Husein Galijašević

Tešanjski dnevnik 11-18.08.2014. godine

Promocija knjige pjesama Suzane Lovrić

U organizaciji Centra za kulturu i obrazovanje, a u okviru programa Ljeto u Tešnju 2014, održana je promocija knjige pjesama Usporeno pravolinijsko kretanje Suzane Lovrić. U promociji su učestvovali Željko Grahovac i Milo Jukić. Moderator je bio Amir Brka. Izdavač knjige je Centar za kulturu i obrazovanje, a urednik Amir Brka.

Milo Jukić, Željko Grahovac, Suzana Lovrić i Amir Brka
Milo Jukić, Željko Grahovac, Suzana Lovrić i Amir Brka

Suzana Lovrić je rođena u Fojnici 1967. godine. Njena prva zbirka pjesama Pisma iz uzaludnosti nagrađena je kao najbolja zbirka poezije na konkursu zaklade Fra Grga Martić iz Kreševa za 2007. godinu, te nagradom HKD Napredak „ Anka Topić“ za 2008. godinu kao najbolja prva knjiga poezije. Pored promovisane knjige napisala je i objavila knjigu pjesama Tumačenje nesanice 2009. godine u izdanju Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj

 

Dijaspora

August mjesec je vrijeme kada najviše naših nekadašnjih sugrađana, koji sada svoju egzistenciju obezbjeđuju po bijelom svijetu, dolaze da obiđu familiju i prijatelje. Poneko i investira u nove kuće ili renovira stare. Tako mi je zapala za oko lijepo uređena stara kuća koja se može vidjeti sa lijeve strane kada se penje prema Eminagića konaku. Saznadoh da pripada Ekremu Turaliću Engaru. Navratim drugi dan, a majstori uređuju dvorište, a Engar nadgleda poslove. Engar je nekada radio kao diplomirani ekonomista u Fabrici filtera, a sada živi i radi u Goldcoastu kod Brisbane u Australiji. U tom mjestu živi još jedan Tešnjak diplomirani ekonomista Nedim Mehinagić.

Engar ispred objekata koje je renovirao, porodične kuće i pomoćne zgrade
Engar ispred objekata koje je renovirao, porodične kuće i pomoćne zgrade

Došao je sa suprugom Sakibom. Ima dvije kćerke koje su stekle obrazovanje, ali još nemaju svoje porodice i na neki način utiču na želju da se penzionerski dani provode i u Tešnju.

Pred slastičarnom Dizdarević sjedi Smajo Hundur. Pobjedin strugar koji je radio poslove magacinera i referenta prodaje. Igrao je rukomet. Došao kod majke Sajde, malo na more pa nazad u Njemačku. Još ne razmišlja o dužem boravku u Bosni (Prije rata živio je u Doboju).

Smajo Hundur
Smajo Hundur

Još jednu zanimljivu ličnost sam sreo na Gornjoj čaršiji, ali nisam imao priliku sa njim razgovarati i nešto više saznati. To je Fadil Halilović Bica. Sjećamo ga se sa korpom sa sjemenkama, ali i kao vozača u općini. Uvijek pun energije i spreman za šalu. Nije se ni sada promijenio, samo se udebljao.

Fadil Halilović Bica
Fadil Halilović Bica

 

Formirano Udruženje antifašista Josip Broz Tito

U organizaciji incijativnog odbora u Tešnju je održana osnivačka skuština Udruženja antifašista Josip Broz Tito. Za predsjednika skupštine izabran je Amil Buljubašić, a podpredsjednika Amra Mišić. Predsjednik Upravnog odbora je Salih Brkić, a članovi:

Vedran Kaser, Ajša Brkić, Husein Mehuljić, Ernad Hrvić, Sejdo Kadušić, Diba Mandžukić, Hamzalija Jusufović i Hasan Galijašević.

Jasna Mularifović, Salih Brkić, Amil Buljubašić i Ernad Hrvić
Jasna Mularifović, Salih Brkić, Amil Buljubašić i Ernad Hrvić

Fašizam uzima maha širom svijeta. U Evropi i na Balkanu učestvuju u vlasti i dobivaju sve veći broj birača. Zato antifašizam ima važno mjesto u svakom društvu. Problem u našem društvu, kada je u pitanju antifašizam je njegovo identifikovanje sa političkim partijama. Međutim, život je pokazao da nijedna partija ne može sebi dati za pravo da ima eksluzivu na antifašizam. Zato je značaj nevladinog sektora, kada je u pitanju antifašizam, veoma veliki. Josip Broz Tito je bez sumnje od najznačajnih historijskih ličnosti sa ovog prostora. Danas ga se mnogi sjećaju kao tvorca vremena u kome su daleko bolje živjeli nego danas i kao lidera u borbi protiv fašizma. Drugi opet tvrde da se radi o komunističkom lideru koji je ugrožavao ljudska prava, posebno vjerske slobode i gušio identitet naroda koji su živjeli u bivšoj Jugoslaviji. Posebno su u tome glasni nasljednici ustaškog i četničkog pokreta koji i danas imaju jake pozicije u društvima zemalja bivše Jugoslavije. Kritičar Tita i njegovog vremena su i jedan broj rukovodilaca i pripadnika Bošnjačkog naroda koji ga smatraju neprijateljem islama. Zato se poslije rata godinama stalno događa kod pojedinih zvaničnika da je pozitivno biti protiv fašizma, ali ne i za Tita i njegove komuniste.

Historija će svim vođama odrediti njihovo mjesto pa i Titu sa svim njegovim pozitivnim i negativnim osobinama i rezultatima. Međutim, antifašizam mu se ne može osporiti. Jedan broj građana je kroz Udruženje antifašista Josip Broz Tito iskazao svoj stav i odnos prema antifašizmu i Titu kao antifašisti dajuću Udruženju njegovo ime. Udruženje je pristupilo Savezu antifašista BiH čiji predsjednik je dr. Bakir Nakaš. Samo da se jedna dobra ideja ne ispolitizira.

 

Foto zabilješka

Svakim danom građani sve više stiču naviku da odlažu otpad u predviđene kontejnere. Nadam se da će uskoro ovdje biti još jedan kontejner
Svakim danom građani sve više stiču naviku da odlažu otpad u predviđene kontejnere. Nadam se da će uskoro ovdje biti još jedan kontejner

 

Stare fotografije

Učenici koji su 1959. godine putovali u Doboj kako bi pohađali srednju školu
Učenici koji su 1959. godine putovali u Doboj kako bi pohađali srednju školu

S lijeva: Mesud Mulabdić, Hakija Srkalović, Ibrahim Hukić, Samil Srkalović, Rušto Pobrić, Esma Smailbegović, Safeta Hatibović, Mehmedalija Krdžalić, Said Srkalović i Hajrudin Sofić

 

Sa table na Gornjoj čaršiji

DSC09039

DSC09032

DSC09023

DSC09022

 

O Husein Galijasevic

Komentariši