Tešanjski dnevnik 30.12.2019-6.1.2020. godine

Nova 2020. godina stigla. Njena prethodnica ostat će zapamćena po migrantskoj krizi, velikim migracijama iz BiH prema EU, klimatskim promjenama i zemljotresima, političkoj i ekonomskoj nestabilnosti u cijelom svijetu, jačanju desnih fašističkih snaga u Evropi.  Nova 2020. nije krenula sjajno. Sukobi u Iraku, ubistvo iranskog generala zaoštrilo je, i onako loše odnose u regionu, na ivicu ratnog sukoba.

Kod nas u BiH i okruženju ništa novo. Rat iz 1992. godine i dalje traje u drugom obliku. Svi na ratnim pozicijama. Naoružavanje, promjene granica, nacionalizam, povratak ratnika sa sirijskog ratišta, migracija cijelih porodica prema EU, pojave fašizma, svega kod nas u Bosni. Ni nakon više od godinu dana vlast u Federaciji BiH nije uspostavljena. Optimizma uvijek ima, ali nastavljanje ovakvog stanja zaista djeluje frustrirajuće i samo će još više uticati na odlaske iz BiH, a ovdje će ostati samo mržnja i siromaštvo. U takvoj situaciji naša općina još stoji dobro i ako je nemoguće izolovano biti u nekoj prednosti u odnosu na cjelinu. Imamo dobru zaposlenost, infrastrukturni projekti se rade kao nikada do sada, grade se kuće, stanovi, imamo natalitet i puno toga pozitivnog čime se malo općina u BiH može pohvaliti. Ako još krenu radovi na dijelu autoputa pored i kroz našu općinu i dobijemo autoputski izlaz u Evropu to bi bio stoljetni događaj. A na putu smo. Vrijeme hladno sa minusima do -7°C, sa veoma malo snijega.

Održan Novogodišnji koncert Omladinskog ansambla

Prošle sedmice, u nedjelju, Omladinski ansambl održao je svoj Novogodišnji koncert. Učestvovali su hor i solisti Ansambla uz pratnju orkestra i hora pod vođstvom Murisa Džafića i Nusreta  Salkanovića

U programu su učestvovali solisti: Almija Krdžalić, Irma Katić, Ajna Isić, Kenan Katardžić, Nermin Handžić, Adna i Ajla Smailbegović, Lamija Mujaković, Sara Brkić. Nejla Hatidžić i Amina Kašibović

Stigla Nova 2020. godina

Nova godina stigla je u noći kada je temperatura bila oko – 2 do -3°C, a ujutro i do -7°C. Tešnjaci su Novu dočekali u svojim domovima, poneki negdje van Tešnja, u ugostiteljskim objektima i na prilazima Gradini, na otvorenom. Prošao sam sat prije ponoći do stadiona Luke.

Organiziran je doček u kafićima Urban, King, Adela, Rubin i restoranima Central i Teša. Zahvaljujući entuzijastima iz UG Stari grad i predsjedniku Zoraidu Mehičiću organiziran je dvanaesti put doček na otvorenom, pred stepeništem koje vode do ulazne kapije Gradine. Svirali su i pjevali rokeri: Nedim Merzić, Elma i Mensur Krdžalić, Damir Nuhanović, Nijaz Hundur Nace i Suad Livnjak.

Bilo je hladno prsti su se kočili, ali rokeri nisu posustajali. Prema informaciji Zoraida Mehičića koncert su podržali: Općina, MZ Tešanj i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Ze-do kantona. Publiku su sačinjavali i mladi i stari, za ovako hladno vrijeme ne mali broj.

Dr. Mirano Jupić podijelio paketiće djeci sa posebnim potrebama

Dr Mirano Jupić već treću godinu svog mandata u OV-e svoju nadoknadu u najvećem dijelu iznosa dodjeljuje onima kojima je ona potrebna. Sa ovom godinom 10 600 KM.

Prve godine pomoć je dodijelio sportskim kolektivima, druge dobrim učenicima, a ove godine je podijelio 26 paketića osobama sa posebnim potrebama u Centru za dnevni boravak osoba sa posebnim potrebama.

Kaže da će preostalu nadoknadu do kraja mandata dodijeliti, opet, sportskim klubovima.

Dr. Enes ef. Ljevaković imenovan za zamjenika reisul-uleme

Dr. Enes Ljevaković rođen je 1959. u Trepču od oca hafiza Muharema i majke Nazife rođene Ibrahimkadić. Završio je osnovnu školu u Tešnju, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Nakon završene medrese radio je kao imam, hatib i mualim u Mrkotiću tokom 1980. godine. Fakultetsko obrazovanje je stekao na Fakultetu šerijatskog prava u Rijadu. Na istom Fakultetu odbranio je magistarski rad u oblasti fikha. Doktorsku disertaciju pod naslovom Analogija (qijas) u teorijskopravnim djelima Mustafe Ejubovića – Šejh Juje odbranio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2002. godine.

Izabran je u zvanje vanrednog profesora FIN-a na Katedri za fikh u maju 2007. godine. Obavljao je funkciju prodekana za finansije na Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u periodu 2003. – 2007. godina. Član je Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 2004. u dva mandata. Šef je Katedre za fikh na Fakultetu islamskog prava u periodu 2004 – 2014. Obavlja dužnost fetva-emina Vijeća za fetve Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 2005. godine. Član je Kolegija/Vijeća za postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka. Voditelj je kursa Šerijat u savremenim društvima na postdiplomskom studiju Fakulteta islamskih nauka u Na Fakultetu predaje predmete Historija šerijatskog prava, Usul-i fikh, Šerijatsko građansko i krivično pravo, Uvod u šerijatsko pravo i Savremene fikhske teme. Predaje predmet: Islamsko poslovno pravo na master studiju/smjer Islamsko bankarstvo na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Autor je i prevodilac više djela u oblasti šerijatskog prava.

Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova, seminara i konferencija. Od 2014. godine Sabor obavljao je dužnost sarajevskog muftije. Sabor IZ-e BiH imenovao ga je za zamjenika reisu-uleme 28.12.2019. godine. Naslijedio je još jednog Tešnjaka Husein ef. Smajića koji obavljao ovu dužnost u proteklom mandatu.

Generacija gimnazijalaca 1999/2000 se okupila povodom 20 godina mature 

U restoranu Central zatekao sam maturante generacije 1999/2000 Gimnazije Musa Ćazim Ćatić na obilježavanju dvadeset godina mature.

S lijeva: Ajdin Salihagić, Vahid Mujić, Almir Hodžić, Adnan Lihić, Nermin Roša, Ramiz Klepić, Meho Husibegović, Berina Bajraktarević, Elma Ramović, Alida Kapetanović,  Mirela Memić,  Mirzela Kopić.

Susreti, mr. Amir Žilić

Nekoliko izuzetno talentovanih mladih ljudi iz Tešnja već danas važe za izuzetne stručnjake u oblastima kojima se bave. Moje informacije kažu da su to: Adnan Tahirović, Irfan Jabandžić, Mina Ferizbegović, Tarik Kazaz, Hakija Agić, Malik Galijašević, Ervin  Bejđagić, Amir Žilić…. Odavno imam želju da ih sretnem i da ih predstavim Tešnjacima. Izuzev Agića svi su u inostranstvu. Pred Novu godinu sreo sam Amira Žilića sa dajdžom Ibrom Korajlićem i dogovorio kafu u Teši.

Amir Žilić je rođen u Doboju. Već nakon godinu dana, ratna dešavanja ga dovode u Tešanj kod majkine porodice u Novo Selo gdje porodica i ostaje. Završio je OŠ 9 Septembar u Medakovu, a zatim gimnaziju Musa Ćazim Ćatić. Studije na Mašinskom fakultetu završava u Sarajevu na Odsjeku Energetika, smjer KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje). Upisao je postdiplomske studije na istom fakultetu gdje mu je Naprednu mehaniku fluida predavao poznati međunarodni stručnjak, akademik prof.dr Kemal Hanjalić. Zapazio ga je kao veoma talentovanog studenta pa ga je uključio u istraživački projekat Prognoza upravljanja aerozagadjenja u urbanim regijama BiH, gdje je jedan dio projekta bio i njegov magistarski rad. U cilju što boljeg osposobljavanja omogućio mu svojom preporukom  da jedan semestar specijalizira na Tehničkom Univerzitetu DELFT u Holandiji gdje je akademik Hanjalić bio šef Instituta.

To je bio projekat ANUBiH koji je finansiralo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Rad je objavljen na Međunarodnoj konferenciji „Turbulencija, prenos toplote i mase“ 2015. godine. Stekao je zvanje magistra mašinstva, a onda se prijavio na Biro za zapošljavanje u Tešnju. Obzirom da 10 mjeseci nije bilo interesa za njegov profil zanimanja odlazi u Graz, Austrija. Jedino što je ponio sa sobom u Graz je bila preporuka akademika Hanjalića. Zaposlio se u firmi AVL List GmbH. To je međunarodna konsultantska firma u oblasti automobilske industrije koja ima preko 10 000 zaposlenih od čega u Grazu 4000. Samo na prodaji firma godišnje prometuje oko 2 milijarde €. Odmah po dolasku dobio je poziciju doktorskog kandidata na EU programu istraživanja mogućnosti smanjivanja zagađenosti kod motora za teretna vozila (mogućnost uvođenja Eura 7). Partneri u brojektu, između ostalih su bili: British petroleum, Perkins, Caterpilar, Volvo, Renault i drugi. Matematičko modeliranje turbulencije ubrizgavanja Diesel goriva je predmet Amirovog doktorata na Tehničkom fakultetu u Erlangenu Njemačka i očekuje odbranu doktorata u proljeće 2020.

Stekao je afirmaciju pa je dobio ponudu od firme MAGNA POWERTRAIN. Prihvatio je ponudu i sada radi u odjelu Termalni mendžment. Konkretno radi na problemima hlađenja pogonskih motora električnih automobila.

Amir je veoma prijatan i jednostavan mlad čovjek koji je spreman, što je u njegovoj moći,  svojim znanjem pomoći Tešnju. Baš bih volio kada bi se mogli okupiti sve navedene naše talentovane mlade stručnjake i sa njima napraviti jedan okrugli sto u ljeto ili oko Nove godine.

Amir se neposredno pred novu godinu i oženio. Izabranica je naša sugrađanka Nejra Mujkanović.

Stare fotografije

S lijeva: Asim Kahvić, Enes Galijašević, Fuad Hodžić, Dedo Terzić i Mehmedalija Husremović

(Fotografija Enesa Hodžića početkom šezdesetih prošlog vijeka na mostu kod SBER banke)

S lijeva: Smail Hodžić, hafiz Adilović, Mustafa Hundur, Smail Hundur

Fotografija je nastala 1962 i li 1963. godine nakon hatme kod hafiza Adilovića djece Mehmedalije Hundura (fotografije Enesa Hodžića)

Sa table na Gornjoj čaršiji

O Husein Galijasevic

Komentariši