Tešanjski dnevnik 17-24.8.2020. godine

Najteže posljedice epidemije Korona virusa su gubitak ljudski životi i teža oboljenja. Nakon toga najteže posljedice epidemije je uticaj na ekonomiju, a time i na kvalitet života građana. Lošiji rezultati poslovanja doveli su do pada prihoda od indirektnih poreza (PDV, carine, akcize) koji je za sedam mjeseci iznosio 4 milijarde i 121 miliona KM i manjii su za 437 miliona KM ili 9,6% u odnosu na isti period prošle godine.

Dolazi vrijeme nove školske godine. Institucijalne nadležnosti entiteta i kantona dovode i do različitih pristupa i odluka. U RS su donijeli odluku o početku nastave u školama pod određenim uvjetima. Školski čas traje 30 minuta i sa najviše 15 učenika. Gdje su veća odjelejnja nastava se odvija u dva dijela i može biti kraća, ali ne od 20 minuta.

Odluke su donesene u Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu. Uvedena je kombinirana nastava. Časovi skraćeni na 30 minuta. U Sarajevskom kantonu đaci od prvog do petog razreda pohađat će redovnu školsku nastavu do 15.9. u grupama do 15 učenika. Svake sljedeće dvije sedmice, zavisno od epidemiološke situacije vršit će se korekcije. U Tuzlanskom kantonu učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole idu na nastavu svaki dan, a svi ostali će arditi po grupama. Pri tome će biti osigurana sredstva za dezinfekciju kao i zaštitne maske za nastavnike i osoblje, dok će roditelji morati osigurati maske za djecu.

Izborne liste predate Izbornoj komisiji. Zvanična verifikacija će biti do kraja septembra.

Vrijeme toplo.

Korona virus

Ovaj Korona virus me podjeća na ratne godine. Prvo smo na TV gledali kako se to tamo nekom događa, kako se prave izolatoriji, nove bolnice, broje se mrtvi i zaraženi (poginuli i ranjeni u ratu). Onda počinju vijesti dolaziti iz susjedstva, bezbrižno gledamo

na TV-u, da bi se počeli javljati slučajevi i kod nas u BiH i onda prvi put u Tešnju. Znali smo sve osim imena, gdje živi odakle je donio Koronu. Sada se samo redaju brojevi oboljelih (ranjenih) i mrtvih. Dođe Korona to tvog mjesta kod tebi pozatih osoba, počinju i poznati umirati. Izlazak na javna mjesta je pitanje da li ćeš se zaraziti (da li će te raniti granata). U prvo vrijeme totalna izolacija, a u ratu se kriješ u podrumima, dezinfekuješ ulaze, novine sve što ulazi u kuću, a vremenom to sve prestaje. U ratu manja pauza u granatiranjima, ulice pune, a u vrijeme epidemije izlaziš, piješ kafu u kafanama, zaboraviš masku ili je držiš ispod nosa baš u vrijeme kada je najveći broj zaraženih i umrlih.

17.8.

U BiH je otkriveno 228 novozaraženih (FBiH 148, RS 80) preminulo je 9 osoba (po nekim podacima 5), među kojima je jedna osoba iz Tešnja.

18.8.

U BiH nije bilo manjeg broja testiranja, broj novozaraženih je manji nego predhodnih dana i iznosio je 102 osobe (FBiH 58, RS 44), a 6 osoba je preminulo. (FBiH 5 i 1 RS).

Jučer u Tešnju otkriven jedan novozaraženi.

19.8.

Ponovno skok broja zaraženih u BiH. Jučer ih je otkriveno 240 (FBiH 169, RS 71), preminulo je 8 osoba (FBiH 7,RS 1).

U Tešnju otkriveno 9 novozaraženih.

20.8.

U BiH otkrivena 341 novozaražena osoba (FBiH 234, RS 106, DB1), preminulo 12 osoba (FBiH 5, RS 7).

U Tešnju otkriveno 5 novozaraženih.

24.8.

Ne smanjuje se broj inficiranih u svijetu i kod nas, nego čak dobiva na inteuzitetu širenja. U Hrvatskoj je 255 novozaraženih, Srbiji 161, a u BiH 338 (FBiH 188, RS 146 i DB 4). Preminulo je 8 osoba (FBiH 4, RS 4),

U Tešnju otkrivena 4 novozaražena.

25.8.

U BiH otkrivene 364 movozaražene osobe (FBiH 225, RS 139), Preminulo je 10 ososba (FBiH 7, RS 3).

U Tešnju otkrivene 4 novozaražene osobe. Prema informaciji Federalnog zavoda za zdravstvo
preminula su 2 muškarca i jedna žena iz Tešnja.

26.8.

U Njemačkoj još 2.000 novozaraženih, a u Hrvatskoj 58 i Sloveniji 43. U BiH 319 (FBiH 232, RS 86 i DB 1), Preminulo je 6 osoba (FBiH 3, RS 3).

Završena Škola plivanja

Nakon što je i treća grupa prošla petodnevnu obuku plivanja, uručivanjem priznanja, završena je Škola plivanja i tako zaključen projekat za ovu godinu.

Za Školu plivanja je bilo ukupno prijavljenih 88 dječaka i djevojčica uzrasta od 7 godina i stariji, a uspješno vještinu plivanja je savladalo 70 djece.

Ovaj projekat je finansirala općina Tešanj, a za roditelje je obuka bila potpuno besplatna što se rijetko koja Općina u regionu može pohvalit sa ovakvim projektom.

Zadnjoj grupi priznanja su uručivali profesori Benjamin Alić, Ahmet Muminović i direktor JU SRC Safet Jašić.

Prvi red: Halid Omerbašić, Adna Čaplja, Vedad Gracić, Rijad Džanić, Paša Đulić, Selman Jašić, Amar Halvadžić, Anes Halilović, Adin Čaušević, Aman Artuković, Dalila Krdžalić, Lamija Jusufović.

Drugi red: Anel Vilašević, Adnan Kašibović, Lejla Hambašić, Salih Mujkanović, Nadija Hajdarević, Enida Čabrić, Vedad Sadiković, Eman Omerbašić, Hidajet Jašić, Anes Halvadžić, Adin Vilašević, prof. Benjamin Alić

Treći red: Direktor SRC Safet Jašić, prof. Ahmet Muminović

Dr. Almina Alagić ponovo imenovana za direktora JU Opća biblioteka

Nakon obavljenog četverogodišnjeg mandata direktora JU Opća biblioteka Upravni odbor je donio odluku o ponovnom imenovanje dr. Almine Alagić za novi četverogodišnji mandat od 11.7.2020. godine.

Dr Almina Alagić, djevojačko Brkić, rođena je 1971. godine u Tešnju od oca Adila i majke Senije rođene Prnjavorac.

Nakon završene osnovne škole Huso Hodžić u Tešnju, završava Srednju medicinsku školu u Doboju. Studij biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu na trećoj godini prekida rat.

Za vrijeme rata radi kao vojni obveznik u operacionoj sali Ratne bolnice u Tešnju.Nakon rata diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zenici gdje je stekla i zvanje magistra integrativnih metodika nastavnih predmeta 2011.

Doktorski studij upisuje 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Zvanje doktora pedagoških nauka stiče 2019. godine nakon odbrane doktorske disertacije na temu:Strategije poučavanja u nastavi.

Trenutno je u završnoj fazi pripreme odbrane drugog doktorata iz metodičkih nauka. Od 2019. godine ima zvanje docenta.

Dr Almina Alagić je dobitnica niza nagrada. Dobila je nagradu za volenterizam, nagradu za ženu Pro-budućnosti zajednice i dr.Ističe se u volonterskom radu sa mladim.

Radila je u OŠ Huso Hodžić, gdje je u mandatu 2010-2016 bila direktorica, a od 2016. godine obavljala je prvi mandat direktorice Opće biblioteke.

Iz izvještaja o radu u proteklom radu zabilježio sam :

 • Znatno je povećan broj korisnika usluga. Povećan je broj čitatelja u biblioteci sa posebnim težištem na mlade. Biblioteka je radila na svom otvaranju ka korisnicima kroz organizovanje radionica za najmlade, druženje sa piscima, te razne promocije. Biblioteka se usmjerila i na najmlađe korisnike sa potenciranjem saradnje sa vrtićima gdje SE radi na stvaranju navike da se čita i posjećuje Bbiblioteka.
 • Opća biblioteka konstantno obogaćuje knjižni fond.
 • Izdavači su 14 knjiga u predhodne 4 god.U peridu od januara ove godine do danas izdali su već 4 knjige.
 • Nakon dvije godine rada sa Orijentalnim institutom iz Sarajeva prošle godine su sa posebnim ponosom, nakon dvije godine zajedničkog rada, izdali knjigu Sidžila tešanjskog kadiluka iz druge polovine 18 vijeka.
 • Od januara ovo godine Opća biblioteka je jedinstvena u BiH jer je članarina besplatna za sve korisnike Broj korisnika i u ovoj godini se,bez obzira na pandemiju, ne smanjuje.

Iz plana rada u idućem mandantnom periodu:

 • Da bi se približili korisnicima Opća biblioteka planira raditi na uvodenju automatske pozajmice u bibloteci kako bi usluge što vise približili korisnicima.
 • Nastavlja se posao unošenja knjiga u Cobiss sistem koji takode olakšava dostupnost potrebnih informacija korisnicima.
 • Planiran je kontinuiran rad na zaštiti kulturno historijske baštine njenim skeniranjem i pohranom.
 • Ove godine planiran je završetak kataloga starih i rijetkih rukopisa koji se radi sa InstitutomYunus Emre.Trenutno je na stampanju u Ankari.
 • Planirano je da se za svaki dan osmisli nešto novo za korisnike kako bi im bio ugodan i zanimljiv boravak u biblioteci kao i posjeta.Svakodnevno planiraju raditi na motivaciji najmladih za čitanje u dvije čitaonice za korisnike.
 • Za izvršenje planova Opća biblioteka ima vrijedne i stručne uposlenike.

Održan Tešanj sevdah fest 2020

Na prostoru ispred restorana Teša održan je jedanaesti po redu koncert Tešanj sevdah fest
2020 u organizaciji Udruženja muzičara Alkatmeri. Na koncertu su nastupili solisti:Anto Škoro, Selma Ahmetagić, Selma Plančić, Emir Bajraktarević, Besim Bešo, Irma Katić, Eldar Srkalović, Alija Alispahić, Kenan Katadžić i Adna Smailbegović uz pratnju orkestra Alkatmeri pod rukovodstvom Damira Galijaševića. Nastupio je Šefik Sirbubalo prijatelj Ante Škore koji je bio prisutan na koncertu.


Orkestar Alkatemeri sačinjavali su: Nedim Merzić gitara, Ismet Pašalić bas gitara, Elvir Kikić bubnjevi, Damir Galijaševiić harmonika. Rukovodilac tehničke sekcije je bio Kenan Pašalić, a ovaj put pomoćni radnici Elvedin i Amel Joldić imali su više posla jer su dezinfekovali ruke svim posjetiocima i vodili računa o mjerama zaštite.

Potpisan ugovor za utopljavanje i fasadu na zgradi OŠ Huso Hodžić

Općinski načelnik Suad Huskić i Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK Spahija Kozlić potpisali su Protokol za realzaciju Projekta utopljavanja i nove fasade na OŠ Huso Hodžić. U prethodnom periodu obnovljen je krov škole, postavljena je nova stolarija, urađena unutrašnja sanacija učionica i toaleta, kao i nova podloga u školskoj dvorani, a slijedi utopljavanje objekta i nova fasada.


Projekat će finansirati Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK i Općina Tešanj. Općina Tešanj je preuzela realizaciju projekta i provođenje procedure javne nabavke. Realizacijom ovog projekta, oko 800 učenika će imati bolje uslove za rad. (Preneseno sa opcina-tesanj.ba)

Tešanjske ulice-ulica Ali paše Hećimovića

Ulica koja vodi od Gornje čaršije do stambenog naselja Krndija zove se ulica Ali-paše Hećimovića. Ko je Ali-paša Hećimović?

Ali – paša Hećimović, i ako je bio Turčin, ostao je poznat po organizaciji odbrane Bosanskog ejaleta na svoju ruku, bez sultanovog odobrenja. Ali-paša nije izvršio sultanovo naređenje da Austriji bez borbe preda pola Bosne, već je organizovao bosansko plemstvo, mobilisao vojno sposobno stanovništvo i sa nešto preostalih janjičara stvorio bosansku vojsku koja je pobijedila u ratu. Zbog toga  je njegov značaj u odbrani Bosne i Bošnjaka u ratu 1737. godine takođe veoma veliki. U tom se  ratu Ali-paša istakao kao veoma dobar taktičar, strateg i organizator. Zahvaljujući njegovoj taktičkoj varci u bitci kod Banje Luke, bošnjačka je vojska iznenadila jaču, ali nepripremljenu austrijsku armiju i pobijedila je u tom boju. Ali-paša je bio glavni arhitekta pobjede Bošnjaka.

Austrija je poslala ogromnu vojsku na Bosnu, tri armije sa više od 150 000 vojnika pod komandom feldmaršala Seckendorfa, a priključilo im se 17 000 graničara iz Slavonije, Like i Dalmacije. Turska nije mogla pružiti nikakvu pomoć. Cijeli svijet je očekivao pad Bosne. Austrijska vojska napala je Bosnu sa 4 strane, iz Dalmacije, Hrvatske, Slavonije i Srbije. Austrijska vojska osvojila je Srbiju i prodrla u Sandžak. Glavne snage osvojile su Krajinu i sjevernu Bosnu i sastale su se pod Banjom Lukom.

Ali-paša Hećimović je sazvao bošnjačke prvake u Travnik, izložio im da se radi o opstanku Bosne i Bošnjaka. Svi u vojsci, osim Ali-paše Hekimoglua, bili su domaći ljudi. Desno krilo povjerio je krajiškim kapetanima na čelu sa Mehmed-begom Fidahićem koji će odigrati važnu ulogu u ovoj bitci i na zaprepaštenje Evrope potukli najelitniju vojsku Austrijanaca pred Banjom Lukom 4.8.1737. godine sa svega 30 000 Bošnjaka i protjerali ih preko Save. Nakon toga Ali-paša Hećimović je oslobodio Sandžak i Srbiju i tokom 1738. godine oslobodio cijelu teritoriju. (Vidi: Adem Handžić, Bosanski namjesnik Hekimoglu Ali-paša, p. 144-145)

Ali paša Hećimović (Hekimoğlu Ali Pasha)  rođen je 1689. godine u Istanbulu. Njegov se  otac zvao  Nuh i bio venecijanski ljekar koji je živio u Istanbulu, koji je prešao na islam. Majka mu je bila osmanska Turkinja koja se  zvala Safija (Safiye). Njegovo prezime  Hekimoğlu prevedeno sa turskog znači “sin ljekara”. Ali-paša Hećimović je umro 13. avgusta 1758. godine. Bio je osmanski  državnik i vojni zapovjednik i obavljao je različite  funkcije u carstvu. Tri puta je služio turske sultane kao Veliki vezir  Osmanskog carstva.

Ali-paša je umro u gradu Kutahji  13. avgusta 1758. godine, u starosti od oko 71.  godine. Sahranjen je u turbetu uz džamiju Hekimoğlu Ali-paša, u kompleksu vjerskih objekata koje je sagradio kao svoj vakuf. Ovaj se kompleks nalazi u četvrti Istanbula koja se zove Davud-paša.

Umro je Rasim Salčinović, prijatelj Tešnja i Tešnjaka

Umro je Rasim salčinović privatni poduzetnik iz Zenice i poznati zenički ugostitelj, koji je kao majmlađi privrednik prihe 56 godina otvorio svoju ćevabdžinicu. Bio je veliki prijatelj Tešnja i Tešnjak, a posebno članova Lovačkog društva Kiseljak čiji je bio česti gost. Lično sam osjetio veličinu tog čovjeka kada je našao smještaj, uz pomoć Muhidina Handžića (sa kojim je bio veliki prijatelj), nas šestoricu Tešnjaka koji su se različitim poslovima zatekli 24.6.1993. godine u Zenici kada je Tešanj pao u okruženje. Smješteni smo svi u jedan stan. Hranili smo se kod Rasima.Naravno da nismo imali novac za duže vrijeme, ali je on govorio:

 • Platićete kada mognete.

Volio je druženja i bio je veoma human. Možda samo jedan primjer njegove veličine koji sam sasvim slučajno zapazio u njegovoj ćevabdžinici te teške ratne 1993. godine. U sumrak na zadnja vrata bi dolazili ugledni Zeničani (to su mi prenijeli Zeničani koje sam upoznao) različitih nacionalnosti, a Rasim bi im u vrećicu stavljao hranu da niko ne vidi. Sjedio sam s njim dosta puta, a da nikada to u društvu nije spomneuo.

Stare fotografije

Aktivisti Crvenog krsta 1977. godine.

Čuče s lijeva: Ilija, Omer Sejdinović, Ivica Babić i Fuad Smailbegović Futko

Stoje: Antonija Soldat Tonka, Jelena Kuburić, Nusreta Đonlagić, Fata Galijašević, Besima Galijašević Beska, Mina Livnjak, Adila Brkić, Belkisa Mulalić Kisa, Dževda Ajanović, Marija Čota, Ružica Andrijašević, Azra Saračević, Ismeta Sarić, Hatidža Subašić, Nevenka Kudić i NN

Prema informaciji Ekrema Ajanovića SOS-a ova fotogarfija potiče iz 1972. godine kada su u Tešnju dodijeljene nagrade pojedincima Amaterskog pozorišta u Tešnju. Na svečanosti su glumci AP Tešanj glumili scene iz svojih najuspješnijih nastupa. Na svečanosti su bili predstavnici Saveza amaterskih pozorišta kulturno umjetničkih driuštava BiH (na fotogarfiji NN).

S lijeva: NN, Zulejha Terzić Hadžiselimović, Snježana Jukić, NN, Ismeta Sarić, Mensura Handžić Mensa i Vahida Vasiljević

Čuče: Smail Handžić Bata, Sreten Ninković predsjednik Saveza amaterskih pozorišta i KUD-a BiH, NN

Sa table na Gornjoj čaršiji

O Husein Galijasevic

Komentariši