Husein Galijašević

Tešanjski dnevnik 28.9-5.10.2015. godine

Nova hala u poslovnoj zoni Bukve

Protekla sedmica u Tešnju je bila mirna i bez događaja koje bih trebao zabilježiti. Zato sam odlučio posjetiti firmu Saračević d.o.o. u čijem krugu se pojavila nova hala. U razgovoru sa vlasnikom Osmom Saračevićem saznao sam za namjenu nove hale kao i rezultatima i planovima poslovanja.

Firma Saračević d.o.o. od svog osnivanja nastoji da kontinuirano osposobljava svoje ljudske i mašinske resurse da bi odgovorila potrebama i zahtjevima kupca. Od 2002. godine  počela se baviti prometom proizvoda crne i obojene metalurgije. Na osnovu informacija dobivenih istraživanjem tržišta počeli smo stvarati  uvjete za isporuke u obliku, količini i vremenu koje kupac traži pa kupujemo prve pile za rezanje, obezbjeđujemo transportna sredstva za dostavu.

U sljedećoj fazi tešište u svom poslovanju stavljamo na promet i proizvodnju dijelova od specijalnih čelika visokih mehaničkih osobina otpornih na habanje kao što je hardox i dijelova od standardnog pločastog materijala.

Izrada dijelova od ovih materijala iziskivala je i instalisanje novih kapaciteta kao što su gasni i plazma rezači, obrada bušenjem i glodanjem pa smo investiraliu i u nove kapacitete. Pored ispunjenja zahtjeva kvaliteta dijelova nastojimo da ispunimo i specifične zahtjeve kupaca kao što je vrlo kratak rok isporuke, dostava proizvoda kupcu i da pri tome obezbijedimo   konkurentnost.

Tako proizvodnja u našoj firmi obezbjeđuje isporuke koje kupac traži u satima, a ne danima. Na taj način  proizvod dobiva sva obilježja proizvoda-usluge. Upravo iz tih razloga ulažemo velike napore u obezbjeđenje i osposobljavanje ljudskih i mašinskih  resursa  za ovakav vid proizvodnje. Ispunjavajući ove uslove ostvarujemo zadnjih godina  stalni rast prometa i proizvodnje dijelova.

Današnji kapaciteti mogu obezbijediti izradu dijelova koji zahtijevaju sljedeće obrade:sječenje na CNC gasnom rezaču, sječenje CNC rezaču plazmom, rezanje šipki i pločastog materijala Obrada glodanjem i bušenjem. Pored izrade ploča od specijalnih materijala kao  što je hardox vršimo i izradu dijelova i od ostalih vrsta pločastog materijala sa obradama koje su navedene.

Zadnjih godina bilježimo  prosječan godišnji rast od oko 25%. Upravo zbog potreba tržišta investirano je u halu od  1000 m2 sa kranskom stazom nosivost 10 tona. Hala je namijenjena za skladištenje materijala i kranski nanos pločastog materijala na CNC rezače. U postojećem dijelu hale otvara se prostor za smještaj novih mašina. Uprava  je u toku nabavka još jedne još kvalitetnije CNC mašine za rezanje plazmom. Ove godine primljeno je novih 5 radnika i sad ih ukupno imamo  25. Sigurno da takve rezultate ne bi ostvarili da nismo formirali  tim mladih stručnjaka koji se mogu nositi sa izazovom tržišta i koristiti šanse koje im tržište pruža.

Osmo Saračević

 

Samel Subašić 14. u Parizu

U Tešansjkom dnevniku pisao sam o Samelu Subašiću iz Jelaha, frizeru, prvaku Bosne i Hercegovine. Kao pobjednik u BiH nastupio i na Evropskom prvenstvu u Parizu. Saznao sam da je izvrsno predstavio našu državu i da je u veoma  oštroj konkurenciji od 700 takmičara zauzeo 15. mjesto.

 

Foto zabilješke

Radovi u Titovoj ulici se nastavljaju i kako je glavna saobraćajnica isključena javljaju se mnogi problemi kod vlasnika radnji i stanovnika koji iskazuju nervozu. U utorak su radovi bili u fazi kopanja, pa se zbog kiše ulica razblatila. Krajem sedmice se vrijeme popravilo, nanesena je rizla i više nije bilo problema sa blatom. Ono što čini objektivan problem je i saobraćaj. Međutim, ima i subjektivnih problema koji se mogu popraviti. Pošto sada postaju glavne ulice sokaci kao što je Tabačka, Enesa Galijaševića i druge,  moralo bi se voditi računa o parkiranju u ovim ulicama. To bi morali raditi sami građani, a kada to oni ne čine i policija. Recimo kod skretanja iz Tabačke u Enesa Galijaševića parkirana su auta sa desne strane na izlazu i ulazu, sa lijeve strane je šaht sa neravninom pa je nemoguće bez korekcije skrenuti. Tako je i na većini križanja ovih ulica. Poseban problem ovakvo parkiranje predstavlja i smećarima čiji kamion zbog gabarita ima problem prohodnosti.

 

Skretanje iz Tabačke u ul. Enesa Galijaševića je otežano zbog parkiranja

 

Izgradnjom zgrade Opće biblioteke i u okviru nje terase pojavilo se zanimljivo mjesto za snimak grada iz nove pozicije

Stare fotografije

Fotografija je napravljena 1974 ili 1975 u haremu Ferhat-begove džamije gdje je klanjana dženaza, a na fotografiji ima dosta poznatih Tešnjaka

Prvi red s lijeva:Mehmed ef. Karamović,NN, Ahmet Medarić, Mujo Jahić, Omer ef. Okanović, Ahmet ef. Mešić, Ćazim Terzić, NN, Salih Galijašević, Omer Abduzaimović

U drugom redu između Saliha i Omera su Avdo Hadžismajlović i Avdo Agičić

Sa table na Gornjoj čaršiji

O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši