Tešanjski dnevnik 22-29.2018.godine

Kada je krajem prošle sedmice zahladnilo pomislio sam da je gotovo sa toplim sunčanim danima. Međutim , cijela protekla sedmica je bila toplija nego predhodna, sunčana, a u subotu je bio pravi ljetni dan. Prvo je u Gradsku kafanu, donošen behar, a zatim plodovi i to dosta krupni, a ove sedmice sasvim sazrela kruška, junske ljepotice, koja se po mirisu i ukusu nije razlikovala od one koju sam jeo u junu.

U nedjelju autobus žena iz Živinica, obilazi grad. Lijepo vrijeme i kolektivne posjete gradu još traju.

U vrijeme streljačkog takmičenja imao sam priliku da sjedim uz kafu sa predsjednikom Streljačkog saveza BiH iz Trebinja Momčilom Bodirogom. Razgovarali smo i o Trebinju i odlascima iz BiH. Naravno da mladi odlaze iz Trebinja kao i drugih mjesta. Uglavnom sele u Beograd i Novi Sad, ali i dalje. Međutim, po čemu ću zapamtiti ovaj razgovor je izraz evakuacija, umjesto migracija.

Drugi rod kruške ove godine

Izbori 2018

Izborna komisija je objavila rezultate izbora za Parlament Federacije i Skupštinu Ze-Do kantona. U sva tri nivoa vlasti Tešanj će imati 4 predstavnika.

Za Parlamentarnu skupštinu FBiH Tešnjaci su glasali:

SDA 6316 (34,24%), slijede SDP 6248 (28,45%), DF 2241 (12,15%), SBiH976 (5,29%), BPS 553 (3%), NB 379 (2,05%), SPU (Stranka penzionera)309 (1.68%), HDZ koalicija 250 (1,36%), PDA 242 (1,31%), Naša stranka 192 (1,04%), Neovisna BiH lista 61 (0,33%), BOSS 61 (0,33%), Narod i pravda 57 (0,31%), Hrvatsko zajedništvo HDZ 1990 16 (0,09%), Hrvatska stranka BiH 10 (0,05%), Prva stranka 8 (0,04), Savez za stari grad 5 (0,03)

Za Skupštinu Ze-Do kantona:

SDA 5669 (30,70%), SDP 5431 (29,41%)sBiH 1629 (8,82%), DF 1364 (7,39 %), A-SDA 1100 (5,96%), SBB 869 (4,71%), SPU 577 (3,12%), NB 527 (2,82%), BPS 384 (2,08%), HDZ koalicija 249 (1,35%), Naša stranka 183 (0,99%), PDA 125 (0,68%), Neovisna BiH lista 84 (0,45%), BOSS 58 (0,31%), LDS za boljitak 52 (0,28%), Narod i pravda 48 (0,26%), Narodni demokratski pokret 37 (0,20%), Hrvatska zajednica HDZ 1990 30 (0,16%), SMS Savez mladih snaga 22 (0,12%), Komunistička partija 19 (0,10%), Liberalna stranka LS BiH 12 (0,06%), Srpska lista (3 (0,01%)

Sljedeće 4 godine u skupštinskim klupama Ze-do kantona,Parlamenta Federacije BiH i Parlamentarne skupštine BiH će sjedeti 4 Tešnjaka:Šemsudin Mehmedović (SDA) produžio je svoj mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH sa 30170 glasova i pokazao da nije lokalni tešanjski političar već da ima pristalica i u drugim dijelovima BiH. Njegovu radno obrazovnu biografiju sam nakon prošlih izbira. U Parlamentu Federacije sjediće Adisa Kokić-Hinović (SDA)

Rođena je 1989. godine u Doboju. Nakon završetka međunarodne srednje škole u Sarajevu diplomirala je Međunarodne i javne odnose na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu,a magistrirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici Tokom cjelokupnog formalnog obrazovanja nizala je izuzetne rezultate zbog čega je bila na listi najboljih učenika i studenata.Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu omladinskih i nevladinih organizacija, gdje je bila angažovana na projektima građanskog aktivizma, ljudskih prava i jačanja civilnog društva. Uspješno je završila niz edukativnih programa za jačanje omladinskih i političkih lidera u Sarajevu i Zenici, među kojima se ističu višegodišnji programi UN WOMAN BiH i Političke akademije SDA Zenica. Jedan je od osnivača Informativno-edukativnog centra za mlade u Tešnju, gdje je obnašala funkciju predsjednice Centra, a društveni aktivizam je nastavila u OOSDA Tešanj, gdje je u periodu 2012-2016 obnašala funkciju predsjednice Asocijacije mladih SDA Tešanj. Posljednje tri godine radi i živi u Zenici, a svoj angažman je fokusirala na KO AM SDA ZDK, GP AM SDA BiH.

U Skupštini Ze-do kantona mandat je dobio Vedran Kaser (SDP)


Vedran Kaser je rođen 1984. godine u Tešnju. Nakon završene osnovne škole završava Gimnaziju u Tešnju 2003. godine, a Fakultet za Informacione Tehnologije, Slobomir P Univerzitet, Odjeljenje Doboj 2007. godine kada je diplomirao sa ocjenom 10 na temu Ajax, čime je stekao zvanje diplomirani inžinjer Informacionih Tehnologija. Radio je u IT firmi King d.o.o. Doboj, KTV E-G-E d.o.o. kablovski TV i Internet operator, CODECENTRIC d.o.o, Doboj, IT firma, Općinsko vijeće Tešanj poslovi predsjedavajući OV-a, Univerzitet u Zenici, Rektorat na poslovima kordinatora za informatičke poslove, GEOmedia d.o.o., Agencija za nekretnine, Jelah funkcija direktora i Pobjeda d.d. Tešanj kao IT tehničar. Govori engleski i njemački jezik. Posjeduje računarske vještine od MS Windowsa do AutoCada. Učestvovao na BCC takmičenju koje se održavalo od 16 do 18 marta 2007 godine u Sarajevu i zauzeo četvrto mjesto. Vijećnik je u OV-e Tešanj u tri mandata:2008-2012, 2012-2016 i 2016-2020.

Član je Glavnog odbora SDPBiH, Potpredsjednik Predsjedništva KO SDPBiH ZDK, Potpredsjednik Predsjedništva OO SDPBiH Tešanj, Član Skupštine MZ Kraševo. Živi u Kraševu, oženjen i otac jednog djeteta.

U Skupštini Ze-do kantona mandat je dobio Himzo Smajić (SDA)

Rođen je 1973. godineu Miljanovcima, općina Tešanj, gdje je završio osnovnu školu. Srednju elektrotehničku školu završio je u Doboju1991. godine U periodu 1992-1995 bio je pripadnik Armije RBiH. Po zanimanju je diplomirani ekonomista, a Ekonomski fakultet Univerziteta u Srajevu je završio 2000. godine. U periodu 2001. do 2015. godine radio je na različitim rukovodnim pozicijama u grupaciji Hifa Tešanj.Od marta 2015. godine član je Vlade Ze-do kantona na poziciji ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva ivodoprivrede. Značajan doprinos dao je jačanju podrške poljoprivrednoj proizvodnji, povečanju broja korisnika, razvoju perspektivnih grana poljoprivredne proizvodnje i realizaciji projekata razvoja vodne infrastrukture na području kantona. Obavljao je dužnosti člana IO Asocijacije mladih SDA Tešanj, predsjednik MO Novi Miljanovci, člana IO OOSDA Tešanj, a trenutnio je član Kantonalnog odbora SDA Ze-do kantona. Oženjen je i otac dvoje djece.

Promovisana Studija izvodljivosti za preduzetničko obrazovni centar Tešanj

U organizaciji TRA i MSŠ u prostorijama firme Nord Star u Doboj Jugu održana je prezentacija Studije izvodljivosti za preduzetničko obrazovni centar za firme Tešanj, koja se realizuje kroz projekat pod nazivom: Tehniĉko i struĉno obrazovanje u općini Tešanj – oddobre do bolje prakse, koji realizuje Mješovita srednja škola iz Tešnja u okviru programa Prilika Plus, a uz finansijsku podršku Vlade Švicarske. Na javnom pozivu koji je provela Privredna komora Ze-do kantona kao izrađivač Studije izvodljivosti za uspostavljanje međupreduzetniĉkog edukacijskog centra odabrana je TRA Agencija za razvoj općine Tešanj

Autori studije su: V. prof.dr. Ismar Alagić, dipl.ing.maš, Dženita Hopić, bach.oec. Muamer Omahić, dipl.iur.

Prezentaciji su prisustvovali:Diana Babić i Indira Buza iz Privredne komore Ze-do kantona, Snježana Đuričin i Halko Basarić iz Programa PP, Seid Brka predsjednik Obrtničke komore Ze-do kantona, privrednici o drugi.

Centar je namijenjen za izvođenju praktične nastave u okviru srednjih strukovnih škola, obrazovanju odraslih i veza između obrazovnog sistema i privrede. Predstavlja organizacione jedinice u okviru srednje stručne škole. Osnovna namjena jeizvođenje praktične nastave u okviru tehničkog obrazovanja, te formalno i neformalno obrazovanje sa područja tehničkih zanimanja. Poseban fokus je stavljen na obrazovanje za programe koje trenutno škola ne obrazuje, a postoji stvarna potreba privrede.

Studija je rađena na bazi ankete 160 firmi.Utvrđene su trenutne potrebe firmi za 438 radnika koji trebaju da imaju znanja i vještine koje bi se obezbjedile realizacijom studije.

Vodilja u izradi studije je iskistvo Slovenije konkretno škola u Velenju.

Knjiga Amira Brke Nisim Albahari, tragični revolucionar promovisana u Sarajevu

U Jevrejskoj opštini u Sarajevu 23. oktobra promovisana je knjiga Amira Brke Nisim Albahari, tragični revolucionar. O knjizi su govorili prof. Pavle Kaunitz, dr. Husnija Kamberović, mr. David Kamhi i dr. Enver Kazaz

– Knjiga jest biografija tog revolucionara, partizanskog borca i antifašiste, koji je rođen u Tešnju 1916., a umro u Sarajevu 1991. godine. Knjiga prati njegov život od rođenja, a širi se u opseg koji dohvaća historijat porodice Albahari od progona s Pirinejskoga poluotoka koncem 15. stoljeća, zatim izgnanstva koje su proveli u Turskoj, te fokus zaprema historijat Jevreja u Tešnju u mjeri u kojoj je to bilo moguće istražiti -kazao je autor za Fenu.

U knjizi se prvi put opservira i holokaust koji je izvršen u Tešnju. O tome se nije pisalo,pa, kako tvrdi autor, postoje samo oskudne naznake u literaturi, koje su veoma zamagljene i nedosljedne.

– Identificirao sam svih 22 žrtve, koje su stradale 23. septembra 1942. godine. To su svi Jevreji koji su bili u Tešnju, pohapšeni su i odvedeni u logor. Od toga je najviše Albaharija, njih 17 – naveo je Brka.

Sa promocije: prof. Pavle Kaunitz, dr. Husnija Kamberović, mr. David Kamhi, Amir Brka i dr. Enver Kazaz

Govoreći o drugom dijelu naslova knjige,on je rekao da biti tragični revolucionar ne znači odustati od ideala, od kojih nije odustao ni Albahari.U tom smislu,autor ga doživljava kao figuru koja u današnjem vremenu donosi nadahnuće s obzirom na vrijednosti za koje su se partizani borili u Drugom svjetskom ratu, a, s druge strane, na to kako današnja historiografija tendira ka reviziji, poništenju tih vrijednosti.

– Upravo u tim idealima i vrijednostima ja vidim mogućnost da se pronalazi inspiracija i za izlazak iz naše suvremene situacije – poručio je Amir Brka.

Promociju je moderirao književnik Pavle Kaunitz, a mr. David Kamhi govorio je o svom poznanstvu i prijateljstvu sa Nisimom Albaharijem. On je rekao je da je ova knjiga istinski vrhunsko djelo, urađeno po svim oksfordskim principima nauke, te da oni koji namjeravaju raditi doktorske disertacije iz historije Brkinu knjigu trebaju koristiti kao najbolji mogući uzor. Recenzent knjige dr. Husnija Kamberović i autor pogovora dr. Enver Kazaz ocijenili su da je mnogostruk značaj ove knjige, te da njena vrijednost nadilazi i evropske razmjere. Oni smatraju da je navedenim djelom Amir Brka postavio profesionalnim historičarima izuzetno visoke naučne kriterije prema kojima u budućnosti trebaju težiti.

(Za ovu informaciju korišten je tekst Federalne novinske agencije-Fena)

MSŠ uspješno realizovala projekat Spojimo se na sunce

Mješovita srednja škola sa direktorom Muharemom Saračevićem i timovima koje formira realizuju vrijedne projekte, Zadovoljsto je bilo zadnjih godina pratiti realizaciju investicija kojima su dobivene moderne radionice sa savremanim mašinama, savremena kuhinja, studija koja je spomenuta i u ovom dnevniku i drugo. Zadnji projekat realizovan uz pomoć ambasade Republike Češke pod nazivom Spojimo se na sunce (TUNE IN TO THE SUN) je proizvodnja električne iz sunčane. energije.

Direktor Saračević, profesor Mustafić sa Nj.E ambasadorom Skalnikom i učesnicima na projektu. ispod solarnih ploča

Ambasador NJ.E Skalnik za bušilicom

Na školskoj zgradi postavljeno je 18 panela i instalirano 8 solarnih akumulatora preko kojih se obezbjeđuje 14,5-18 KW električne energije. Električna eneregija se koristi za potrebe radionice(LED rasvjeta, topla voda i pogon radioničkih mašina). Investicija iznosi 33 000 KM, od čega je 30 000 KM obezbjedila Češka Republika, a ostalo škola.

Na ovaj način ostvarena je ušteda od oko 200 KM mjesečno, ali ono što je puno važnije je da su se profesori i učenici upoznali sa izvedbom korištenja energije iz obnovljijih izvora što je budućnost u proizvodnji energije.

Projekt menadžer je bio Muharem Saračević, vođa projekta prof. Armin Mustafić. Učešće u realizaciji projekta imali su Nerma Alić, Anesa Terzić, Milka Arifović pom direktoroa za radioničku nastavu. Svečano puštanje u rad izvrili su NJ.E ambasador Republike Češke Jakub Skalnik i Muharem Saračević obavljajući operaciju bušenja na bušilici pokretanoj sinčanom energijom.

(Ono što mi je upalo u oči je činjenica da je ovo prvi pu kako vodim Dnevnik da na javnom događaju kome prisustvuje ambasador strane zemlje nema predstavnika Općine.)

Održan sastanak Načelnika sa predstavnicima 25 mjesnih zajednica

Općinski načelnik Suad Huskić sa pomočnicima Azrom Muslija i Hasanom Plančićem održao je sastanak sa predsjednicima savjeta i sekretarima 25 mjesnih zajednica sa područja općine Tešanj.

Sastanak je upriličen kako bi se pokrenule pripreme za predlaganje novih projekata za sljedeće godine. Načelnik je upoznapo prisutne s realizacijom 72 projekta usvojena za ovu godinu. Među tim kapitalnim projektima su i vekliki projekti koji se odnose na otpadne vode, pitku vodu, most u Jelahu i dr. Satanak je i pripremni za izradu prijedloga projekata za sljedeće tri godine (1 plus 2). Prijedlozi trebaju biti pripremljeni za OV-e na usvajanje početlom iduće godine.

Osnovne škole iz Medakova i Lukavca potpisale Protokol o bratimljenju

Šefket Turalić me upozna sa informacijom da su u goste OŠ 9 septembar iz Medakova došli u goste učenici i profesori osnovne škole Lukavac grad koja ima oko 900 učenika. Direktorica škole Lukavac grad Alma Avdić i direktor OŠ 9. septembar Almir Ljevaković potpisali su protokol o bratimljenju.

Upoznavanje i saradnja su krenuli preko ekologije Šefketa Turalića. Sa tešanjskim primjerom učeničke aktivnosti na skupljanju PET ambalaže upoznati su nastavnici u školi Lukavac grad preko svoje zaposlenice, supruge prof. Zehrudina Osmanovića, Šefketovog prijatelja i profesora na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, inovatora, ekologa. Učenici u OŠ Lukavac grad počeli su sakupljati plastične čepove uz podršku rukovodstva škole i motivacioni angažman profesorice Vjeronauke Hasibe Saračević. Skupili su 300 kg i sada planiraju da organiziraju prikupljanje i PET ambalaže koristeći iskustva škole u Medakovu. Dvadesetak učenika sa direktoricom Almom Avdić, profesoricom Hasibom Saračević, profesoricom Aidom Osmanović, defektologom Azrom Ahmetašević,sekretarom Jasminom Čobo posjetili su kapacitete za preradu PET-a Omorika u Johovcu, OŠ 9 septembar u Medakovu gdje su se upoznali sa iskustvima ove škole i potpisali protokol. Sa dvasdesetak učenika domaćinaobišli stari grad. Pored direktora Ljevakovića sa učenicima domaćini su bili i Hanifa Unkić i Senad Handžić rukovodilac Vijeća učenika. Ovu posjetu podržao je načelnik mr. Suad Huskić

U prvom planu direktori Alma Avdić i Almir Ljevaković

Održana skupština KK Gradina

U sali restorana Central u Bukvi održana skupština na kojoj je izabrano novo rukovodstvo KK Gradina na mandat od četiri godine.

Za predsjednika skupštine izabran je Boban Kršić, koji je na tom mjestu zamijenio Vahidina Agića Musu.

Za predsjednika UO kluba izabran je Eldin Srkalović, koji je kao mandatar Uprave kluba predložio svoje saradnike, što je skupština jednoglasno usvojila.

Novi Upravni odbor će djelovati u sastavu: Eldin Srkalović, Mirel Dedukić, Jasenko Smailbegović, Hamza Hotić, Esmir Kotorić, Željko Kršić, Mensur Bešo, JasminTurković i Amir Vilašević.


S lijeva: Mensur Bešo, Željko Kršić, Amir Vilašević, Esmir Kotorić, Mirel Dedukić, Eldin Srkalović, Hamza Hotić, Jasmin Turković i Jasenko Smailbegović

Tešnjaci veoma uspješni nakon završetaka Federalne lige u streljaštvu

U Zenici je 21.10. održano posljednje, završno kolo Federalneligeu streljaštvu u kategoriji serijske zračnepuške. Članovi Streljačkog kluba Tešanj ostvarili su izvaredne rezultate i ako se radi o realtivno mladom klubu koji ejzistira tek drugu godinu.

Tokom godine kroz Federalnu ligu prošlo je 200 takmičara u svim kategorijama, a najviše u kategoriji kadeta i juniora (uzrast osnovnih i srednjih škola). SK Tešanj je bio i incijator organiziranja takmičenja.

U kategoriji kadeta članovi našeg kluba osvojili su prvo mjesto.

Pojedinačno Esida Halilović je osvojila prvo mjesto, a Lejla Bašić drugo. Kod dječaka kadeta Eldar Hadžalić je osvojio prvo mjesto.

U kategoriji juniora naša ekipa je osvojila prvo mjesto. Pojedinačno prvo mjesto osvojila je Nadina Omerbašić, drugo Samra Ćeman, a treće Asima Halilović.

Kod dječaka prvo mjesto osvojio je Alen Halilović.

U kategoriji seniora osvojeno je treće mjesto, a poJedinačno kod žena Šemsa Merdić je osvojila drugo mjesto. Pojedinačno Ernad Plančić jeosvojio ćetvrto mjesto.

U Tešnju održano finale Lige kadeta u streljaštvu

U organizaciji Streljačkog saveza BiH i SK Tešanj održano je finalno takmićenje u gađanju vazdušnom puškom i pištoljem (standard)za 2018. godinu u kategoriji kadeta.Pokrovitelj takmičenja je Općina Na takmičenju su učestvovale ekipe:Mladost Gacko, Leotar Trebinje, Geofon Teslić, Rudar Uugljevik, SK Sarajevo iz Sarajeva, sk Zenica iz Zenice, SK Visoko iz Visokog i domaćin Tešanj iz Tešnja. Učestvovalo su 54 takmičara i takmičarki.

S lijeva: Sakib Plančić glavni trener, Raza Begunić, Enida Bavrk, Ajla Hasović, Esida Halilović, Nadira Omerbašić, Lejla Bašić, Asima Halilović, Ajla Plančić, Samra Ćeman, Derviš Jacić, Zijad Spahić, Alen Halilović i Izudin Handžić Ćiro predsjednik SK Tešanj

Takmičenju su prisustvovali: Momčilo Bodiroga predsjednik Streljačkog saveza BiH, Aida Hunček Pita, sekretar Streljačkog saveza BiH, Admira Škafić predsjednica Streljačkog saveza Federacije BiH, načelnik mr. Suad Huskić. Medalje i diplome podijelili su Aida Hunček Pita, Momčilo Bodiroga i mr. Suad Huskić. U veoma jakoj konkurenciji gdje su dominirali strijelci iz Srajeva Trebinja i Teslića naše kadetkinje osvojile su treće mjesto što predstavlja veliki uspjeh.

Pored ekipa Teslića i na postolju se našla i ekipa SK Tešanj

Stare fotografije

Objavio sam fotografiju zapsiničkog stola sa prve međunarodne rukometne utakmice u Tešnju BOSNA TS-Steaua Bukurešt, Smail Hundur koji živi u Njemačkoj poslao mi je i fotografiju aktera utakmice. S lijeva su upisana imenai prezimena (koja su identifikovana) igrača i trenera Bosna-TS:

Avdo Ajanović, Jasmin Hotić, Sučić, Jasmin Mularifović, Emir Sinanović, Safet Mešić, Mugdim Kadić, Osman Šišić

Čuče: Zoran Petričević, Nermin Hundur, Šemso Mandžukić, Sead Deljkić, Suljo Srkalović, Kotorić, Braković, Kahrimanović i Sead Dizdarević

Sa table na Gornjoj čaršiji

O Husein Galijasevic

Komentariši