rođen 25.8.1897. godine u Tešnju.
Ibrahim, sin Seida i Aleme, rođen 10.2.1900. godine u Tešnju.
Emina, kći Seida i Aleme, rođena 13.12.1905. godine u Tešnju.
Hava, kći Seida i Aleme, rođena 12.11.1908. godine u Tešnju. Udata za Adema Husarića-žandarskog narednika.
Nafa, kći Seida i Aleme, rođena 1.1.1912. godine u Tešnju.
Hanka Alispahić, sestra Seidova, 70 godina. Rođena u Tešnju.
Mehmedalija, sin Adilov, rođen 7.4.1923. godine u Tešnju.
Fahira, kći Adilova, rođena 26.8.1926. godine u Tešnju.
Atifa, žena Adilova, rođena 1900 godine u Tešnju. Umrla 22.9.1929. godine.

Ahmetagić (Trepić) Duda, vlasnik stana, 32 godine ( računato pored 1910-32=1878. godine). Umrla 5.8.1938. godine. Kućni br.382.
Šefka Memišbegović, kći Dudina, 11 godina. Rođena u Tešnju.
Za oba člana piše:U Tesliću.

Salihović Sait Arnaut, vlasnik stana, rođen 1862. godine u Oreškim Vraništima Prizren. Ašćija. Kućni br.383.
Hatidža, žena Saitova, 35 godina. Rođena u Tešnju.
Alija, sin Saita i Hatidže, rođen 1889 godine. (1891 ispravljeno na 1889, a na osnovu dopisa br.365/940). U Doboju.
Behija, žena Alijina, 17 godina(1910-17=1893). Rođena u Tešnju.
Adem, sin Alije i Behije, 2 godine. Rođen u Tešnju.
Hatiba, kći Saita i Hatidže, rođena 15.7.1914. godine u Tešnju.
Ifeta, kći Alije i Behije, rođena 3.8.1914. godine u Tešnju.
Hava, kći Alije i Behije, rođena 3.8.1914. godine u Tešnju.
Muhamed, sin –ne piše od koga (vjerovatno Alije i Behije prim. prepisivača), rođen 5.11.1917. godine u Tešnju.
Smajl, sin Saita i Hatidže, rođen 19.4.1895. godine u Tešnju. Umro 1.7.1914. godine.
Muharem, sin Saita i Hatidže, rođen 29.3.1899. godine u Tešnju. Umro 18.7.1914. godine.
Džemila, kći Saita i Hatidže, 6 godina. Rođena u Tešnju.
Suljo, sin Saita i Hatidže, 2 godine. Rođen u Tešnju.
Sabrija, kći Saita i Hatidže, 1 godina. Rođena u Tešnju.
Mustafa, brat Saitov, rođen 1870. godine u Oreškim Vraništima, Prizren. Ašćija. U Doboju.
Hanka, žena Saitova, 35 godina. Rođena u Medakovu.
Hanka, kći Mustafe i Hanke, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Emina, kći Mustafe i Hanke, rođena 30.7.1917. godine u Tešnju.
Ahmet, sin Alije i Behije, rođen 25.2.1916. godine u tešnju. Umro 13.7.1926. godine.

Dalak Aziza, vlasnik stana, 45 godina. Rođena u Tešnju. U zanimanju piše zarada. Umrla 1904. godine. Kućni br.384.
Fata, kći Azizina, 7 godina. Rođena u Tešnju.

Turalić Hasanaga, vlasnik stana, rođen 1840. godine u Tešnju. Trgovac. Kućni br.385.
Mejra, II žena Hasanage, 45 godina (1910-45=1865). Rođena u Tešnju.
Paša, snaha Hasanagina, rođena 1875. godine u Tešnju. Umrla 6.6.1913. godine.
Osman, sin Pašin, rođen 1891. godine u Tešnju.
Hanumka (Hanifa), kći Pašina, rođena 19.8.1898. godine u Tešnju.
Hamid, sin Pašin, rođen 22.9.1900. godine u Tešnju.
Halid, sin Pašin, 8 godina. Rođen u Tešnju.
Safet, sin Pašin, 5 godina. Rođen u Tešnju.
Mustafa, sin Hasanage i I žene, rođen 1874. godine u Tešnju. Umro 19.8.1920. godine.
Zejneba, žena Mustafina, 30 godina. Rođena u Rogatici.
Emina, kći Mustafe i zejnebe, rođena 3.4.1905. godine nu Tešnju.
Zinka (Fata), kći Hasanage i Mejre, rođena 11.5.1896. godine u Tešnju.
Paša, kći Hasanage i Mejre, rođena 12.6.1898. godine u Tešnju. Umrla 6.6.1913. godine.
Zejneba, kći Hasanage, rođena 8.3.1901. godine u Tešnju.
Safeta, kći Hasanage, rođena 15.7.1904. godine u Tešnju.
Šefka, kći Hasanage i Mejre, 22 godine. Rođena u Tešnju.
Zehra, kći Šefkina, 4 godine. Rođena u Brodu, Derventa.
Ema Jabandžić, tetka Hasanage, 100 godina. Rođena u Tešnju.
Hanka, sinovka Hasanagina, 30 godina. Rođena u Tešnju.
Kadira Kahvić, služavka Hasanage, 15 godina. Rođena u Tešnju.
Zumra, žena Halidova, nema ostalih podataka.
Delva, kći Halida i Zumre, rođena 21.9.1930. godine u Tešnju.

Mešić Isabeg, vlasnik stana, rođen 1870. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 29.5.1914. godine. Kućni br.386.
Ema, II žena Isabega, 28 godina (1910 godina), rođena u Gradiškoj. Preudata u Gradišku.
Mustafa, sin Isabega i I žene, rođen 1890. godine u Tešnju.
Esma, žena Mustafina, 17 godina (rođena 1893. godine). Rođena u Tešnju.
Elva, kći Mustafe i Esme, rođena 20.10.1910. godine u Tešnju.
Mehmed, sin Isabegov, rođen 1894. godine u Tešnju. Trgovac.
Fida Mešić, služavka Isabega, 14 godina. Rođena u Tešnju. Udata za Muharema Golubovića.
Mehmedalija, sin Mustafin, rođen 15.5.1920. godine u Tešnju. Umro 20.2.1921. godine.
Nazah (Nesuh), sin Mustafin, rođen 5.7.1921. godine u Tešnju.
Iso, sin Mehmedov, rođen 4.3.1923. godine u Tešnju.
Hamzalija, sin Mustafe i Esme, rođen 2.8.1924. godine u Tešnju.
Fatima, kći Mehmedova, rođena 15.7.1924. godine u Tešnju.
Lala, kći Mustafe i Esme, rođena 10.1.1928. godine u Tešnju.
Besima, kći Mehmedova, rođena 10.1.1928. godien u Tešnju.

Eminagić Eminbeg h.Mustajbega, vlasnik stana, rođen 1884. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 27.7.1915. godine. Kućni br.387.
Hadži Ema, žena Eminbega, 28 godina, Rođena u Tešnju. Umrla 7.11.1947. godine. Otišla na hadž 1.4.1934. godine. (1910-28=1882.)
Saida, kći Eminbega i Eme, rođena 14.12.1911. godine. Umrla 2.9.1929. godine .
Fajka, kći Eminbega i Eme, rođena 1.1.1915. godine u Tešnju.
Đulba Mešić, služavka, 50 godina. Rođena u Tešnju.
Zlata Elezović, služavka, 18 godina. Rođena u Tešnju.
Džemila H. Ahmetović, 9 godina, rođena u Tešnju.
Huso Terzić, sluga, 21 godina. Rođen u Tešnju.
Mustafa Bajraktarević, sluga, 40 godina. Rođena u Tešnju.
Hanča Terzić, žena Husina, nema podataka o datumu rođenja, Rođena u Tešnju. Umrla 23.10.1918. godine.
Tahira, kći Huse i Hanče, rođena 20.5.1914. godine u Tešnju. Umrla 10.2.1919. godine.
Aiša Prnjavorac, žena Mustafe Bjraktarevića, 35 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 1914. godine.
Meho Bjraktarević, sin Mustafe i Aiše, rođen 10.9.1910. godine u Tešnju.
Husein, sin Huse i Hanče, rođen 10.7.1912. godine u Tešnju.
Advija, kći Huse i Hanče, rođena 10.6.1924. godine u Tešnju.
Osman, sinHuse i Hanče, rođen 2.4.1926. godine u Tešnju.
Nafa Terzić, žena Huse, nema podataka o datumu rođenja.
Bahra, kći Huse i Nafe, rođena 10.10.1930. godine u Tešnju.

Mešić h. Hamza, vlasnik stana, rođen 1876. godine u Tešnju. Trgovac. Kućni br.388.
Hajrija, žena Hamzina, 34 godine. Rođena u Tešnju.
Muhamed (Emin), kći Hamze i Hajrije, rođen 10.10.1899. godine u Tešnju.
Emina, kći Hamze i Hajrije, rođena 4.8.1897. godine u Tešnju.
Abdurahman, sin Hamze i Hajrije, rođen 2.1.1902. godine u Tešnju.
Ahmet (Ismet), sin Hamze i Hajrije, rođen 29.7.1905. godine u Tešnju. Umro 9.3.1917. godine.
Ahmet (Rizah), sin Hamze i Hajrije, rođen 28.2.1909. godine u Tešnju.
Hadžira, kći Hamze i Hajrije, rođena 28.7.1911. godine u Tešnju.
Hatidža Mujkanović, služavka, 12 godina. Rođena u Tešnju.

Za sve članove sa strane piše: Odselili u Tursku.

Dervić ef. Šaćir, vlasnik stana, rođen 1874. godine u Banja Luci. Učitelj. Kućni br.389.
Munira, žena Šaćirova, 27 godina. Rođena u Tešnju.
Taiba, kći Šaćira i Munire, 10 godina. Rođena u Prnjavoru.
Habiba, kći Šaćira i Munire, 8 godina. Rođena u Tešnju.
Hasiba, kći Šaćira i Munire, 6 godina. Rođena u Tešnju.
Zumreta, kći Šaćira i Munire, 4 godine. Rođena u Tešnju.
Muhamed, sin Šaćira i Munire, 2 godine. Rođen u Tešnju.

Za sve članove porodice piše:Odselili u Banja Luku.

Mehinagić Nedžib, vlasnik stana, 34 godine. Rođen u Tešnju. Posjednik. Kućni br.390.
Hajra, žena Nedžibova, 26 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 10.11.1918. godine.
Duda, kći Nedžiba i Hajre, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Paša, kći Nedžiba i Hajre, rođena 10.12.1913. godine u Tešnju.
Badema, mati Nedžibova, 60 godina. Rođena u Tešnju.
Hanka Tahirović, služavka 10 godina. Rođena u Tešnju.

Kućni br.391. prazan

Gazić Abdulah, vlasnik stana, 40 godina. Rođen u Banja Luci. Opančar. Kućni br.392.
Sefija, II žena Abdulaha, 18 godina. Rođena u Doboju.
Adem, sin Abdulaha i I žene, rođen 1874. godine u Banja Luci. Opančar. Nije logično obzirom na godine oca i sina? Prim. prepisivača). U Prnjavoru.
Muhamed, sin Abdulaha i Sefije, 14 godina. Rođen u Tešnju.
Zuhra, kći Abdulaha i Sefije, 10 godina. Rođena u Tešnju. Udata u Doboj.
Fatima, kći Abdulaha i I žene, 6 godina. Rođena u Tešnju.
Ibro, sin Abdulaha, rođen 1.7.1918. godine u Tešnju.
Mehmedalija, sin Abdulahov, rođen 15.7.1912. godine u Tešnju. Prešao na katoličku vjeru i dobio ime Ivan. Vidi spis 181/37.
Mehmedalija, sin Abdulahov, rođen 10.8.1919. godine u Tešnju i Ibrahim 18.12.1914. godine u Tešnju i crvenom olovkom prekriženi.
Haša, žena Muhamedova, rođena 1.7.1919. godine u Tešnju. Umrla 26.9.1938. godine.
Sabiha (Azra), kći Muhameda i Haše, rođena 30.5.1933. godine u Tešnju.
Hana, žena Muhamedova, rođena 1885. godine u Novom Šeheru.

Dizdarević Salim, vlasnik stana, 22 godine. Rođen u Tešnju. Brijač. Umro 1.1.1920. godine. Kućni br.394.
Rifa, žena Salimova, 21 godina. Rođena u Tešnju.
Džehva, kći Salima i Rife, 3 godine. Rođena u Tešnju.
Ema, kći Salima i Rife, rođena 20.12.1911. godine u Tešnju.
Adem, sin Salima i Rife, rođen 1.7.1915. godine u Tešnju.
Mlata Dizdarević, mati Salimova, 60 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 30.8.1913. godine.

Deronja Hasan, vlasnik stana, 65 godina. Rođen u Novom Šeheru, Žepče. Tesar. Umro 14.10.1913. godine. Kućni br.395.
Smail, sinHasanov, 34 godine. Rođen u Tešnju.
Hnaifa, žena Smajlova, 25 godina. Rođena u Tešnju.
Aiša, kći Smaila i Hanife, 3 godine. Rođena u Tešnju.
Ahmet, sin Smaila i Hanife, rođen 4.10.1910. godine u Tešnju.
Zarfa, kći Smaila i Hanife, rođena 25.12.1913. godine u Tešnju.
Hanifa, kći Smaila i Hanife, rođena 1.10.1915. godine u Tešnju.
Kasim, sin Smaila i Hanife, rođen 15.7.1922. godine u tešnju. Umro 19.5.1924. godine.
Zarfa, kći Smailova, rođena 1.2.1929. godine u Tešnju.
Atifa, žena Smailova, nema podataka o rođenju i mjestu rođenja.
Mustafa, sin Smaila i Atife, rođen 19.1.1931. godine.

Ćatić Jusuf, vlasnik stana, 61 godina. Rođen u Tešnju. Terzija. Kućni br.396.
Paša, žena Jusufova, 55 godina. Rođena u Žepču. Umrla 11.11.1920. godine.
Muharem, sin Jusufa i Paše, 26 godina. Rođen u Tešnju. U Brčkom.
Delva, kći Jusufa i Paše, 20 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 23.5.1925. godine.
Ibrahim (Mirko), sin Jusufa i Paše, rođen 19.2.1892. godine U Tešnju. Primio katoličku vjeru.
Vasfa, kći Jusufa i Paše, rođena 6.5.1895. godine u Tešnju.
Duda, žena Ibrahimova, nema drugih podataka.
Meho, sin Ibrahima i Dude, nema drugih podataka.
Jusuf Čaplja, posteljaš, 9 godina. Rođen u Mrkotiću.¸

Mahmutefendić Mahmut, vlasnik stana, rođen 1845. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 15.4.1912. godine. Kućni br.397.
Zarfa, žena Mahmutova, 63 godine. Rođena u Tešnju. Umrla 25.11.1912. godine.
Hasan, sin Mahmuta i Zarfe, rođen 1870. godine u Tešnju.
Selveta, II žena Hasanova, 26 godina. Rođena u Travniku.
Kasim, sin Hasana i I žene , 18 godina. Rođen u Tešnju. Umro 17.2.1921. godine.
Emina, kći Hasana i I žene, 9 godina. Rođena u Tešnju. Udata u Tuzlu. Umrla u Kovinu u Duševnoj bolnici br.135/43.
Muhamed, sin Hasana i Selvete, 6 godina. Rođen u Tešnju.
Abdulah, sin Hasana i Selvete, rođen 16.1.1907. godine u Tešnju.
Derviša, kći Hasana i Selvete, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Alema, kći Hasana i Selvete, rođena 28.2.1911. godine u Tešnju.
Mahmut, sin Hasana i Selvete, rođen 30.11.1912. godine u Tešnju. Umro 1912. godine.
Derviš, sin Hasana i Selvete, rođen 5.1.1915. godine u Tešnju.
Anbaz-hafiz, sin Mahmuta i Zarfe, rođen 1884. godine u Tešnju. Umro 1.11.1918. godine.
Pemba, žena Abaz-hafiza, 25 godina. Rođena u Tešnju.
Mustafa, sin Abaz-hafiza, 5 godina. Rođen je u Tešnju. Umro 28.2.1926. godine.
Hatidža, kči Abaz-hafiza, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Adil, sin Abaz-hafiza i Pembe, rođen 15.9.1914. godine u Tešnju.
Taiba, kći –ne piše, ali vjerovatno Abaz Hafiza i Pembe, rođena 1.1.1917. godine u Tešnju. Udata u Sarajevo za Mehmeda Mulabdića 4.1.1941. godine, odustala od vjenčanja i udala se za Edhema Čolakovića spis 93/41.
Tahir, sin Mahmuta i Zarfe, nema drugih podataka.
Hajrija Kolar, žena Abdulaha, rođena 1909. godine u Sarajevu. Vjenčana u Sarajevu 7.11.1935. godine.
Abaz, sin Hasanov, rođen 4.11.1919. godine (ne piše od koje žene) u Tešnju.
Tahir, sin Hasana i Selvete, rođen 8.2.1923. godine u Tešnju.
Zehra, sin Hasana i Selvete, rođena 10.6.1924. godine u Tešnju.
Zumra, kći Hasana i Selvete, rođena 5.8.1926. godine u Tešnju.
Mahmut, sin Hasana i Selvete, rođen 15.5.1913. godine u Tešnju.
Ismeta, kći Hasana i Selvete, rođena 15.3.1930. godine u Sarajevu.
Maida, kći Abdulaha i rođena 10.9.1936. godine u Sarajevu.

Buljubašić Suljo, vlasnik stana, 55 godina. Rođen u Tešnju. Zasluga(?). Kućni br. 398.
Atifa, žena Sulje, 40 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 10.4.1911. godine.

Dizdarević Kasim, vlasnik stana, rođen 1888. godine u Tešnju. Umro 9.6.1916. godine. Kućni br.399.
Adem, brat Kasimov, rođen 1890. godine u Tešnju. Kafedžija. Umro 12.8.1912. godine.
Vasfa, sestra Kasimova, 13 godina. Rođena u Tešnju. Udata Pašić.
Džehva, sestar Kasimova, 8 godina. Rođena u Tešnju.
Nazifa, mati Kasimova, 50 godina (1910-50=1860). Rođena u Tešnju. Umrla 1.3.1927. godine.
Ago, starješina, 1860 nema drugih podataka.

Dizdarević Paša, vlasnik stana, 45 godina. Rođena u Tešnju. Posjednik. Umrla 22.6.1915. godine. Kućni br.400.
Emko, sin Pašin, rođen 1894. godine u Tešnju. Brijač.
Asim, sin Pašin, rođen 6.5.1896. godine u Tešnju. Umro 3.11.1917. godine.
Hamzalija, sin Pašin, 6 godina. Rođen u Tešnju. Umro 15.2.1923. godine.
Ema, žena Emkina, Rođena u Tešnju. (Nema drugih podataka).
Paša, kći Emke i Eme, rođena 1.4.1916. godine u Tešnju. Umrla 19.2.1917. godine.
Kasim, sin Emke i Eme, rođen 1.8.1919. godine u Tešnju.
Nafa, kći Emke i Eme, rođena 15.1.1923. godine u Tešnju.

Biogradlija Hava, vlasnik stana, 60 godina. Rođena u Tešnju. Posjednica (u nastavku je račun 1910-60=1850, 1947-1850=97). Kućni br.401.
Ćamka, kći Havina, 16 godina. Rođena u Tešnju. Udata za Ruždiju.

Ćatić Ćazim, vlasnik stana, 30 godina, rođen u Odžaku, Derventa. Pravnik. Umro 7.4.1915. godien. Kućni br. 402.
Šemso Dervić, polubrat Ćazimov, 21 godina. Rođen u Tešnju. Pekar.
Mustafa Dervić, polubrat Ćazimov, rođen 5.10.1892. godine u Tešnju.
Fuad Dervić, polubrat Ćazimov, rođen 15.3.1896. godine u Tešnju. Poreznik.
Aziza Dervić, Ćazimova, rođena 14.5.1850. godine u Tešnju. Umrla 25.9.1912. godine.
Šemsa, kći Fuadova, rođena 6.1.1922. godine u Tešnju. (Na kraju piše mati Zejneba).
Nedim, sin Fuadov, rođen 1.7.1925. godine u Tešnju.
Alija Dervić otac Mustafe i Fuada, rođen 2.3.1849. godine. Berber.

Kućni br. 405 prazan
Kućni br.406 prazan

Kerić Salih (Hadžić), vlasnik stana, rođen 1888. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 20.4.1924. godine. Kućni br.407.
Bisera, žena Salihova, 25 godina. Rođena u Vukovu.
Ramiza, kći Saliha i Bisere, 4 godine. Rođena u Tešnju.
Omer, sin Saliha i Bisere, 2 godine. Rođen u Tešnju. Umro 12.9.1913. godine.
Emina, kći Saliha i Bisere, rođena 5.9.1910. godine u Tešnju.
Ibrahim, brat Salihov, rođen 1892. godine u Tešnju. Težak.
Zulejha, sestra Salihova, 12 godina. Rođena u Tešnju.
Almasa, mati Ibrahimova, 40 godina. Rođen u Tešnju. Umrla 10.3.1911. godine.
Ajiša, žena Ibrahimova, nema drugih podataka.
Bećir, sin Ibrahima i Ajiše, rođen 16.7.1942. godine u Tesliću.

Kajganić Avdo, vlasnik stana, rođen 1884. godine u Tešnju. Zarada. Umro 29.9.1917. godine. Kućni br.408.
Paša, žena Avdina, 18 godina. Rođena u Kaloševiću.
Zarfa, kći Avde i Paše, rođena 10.1.1915. godine u Tešnju. Udata za Omera Huskića iz Pribinića.
Duda, kći Avde i Paše, rođena 10.1.1915. godine u Tešnju. Udata u Teslić za Refika Mujagića
Hana, mati Avdina, 60 godina. Rođena u Raduši. Umrla 27.1.1916. godine.

Đogo Muharem (Džakić), vlasnik stana, rođen 1888. godine u Tešnju. Zarada. Umro 9.11.1918. godine. Kućni br.409.
Zejna, žena Muharemova, 18 godina (1910-18=1892).

Kovačić Omer, vlasnik stana, 50 godina. Rođen u Raduši. Zarada. Umro 13.2.1928. godine. Kućni br.410.
Mina, II žena Omerova, 35. godina. Rođena u Lukavici, Gračanica. Umrla 15.10.1910. godine.
Šećera, kći Omera i Mine, 2 godine. Rođena u Tešnju. Udata za Mustafu Mujezinovića u Mekiš 9.3.1936. godine. Preudata 19.7.1941. godine za Ibru Mrač..
Nura, III žena Omerova, 25 godina. Rođena u Raduši.
Ajka, kći Omera i Mine, 5 godina. Rođena u Tešnju.
Munira Kajganić, pastorka Omerova, 10 godina. Rođena u Tešnju.
Haso Kajganić, pastorak Omerov, 4 godine. Rođen u Tešnju. U napomeni piše:u Tesliću
Avdo, sin Omera i I žene, 19 godina. Rođen u Tešnju.
Aiša, kći Avde i I Žene, 15 godina. Rođena u Tešnju.
Ahmet, sin Omera i Mine, rođen 1915. godine u Tešnju
Paša, žena Hasina, rođena 1903. godine u Brijesnici. Vjenčana 28.5.1932. godine.
Hamza Kovačić, ne piše srodstvo, rođen 13.4.1918. godine u Tešnju. U Tesliću.
Hanifa Mašić, žena Hamzina, rođena 24.4.1922. godine.

Kućni br.411 prazan.

Kerić Meho (Hadžić), vlasnik stana rođen 1859. godine u Tešnju. Težak. Umro 15.5.1925. godine. Kućni br.412.
Ajka, II žena Mehina, 30 godina (1910-30=1880). Rođena u Tešnju.
Mustafa, sin Mehe i I žene, rođen 1893. godine u Tešnju. Težak.
Paša, kći Mehina, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Zejna, kći Mehina, 11 godina. Rođena u Tešnju.
Omer, sin Mehin, rođen 15.11.1909. godine u Tešnju.
Husejn, sin Mustafin, 3 godine. Rođen u Tešnju. Umro 1.9.1916. godine.
Osman, sin Mehe i Ajke, rođen 4.3.1910. godine u Tešnju.

Kerić Smajo (Hadžić), vlasnik stana, rođen 1863. godine u Tešnju. Težak. Umro 22.1.1937. godine. Kućni br.413.
Nefa, žena Smajina, rođena 1880. godine u Tešnju.
Hasan, sin Smaje i Nefe, rođen 1904. godine u Tešnju.
Alija, sin Smaje i Nefe, rođen 1906. godine u Tešnju.

Kerić Osman (Hadžić), vlasnik stana, rođen 1865. godine u Tešnju. Lugar. Kućni br.414.
Atifa, II žena Osmanova, rođena 1880. godine u Tešnju.
Esma, kći Osmana i I žene, rođena 11.6.1902. godine u Tešnju.
Osmo, sin Osmana i I žene, rođen 13.7.1906. godine u Tešnju. Umro 25.2.1923. godine.
Ahmet, sin Osmin, rođen 10.3.1921. godine u Tešnju.
Halida, kći Osmana i Atife, rođena 13.3.1923. godine u Tešnju.
Halid, sin Osmana i Atife, rođen 27.7.1924. godine u Tešnju.

Kerić Ahmet (Hadžić), vlasnik stana, rođen 1870. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 6.2.1914. godine. Kućni br.415.
Ajka, žena Ahmetova, 23 godine. Rođena u Žabljaku.
Ziba Malićević, služavka, 7 godina. Rođena u Tešnju.

Turčinac Muho, vlasnik stana, rođen 10.3.1863. godine u Tešnju. Zarada. Umro 20.2.1928. godine. Kućni br.416.
Paša, žena Muhina, 32 godine. Rođena u Tešnju.
Zumra, kći Muhe i Paše, 14 godina. Rođena u Tešnju.
Džehva, kći Muhe i Paše, rođena 25.9.1897. godine u Tešnju.
Avdo, sin Muhe i Paše, rođen 19.6.1900. godine u Tešnju. Umro 10.11.1918. godine.
Alema, kći Muhe i Paše, 3 godine. Rođena u Tešnju.
Nefa, kći Muhe i Paše, rođena 15.8.1913. godine u Tešnju.

Kantić Mehmed, vlasnik stana, rođen 1874. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 23.5.1918. godine. Kućni br.417.
Zarfa, I žena Mehmedova, 30 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 5.2.1911. godine. (1910-30=1880)
Suljo, sin Mehmeda i Zarfe, 14 godina ( rođen 1896. godine). Rođen u Tešnju. U Vrbanjcima srez Kotor Varoš.
Iso, sin Mehmeda i Zarfe, 11 godina. Rođen u Tešnju.
Muharem, sin Mehmeda i Zarfe, 7 godina. Rođen u Tešnju.
Ajka, II žena Mehmedova, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Hava, kći Mehmedova, rođena 3.6.1913. godine u Tešnju.
Hana, kći Mehmedova, rođena 14.9.1911. godine u Tešnju.
Fata Merdić, žena Suljina, nema podataka, razvjenčana 18.1.1935. godine.
Atifa, žena Muharemova, rođena 1913. godine u Jelahu.
Delva, žena Isina, rođena 1913. godine.
Zekija, kći Ise i Delve, rođena 16.1.1940. godine u Tešnju.
Enver, sin Muharema i (?) piše Fate, a kod Fate piše da je žena Suljina, rođen 8.11.1940. godine u Tešnju.
Mućelefa Aganbegović, žena Suljina, iz Kotor Varoši. Nema drugih podataka.

Jahija Muharem, vlasnik stana, rođen 1879. godine u Tešnju. Težak. Kućni br.418.
Hanifa, žena Muharemova, 28 godina. Rođena u Mračaju, Jelah. (1910-28=1882).
Đulsa, kći Muharema i Hanife, 2 godine. Umrla 1.12.1912. godine.
Ibro, brat Muharemov, rođen 1887. godine u Tešnju. Težak.
Alija,žena Ibrina, nema godine rođenja. Rođena u Tešnju.
Fatima, kći Ibre i Alije, rođena 2.12.1913. godine u Tešnju.
Mustafa, brat Muharemov, rođen 1890. godine u Tešnju. Umro 10.9.1919. godine.
Niza, žena Mustafina, 18 godina. Rođena u Tešnju.
Emina, kći Mustafe i Nize, rođena 1908. godine u Tešnju.
Hasan, sin Mustafe i Nize, rođen 28.11.1913. godine u Tešnju.
Meho, brat Muharemov, rođen 10.3.1893. godine u Tešnju.
Fata, mati Muharemova, 55 godina. Rođena u Tešnju.
Hava, kći Mustafe i Nize, rođena 2.3.1914. godine.
Hajra, kći Hasanova, rođena 21.6.1921. godine u Tešnju. Umrla 18.9.1925. godine.
Hasnija, kći Hasanova, rođena 30.10.1925. godine u Tešnju.
Mustafa, sin Hasanov, rođen 26.3.1927. godine u Tešnju.
Atifa Mešić, žena Hasanova, rođena 15.4.1914. godine u Tešnju.

Iznad piše Krndija crvenom bojom

Galijašević Omer (H. Mujić), vlasnik stana, rođen 1875. godine u Tešnju. Trgovački pomočnik. Umro 24.2.1936. godine. Kućni br.419.
Duda, prekriženo pa upisano Nura, žena Omerova, 40 godina. Umrla 5.1.1926. godine.
Suljo, sin Omera i Nure, rođen 1888 godine u Tešnju. (Nelogično da ga je Omer imao sa 13 godina?-primjedba prepisivača).
Hanka, mati Omerova, 60 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 1.3.1915. godine.
Hanka, kći Suljina, rođena 14.9.1921. godine u Tešnju.
Mujo, sin Suljin, rođen 10.1.1924. godine u Tešnju.
Smajl, sin Omerov, rođen 27.4.1927. godine u Tešnju. Mati Nura. Nura umrla 1926. pa je nemoguće da ga je ona rodila, a druga Nura se ne spominje?
Huso, sin Omera i Nure, rođen 9.12.1929. godine u Tešnju. (Nemoguće da ga je rodila jer je umrla 1926. godine). Umro 3.12.1930. godine.

Kućni br.420 prazan.

Krdžalić Alija, vlasnik stana, 60 godina. Rođen u Tešnju. Posjednik Umro 5.1.1911. godine. Kućni br.421.
Ajka, žena Alijina, 50 godina. Rođena u Tešnju. Umrla 29.2.1929. godine.
Salih, sin Alije i Ajke, rođen 1886. godine u Tešnju. Umro 4.5.1915. godine. Opančar
Paša, žena Salihova, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Aljo, unuk Alijin, rođen 28.5.1899. godine u Tešnju.

Hadžiedhemović Dedo, vlasnik stana, rođen 1850. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 8.11.1918. godine. Kućni br. 422.
Mina, III žena Dedina, 30 godina. Rođena u Medakovu.
Husein, sin Dede i I žene, rođen 1875. godine u Tešnju.
Gjula, II žena Dedina, rođena 1885. godine U Medakovu. Umrla 25.9.1912. godine.
Ibrahim, sin Huseinov, 5 godina. Rođen u Tešnju. Umro 3.8.1913. godine.
Muharem, sin Huseinov, rođen 5.4.1912. godine u Tešnju.
Paša, kći Huseinova, 3 godine. Rođena u Tešnju.
Dedo, sin Dede i III žene, 2 godine. Rođen u Tešnju. Umro 8.11.1918. godine.
Džehva, kći Dede i III žene, 4 godine. Rođena u Tešnju.
Nafa, kći Dede i III žene, 3 godine. Rođena u Tešnju.
Mustafa, sin Huseina i Gjule, rođen 3.2.1910. godine u Tešnju.
Rifat, sin Dede i Ume, rođen 2.4.1912. godine u Tešnju.
Alija, sin Dede i Ume, rođen 11.5.1915. godine u Tešnju.
Muhiba Smailbegović, žena Muharemova, rođena 1904. godine u Tešnju.

H.Edhemović Meho, vlasnik stana, 55 godina. Rođen u Tešnju. Posjednik. Umro 24.4.1920. godine. Kućni br.423.
Nefa, žena Mehina, 50 godina. Rođena u Tešnju.
Duda, II žena Mehina, 32 godine. Rođena u Matuzićima. Umrla 25.7.1917. godine.
Ahmet Dizdarević, nećak Mehin, 13 godina. Rođen u Tešnju.
Mina, žena Ahmetova, nema podatka o godini rođenja. Rođena u Tešnju.
Ismeta, kći Ahmeta i Mine, rođena 27.7.1915. godine u Tešnju.
Izeta, kći Ahmeta i Mine, nema podatka o godini rođenja. Rođena u Tešnju.
Amida(?), kći Ahmeta i Mine, rođena 1.7.1917. godine u Tešnju.

H.Edhemović Asim, vlasnik stana, rođen 1875. godine u Tešnju. Posjednik. Umro 22.4.1919. godine. Kućni br.424.
Hasiba, žena Asimova, 30 godina. Rođena u Tešnju.
Hadžira, kći Asima i Hasibe, 5 godina. Rođena u Tešnju.
Alema, kći Asima i Hasibe, 2 godine. Rođena u Tešnju.
Rašid, sin Asima i Hasibe, rođen 3.10.1912. godine u Tešnju.

H.Edhemović Edhem, vlasnik stana, rođen 1879. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.425.
Alema, mati Edhemova, 60 godina. Rođena u Doboju.
Halil, brat Edhemov, rođen 1883. godine u Tešnju.
Hata, žena Halilova, 25 godina (1910-25=1885). Rođena u Tešnju. Umrla 8.2.1915. godine (dopisano 8.2.1917.).
Osman, sin Halila i Hate, 5 godina. Rođen u Tešnju.
Adem, sin Halila i Hate, rođen 1907. godine u Tešnju.
Salih, sin Halila i Hate, rođen 1909. godine u Tešnju. Umro 9.5.1915. godine.
Hašma, žena Edhemova, rođena 1895. godine u Tešnju.
Asim, sin Edhema i Hašme, rođen 1922. godine u Tešnju.
Safvet, sin Edhema i Haše, rođen 1928. godine u Tešnju.
Ramiza, kći Halila i Zlate, rođen 1913. godine u Tešnju.

Kućni br. 427 prazan, vlasnik stanuje pod kućnim br.50.

H.Edhemović Mujo, vlasnik stana, rođen 1884. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.426.
Suljo, brat Mujin, rođen 1888. godine u Tešnju.
Paša, mati Mujina, 50 godina. Rođena u Tešnju.

Braković Alija, vlasnik stana, rođen 1849. godine u Tešnju. Posjednik. Kućni br.428.
Hana, žena Alijina, 50 godina. Rođena u Tešnju.
Meho, sin Alije i Hane, rođen 1883. godine u Tešnju.
Fata, žena Mehina, 25 godina. Rođena u Tešnju.
Muharem, sin Mehe i Fate, rođen 15.1.1901. godine u Tešnju.
Smajo, sin Mehe i Fate, rođen 1908. godine u Tešnju.
Zejna, kći Mehe i Fate, rođena 15.12.1917. godine u Tešnju.
Salko, brat Alijin, rođen 1887. godine u Tešnju.
Mustafa, sinovac Alijin, rođen 10.6.1897. godine u Tešnju.

Kućni br.430 prazan, vlasnik stanuje na kućnom broju 277 u Tešnju.
Kućni br.431. prazan, vlasnik stanuje na kućnom broju 276 u Tešnju.

Piše crvenom bojom Abdipaša

Abduzaimović Zulfa, vlasnik stana, 50 godina. Rođena u Tešnju. Kućni br.432.
Hanka, nevjesta Zulfina, 40 godina. Rođena u Tešnju.
Aziza, kći Hankina, 20 godina. Rođena u Tešnju.
Hajra, kći Hankina, 18 godina. Rođena u Tešnju. Udata za Hukića.
Fatima Edžkuri kći Azizina, rođena 27.3.1914 godine u Tešnju. Udata u Meku.

Džafić Ago, vlasnik stana, rođen 1850. godine u Tešnju. Opančar. Kućni br.433.
Nafa, žena Agina, 48 godina. Rođena u Tešnju.
Sidika, kći Age i Nafe, 17 godina. Rođena u Tešnju.
Zarfa Avdić, služavka, rođena 27.3.1914. godine u Tešnju. Udata za Hadžana Hadžića Tešanj. Umrla 1.6.1928. godine.

Bajraktarević Mehaga, vlasnik stana, rođen 1857. godine u Tešnju. Pekar. Kućni br.434.
Hanka VI žena Mehage, 40 godina. Rođena u Piljužićima.
Mahmut, sin Mehage i Hanke, rođen 8.1.1897. godine u Tešnju. Umro 8.11.1929. godine. Mati Zuhra.
Ibrahim, sin Mehage i Hanke, 7 godina. Rođen u Tešnju.
Džehva, kći Mahmuta, rođena 27.7.1925. godine u Tešnju.
Mehmed, sin Smajlov, rođen 6.5.1927. godine U Tešnju. Mati Sabrija.
Sadika, kći Smajlova, rođena 6.2.1928. godine u Tešnju.
Rašid, sin Smajlov, rođen 10.4.1929. godine u Tešnju.

Ibrahimkadić Niza, vlasnik stana, 38 godina. Rođena u Tešnju. Posjednica. Kućni br.435.
Fata kći Nizina, 19 godina. Rođena u Tešnju.
Hamid, sin Nizin, 11 godina. Rođen u Tešnju.
Fata, kći Hamidova, rođena 1.10.1927. godine u Tešnju. Mati Gjulsa (Đulsa(?).

O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *