Tešanjski dnevnik 13-20.8.2018. godine

Jedno posebno zadovoljstvo kod svakog autora knjige je posmatranje odštampanog primjerka. I ako Tešanjski dnevnik i nije klasična knjiga ja ipak imam isto zadovolstvo kada se isprinta i uveže. Nakon sedam godina uvezani su svi primjerci, prve četiri godine u dva primjerka, a ostali za svaku godinu. Troškove printanja i uvezivanja prve dvije godine sam ja obezbjedio, a onda je načelnik mr. Suad Huskić preuzeo finansiranje printanja i uvezivanja. Uzdao sam se da će neki privrednici (dva privrednika printaju za sebe Tešanjki dnevnik i na moj zahtjev bi sigurno finansirali troškove, ali ih čuvam za teže situacije) koje dobro poznajem obezbjediti troškove za štampanje Tešanjskog dnevnika za 206/2017. Nisam tražio, da podmire troškove, ali sam im dao indirektno do znanja da bi mogli platiti račun, bez davanja novca. Ništa od toga pa sam se ponovo obratio Načelniku sa zahtjevom koji je odmah odobrio moj zahtjev. Hvala mu na tome.

Inače za ovih sedam godina dnevnici sadrže 2780 strana. Objavljeno je 370 starih fotografija od čega 55 grada, a ostale se odnose na ljude.Sedmica augustovska, toplo, sa povremenim naoblakama, a u par navrata i slabom kišom u predvečernjim satima. Zapažen je u gradu veći broj Tešnjaka koji rade i žive u inostranstvu. Veliki broj sugrađana je na godišnjim odmorima. Drištvenih događanja i nije bilo.

Frizerski salon Dženo

Jedan od najpoznatijih frizerskih salona u Tešnju je Dženo.To je prvi i jedini salon koji radi isključivo u najavljenim terminima.

Vlasnik je Dženan Prnjavorac, sin Senaida i Lejle. Srednju frizersku školu završio je u Tešnju. Prije nego je otvorio vlastiti salon Dženo, radio je 4 godine u salonu Oktobar koji se nalazio u prostorima gdje je sada izgrađena stambeno poslovna zgrada na Musali. Od 2005. godine radi u sadašnjim prostorima u ulici Mesuda ef Smailbegovića gdje ga nikada nemožete zateći da nema mušterije.


Dženan Prnjavorac Dženo

Prema Dženin oj informaciji danas radi oko 15 frizerskih salona i oko sedam klasičnih brijačnica. Godine 1639. u Tešnju je bilo 10 berbera.

Izašla iz štampe knjiga Menadžment- Savremeni menadžmentski koncept kao podrška unapređenju upravljačkih procesa u naftnim kompanijama dr. Venana Hadžiselimovića

Iz štampe je izašla knjiga Menadžment- Savremeni menadžmentski koncept kao podrška unapređenju upravljačkih procesa u naftnim kompanijama dr. Venana Hadžiselimovića, izvršnog direktora Hifa oil d.o.o.

Recenzenti knjige su ugledni profesori:prof.dr. Elvir Čizmić i prof.dr. Aziz Šunje.

Knjiga je podrška unapređenjeu upravljačkih procesa u naftnim kompanijama, ali i u svim drugim kompanijama koje žele unaprediti upravljačke procese. O sadržaju knjige i mišljenje o knjizi dali su recenzenti:

Monografija Savremeni menadžmentski koncept kao podrška unapređenju upravljačkih procesa u naftnim kompanijama(u daljem tekstu Monografija) je namjenjena , prije svega kao dodatana literatura, studentima postdiplomskog studija fakulteta ekonomske i poslovne orijentacije. Usmjerena je na naučno nastavnu oblast Menadžmern i organizacija sa ciljem da služi kao relevantan izvor za izučavanje različitih predmeta iz navedene oblasti.

Monografija je urađena na 330 strana i sastoji se od uvodnog teoretskog dijela, tri dodatno razrađena poglavlja, te praktično istraživačkog dijela gdje su predstavljene 96 slika i dijagrama , uz 71 tabelu.

U zaključcima i ocjeni recenzenti su zapisali:

Monografija predstavlja dobro struktuiranu i istaknutu monografiju koja će, kao dodatna literatura, kako studentima, tako i praktičnim menadžerima različitih vrsta organizacija, dati jasan pregled savremenih koncepata koje je moguće promptno primjeniti u savremenoj poslovnoj praksi.Doprinos ove monografije se može sagledati i kroz prizmu razumjevanja svih aspekata funkcioniranja organizavioje kao integralne slike , uz mogučnost simuliranja različitih stanja i odnosa kroz projektirano planiranje na način da menadžeri budu u poziciji da, kroz korištenje ponuđenih koncepata, donose kvalitetnije poslovne odluke i upravljaju organizacijama, kako u regionalnom, tako i u globalnom konteksu.

Dr Venan Hadžiselimović, pored znanja ima izuzetnu energiju. Izvršni direktor u Hifa oil, kao prvi saradnik uspio je ostvariti kvalitetan odnos i spregu sa vlasnikom Izudinom Ahmetlićem. Pri tome je stalno usavršavao svoje znanje i sticao zvanja magistra, a potom i doktora nauka. Veoma je aktivan u Udruženju privrednika
Biznis Centar gdje je obavljao i funkciju predsjednika, a kod svake organizacije Privrednog sajma imao je važnu ulogu. Imao je dr Hadžiselimović i dugogodišnjih zdravstvenih problema u porodici. Nije bilo lako nositi taj teret, ali je on u svakom trenutku bio posvečen porodici u kojoj je i sam imao podršku.

Poslije knjige pod nazivom Metodologija
reinženjeringa preduzeća
( koautor  sa prof. dr. Asibom Alihodžić i prof dr. Mesud
Ajanović) svoj dugogodišnji rad krunisao je izradom ove Monografije, a ove knjige su mu, pored ostalih kriterija, za izbor u mjesecu julu ove godine pomogle  u dobijanju Odluke o izboru u naučno – nastavno zvanje Docenta.

Umro Marko Rajkovača.


Nakon kraće teške bolesti umro je Marko Rajkovača jedan od pionira moderne industrije u Tešnju. Rođen je 1937. godine u Sivši. Pohađao je Nižu realnu gimnaziju, ali je prekinuo školovanje da bi obezbjedio egzistenciju, zaposlio se Pobjedi gdje je kod Subhije Ajanovića izučio zanat za strugara radeći na prvom tokarskom stroju u Tešnju.

Bio je na obuci u Famosu od 1961-1962, godine, nakon koje počinje raditi kao strugar u novom industrijskom pogonu u Bukvi. U Pobjedi je proveo cijeli radni vijek radeći poslove strugara, poslovođe i upravnika. Hobi mu je bilo pčelalarenje i ažio je za dobrog poznavaoca ove djelatnosti. Marko je volio Tešanj. Porodici je ostavio oporuku da ga ukopaju u katoličko groblje u Tešnju i ako je prodično groblje Rajkovača u Sivši. Takođe im je prenio da on neće nigdje iz Opće bolnice bez obzira o kakvoj bolesti se radi. Volio je svoj grad i ostao mu vjeran do kraja života. Bio je veoma emotivan i na svaki spomen umrlih kolega iz Pobjede znao je pustiti suzu.

Kćerka Angelina je diplomirabni ekonomista i radi u Pobjedi, a sin Tonko je doktor arheoloških anuka i radi u Kembrdžu u Engleskoj.

Izbori 2018

Prikupio sam podatke o kandidatim za još dvije stranke. Nisam mogao nikako stupiti u kontakt sa strankom A SDA. Na njihovoj stranici ne postoji informacija ni o kakvom sredtvu uspostave kontakta, a na telefon koji sam dobio od poznanika niko se nije javljao.

HDZ

Zastupnički parlament Federacije BiH

  • Anto Pešić (6)

Kandidati HDZ-a iz Tešanja su kooalicijskoj listi koju sačinajvaju: HDZ BiH, HSS HKDU BiH, HSP-HNS, HSP-DR AS BiH, HDU BiH, HSS SR

Skupštima Ze-Do kantona

  • Jozefina Grgić (38)
  • Nikola Dadić (39)

Kandidati HDZ-a iz Tešnja su na koalicijskoj listi kuju sačinjavaju:HDZ BiH, HSS-HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DRAS BiH, HDU BiH

Stranka penzionera/umirovljenika

Parlamentarana skupština BiH

  • Smail Ramović (3)

Zastupnički parlament Federacije BiH

  • Izudin Ibrahimkadić (10)

Skupštima Ze-Do kantona

  • Husein Mehuljić (8)
  • Azra Šišić (9)
  • Sinan Roša (22)
  • Hajra Saračević (28)

Stare fotogarfije

Ekipa veterana TOŠK-a pred utakmicu sa Borcem u Bosanskom Šamcu. Utakmica je odigrana u Bosanskom Šamcu, a tezultat je bio 5:2 za Borac

Stoje s lijeva:Esad Mašniž Eso, Besim Hotić Sumbul, Sedžad Đeremet Hića, Nedžad Hadžiselimović Nećko, Hasan Dolanić, Hamzalija Bajtraktarević, Fuad Sarić, Jozo Katinić i Seid Hodžić

Čuče:NN, Sakib Zejnilović Gala, Adil Bukvić Hare, Ilija Gverić Ilica i Hasan Nezetović Turudija

(Fotografiju dobio od Ešrefa Zaimbegovića iz Bosanskog Šamca)

Sa table na Gornjoj čaršijiAbout Husein Galijasevic