Tešanjski dnevnik 13-20.5.2019. godine

Čitam zvanične potvrde iz kabineta članova Predsjedništva BiH. Tri člana Predjedništva imaju ukupno 25 savjetnika! Dodik ih ima 11, Komšić 9, a Džaferović 5. Svako od njih ima još i šefa kabineta. Plate savjetnika su 2.140 KM neto, tako da savjetnici samo po pitanju plaća ovu državu koštaju mjesečno 47.040 KM ili godišnje 564.960 KM. Nije moguće naći podatak koliko je savjetnika premijera i ministara na ostalim nivoima vlasti:Vijeću ministara, entitetskim vladama, vladama kantona, Vladi RS-a, Vladi Brčko distrikta. Kakav bi to naučni rad bio recimo sa naslovom Savjetnici u BiH, broj, struktura, učinak. Bilo bi to zanimljivo štivo. Čitajući ove podatke meni na um pade moj kolega Šećo iz Bugojna. Kada ga je svojevremeno ministar promovisao sa mjesta direktora firme u savjetnika, nakon mog čestitanja, kazao je:

“E moj Gale, pametnom ne treba, a glup te i onako neće znati poslušati”.

U poratnom periodu shvatih da je to,u najvećem broju slučajeva, najbolje mjeste za “uhljebljenje” stranačkih kadrova, bez obzira na sposobnosti.

Na političkoj sceni BiH pojavio se socijaldemokratski pokret koji bi kao trebao da objedini ljevicu u BiH. Kako jedan poznanik konstatova-povratak otpisanih. To su stari članovi SDP-a, koji decenijama nisu puno toga uradili u partiji kojoj su pripadali, pa će ko biva sada u cvijetu mladosti i političke snage nešto uraditi. Iz aviona se vide političke ambicije za formiranjem nove stranke koja bi zadovoljiula apetite nekih od pokretača ideje okupljanja ljevice.Teško je biti funkcioner, ali još teže ne biti.

Tošk prošle nedjelje igrao u Tešnju 2:2 sa ekipom iz Goražda, a ove nedjelje ide u goste Olimpiku.

Karatisti KK Tešanj su,na turniru u Usori pod nazivom Karate sport prijateljstva, po treći puta bili najuspješniji i dobili su pehar u trajno vlasništvo.

Ove sedmice su se Tešanj i Tešnjaci pojavili i u nekim novinskim izvještajima: Riječ je o Policijskoj stanici Tešanja na svečanom obilježavanju Dana policije Ze-do kantona, gdje su pojedinci dobili priznanja, a Tešnjak Ensar Perčo pokrenuo zanimljiv biznis.

Potpisani ugovori za realizaciju kapitalnih infrastrukturalnih projekata

Načelnik mr. Suad Huskić potpisao je ugovore sa predstavnicima firmi: Dobojputevid.d. Doboj Jug, AB-Trans d.o.o. Tešanj i Trans kop d.o.o. Tešanj, prema kojima kojima će se realizovati kapitalni projekti izgradnje putne i druge infrastrukture – Faza I.

Realizacijom ovih projekata asfaltirat će se ili izgraditi ukupno 1.585 m puteva.

Ovim projketima je predviđeno:

 • Asfaltiranje puta Mračaj-Potočani, dužina 70 m,izvođač radova Doboj Putevi, vrijednost radova (sa PDV-om) 6.888,31 KM.
 • Alsfatiranje puta Čamdžići-Ljeskovac, dužina 80 m,izvođač radova AB Trans, vrijednost 11.161,80 KM.
 • Asfaltiranje puta Agići-Bajina glava, dužina 120 m. izvođačDobojputevi, vrijednost 15.617,27 KM.
 • Asfaltiranje puta Stara cesta-Bjelanovići-Agići, dužina 125 m,izvođač radova Dobojputevi, vrijednosti17.575,21 KM.
 • Asfaltiranje puta Planje-Mrkotić, dužina130 m, izvođač radova Dobojputevi, vrijednost radova 22.463,29 KM.
 • Asfaltiranje puta Mujezinovići, dužina 110 m,izvođač radova Dobojputevi, vrijednost radova 13.752,29 KM.
 • Asfaltiranje puta Ripna, dužina 80 m,izvođač radova Dobojputevi, vrijednost radova 9.905,45 KM.
 • Asfaltiranje puta Kalabića kamen, dužina 55 m,izvođač radova Dobojputevi, vrijednost radova 5.055,57 KM.
 • Asfaltiranje puta Karahodžići IV faza, izvođač radova Dobojputevi, vrijednost radova 9.956,29 KM, dužina 85 m.
 • Asfaltiranje puta Salkanovići, dužina 110 m,izvođač radova AB trans, vrijednost radova 25.685,01 KM.
 • Izgradnja i asfaltiranje puta Trnovac-Barići, dužina 105 m,izvođač radova AB trans, vrijednost radova 13.144,95 KM.
 • Asfaltiranje puta Smreče-škola, dužina 85 m,izvođač radova Dobojputevi, vrijednost radova 10.023,44 KM.
 • Izgradnja ulice Srebrenička-Ahmetagića put, dužina 280 m,izvođač radova Dobojputevi, vrijednost radova 28.297,64 KM.
 • Izgradnja puta Sole- Pilavi- Zovke, dužina 60 m,izvođač radova Dobojputevi, vrijednost radova 6.321,34 KM.
 • Trasiranje i izgradnja nove saobraćajnice u Jelahu, dužina 170 m,izvođač radovaTrans kop, vrijednost radova 19.091,70 KM.

S lijeva:Almir Brka AB trans, mr. Suad Huskić, Saća Prnjavorac Dobojputevi,Razim Kruško Trans kop

Poplave

Kako su meterolozi najavili pale su velike količine kiše i povećale nivoe rijeka u Krajini, ali i naših Bosne i Usore.

Najkritičnije je bilo u Kaloševiću gdje je Usora prelila korito prije Kaloševičkog mosta i poplavila objekte. Jednim dijelom je odnijela i kameni dio desne obale ispod mosta. Usora je ispred novog mosta u Jelahu potkopala kanal u kome su bile smještene odvodne i dovodne cijevi vodovoda iz Jelah Polja i potpuno pokidala cijev. Prilikom otvaranja mosta zapazio sam da su cijevi privremeno postavljene na trotoaru. Prijavljena su 22 poplavljena objekta i 13 klizišta. Vatrogasne jedinice, civilna zaštita djelovali su tokom poplava i poslije, ispumpavajući vodu iz objekata i bunara, a Higijensko-epidemiološka ekipa Doma zdravlja nakon poplava provodeći dezinfekciju. Na mostu Kaloševiću bio sam poslije podne kada se vodaznačajno povukla. Po tragovima koje je voda ostavila se vidi da je vodostaj bio visok. Očevidci kažu da je bilo kritično iza ponoći 14.05. (tačno pet godina od katastrofalnih poplava iz 2014-te godine) i da je samo još kratko vrijeme nastavljeno podizanje nivoa vode da bi posljedice bile i daleko veće.

Prekinute cijevi kod mosta u Jelahu

Na desnoj obali ispod Kaloševićkog mosta, vodaodnijela dio obale ozidane kamenom

Otvoren most Lejla Mulaliću Jelahu

Most u Jelahu je svečano otvoren. Zvaničnom otvaranju,potpuno novo izgrađenog mosta na mjestu starog, prisustvovao je veći broj zvanica. Među njima su bili:Premijer Vlade Ze-do kantona Mirza Ganić, Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Ze-do kantona Arnel Isak, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ze- do kantona Mirnes Bašić, Ministar privrede Ze-do kantona Zlatko Jelić, direktor Kantonalnedirekcije za ceste Refik Zeković, Ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštitu okoliša u ranijoj Vladi Ze-do kantona Fahrudin Brkić, zastupnik u Parlamentarnoj Skupštini BiH Šemsudin Mehmedović, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ze-do kantona u prethodnom sazivu Himzo Smajić, predsjedavajući OV-a Senad Subašić, predsjednik Udruženja privrednika Biznis centar Senad Brka, glavni imam Medžlisa IZ-e mr. Fuad ef. Omerbašić, župnik don Ilija Marinović, previzeter Miroslav Todorović, predsjednici političkih partija Senad Subašić SDP, Anto Pešić, Muriz Hrnjić SBB, direktori javnih ustanova, privrednici (bilo je dosta prisutnih i moguće da nekoga nisam zapazio).

Majka Lejle Mulalić, Izeta, otkrila je spomen ploču Lejli

Načelnik je govorio o aktivnostima i učesnicima u izgradnji mosta, karakteristikama, sredstvima i finansijerima. Do načelnika je, 2014.godine, došao prijedlog da se izvrši reparacija postojećeg mosta. Nije prihvaćen taj prijedlog i pokrenute su aktivnosti na projektovanju potpuno novog mosta. Projekat je uradila firma Trasa d.o.o. Sarajevo, radove je izveo Hering d.d. Široki Brijeg, sa podizvođačima, lokalnim firmama Inžinjering, Penava kopi Optimax. Dužinamosta je 69 metara, ima dvije trake širine po tri metra i dva trotoara širine 1, 7 m. Nosivost je 60 tona. Most zadovoljava sve kriterije koji se zahtjevaju po standardima i smjernicama EU.Prisutnima se obratio i premijer Mirza Ganić.

Svečano presjecanje trake izvršili su: Mirza Ganić, Suad Huskić, Arnel Isak, Refik Zeković, Senad Subašić, predstavnici mjesnih zajednica:Jelah, Miljanovci-Lončari, Novi Miljanovci, Bobare-Drinčići- Blaževci i Piljužići

Otvaranju mosta prisustvovao je veliki broj gostiju

Ukupna investicija u izgradnju mosta iznosila je ca’ 1.800.000 KM. Na samu izgradnju mosta utrošeno je ca’ 1.500.000 KM, a preostali iznos utrošen je u zaobilaznicu sa mostom preko Rastoka gdje se odvijao saobraćaj tokom radova izgradnje. Investitori su Vlada Ze-do kantona i Općina Tešanj.

Učenici OŠ 1. mart iz Jelaha izveli su dvije recitacije:Kad padnu mostovi i Djevojčica iz ulice prkosa, a scenografiju su popunili članovi KUD Izo Mulabećirović Izo iz jelaha u narodnim nošnjama.

Podsjetimo se i djevojčice Lejle Mulalić, koja je poginula od neprijateljske granate 1992. godine u Jelahu, zaseok Mračaj. Imala je nešto više od 5 godina.

Povodom Dana policije Ze-do kantona dodijeljena priznanja Tešnjacima

Dan policije Ze-do kantona obilježava se 15.05. Ove godine, centralna manifestacija svečanog ovog dana, održana je u Zenici. Tom prilikom se dodjeljuju prizanja i nagrade za najuspješnije pojedince i kolektive. Ove godine najveći broj priznanja i nagrada dobili su Tešnjaci. Policijski komesar Ze-do kantona Semir Šut uručio je priznanje Reljefni Grb BiH komandiru Policijske stanice Tešanj Jusufu Katici. Desetorica službenika PS Tešanj, dobitnici su nagrada i priznanja.

Dobitnici priznanja i nagrada sa Semirom Šutom. U rukama komandira Katice je Reljefni Grb BiH

Student Ensar Perčo osnovao firmu za preradu pilećih nogica

Mladi poduzetnik Ensar Perčo, student četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Doboju, svoju poslovnu ideju realizovao je u Ilijašu. Pogon Axis će vršiti obradu i izvoz pilećih nogica za azijsko tržište. Njegovu ideju podržale su Fondacija Mozaik i australska firma Standard&Partners. Ova vijest zaslužuje posebnu pažnju iz dva razloga. Prvo radi se o veoma važnom kapacitetu za rješavanje ekološki veoma zahtjevnog biološkog otpada, a drugo radi se o mladom Tešnjaku (sin r. Hilme ef. Perče). U ovom trenutku pileće nogice predstavljaju biološki otpad kod većine proizovođača pilećeg mesa u BiH.

U zemljama Dalekog istoka, pileće nogice su veoma popularne u ljudskoj ishrani iako je to nama malo čudno. Mi jedemo meso, a oni nogice i ligamente. Tu sam vidio svoju priliku i dobio ideju kakav biznis želim da pokrenem. Umjesto što uništavamo i bacamo dijelove pileta kao otpad, možemo ga preraditi i izvoziti tamo gdje se on koristi” rekao je Perčo.
(fotografija i izjava prenesena sa klix.ba)

Ensar presjeca vrpcu na otvaranju pogona

U galeriji Preporod Sarajevo otvorena izložba crteža Hasana Mehinovića

U galeriji Preporod Sarajevo otvorena je izložba crteža iz ciklusa Kudret voda našeg umjetnika Hasana Mehinovića. U otvaranju izložbe učestvovali su prof.dr. Almedina Čengić predsjednica Upravnog odbora Bošnjačke zajednice kulture Preporod i naš akademski grafičar Miralem Brkić. Hasan Mehinović je crteže posvetio tešanjskoj legendi o Kudret vodi. Prvo je, 1995.godine napisao poemu od 27 stihova, a kasnije, na nagovor Amira Brke, svaki stih ilustrovao crtežom načinjenim od tačaka.

Izložba je organizirana na sugestiju profesora emeritusa Halila Tikveše, jednog od najznačajnijih BiH umjetnika, koji je o Hasanovom ciklusu izrekao posebne pohvale i kazao da predstavljuaju istinsko umjetničko ostvarenje.

S lijeva:Hasan Mehinović, prof.Dr.Almedina Čengić i Miralem Brkić

Hasan Mehinović i prof. emeritus Halil Tikveša

Tešnjaci koji žive u Sarajevu zajednički iftarili po osmi put

U četvrtak 16.05.2019.godine u hotelu Hills na Ilidži, održan je, sada već tradicionalni 8-mi iftar Tešnjaka i Tešnjakinja koji žive, rade i studiraju u Sarajevu. Kao i ranijih godina, iftar su organizovali Muhamed Brka, Sandžar Hafizović, Adem Dizdarević i Mersad Huskić. Iftaru su prisustvovala 122 postača, što pokazuje da ovaj broj raste iz godine u godinu. Treba istaći da je ovogodišnji iftar obilježilo prisustvo velikog broja studenata čiji iftar su finansirali drugi postači i organizatori.

U Tešnju održan radni sastanak na temu izrade Gender akcionog plana Općine Tešanj

Gender (rod), jednakost između muškaraca i žena podrazumijeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti. Jednakost ne promoviše identičnost muškaraca i žena, već uvažava njihovo pravo na različitost. Jednakost znači i zaštitu specifičnosti, odnosno razlika među ljudima.

U staroj sali Općinskog vijeća, održan je prvi u nizu radnih sastanaka na temu izrade Gender akcionog plana Općine Tešanj.

Naime, obzirom da naša Općina nema izrađen akcioni plan u čijem je fokusu poboljšanje položaja žena, na prijedlog Mirele Buljubašić upućenog Komisiji za ravnopravnost spolova Općine Tešanj, kreće se u njegovu izradu.

Na sastanku su bile prisutne članice različitih političkih partija naše općine, kao i žene aktivne u nevladinom sektoru. Cilj je okupiti žene sa naše općine koje su aktivne na različitim društvenim poljima, a u cilju kreiranja što kvalitetnijeg akcionog plana. Moto okupljanja je Mi najbolje znamo šta želimo i šta nam treba, jer mi smo važne.

Sastanku su prisustvovale: Mirela Buljubašić, Alisa Ramić Dudić predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova, Emina Ajanović, Suada Mujkić, Jasmina Jabandžić i Senaida Karagić.


Dr. Edin Delić, kandidat za Predsjednika SDP BiH, predstavio Program u Tešnju

Članovi SDP BiH, 26. maja ove godine biraju Predsjednika po principu “jedan član jedan glas”. Tri su kandidata:Edin Delić, Nermin Nikšić i Svetozar Pudarić.

Jedan od kandidata,dr. Edin Delić,u pratnji svog Izbornog štaba predstavio je svoj program članovima OOSDP Tešanj.

Dr. Edin Delić i predsjednik OOSDP Tešanj Senad Subašić

Stare fotografije

Prvu radnu akciju na izgradnji fudbalskog stadiona Luke imali su radnici Sloge 12.5.1960. godine. U pozadini zgrada šumske uprave, jedina na tom prostoru

S lijeva: Fehim Adžamija Adeš, Hakija Sejmenović tešanjski tevećelija, Zijo Krdžalić i Fehim Smailbegović Beli

(Fotografije Fehima Smailbegovića)

Sa table na Gornjoj čaršiji


O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši