Tešanjski dnevnik 12-19.8.2019. godine

Prestale su paklene ljetne vrućine. Nastala je značajna temperaturna razlika u odnosu na predhodnu sedmicu, posebno noću. Potvrđuje se ona stara da od 15.8. nema više ni noćne vreline, a ni kupanja u rijekama.

Na više mjesta odvijaju se radovi u gradu i na Kiseljaku. Završni radovi se izvode na izgradnja nove parking trake u Zvečaju, zgradi Kahve, bazenu na Kiseljaku, a u toku su radovi na izmještanju nadzemnog dijela toplovoda oko zgrade PIO i Biroa za zapošljavanje.

Puno vozila je još uvijek u gradu, a puno je i “specijalaca” vozača u sokacima i na glavnim saobraćajnicama u Tešnju. Tako je automobil skrenuo sa puta u slastičanu HD, gledao sam kako automobil dolazeći iz sporedne ulice na pješačkom prelazu, preko puta parkinga kod OŠ Huso
Hodžić, gura pješaka jedan metar, a i sam sam doživio suret sa jednim automobilom na kružnom toku koji je dolazio iz Tešnja prema Bukvi oduzimajući mi pravo prvenstva i projurio velikom brzinom pored mene na koji centimetar da sam se sav ohladio. Brzine se povećavaju i po lokalnim, seoskim asfaltiranim putevima. Svjedok sam brzina na sporednoj cesti od Vukova do Marin Hana. Kontrola saobraćaja se uglavnom vrši na ulazu u grad kod Hife, gdje je ograničenje 40 km na sat, zbog blizine škole gdje se i u toku ljetnog raspusta može “nahvatati” dosta vozača sa debelim kaznama i onim kojima se oduzimaju vozačke dozvole. U ostalom dijelu grada ponekad se neko kazni za parkiranje i ako svaki dan postoji desetine nepravilno parkiranih vozila (recimo ulica Enesa Galijaševića).

Prikupljanje kurbana za humanitarne svrhe

Medžlis IZ-e i Udruženje žena Naša porodica već godinama organiziraju preuzimanje kurbana i dodjelu onima kojima je ona uistinu potrebna.

Medžlis IZ-e kurbane dostavlja u prihvatni centar Duje. Prihvatni centar Duje djeluje od 2004. godine kao centar za zbrinjavanje i rehabilitaciju svih kategorija stanovništva u stanju socijalne potrebe i jedan je od najvećih projekata Udruženja HO Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS. Rad Centra usmjeren je na rehabilitaciju, resocijalizaciju, sa krajnjim ciljem reintegracije korisnika usluga u zajednicu. U Centru je smješteno oko 440 korisnika, različitih socio-zdravstvenih patologija sa područja cijele Bosne i Hercegovine, kojima se svakim danom pruža medicinska, edukacijsko – rehabilitacijska i odgojno – obrazovna pomoć.

Ove godine prikupljanje i otprema kurbana iziskivala je posebnu pažnju zbog veoma visokih temperatura. Medžlis IZ-e je organizirao prikupljanje u hladnjače i nakon popune istih, trenutnu otpremu. Ove godine su prikupili rekordnu količinu kurbana – oko 30 tona. Kazali su mi nakon zadnje otpreme da ni Duje nije mogao više prihvatati kurbane jer su kapaciteti hladnjača popunjeni.

Udruženje žena Naša porodica, nakon pauze prošle godine zbog problema bruceloze, ove godine je ponovo organiziralo prikupljanje kurbana, kompletiranje paketa sa higijenskom potrepštinama, životnim namirnicama i paketićima za djecu i podjelu porodicama u selima Srebrenice i Bratunca.

Ekipa koja se spremala da utovari pakete u vozila:

S lijeva: Fatima Salibašić, Zekija Agić, Nafa Adžamija, Advija Halilović, Ismeta Hatibović, Emina Ajanović, Edina Mujezinović i Nafa Muminović

Ovaj veliki posao uradile su ove godine: Ismeta Hatibović, glavni organizator koja je stavila svoju kuću na raspolaganje za prikupljanje i formiranje paketa, Emina Ajanović, predsjednica Društva, Advija Halilović, Nefa Galijašević, Fadila Kotorić, Aida Plančić, Nafa Adžamija, Mirsada Agić, Zilha Agić, Fatima Salibašić, Nađa Muminović, Sajda Elez, Zekija Agić, Ruvejda Karaahmet, Nihada Kruško, Edina Mujezinović.

Vozila-hladnjače za transport su ustupile firme: Madi d.o.o., Ilma d.o.o. , Kamelija i Husein Ahmetlić. Podjelu direktno korisnicima izvršile su Ismeta Hatibović, Emina Ajanović, Advija Halilović, Nafa Muminović i Ramiza Hrnjić.

Paketi i namirnice spremne za isporuku

Ove godine, na prijedlog jednog od korisnika humanitarne pomoći, obišli su i jednu porodicu koja je daleko od puteva i civilizacije gdje živi troje odrasle hendikepirane djece. Odlučili su ovoj porodici obezbjediti i vanrednu pomoć, a obećali su me sljedeći put povesti na dodjelu.

Bajramski koncert

Drugog dana Kurban Bajrama Omladinski ansambl je održao koncert duhovne muzike pod nazivom Bosna Bedr islama. Učestvovali su Memnun Muzaferija i Nejra Brka. Izvođače je pratio Veliki orkestar i Omladinski hor OA pod upravom Damira Galijaševića i Nusreta Salkanovića.

Obzirom da u velikoj sali Cko od rata ne radi klimatizacija, pakleno vruće je bilo svima koji su izvodili program, a i onima koji su ga došli pogledati. Ja sam uspio samo napraviti par snimaka, pokupiti informacije o izvođačima i što brže napustiti salu.

Potpisani ugovori u okviru projekta Start up ideje mladih 2019

U sali OV-a potpisani su ugovori za sufinansiranje pojedinačnih projekata, Nove start
up ideje mladih i ugovori o nastavku podrške već ranije potpisanim ugovorima koji se ogledaju u subvencioniranju dijela troškova nabavke opreme i repromaterijala u iznosu do 5.000 KM.

Iznos sredstva za korisnike koji su danas potpisali prvi put ugovor su od 6.800 do 9.000 KM u zavisnosti od rangiranja, broja uposlenih, potrebe korisnika i dr.

Učesnicima su se obratili službenik za mlade Mirnes Dedukić i načelnik mr. Suad Huskić.

Projekat Podrška razvoju start up ideje mladih je nastavak realizacije projekta Biznis ideje mladih. U proteklih devet godina bilo je 177 prijava za novi biznis, a realizovano je 68 novih biznisa koji zapošljavaju 136 radnika, od čega je 80 finansirala Općina, a ostale sam biznis. Ono što je posebno važan indikator je da realizovano 85% ugovorenih projekata.

S lijeva: Mirnes Dedukić, Adis Ostrvica, Haris Smailhodžić, Almir Meškić, Mirnes Huseljić, Muhamed Agić, Kenan Kadribašić zaklonjen, Arijana Delić, Sumeja Turkić, mr. Suad Huskić, Emrah Hadžismailović, Fuad Spahić (član komisije), Seid Jašić, Ibnel Planćić, Haška Hundur (član komisije) i Enver Kotorić (član komisije)

U ovoj godini odobreni su projekti i potpisani ugovori sa: Ibnel Plančić-Razvoj- web aplikacija, Sumeja Turkić-Stomatološka ordinacija, Kenan Kadribašić-Marketing agencija, Adnan Kotorić-Agencija za reklamu i propagandu, Almir Meškić-Mašinska obrada metala, Arijana Delić-Izrada dekoracija i usluga organizacije nraznih svečanosti, Emrah Hadžismajlović-Usluga djelatnosti frizera, i Almir Ramić-Autolakirer.

Novo u 2019. godini je podrška postojećim start up-ovima koji su pokrenuti uz podršku Općine Tešanj u periodu 2015-2017. Sredstva su dobili:Mirnes Husnija-Izrada pločastog najmještaja, Muhamed Agić-Proizvodnja metalnih konstrukcija, ograda, vrata, Mensur Saltagić-Poljoprivredna djelatnost, Esad Jašarević-Održavanje i popravak motornih vozila, Seid Jašić-Održavanje i popravka elektro instalacija, Haris Smailhodžić-Proizvodnja madraca, Adis Ostrvica-Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda..

Pored Budžeta Općine realizacija projekata je podržana finansijski iz sredstava MEG projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja koji podržava i finansira Vlada Švajcarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH u ukupnom iznosu od 85 000 KM.

Komisija koja je na osnovu utvrđenih kriterija odobrala projekte su sačinjavali: Haška Hundur, Fuad Spahić, Smail Šišić i Enver Kotorić

Đerdan obilježio hiljaditi broj i 20 godina izlaženja

Đerdan, jedini enigmatski list u BiH, obilježio je hiljaditi broj i 20 godina izlaženja.

Izdavač Planjax komerc d.o.o. organizirao je svečano obilježavanje u Bobarama uz prisustvo saradnika iz Zenice, Maglaja, Doboja, Tuzle, Busovače, Orašja, Vinkovaca (Hr) i Privlake (Hr).

Dr. Hajrudin Planjac sjedi prvi s lijeva i Ramiz Brkić sjedi četvrti s lijeva na zajedničkoj fotografiji sa gostima saradnicima

Glavni i odgovorni urednik od osnivanja lista, Ramiz Brkić, govorio je o 20 godina izlaženja, razvojnim planovima i nastojanjima da se ispuni potreba i češćeg izlaženja.

Na svečanosti su uručena i priznanja, a među njima i posthumna za :Vladimira Bostijančića iz Zenice, Franju Krecića iz Zenice, Sadetu Šertović iz Bosanske Krupe, Vejsila Džanića iz Zenice, Hilmu Šalaku iz Sarajeva, Vehida Gunića iz Sarajeva i Mustafu Smailovića iz Sarajeva.

Tešansjki stogodišnjaci-Fata Medarić

Fata Medarić u porodičnom krugu, zamotana šamijom.

Ostali s lijeva: Zemira supruga unuka Fadila, sin Ahmet, unuk Fadil, snaha Halida, unuka Tima i njen muž Haso Ajanović. Ispred: praunučad Nasira, udata Galijašević
i Nadir

Nakon objavljivanja teksta o tešanjskim stogodišnjacima dobio sam informaciju o još jednoj stogodišnjakinji. To je Fata Medarić, rođena Pašić. Rođena je 1867. godine, a umrla 24.3.1972. godine. Bila je udata za Hamdu Medarića, a porodičnu kuću imala je na Gaju gdje i danas žive njeni potomci. Imala je dvoje djece sina Ahmeta oženjenog Halidom Mujagić i kćerku Pašu, udata za Šaćira Galijaševića. Imala je 10 unučadi i 21 praunuče.

Sin Ahmet je jedan od najpoznatiji tešanjih trgovaca čija trgovina je bila pojam uspješnosti i u socijalističko vrijeme.

Foto zabilješke

Na Kiseljakau se vrše završni radovi na izgradnji bazena i pratećih objekata. Bazen je napunjen vodom i stavljen u funkciju mašinski dio sa tretmanom vode. Sa konačnim uređenjem preostalog prostora bazen će iduću sezonu kupanja dočekati sasvim spreman.

Na objektu Kahve se odvijaju završni radovi. Postavljanjem drvene stolarije u prizemlju, zgrada je dobila konačan vanjski izgled (u nedjelju je počela izmjena stolarije i na brijačnici Hodžić)

Stare fotografije

S lijeva: Ismet Galijašević, Enver Ajanović i Husein Galijašević

Ismet Galijašević je radio kao mašinski tehničar u Hadžićima, a zatim u vrijeme kada je Izudin Alićehajić okupljao Tešnjake stručnjake, dolazi u Pobjedu kao diplomirani mašinski inžinjer. Nakon izgradnje Tvornice svjećica i puštanja u rad imenovan je za direktora ove tvornice. Radni vijek nastavlja u Energoinvestu u Sarajevu gdje je vodio Institut za materijale. Tokom rata formira Zavod za standardizaciju, mjeriteljstvo i intelektualnu zaštitu
BiH u Sarajevu i postaje prvi direktor.


Prosvjetni radnici osnovne škole u Jelahu krajem osamdesetih godina

Stoje s lijeva: Živan Matijević, Milica Matijević, Hedija Todić, Dragica Mandić, Mara Cocić, Ljubica Sadiković, Mila Nesterović, Magbula Hrnjić, Vjera Kovačević, Irfan Alagić

Čuče: Vojka Žugić, Drago Mijović, D Kalaković

Sa table na Gornjoj čaršiji


About Husein Galijasevic

Komentariši