DOMOVNICA OBITELJI TEŠANJ II


Napomena prepisivača

Nakon što sam prepisao prvu knjigu Domovnica obitelji Tešanj i Medakovo u kojima su imami matičari upisivali podatke o domaćinstvima i promjenama u njima (ženidbe i udaje, rađanja, smrti) prepisao sam i drugu. Knjiga je vođena od 6.1.1931. godine do 1946. godine (sa pojedinačnim upisivanjima godina smrti i do kraja šezdesetih) kao i prva. Porva knjiga je obuhvatala ulice (mahale): Sukijja i H. Nesuha, a to su prostori užeg dijela Čaršije, Ošljaka, Ravana i Kerića brda, druga ostale mahale.

Drugu knjigu sam naslovio Domovnica obitelji Tešanj II.

Knjige su vlasništvo Medžlisa islamske zajednice u Tešnju i na osnovu njihove saglasnosti ih objavljujem na tesanj.net.

Ovi podaci su zanimljivi za genealoška istraživanja potomaka evidentiranih domaćinstava.

Podatke sam prepisivao u periodu septembar, oktobar i novembar 2016. godine.

Upoznao sam bolje rukopis i potrudio se da bude manje tehničkih grešaka. Međutim, nemoguće ih je potpuno otkloniti, a posebno u imenima gdje sam zbog nesigurnosti stavljao upitnike, ali to ne znači da grešaka nema ni kod ostalih imena. Original je u dosta lošem stanju tako da se sada može koristiti samo u slučaju potrebe provjere podataka.

Tešanj 13.11.2016. godine

Prepisivač

Husein Galijašević

Nedostaje prvi list, a na drugom listu se može vidjeti da je to porodica Ahmetage Abduzaimovića na kojoj se nalazi sam Ifeta Kotorić žena od 5.

Džafić Ago, vlasnik stana, rođen 1850. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br.2

Agin zet Hadžić Hadžan, rođen 1903. godine u Kevljanima opština Kozarac, srez Prijedor Banovina Vrbaska. Težak. Vjenčan 15.12.1929. godine.

Kći Siddika, rođena 1893. godine, udata za Hadžana Hadžića. Domaćica.

Šišić (Djedovac) Husein
(piše pod porodica, a kod imena piše Djedovac (Šišić)
Husein, vlasnik stana, rođen 1892. godine
u Vukovu srez Tešanj, Banovina Vrbaska. Mesar. Ul. Abdipašina br. 3.

Ibrahimkadić Hamid, vlasnik stana, rođen 1899. godine u Tešnju. Brijač. Ul. Abdipašina br.3.

Đulsuma, žena Hamidova, rođena 10.6.1906. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 27.12.1933. godine.

Fata, kći Hamida i Đulsume, rođena 1.10.1927. godine u Tešnju. Umrla 25.6.1931. godine.

Besima, kći Hamida i Đulsume, rođena 22.2.1930. godine u Tešnju.

Niza, mati Hamidova, rođena 1857. godine. Domaćica.

Hajrija Ajanović, žena Hamidova, rođena 1897. godine u Tešnju. Vjenčana 23.9.1937. godine.

Bajraktarević Adem, vlasnik stana, rođen 14.2.1908. godine u Tešnju. Trgovac. Ul. Abdipašina br.5.

Hasan, Ademov brat, rođen 4.1.1910. godine u Tešnju. Đak.

Atifa, Ademova sestra, rođena 21.12.1911. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 21.12.1911. godine.

Ibrahim, brat Ademov, rođen 1.1.1914. godine u Tešnju. Đak.

Fata, sestra Ademova, rođena 23.4.1917. godine u Tešnju. Udata u Nevesinje i vjenčana 31.3.1934. godine

Hamid, brat Ademov, rođen 5.9.1919. godine u Tešnju. Đak.

Nafa, sestra Ademova, rođena 2.12.1922. godine u Tešnju. Udata za Salku Mehića sina Hadži Saliha iz Banja Luke 12.7.1946. godine.

Rizah, brat Ademov, rođen 24.7.1928. godine u Tešnju.

Tima, sestra Ademova, rođena 5.9.1919. godine u Tešnju. Udata za Ahmeta Musliju iz Šija 4.9.1940. godine.

Almasa Bajraktarević, žena Ademova, rođena 1908. godine u Tešnju. Domaćica.

Sulejman, sin Adema i Almase, rođen 25.6.1932. godine u Tešnju.

Muhamed ( u zagradi piše Muhidin), sin Adema i Almase, rođen 7.5.1934. godine.

Tarik, sin Adema i Almase, rođen 4.10.1938. godine u Sarajevu.

Fahrija Hodžić, žena Hamidova, rođena u Sarajevu, nema datuma. Vjenčana 4.9.1945. godine.

Bajramović Hasan eff. sin Mustafin, starješina, rođen 24.3.1890. godine u Doboju. Sudija. Umro 6.5.1944. godine. Ul. Abdipašina br.6.

Meleća Belagija, žena Hasan eff., rođena 1903. godine u Donjem Vakufu srez Jajce. Domaćica.

Fahira, kći Hasan eff., i Meleće rođena 26.1.1924. godine u Kladnju srez Kladanj. Učenica.

Sead, sin Hasan eff. i Meleće rođen 28.3.1925. godine u Kladnju srez Kladanj.

Ejjub, sin Hasan eff. i Meleće, rođen 17.12.1926. godine u Travniku.

Amira, kći Hasan ef. i Meleće rođena 20.8.1928. godine u Tešnju.

Safeddin, sin Hasan ef. i Meleće, rođen 5.10.1938. godine u Tešnju.

Atifa Ramić, sluškinja, rođena 1917. godine u Džemiliću opština Jelah srez Tešanj.

Fatima, kći Hasan eff. i Meleće, rođena 26.5.1942. godine u Tešnju.

Atifa (prekriženo i upisano Hanifa), kćerka Hasan ef. i Meleće, rođena 14.3.1932. godine u Tešnju. Umrla 2.12.1932. godine.

Mesrura, kći Hasan eff. i Meleće, rođena 21.12.1933. godine u Tešnju.

Seferuddin, sin Hasan eff. i Meleće, rođen 29.4.1936. godine. Umro 13.51937. godine.

Talirević Muhamed eff. (otac Avdaga, a majka Uzejfa (?) Ćemerlić), starješina, rođen 18.12.1875. godine u Sarajevu. Penzioner. Umro 22.2.1947. godine. Ul. Abdipašina br. 7.

Ajka, žena Muhamed eff., rođena 12.6.1889. godine u Tešnju. Domaćica.

Fikreta Abduzaimović sluškinja rođena 14.3.1917. godine u Tesliću. Udata u Sarajevo za Abdiju Bakarevića.

Muhamed Širbegović, starješina, rođen 1878. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 30.1.1940. godine. Ul. Abdipašina br. 8.

Vasva žena Muhamedova, rođena 1886. godine u Tešnju. Domaćica.

Ibrahim, sin Muhameda i Vasve rođen 1904. godine. Bankarski činovnik. Umro 25.12.1945. godine.

Smail, sin Muhameda i Vasve, rođen 10.3.1907. godine u Tešnju. Bankarski činovnik.

Emina, kći Muhameda i Vasve, rođena 10.4.1912. godine u Tešnju. Domaćica. Udata za Junuza Šiljka u Goražde.

Šahzijja, kćerka Muhameda i Vasve, rođena 24.12.1925. godine u Tešnju.

Sajda Lalić, žena Smailova, rođena 20.12.1914. godine u Tešnju.

Miralem sin Smaila i Sajde, rođen 18.1.1934. godine u Tešnju.

Refijja, žena Ibrahimova, rođena 1913. godine.

Mukellefa, kći Ibrahima i Refije, rođena 28.1.1936. godine u Tešnju.

Hafiza, kći Smaila i Sajde, rođena 22.5.1933. godine.

Azra, kći Smaila i Sajde, rođena 28.8.1939. godine u Tešnju.

Muhamed, sin Smaila i Sajde, rođen 28.10.1940. godine u Tešnju. Umro 23.2.1941. godine.

Maida, kći Smaila i Sajde, rođena 31.5.1943. godine.

Hamzalija, sin Muhameda i Vasve, rođen 15.12.1917. godine.

Bajraktarević Smail, straješina, rođen 19.2.1902. godine u Tešnju. Težak.Vjenčan 12.7.1925. godine, a umro 14.3.1945. godine. Ul. Abdipašina br. 9.

Sabrijja, žena Smailova, rođena 1906. godine u Derventi. Domaćica.

Mehmed, sin Smaila i Sabrijje, rođen 6.2.1928. godine u Tešnju.

Sadika, kći Smaila i Sabrijje, rođena 6.2.1928. godine u Tešnju.

Rašid, sin Smaila i Sabrijje, rođen 10.4.1929. godine u Tešnju.

Hamzalija, sin Smaila i Sabrijje, rođen 25.1.1935. godine u Tešnju.

Dževahira, kći Smaila i Sabrijje, rođena 23.3.1941. godine u Tešnju.

Kći Maida (nema drugih podataka).

Abduzaimović Ćerim, starješina, rođen 8.5.1900. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 12.10.1937. godine. Ul. Abdipašina br. 10.

Ćamila, žena Ćerimova, rođena 10.1.1901. godine u Derventi. Domaćica.

Hajra, kćerka Ćerima i Ćamile, rođena 1925. godine u Tešnju.

Abdurahman, sin Ćerima i Ćamile, rođen 23.2.1928. godine u Tešnju.

Sadika, kći Ćerima i Ćamile, rođena 5.5.1930. godine u Tešnju.

Arifa, mati Ćerimova, rođena 1860. godine u Tešnju. Umrla 24.3.1935. godine.

Edib, sin Ćerima i Ćamile, rođen 12.4.1933. godine u Tešnju.

Turalić Hamid, starješina, rođen 1900. godine u Tešnju. Obućar. Ul. Abdipašina br. 11.

Badema, žena Hamidova, rođena 7.3.1895. godine u Tešnju.

Sadika Dubošlić, služavka, rođena 1923. godine. Udata za Hamzu Subašića 16.8.1938. godine.

Hasandić Hasan, starješina, rođen 1860. godine u Tešnju. Stolar. Umro 10.1.1949. godine. Ul. Abdipašina br.12.

Hafiza, žena Hasanova, rođena 1876. godine u Banja Luci. Domaćica. Umrla 1934. godine.

Paša Hojkurić, služavka, rođena 1913. godine u Raduši srez i opština Tešanj.

Širbegović Mustafa, starješina, rođen 1902. godine u Tešnju. Nema ostalih podataka.

Hajrija, žena Mustafina, rođena 1907. godine u Nevesinju.

Mina, kći Mustafe i Hajrije, rođena 22.1.1927. godine u Sarajevu.

Munira (?), kći Mustafe i Hajrije, rođena 5.9.1928. godine u Sarajevu.

Memnuna, kći Mustafe i Hajrije, rođena 12.12.1938. godine u Sarajevu.

Ekrem, sin Mustafe i Hajrije, rođen 1.1.1939. godine u Sarajevu.

Enver, sin Mustafe i Hajrije, rođen 15.8.1940. godine u Sarajevu.

Tahić Edhem, starješina, rođen 1897. godine u Tešnju. Težak. Umro 17.11.1950. godine. Ul. Abdipašina br. 13.

Vasva, žena Edhemova, rođena 1901. godine u Tešnju. Domaćica.

Bešlagić Fatima, starješina, rođena 1888. godine u Banja Luci. Domaćica. Umrla 6.1.1940. godine. Ul. Abdipašina br. 15.

Mahmut Bešlagić, sin Fatime, rođen 13.7.1914. godine. Vjenčan 4.5.1942. godine.

Nisveta, žena Mahmutova, rođena 1922. godine. Vjenčana 4.5.1942. godine. Razvjenčana 11.3.1942. godine.

Fatima, kći Mahmuta i Nisvete, rođena 9.1.1941. godine u Tešnju.

Mirsad, sin Mahmuta i Nisvete, rođen 12.4.1943. godine u Tešnju.

Rusmir, sin Mahmuta i Nisvete, rođen 13.5.1945. godine.

Mesud Smailbegović, starješina, rođen 1905. godine u Tešnju. Kelner. Ul. Abdipaše br. 16.

Hanka, žena Mesudova, rođena 1905. godine u Tešnju. Domaćica. Razvjenčana 1933. godine i preudata za …Babajića iz Žabljaka(?).

Almasa Mlivić, kći Hanke, rođena 13.10.1921. godine. Vjenčana 8.9.1937. godine za Emina Hajrulahovića, Rasimova, iz Doboja.

Elva rođena Mešić, žena Mesudova, rođena 20.10.1910. godine u Tešnju.

Ferid, sin Mesuda i Elve, rođen 1.3.1938. godine u Tešnju.

Fuad, sin Mesuda i Elve, rođen 21.3.1941. godine u Tešnju.

Fadil, sin Mesuda i Elve, rođen 15.5.1942. godine. Umro 29.6.10.1942. godine.

Esma, kćerka Mesuda i Elve, rođena 24.5.1943. godine u Tešnju.

Mustafa, sin Mesuda i Elve, rođen 11.1.1946. godine u Tešnju.

Delibegović Nura, starješina, rođena 1871.godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 7.10.1938. godine. Ul. Abdipašina 17.

Hamo Handžić, sin Nurin, rođen 1.1.1914. godine u Tešnju.

Hakija Mulalić, vlasnik stana, rođen 1900. godine u Tešnju.(nastavlja se pod rednim brojevima Nure kao vlasnika stana)

Zula Handžić, žena Hakije Mulalića, rođena 1904. godine u Tešnju.

Rešad, sin Hakije i Zule, rođen 11.9.1922. godine u Tešnju. Umro 2.8.1942. godine.

Fahira, kći Hakije i Zule, rođena 15.1.1924. godine u Tešnju. Udata za Asima Hadžiselimovića, Salihage, u Kotor Varoš 8.8.1946. godine.

Advija Hukić, žena Hame Handžića, rođena 1920. godine u Derventi. Vjenčana 30.9.1942. godine.

Handžić Ahmet, starješina, rođen 18.1.1896. godine u Tešnju. Težak. Ul. Alipašina br.18.

Almasa, žena Ahmetova, rođena 10.3.1905. godine u Vukovu, opština Jelah, srez Tešanj. Domaćica.

Nafa, kći Ahmeta i Almase, rođena 1922. godine u Tešnju. Udata u Tetovo kod Zenice 17.1.1946. godine za Mustafu Šišića zidara u Zenici.

Haso, sin Ahmeta i Almase, rođen 1.6.1925. godine u Tešnju.

Kija (u zagradi crvenom bojom Ruvejda), kći Ahmeta i Almase, rođena 2.7.1927. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin Ahmeta i Almase, rođen 25.10.1928. godine u Tešnju.

Sabiha, kći Ahmeta i Almase, rođena 23.6.1933. godine u Tešnju.

Halid, sin Ahmeta i Almase, rođen 20.11.1935. godine u Tešnju.

Asim, sin Ahmeta i Almase, rođen 1.1.1938. godine u Tešnju.

Smail, sin Ahmeta i Almase, rođen 24.7.1940. godine u Tešnju.

Hamzalija, sin Ahmeta i Almase, rođen 22.10.1942. godine u Tešnju. Umro 27.4.1943. godine.


Školjić Osman, starješina, rođen 1890. godine u Tešnju. Mesar. Ul. Abdipašina br.19.

Rajfa, žena Osmanova, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Ahmet, brat Osmanov, rođen 1902. godine u Tešnju. Mesar.

Atifa Artuković, nena od Rajfe, rođena 1845. godine u Tešnju.

Osman Bešić, sluga, rođen 1908. godine u Medakovu, Tešanj. Težak.

Delibegović Đulsa, starješina, rođena 1846. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 1.7.1935. godine. Ul. Abdipašina br. 20.

Delibegović Huso, starješina, rođen 1864. godine u Tešnju. Prosjak. Ul. Abdipašina br. 21.

Hana, žena Husina, rođena 2.4.1885. godine u Novom Šeheru srez Žepče. Udata za Muhameda Ganjgu(?) 15.11.1938. godine.

Alija, sin Huse i Hane, rođen 1909. godine u Tešnju.

Hasiba, kći Huse i Hane, rođena 10.8.1924. godine u Tešnju.

Gazić Muhamed, (?) od Huse, rođen 1896. godine u Tešnju.

Osman, sin Muhameda Gazića, rođen 14.2.1928. godine u Tešnju.

Turković Meho, starješina, rođen 1.12.1890. godine u Tešnju. Pekar. Umro 17.1.1950. godine. Ul. Abdipašina br. 22.

Šida, žena Mehina, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica.

Hanka, mati Mehina, rođena 1861. godine u Tešnju.

Mulalić Hatidža, starješina, rođena 1889. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Abdipašina br. 23.

Riza Avdibegović, sin Hatidžin, rođen 22.6.1921. godine u Doboju. Učenik.

Vilašević Refik, starješina, rođen 1900. godine u Tešnju. Radnik. Ul. Abdipašina br. 24.

Ema, žena Refikova, rođena 1900. godine u Vukovu opština Jelah. Domaćica.

Muhamed, brat Refikov, rođen 1892. godine u Tešnju. Težak.

Fatima, žena Muhamedova, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Rasim, sin Refika i Eme, rođen 1.4.1930. godine u Tešnju.

Muharem, sin Muhameda i Fatime, rođen 20.5.1931. godine u Tešnju.

Tahir, sin Muhameda i Fatime, rođen 6.3.1938. godine u Tešnju.

Tahira, kći Muhameda i Fatime, rođena 6.3.1938. godine u Tešnju.

Avdo, sin Muhamedov, rođen 10.5.1925. godine u Tešnju. Nalazi se kod majke Hane.

Silajdžić Bjela, starješina, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Abdipašina br. 23.

Muho Šljavić, sin Bjele, rođen 1907. godine u Doboju. Težak.

Hasan Silajdžić (Sekavić), sin Bjele, rođen 13.3.1914. godine u Tešnju. Vjenčan 28.9.1937. godine.

Šemsa Malićbegović Sekavić, žena Hasanova, rođena 1920. godine u Žepču. Vjenčana 28.9.1937. godine.

Šahza, kći Hasana i Šemse, rođena 2.2.1939. godine u Tešnju.

Zijada, kći Hasana i Šemse, rođena 16.5.1940. godine. Umrla 1.5.1942. godine.

Šaban, sin Hasana i Šemse, rođen 1.6.1941. godine u Tešnju.

Zijada, kći Hasana i Šemse, rođen 25.12.1942. godine u Tešnju. Umro 14.2.1944. godine.

Zebčić Dimša (?) izbjeglica od Višegrada, rođena 1931. godine

Dubravac Fazila (?), izbjeglica iz Višegrada rođena 1935. godine.

Durkalić Hasan, starješina, rođen 1898. godine u Tešnju. Težak. Umro 9.8.1967. godine. Ul. Abdipašina br. 26.

Niza, žena Hasanova, rođena 1899. godine u Tešnju. Domaćica.

Tajba, kći Hasana i Nize, rođena 1920. godine u Tešnju. Udata 2.12.1937. godine za Ahmeta Muharemovića.

Tahir, sin Hasana i Nize, rođen 16.10.1922. godine u Tešnju.

Remzija, sin Hasana i Nize, rođena 18.10.1925. godine u Tešnju.

Osman, sin Hasana i Nize, rođen 4.11.1928. godine u Tešnju.

Razija, kći Hasana i Nize, rođena 24.4.1931. godine u Tešnju. Sklopila brak 22.12.1949. godine sa Murizom Mahmićem iz Zavidovića.

Šahza, kći Hasana i Nize, rođena 11.6.1934. godine u Tešnju.

Mehičić Halil, starješina, rođen 1883. godine u Tešnju. Kafedžija. Umro 7.2.1944. godine. Ul. Abdipašina br. 27.

Delva, žena Halilova, rođena 1888. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 18.3.1937. godine.

Mina, Halilova bratična, rođena 24.12.1915. godine u Tešnju.

Handžić Murat, starješina, rođen 1901. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 28.

Fata, žena Muratova, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Šaćira, kći Muratova, rođena 11.6.1925. godine u Tešnju. Udata za Ibru Smajića umrlog Avde iz Rajševe.

Haso, sin Muratov, rođen 1.11.1929. godine u Tešnju.

Aljo, sin Muratov, rođen 1.10.1930. godine. Umro 1934. godine.

Muharem (Muho), brat Muratov, rođen 6.9.1915. godine u Tešnju.

Džanuma, mati Muratova, rođena 1871. godine u Tešnju. Umrla 12.7.1944. godine.

Nazifa Aljić, žena Muharemova, rođena 1915. godine u Gračanici. Preudala se za Rešida Navrboca 1.8.1939. godine.

Safeta, kći Muratova, rođena 15.6.1933. godine u Tešnju.

Osman, sin Muharema i Nazife, rođen 15.10.1935. godine u Tešnju.

Zlata, kći Muharema i Nazife, rođena 1.1.1938. godine u Tešnju.

Sabiha (Ajiša), kći Murata i Fate, rođena 1.1.1938. godine u Tešnju.

Šuhra Sarač, žena Muharemova, rođena 1923. godine u Tešnju. Razvjenčana 10.6.1946. godine i preudata u Žepče za Hamdu Alića.

Munira, kći Murata i Fate, rođena 28.9.1942. godine u Tešnju.

Sakiba, kći Murata i Fate, rođena 7.5.1936. godine u Tešnju.

Mina Tahić, žena Hasina, rođena 1.6.1925. godine u Tešnju. Vjenčana 24.12.1945. godine.

Nura, žena Muhremova, rođena 1910. godine u Kaloševiću.Vjenčana 13.9.1946. godine.

Handžić Zeir, starješina, rođen 1.5.1890. godine. Pekar. Ul. Abdipašina br. 29.

Hatidža, žena Zeirova, rođena 1900. godine u Tešnju. Umrla 15.9.1933. godine.

Hajra, kći Zeira i Hatidže, rođena 1920. godine u Tešnju.

Mujo, sin Zeira i Hatidže, rođen 2.11.1927. godien u Tešnju

Hanifa, žena Zeirova, rođena 1890. godine u Tešnju.

Handžić Ašir, starješina, rođen 1892. godine u Tešnju. Težak. Umro 1.10.1942. godine. Ul. Abdipašina br. 29.

Mejra Čabrić (Mehmedova), žena Aširova, rođena 1905. godine u Doboju. Domaćica. Preudata za Adila Prnjavorca 6.2.1946. godine.

Rasim, sin Ašira i Mejre, rođen 17.8.1925. godine u Tešnju.

Mehmedalija, sin Ašira i Mejre, rođen 3.10.1927. godine u Tešnju.

Rasema, kći Ašira i Mejre, rođena 11.9.1929. godine u Tešnju.

Hamzalija, sin Ašira i Mejre, rođen 10.3.1933. godine. Umro 1941. godine.

Sead, sin Ašira i Mejre, rođen 15.6.1933. godine u Tešnju.

Hasnija, kći Ašira i Mejre, rođena 1.2.1939. godine u Tešnju.

Rašid, sin Ašira i Mejre, rođen 1.1.1941. godine u Tešnju.

Handžić hafiz Husein, starješina, rođen 1895. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 29b.

Handžić Rifa, satrješina, rođena 1886. godine u Karadaglijama Tešanj. Domaćica. Umrla 25.1.1950. godine. Ul. Abdipašina br. 30.

Mina, kći Rifina, rođena 10.2.1915. godine u Tešnju. Udata za Numana Pašića u Stenjak 2.10.1932. godine.

Avdo, sin Rifin, rođen 20.9.1916. godine u Tešnju.

Handžić Hamid, starješina, rođen 1876. godine u Tešnju. Težak. Umro 6.1.1943. godine. Ul. Abdipašina br. 31.

Nura, žena Hamidova, rođena 1890. godine u Piljužićima opština Jelah, srez Tešanj. Domaćica.

Mahmut, sin Hamida i Nure, rođen 1908. godine u Tešnju. Težak. Živi odvojeno od 1936. godine.

Esma, kći Hamida i Nure, rođena 1.6.1911. godine u Tešnju. Domaćica. Udata 1936. godine.

Ismet, sin Hamida i Nure, rođen 25.6.1914. godine u Tešnju.

Hamdija, sin Hamida i Nure, rođen 26.3.1916. godine u Tešnju.

Sulejman, sin Hamida i Nure, rođen 9.8.19 24. godine u Tešnju.

Niza, kći Hamida i Nure, rođena 19.6.1927. godine u Tešnju.

Devleta, žena Mahmutova, rođena 1921. godine u Miljanovcima Tešanj. Vjenčana 21.2.1938. godine.

Mehmed, sin Mahmuta i Devlete, rođen 1.1.1939. godine u Tešnju.

Hamdo, sin Mahmuta i Devlete, rođen 6.9.1941. godine Tešnju.

Ifeta Dubošlić, žena Ismetova, rođena 1923. godine u Tešnju. Vjenčana 29.10.1947. godine.

Terzić Mahmut, starješina, rođen 1.7.1879. godine. Težak. Vjenčan 21.9.1918. godine. Umro 16.11.1945. godine. Ul. Abdipašina br. 32.

Fatima, žena Mahmutova, rođena 3.4.1900. godine u Tešnju. Domaćica. Vjenčana 21.9.1918. godine.

Džehva, kći Fatimina, rođena 1.1.1915. godine u Tešnju. (čitko piše datum, ali nelogično jer je mati rođena 1900, vjenčana 1918, a da se Džehva rodi 1915. godine (prim. prepisivača)

Mešić Avdo, starješina, rođen 1909. godine u Tešnju. Težak. Umro 2.1.1943. godine. Ul. Abdipašina br. 33.

Mejra, mati Avdina, rođena 1870. godine u Vukovu, opština Jelah, srez Tešanj.

Melća, žena Avdina, rođena 1896. godine u Gračanici.

Mešić Smail, starješina, rođen 1881. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 34.

Zarfa, žena Smailova, rođena 1896. godine u Jelahu, Tešanj. Domaćica.

Muhamed, sin Smaila i Zarfe, rođen 12.5.1937. godine u Tešnju. Umro 4.6. 1937. godine.

Hadžić Haso, starješina, rođen 1897. godine u Tešnju. Hamal. Umro 10.4.1934. godine. UL. Abdipašina br. 35.

Nafa, žena Hasina, rođena 1903. godine u Tešnju.

Hava, kći Hase i Nafe, rođena 2.2.1924. godine u Tešnju.

Mujo, sin Hase i Nafe, rođen 27.11.1925. godine u Tešnju. Umro 12.1.1943. godine.

Fatima, kći Hase i Nafe, rođena 6.3.1929. godine u Tešnju.

Muharem Husarić, suprug Nafin, rođen 16.6.1899. godine u Raduši.

Terzić Huso, starješina, rođen 1888. godine u Tešnju. Težak. Umro 11.10.1970. godine. Ul. Abdipašina br. 36.

Nafa, žena Husina, rođena 1897. godine u Tešnju. Domaćica.

Safvet, sin Huse i Nafe, rođen 3.4.1918. godine u Tešnju. Đak. Umro 12.7.1939. godine.

Bahra, kći Huse i Nafe, rođena 10.10.1930. godine. Udata 30.11.1946. godine za Hamzaliju Mujkića iz Miljanovaca.

Naila Braković, punica Husina, rođena 1871. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 6.1.1942. godine.

Husnija, sin Huse i Nafe, rođen 25.10.1935. godine u Tešnju.

Zehra, kći Huse i Nafe, rođena 5.7.1933. godine u Tešnju.

Derum Hasan, starješina, rođen 1988. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 37.

Melća, žena Hasanova, rođena 1900. godine u Tešnju.

Meho Lutvić, pastorak Hasanov, rođen 3.3.1915. godine u Tešnju.

Bahra, kći Hasana i Melće, rođena 6.5.1931. godine u Tešnju.

Dubošlić Ibrahim, straješina, rođen 1907. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 38.

Aza, žena Ibrahimova, rođena 1910. godine u Karadaglijama, srez Tešanj. Domaćica.

Fata, kći Ibrahima i Aze, rođena 1928. godine u Tešnju.

Esma, sestra Ibrahimova, rođena 1904. godine u Tešnju.

Ifeta, sestra Ibrahimova, rođena 1923. godine u Tešnju.

Rifat, brat Ibrahimov, rođen 6.4.1917. godine u Tešnju. Vjenčan 3.7.1946. godine.

Haso, Ibrahimov amidža, rođen 17.2.1874. godine u Tešnju.

Fadila, kći Ibrahima i Aze, rođena 27.2.1931. godine u Tešnju. Umrla 21.1.1950. godine.

Ismet, sin Ibrahima i Aze, rođen 21.3.1936. godine u Tešnju.

Husein, sin Ibrahima i Aze, rođen 22.5.1940. godine u Tešnju.

Ishak, sin Ibrahima i Aze, rođen 11.9.1943. godine u Tešnju.

Advija Handžić, žena Rifatova, rođena 6.4.1917. godine u Tešnju.Vjenčana 3.7.1946. godine.

Denjalić Osman, starješina rođen 1898. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 39.

Halida, žena Osmanova, rođena 1905. godine u Tešnju. Domaćica.

Mehmedalija, sin Osmana i Halide, rođen 28.9.1925. godine u Tešnju.

Fata, kći Osmana i Halide, rođena 1.9.1930. godine u Tešnju.

Salkanović Tahir, starješina, rođen 31.7.1902. godine u Tešnju. Težak. Umro 28.1.1942. godine. Ul. Abdipašina br. 40.

Atifa, rođena Ahmetlić, žena Tahirova, rođena 1912. godine u Tešnju. Domaćica.

Mujo, sin Tahira i Atife, rođen 24.1.1924. godine u Tešnju.

Osmo, sin Tahire i Atife, rođen 1930. godine u Tešnju.

Badema, Tahirova mati, rođena 1881. godine u Tešnju. Umrla 28.4.1943. godine.

Suljo, brat Tahirov, rođen 12.3.1904. godine u Tešnju. Umro 2.10.1950. godine.

Ahmet, brat Tahirov, rođen 5.2.1915. godine u Tešnju. Vjenčan 27.3.1940. godine.

Melva, žena Ahmetova, rođena 5.2.1911. godine u Kraševu. Vjenčana 27.3.1940. godine.

Paša rođena Katić, žena Suljina, rođena 15.7.1920. godine u Tešnju.

Atifa, kći Tahira i Atife, rođena 21.9.1934. godine u Tešnju. Udata 3.2.1950. godine za Mešinović Faruka iz Tešnja.

Dževahira, kći Tahira i Atife, rođena 18.12.1935. godine u Tešnju.

Tahira, kći Tahira i Atife, rođena 11.6.1937. godine u Tešnju.

Almasa, kći Tahira i Atife, rođena 28.8.1940. godine u Tešnju.

Fahira, kći Sulje i Paše, rođena 20.8.1940. godine u Tešnju.

Fahir, sin Sulje i Paše, rođen 12.5.1942. godine u Tešnju.

Fuad, sin Ahmeta i Melve, rođen 17.3.1941. godine u Tešnju.

Badema, kći Ahmeta i Melve, rođena 10.7.1943. godine u Tešnju.

Mlivić Duda, starješina, rođena 1871. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Abdipašinabr. 41.

Ibrahim Kovačević, sin Dudin, rođen 5.5.1914. godine u Tešnju.

Hana Mulasmajić (Ahmetagić), starješina, rođena 1888. godine u Tešnju. Udata za Mehmeda Alića u Miljanovce 7.12.1938. godine. Domaćica. Ul. Abdipašina br. 42.

Ruvejda Ahmetagić, mati Hanina, rođena 1853. godine u Tešnju. Umrla 16.2.1933. godine.

Mulalić Smail, starješina, rođen 1885. godine u Tešnju. Umro 20.6.1949. godine. Ul. Abdipašina br. 43. (Nije upisano zanimanje).

Fata, žena Smailova, rođena 1890. godine u mjestu Velika, srez Derventa.

Sajda, kći Smaila i Fate, rođena 22.6.1922. godine u Miljanovcima.

Hajrudin, sin Smaila i Fate, rođen 19.4.1928. godine u Miljanovcima.

Subašić Adem, starješina, rođen 1894. godine u Tešnju. Saćija. Umro 20.3.1965. godine u Tesliću. Ul. Abdipašina br. 44.

Fata, žena Ademova, rođena 1899. godine u Tešnju. Domaćica.

Diba, kći Adema i Fate, rođena 21.8.1919. godine u Tešnju.

Fahra, kći Adema i Fate, rođena 9.3.1922. godine u Tešnju.

Hifzo, sin Adema i Fate, rođen 11.4.1924. godine u Tešnju.

Džehva, mati, rođena 1860. godine u Tešnju. Umrla 8.121.1943. godine.

Kremić Suljo, starješina, rođen 20.4.1899. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 45.

Ajiša, žena Suljina, rođena 1907. godine u Tešnju. Domaćica.

Selveta, kći Sulje i Ajiše, rođena 5.12.1929. godine u Tešnju. Udata 23.9.1946. godine za Zeira Softića iz Prnjavora.

Fatima, mati Suljina, rođena 1871. godine u Tešnju. Umrla 30.4.1934. godine.

Ašir, brat Suljin, rođen 1908. godine u Tešnju. (Ašir je bio polubrat Suljin po majci-primjedba prepisivača).

Smajo, brat Suljin, rođen 29.5.1907. godine u Tešnju. Vjenčan 23.1941. godine. (I Smajo je bio polubrat Suljin-prim prepisivača).

Džehva (Pemba), žena Aširova, rođena 1915. godine u Tešnju.

Hajra, kći Sulje i Ajiše, rođena 2.3.1933. godine u Tešnju.

Muharem, sin Sulje i Ajiše, rođen 3.4.1935. godine u Tešnju.

Grebić Rešad, sin Smaje i Razijje Šahinpašić, rođen 1.8.1942. godine u Rogatici.

Grebić Alija, sin Ašira i Džehve, rođen 8.12.1935. godine u Tešnju.

Nura, kći Sulje i Ajiše, rođena 27.12.1939. godine u Tešnju.

Grebić Mina, kći Ašira i Džehve, rođena 15.3.1937. godine u Tešnju.

Grebić Sulejman, sin Ašira i Džehve, rođen 10. 2.1939. godine u Tešnju.

Razija Šahinpašić, žena Smajina, rođena 9.5.1925. godine u Rogatici. Vjenčana 23.1.1941. godine. Umrla 15.8.1945. godine.

Grebić Smajo, sin Ašira i Džehve, rođen 15.4.1941. godine u Tešnju.

Fata, kći Sulje i Ajiše, rođena 4.3.1932. godine.

Grebić Azra, kći Ašira i Džehve, rođena 18.10.1943. godine u Tešnju.

Hajrudin, sin Smaje i Razijje Šahinpašić, rođen 27.1.1944. godine u Tešnju.

Husein, sin Ašira i Džehve, rođen 16.3.1946. godine u Tešnju.

Sarač Numan, starješina, rođen 1897. godine u Tešnju. Težak. Umro 25.11.1941. godine. Ul. Abdipašina br. 46.

Habiba, Žena Numanova, rođena 1905. godine u Tešnju. Domaćica.

Šuhra, kći Numana i Habibe, rođena 6.2.1923. godine u Tešnju. Udata za Muhu Handžića 6.2.1940. godine.

Hatidža, kći Numana i Habibe, rođena 17.5.1928. godine u Tešnju. Udata za Ragiba Krličevića iz Mravića 27.7.1947. godine.

Muhamed, sin Numana i Habibe, rođen 6.8.1928. godine u Tešnju.

Saliha, kći Numana i Habibe, rođena 5.6.1934. godine u Tešnju.

Mehmed, brat Numanov, rođen 25.10.1983. godine u Tešnju. Umro 12.3.1946. godine.

Bećar Hamid, starješina, rođen 1857. godine u Tešnju. Težak. Umro 5.5.1933. godine. Ul. Abdipašina br. 47.

Mujo, sin Hamidov, rođen 1889. godine u Tešnju. Težak.

Aiša, žena Mujina, rođena 1896. godine u Velikoj, srez Derventa. Domaćica.

Hasib, sin Muje i Aiše, rođen 1.11.1920. godine u Tešnju. Đak.

Hasiba, kći Muje i Aiše, rođena 16.10.1921. godine u Tešnju. Udata u Novi Šeher za Salku Mezetovića 23.6.1946. godine.

Subhija, kći Muje i Aiše, rođena 28.6.1925. godine u Tešnju. Udata za Taiba Mulasmajića u Novi Šeher 2.2.1948. godine.

Halida, kći Muje i Aiše, rođena 17.11.1927. godine u Tešnju.

Osman, sin Hamidov, rođen 19.4.1895. godine u Tešnju.

Iza, žena Osmanova, rođena 1900. godine u Jelahu, srez Tešanj. Umrla 23.10.1933. godine.

Rasim, sin Osmana i Ize, rođen 8.6.1925. godine u Tešnju.

Halid, sin Osmana i Ize, rođen 5.6.1927. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin Osmana i Ize, rođen 1931. godine u Tešnju. Umro 12.6.1934. godine.

Adem, sin Hamidov, rođen 8.10.11898. godine u Tešnju.

Šaha, žena Ademova, rođena 1900. godine u Tešnju

Ifeta, kći Adema i Šahe, rođena 18.5.1924. godine u Tešnju. Umrla 26.7.1943. godine.

Ismeta, kći Adema i Šahe, rođena 18.5.1924. godine u Tešnju

Paša, kći Adema i Šahe, rođena 1931. godine u Tešnju. Umrla 16.6.1934. godine.

Fatima, kći Muje i Aiše, rođena 12.2.1932. godine u Tešnju.

Abdulah, sin Adema i Šahe, rođen 5.5.1933. godine u Tešnju. Umro 13.6.1933. godine.

Mejra, žena Osmanova, rođena 1912. godine u Medakovu.

Hamid, sin Adema i Šahe, rođen 11.5.1934. godine u Tešnju.

Smail, sin Muje i Aiše, rođen 1.6.1934. godine u Tešnju.

Sadik, sin Adema i Šahe, rođen 29.11.1936. godine u Tešnju. Umro 18.2.1937. godine.

Ibrahim, sin Osmana i Mejre, rođen 31.12.1936. godine u Tešnju.

Paša, kći Muje i Aiše, rođena 22.2.1937. godine u Medakovu.

Zlata, kći Adema i Šahe, rođena 2.12.1938. godine u Tešnju.

Nađa, kći Osmana i Mejre, rođena 10.8.1938. godine u Tešnju. Umrla 15.12.1942. godine.

Fatima, kći Adema i Šahe, rođena 25.12.1940. godine u Tešnju.

Razija, žena Osmanova, rođena 3.3.1912. godine u Doboju.. Vjenčana 17.4.1941. godine.

Ismet, sin Osmana i Razije, rođen 29.9.1942. godine u Tešnju.

Senija, kći Muje i Aiše, rođena 1.3.1943. godine u Tešnju.

Hajrudin, sin Adema i Šahe, rođen 10.5.1944. godine u Tešnju.

Alija, sin Osmana i Razije, rođen 20.7.1945. godine u Tešnju.

Bećar Sabit, starješina, rođen 1877. godine u Tešnju. Težak. Umro 25.5.1947. godine. Ul. Abdipašina br. 48.

Terzić Zula, starješina, rođena 1898. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Abdipašina br. 49.

Mujo, sin Zulin, rođen 23.7.1920. godine u Tešnju.

Muhamed , sin Zulin, rođen 2.1.1925. godine u Tešnju.

Sajda, kći Zulina, rođena10.11.1927. godine u Tešnju.

Fatima, kći Zulina, rođena 13.8.1928. godine u Tešnju.

Terzić Fejzija, starješina, rođen 1888. godine u Tešnju. Kafedžija. Ul. Abdipašina br. 50.

Nafa, žena Fejzina, rođena 1902. godine u Vukovu, opština Jelah, srez Tešanj. Domaćica.

Zehmira, kći Fejzije, rođena 15.8.1914. godine u Tešnju.

Smail, sin Fejzije, rođen 11.9.1920. godine u Tešnju. Umro 6.2.1940. godine.

Hanifa, kći Fejzina, rođena 7.4.1923. godine u Tešnju. Udata za Agu Hadžismajlovića.

Hasan, sin Fejzije, rođen 8.1.1928. godine u Tešnju.

Delva, kći Fejzije i Nafe, rođena 19.4.1930. godine u Tešnju. Udata za Avdu Bukvića.

Hamzalija, sin Fejzije i Nafe, rođen 16.1932. godine u Tešnju.

Sakib, sin Fejzije i Nafe, rođen 1.1.1938. godine u Tešnju.

Smail, sin Fejzije i Nafe, rođen 18.3.1941. godine u Tešnju.

Ahmed, sin Fejzije i Nafe, rođen 1.4.1934. godine u Tešnju.

Zulejha, kći Fejzije i Nafe, rođena 27.4.1946. godine u Tešnju.

Terzić hafiz Salih, starješina, rođen 1851. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 1.9.1939. godine. Ul. Abdipašina br. 31.

Hava, žena Salihova, rođena 1856. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 5.5.1932. godine.

Ibrahim hafiz, sin Saliha i Have, rođen 1892. godine u Tešnju. Trgovac.

Fata, žena Ibrahimova, rođena 1900. godine u Sarajevu.Domaćica.

Kasim, sin Ibrahima i Fate, rođen 1.5.1922. godine u Tešnju. Umro 10.6.1950. godine.

Hasnija, kći Ibrahima i Fate, rođena 25.1.1926. godine u Tešnju.

Sabiha (u zagradi piše Sabrija), kći Ibrahima i Fate, rođena 25.4.1927. godine.

Salim (u zagradi Salih), sin Ibrahima i Fate, rođen 5.11.1924. godine u Tešnju.

Ćamila, kći Saliha i Have, rođena 1896. godine u Tešnju. Umrla 19.3.1943. godine.

Selma, kćerka Ibrahima i Fate, rođena 17.3.1932. godine u Tešnju.

Kadira, kći Ibrahima i Fate, rođena 13.1.1934. godine u Tešnju.

Terzić Atif, starješina, rođen 1881. godine u Tešnju (prekrižen zadnji broj jedan i upisan crvenom bojom broj 5). Težak. Ul. Abdipašina br.51.

Hava, žena Atifova, rođena 1887. godine u Karadaglijama srez Tešanj. Domaćica.

Haso, sin Atifa i Have, rođen 1.5.1903. godine u Tešnju. Putar. Vjenčan 28.12.1932. godine.

Zlata, kći Atifa i Have, rođena 9.12.1905. godine u Tešnju. Vjenčana 29.12.1937. godine. Udata za Sulju Makarevića 27.12.1937. godine u Doboj.

Ćazim, sin Atifa i Fate, rođen 23.4.1910. godine u Tešnju.

Avdo, sin Atifa i Fate, rođen 2.10.1913. godine u Tešnju.

Hajrija (u zagradi crvenom bojom piše Emina), kći Atifa i Have, rođena 18.4.1915. godine u Tešnju. Udata za Asima Makarevića 11.12.1943. godine u Doboj.

Raza, kći Atifa i Have, rođena 17.6.1921. godine U Tešnju. Umrla 29.7.1935. godine.

Selim, sin Atifa i Have, rođen 25.12.1924. godine u Tešnju.

Sajda Mešić, žena Hasina, rođena 1918. godine u Tešnju. Vjenčana 28.12.1932. godine.

Ejub, sin Atifa i Have, rođen 10.11.1908. godine u Tešnju. Vjenčan 11.10.1933. godine.

Fadila, žena Ejubova, rođena 1918. godine u Derventi. Vjenčana 11.10.1933. godine.

Izeta, kći Ejuba i Fadile, rođena 17.11.1934. godine u Tešnju. Umrla 1943. godine.

Hana, kći Hase i Sajde, rođena 15.1.1936. godine u Tešnju.

Ćamila, kći Ejuba i Fadile, rođena 1.10.1938. godine u Tešnju. Umrla 22.9.1939. godine.

Hanefija, sin Ejuba i Fadile, rođen 27.9.1939. godine u Tešnju.

Raza, kći Hase i Sajde, rođena 15.6.1938. godine u Tešnju.

Akif, sin Ejuba i Fadile, rođen 1.11.1941. godine u Tešnju.

Muharem, sin Hase i Sajde, rođen 20.1.1942. godine u Tešnju. Umro 3.4.1944. godine.

Mina, kći Ejuba i Fadile, rođena 12.1.1936. godine u Tešnju.

Bećir, sin Hase i Sajde, rođen 1.2.1945. godine u Tešnju.

Habiba Krdžalić, žena Ćazimova, rođena 14.11.1928. godine u Tešnju. Vjenčana 26.11.1945. godine.

Izet, sin Ejuba i Fadile, rođen 15.12.1945. godine u Tešnju.

Hiba Smajlhodžić(?), žena Avdina, rođena 15.4.1924. godine u Raduši. Vjenčana 8.7.1946. godine.

Školjić Alija, starješina, rođen 1905. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br.53.

Zarfa, žena Alijina, rođena 1905. godine u Vukovu opština Jelah. Domaćica. Umrla 18.7.1944. godine.

Mujo, sin Alije i Zarfe, rođen 1923. godine (prekriženo i upisano 20.5.1928. godine) u Tešnju. Sklopio brak 12.4.1950. godine sa Muslić Čelebijom (?).

Fata, kći Alije i Zarfe, rođena 4.5.1927. godine u Tešnju. Udata za Huseina (?) 25.2.1946. u Rajševu.

Ramiza, kći Alije i Zarfe, rođena 3.7.1931. godine u Tešnju. Sklopila brak 10.1.1950. godine sa Numanović(?) Feridom iz Rajševe.

Ajiša, kći, Alije i Zarfe, rođena 15.9.1933. godine u Tešnju.

Paša, kći Alije i Zarfe, rođena 1.4.1941. godine u Tešnju. Umrla 23.10.1942. godine.

Bećar Muho, starješina, rođen 1875. godine u Tešnju. Težak. Umro 23.10.1934. godine. Ul. Abdipašina br. 54.

Uma, žena Muhina, rođena 1874. godine u Tešnju. Domaćica.

Asim, sin Muhe i Eme, rođen 1902. godine u Tešnju. Težak.

Salih, sin Muhe i Ume, rođen 1904. godine u Tešnju.Težak.

Rašid, sin Muhe i Ume, rođen 1914. godine u Tešnju. Vjenčan 25.2.1937. godine. Težak.

Muharem, sin Muhe i Ume, rođen 1918. godine u Tešnju. Težak.

Haso, sin Muhe i Ume, rođen 15.4.1924. godine u Tešnju. Težak.

Kadira, žena Asimova, rođena 19.9.1911. godine u Tešnju. Domaćica.

Meho, sin Muhe i Ume, rođen 1900. godine u Tešnju. Težak.

Fatima, žena Salihova, rođena 1912. godine u Kotlanicama. Umrla 14.9.1943. godine.

Muhamed, sin Asima i Kadire, rođen 22.5.1933. godine u Tešnju.

Sead, sin Asima i Kadire, rođen 15.4.1936. godine u Tešnju.

Muhidin (?), sin Saliha i Fatime, rođen 17.11.1936. godine u Tešnju.

Sala, žena Rašidova, rođena 28.12.1917. godine u Tešnju. Vjenčana 25.2.1937. godine.

Mina, kći Rašida i Sale, rođena 28.1.1938. godine u Tešnju.

Zlata Ćos(r?)ić, žena Mehina, rođena 1900. godine u Novom Šeheru. Vjenčana 17.11.1938. godine.

Suada, kći Asima i Kadire, rođena 30.4.1939. godine u Tesliću.

Fatima, kći Mehe i Zlate, rođena 3.1.1940. godine u Begovom Hanu.

Fahrudin, sin Mehe i Zlate, rođen 9.9.1943. godine u Tuzli. Umro 23.11.1945. godine.

Sidika, kći Mehe i Zlate, rođena 23.3.1944. godine.

Terzić Paša, starješina, rođena 1890. godine u Karadaglijama opština Tešanj. Domaćica. Ul. Abdipašina br. 95.

Ahmed, sin Pašin, rođen 13.12.1908. godine u Tešnju. Trafikant.

Hamza, rođen 28.5.1916. godine u Tešnju. Težak. Umro 11.5.1932. godine.

Hava, kći Pašina, rođena 28.5.1916. godine u Tešnju. Udata za Numana Malićbegovića iz Žepča.

Fikret (u zagradi piše Adil), sin Pašin, rođen 1921. godine u Tešnju.

Fahra, kći Ahmeda i Bahre, rođena 18.8.1932. godine u Tešnju.

Bahra, žena Ahmedova, rođena 1910. godine. Vjenčana 12.11.1931. godine.

Hamza, sin Ahmeda i Bahre, rođen 18.11.1934. godine u Tešnju.

Numan, sin Ahmeda i Bahre, rođen 18.6.1938. godine u Doboj.

Terzić Sulejman, starješina rođen 28.3.1895. godine u Tešnju. Težak. Umro 30.3.1945. godine. Ul. Abdipašina br. 56.

Fatima, žena Sulejmanova, rođena 1906. godine u Banja Luci. Domaćica. Umrla 2.2.1934. godine.

Ishak, sin Sulejmana i Fatime rođen 24.1.1919. godine u Tešnju.

Fadil, sin Sulejmana i Fatime, rođen 17.3.1920. godine u Tešnju.

Mehmedalija, sin Sulejmana i Fatima, rođen 5.8.1922. godine u Tešnju.

Asima (upitnik napisan ispod imena i ispod srodstva), kći Sulejmana i Fatime, rođena 1925. godine u Tešnju.

Fuad, sin Sulejmana i Fatime, rođen 18.6.1929. godine u Tešnju.

Hašija, mati Sulejmanova, rođena 1871. godine u Gračanici. Umrla 8.10.1931. godine.

Zejneba, sestra Sulejmanova, rođena 1.3.1911. godine u Tešnju.

Hatidža, sestra Sulejmanova, rođena 7.6.1909. godine u Tešnju.

Hašija, kći Sulejmana i Fatime, rođena 29.10.1931. godine u Tešnju. Umrla 3.9.1933. godine

Ema, žena Sulejmanova, rođena 1904. godine u Tešnju. Preudata 5.4.1946. godine za Zeira Galijaševića.

Šaćira Smailbegović, žena Ishakova, rođena 20.2.1922. godine u Dobropolju. Vjenčana 4.2.1946. godine.

Terzić Zeir, starješina, rođen 25.2.1897. godine u Tešnju. Trgovac. Ul. Abdipašina br. 57.

Zula, mati Zeirova, rođena 1871. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 2.4.1935. godine.

Delva, sestra Zeirova, rođena 1899. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 26.5.1932. godine.

Rukija, sestra Zeirova, rođena 1903. godine u Tešnju. Umrla 25.11.1939. godine.

Atifa, sestra Zeirova, rođena 22.12.1914. godine u Tešnju. Sklopila brak 8.12.1949. godine sa Avdibegović Bahrijom.

Pemba, sestra Zeirova, rođena 4.1.1916. godine u Tešnju.

Fetah, sin Zeirov, rođen 9.3.1923. godine u Tešnju.

Ferid, sin Zeirov, rođen 21.1.1926. godine u Tešnju.

Fahir, sin Zeirov, rođen 21.1.1926. godine u Tešnju.

Smajo, sin Zeirov, rođen 15.2.1929. godine u Tešnju.

Fata Kapetanović, kći od Delve, rođena 9.3.1930. godine u Doboju.

Fatima Ćemanović, žena Zeirova, rođena 1913. godine u Derventi.

Dževad, sin Zeira i Fatime, rođen 27.9.1932. godine u Tešnju.

Dževahira, kći (? vjerovatno Zeira i Fatime ) nečitko, rođena 24.1.1933. godine u Tešnju. Umrla 24.2.1935. godine.

Rifat, sin Zeira i Fatime, rođen 6.1.1936. godine u Tešnju. Umro 17.1.1936. godine.

Zijad, sin Zeira i Fatime, rođen 6.1.1936. godine u Tešnju.

Midhat, sin Zeira i Fatime, rođen 3.7.1941. godine u Tešnju.

Rifat, sin Zijada i Ftaime, rođen 20.8.1944. godine u Tešnju.

Terzić Šaćir, starješina, rođen 4.2.1904. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 58.

Uma, žena Šaćirova, rođena 18.2.1910. godine u Raduši, opština Tešanj. Domaćica.

Fehim, brat Šaćirov, rođen 1909. godine u Tešnju. Težak.

Ferida, sestra Šaćirova, rođena 1916. godine u Tešnju. Udata za Saliha Mehića iz Žepča 6.10.1948. godine.

Hamdija, brat Šaćirov, 10.7.1919. godine u Tešnju.

Nafa, mati Šaćirova, rođena 1881. godine u Tešnju.

Rašid, brat Šaćirov, rođen 1906. godine u Tešnju. Poreski činovnik.

Hamdo, sin Šaćira i Ume, rođen 11.10.1931. godine u Tešnju.

Nedžida, kći Rašida i Almase, rođena 13.11.1932. godine u Tešnju.

Almasa Selimović, žena Rašidova, rođena (nema drugih podataka-prim. prepisivača)

Almasa kći Šaćira i Ume, rođena 1.8.1933. godine u Tešnju.

Nisveta, kći Rašida i Almase Selimović, rođena 5.9.1935. godine u Foči.

Enisa, kći Šaćira i Ume, rođena 1.12.1935. godine u Tešnju.

Balkisa, kći Šaćira i Ume, rođena 10.12.1938. godine u Tešnju.

Hakija, sin Šaćira i Ume, rođen 8.4.1941. godine u Tešnju.

Sabiha, kći Šaćira i Ume, rođena 1.6.1943. godine u Tešnju.

Hajra, žena Fehimova, rođena 15.9.1926. godine u Jelahu. Vjenčana 18.12.1943. godine. Razvjenčana 2.3.1944. godine.

Sabira, kći Šaćira i Ume, rođena 20.4.1946. godine u Tešnju.

Mašić Mustafa, starješina, rođen 1890. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 59.

Fata, žena Mustafina rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Muhamed, sin Mustafe i Fate, rođen 8.8.1925. godine (ispod srodstva –roditelji crveni upitnik)

Halil, sin Mustafe i Fate, rođen 4.3.1937. godine u Tešnju.

Silajdžić Osman, starješina, rođen 1879. godine u Tešnju. Težak. Umro 3.2.1946. godine. Ul. Abdipašina br. 60.

Hava, žena Osmanova, rođena 1871. godine u Tešnju. Domaćica.

Muhamed, sin Osmana i Have, rođen 1912 (prekriženo i upisano 1908. godine) u Tešnju. Pekar.

Kija, kći Osmana i Have, rođena1910. godine u Tešnju. Domaćica.

Zekija Šehović, žena Muhamedova, rođena 17.10.1910. godine u Sarajevu. Domaćica.

Šahza, kći Muhameda i Zekije, rođena 14.12.1933. godine u Tešnju.

Dževad, sin Muhameda i Zekije, rođen 2.3.1937. godine u Tešnju.

Esad, sin Muhameda i Zekije, rođen 1.8.1939. godine u Tešnju.

Alija, sin Muhameda i Zekije, rođen 1.8.1942. godine u Tešnju.

Škapur Ibrahim, starješina, rođen 1881. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 61.

Derviša, žena Ibrahimova, rođena 1896. godine u Jelahu Tešanj. Domaćica.

Hamza, sin Ibrahima i Derviše, rođen 1915 (prekriženo i upisano 1910. godine-prim prepisivača). Težak. Umro 6.1.1943. godine.

Muharem, sin Ibrahima i Derviše, rođen 7.8.1914. godine u Tešnju. Težak. Vjenčan 29.1.1941. godine.

Advija, kći Ibrahima i Derviše, rođena 1919. godine u Jelahu.

Fatima, žena Hamzina, rođena 1919. godine u Tešnju.

Meho, sin Hamze i Fatime, rođen 1.2.1938. godine u Tešnju.

Rifa Isić, žena Muharemova, rođena 1918. godine u Tešnju. Vjenčana 29.1.1941. godine.

Derviša, kći Hamze i Fatime, rođena 1.1.1941. godine u Tešnju.

Mina, kći Muharema i Rife, rođena 5.2.1942. godine u Tešnju.

Hamza, sin Hamze i Fatime, rođen 25.6.1943. godine u Tešnju.

Škapur Suljo, starješina, rođen 1866. godine u Tešnju. Težak. Umro 22.1.1935. godine. Ul. Abdipašina br. 62.

Nura, žena Suljina, rođena 1881. godine u Maglaju, srez Maglaj. Domaćica. Umrla 6.8.1947. godine.

Hilmo, sin Suljin, rođen 31.10.1913. godine u Tešnju (prekrižen datum rođenja 3.7.1917. godine na osnovu odobrenja SNO). Težak.

Mustafa, sin Suljin, rođen 14.4.1918. godine u Tešnju.

Sulejman, sin Suljin, rođen 5.5.1929. godine u Tešnju.

Osman (dopisano Omer) Mulahasanović, pastorak Suljin, rođen 7.4.1919. godine u Maglaju.

Ahmet Mulaosmanović, pastorak Suljin, rođen 10.8.1916. godine u Maglaju. Vjenčan 2.12.1937. godine.

Atifa Mulahasanović, kći Nurina, 10.8.1916. godine u Maglaju. Udata za Ibrahima Braćkana u Medakovo 1937. godine. Preudata za Gaffana (?) Muharemovića 16.9.1939. godine.

Tajba Durkalić, žena Ahmetova, rođena 1920. godine u Tešnju. Vjenčana 2.12.1937. godine.

Safija Mahmutagić, žena Hilmina, rođena 1918. godine u Jelahu. Vjenčana 17.4.1939. godine.

Senijja, kći Hilme i Safije, rođena 25.4.1940. godine u Tešnju.

Aljo Mulahasanović, sin Ahmeta i Tajbe, rođen 13.5.1940. godine u Tešnju.

Salih, sin Hilme i Safije, rođen 3.4.19414. godine u Tešnju. Umro 23.4.1942. godine.

Safet, sin Hilme i Safije, rođen 27.3.1942. godine u Tešnju. Umro 29.12.1942. godine.

Safeta, kći Hilme i Safije, rođena 27.3.1942. godine u Tešnju.

Mušan Tabaković, posinak od Hilme, rođen 1933. godine u Tešnju.

Alijja, sin Hilme i Safije, rođen 1.8.1944. godine u Tešnju.

Šuhra Šišić, žena Mustafina, rođena 30.5.1924. godine u Tešnju. Vjenčana 26.2.1948. godine.

Škapur Mehmed, starješina, rođen 1894. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br.63.

Hajra, žena Mehmedova, rođena 1896. godine u Tešnju. Domaćica.

Razija, kći Mehmeda i Hajre, rođena 23.3.1921. godine u Tešnju.

Rabija, kći Mehmeda i Hajre, rođena 1924. godine (ispod crvenom bojom upisan datum rođenja 21.4.1925. godine). Udata za Muniba Tatarevića u Zenicu.

Fatima Skrozić(?), sluga, rođena 1922. godine u Novom Selu, srez Tešanj.

Adem, sin Mehmeda i Hajre, rođen 15.11.1931. godine u Tešnju.

Sakib, sin Mehmeda i Hajre, rođen 1.1.1935. godine u Tešnju.

Ahmet, sin Mehmeda i Hajre, rođen 1.1.1945. godine u Novom Selu.

Mujo, sin Mehmeda i Hajre, rođen 31.12.1937. godine u Novom Selu.

Durkalić Salih, starješina, rođen 1861. godine u Tešnju. Težak. Umro 20.11.1939. godine. Ul. Abdipašina br. 64.

Selim, sin Salihov, rođen 1903. godine u Tešnju.

Aiša, žena Selimova, rođena 1910. godine u Tešnju. Domaćica.

Smail, sin Selima i Aiše, rođen 1.7.1926. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin Selima i Aiše, rođen 12.12.1928. godine u Tešnju.

Fata, kći Selima i Aiše, rođena 17.11.1929. godine u Tešnju.

Zlata, kći Selima i Aiše, rođena 1.2.1935. godine u Tešnju.

Himzo, sin Selima i Aiše, rođen 15.7.1933. godine u Tešnju.

Kadira, kći Selima i Aiše, rođena 2.1.1938. godine u Tešnju.

Fadila, kći Selima i Aiše, rođena 11.10.1940. godine u Tešnju.

Školjić Suljo, starješina, rođen 1870. godine (prekriženo 1861) u Tešnju. Mesar. Ul. Abdipašina br. 65.

Duda, žena Suljina, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica.

Numan, sin Suljin, rođen 8.12.1911. godine. Vjenčan 13.7.1933. godine.

Sulejman, sin Suljin, rođen 5.5.1921. godine u Tešnju.

Paša, kći Suljina, rođena 1914. godine u Tešnju. Udata 31.1.1939. godine za Džafera Bolića u Zenicu.

Mehmedalija, sin Suljin rođen 20.4.1923. godine u Tešnju.

Hatidža Hodžić, žena Numanova, rođena rođena 29.1.1917. godine u Stenjaku, Teslić. Vjenčana 13.7.1933. godine.

Mehmedalija, sin Numana i Hatidže, rođen 23.6.1938. godine u Tešnju.

Fatima, kći Numana i Hatidže, rođena 16.1.1941. godine u Tešnju.

Halid, sin Numana i Hatidže, rođen 1.10.1942. godine u Tešnju.

Džehva Hećimović, žena Sulejmana, rođena 20.10.1920. godine u Tešnju.

Halida, kći Numana i Džehve, rođena 10.4.1944. godine u Tešnju.

Halim Škapur, starješina, rođen 1899. godine u Tešnju. Težak. Ul Abdipašina br. 68.

Mina, žena Halimova, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Salih, sin Halima i Mine, rođen 20.4.1925. godine u Tešnju.

Hasan, sin Halima i Mine, rođen 2.10.1927. godine u Tešnju.

Hasib, sin Halima i Mine, rođen 5.4.1929. godine u Tešnju.

Asim, sin Halima i Mine, rođen 4.3.1933. godine u Tešnju.

Meho, sin Halima i Mine, rođen 1.7.1935. godine u Tešnju.

Fata, kći Halima i Mine, rođena 28.3.1938. godine u Tešnju.

Sabrija, kći Halima i Mine, rođena 29.8.1944. godine u Tešnju.

Elkaz Suljo, starješina, rođen 1905. godine u Tešnju. Vjenčan 11.11.1936. godine. Ul. Abdipašina br. 69.

Malka, žena Suljina, rođena 1915. godine u Tešnju. Razvjenčana.

Hanifa, žena Suljina, rođena 1918. godine u Vukovu. Vjenčana 4.9.1936. godine. Umrla. Sve prekriženo, ispod upisano Fatima rođena 1920. godine u Novom Selu. Vjenčana 11.11.1936. godine.

Safveta, kći Sulje i Fatime (ili Hanife?) rođena 27.7.1941. godine u Tešnju.

Ifeta, kći Sulje i Fatime (ili Hanife?), rođena 5.10.1944. godine u Tešnju.

Elkaz Husein, starješina, rođen 1890. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 70.

Delva Fijak, rođena 1.5.1904. godine u Tešnju.

Okić Salko, starješina, rođen 1885. godine u Miljanovcima srez Tešanj, opština Jelah. Umro 21.1.1951. godine. Ul. Abdipašina br. 71. Zanimanje nije upisano.

Fatima, žena Salkina, rođena 1900. godine u Tešnju. Umrla 1.9.1941. godine.

Meho, sin Salke i Fatime, rođen 1921. godine u Tešnju. Vjenčan 6.1.1941. godine. Umro 7.9.1943. godine.

Hajra, kći Salke i Fatime, rođena 28.8.1925. godine. Udata za Mehu Husibegovića 27.10.1942. godine. Razvedena.

Ema, kći Salke i Fatime, rođena 9.4.1926. godine u Tešnju.

Fatima, (nije upisano srodstvo vjerovatno kći Salke i Fatime) rođena 13.5.1929. godine u Tešnju.

Paša, kći Salke i Fatime, rođena 10.11933. godine u Tešnju

Hanka Sinanović, žena Mehina, rođena 1925. godine u Raduši. Vjenčana 6.1.1941. godine. Preudata za Adema Halilovića 19.2.1945. godine.

Osman, sin Mehe i Hanke, rođen 29.4.1942. godine u Tešnju.

Zjajić Mehmed, starješina, rođen 1904. godine u Mrkonjić Gradu. Mutabdžija. Ul. Abdipašina 72.

Tahira, žena Mehmedova, rođena 1905. godine u Tešnju.

Muharem Elkazović, rođak Tahirin, rođen 8.1.1912. godine u Tešnju. Vjenčan 13.2.1940. godine.

Zulka, žena Muharemova, rođena 1916. godine u Žabljaku. Vjenčana 13.2.1940. godine.

Elkazović Hasan, starješina, rođen 1886. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 73.

Džiha, žena Hasanova, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Mujo, sin Hasana i Džihe, rođen 18.4.1914. godine u Tešnju. Težak.

Šuhra, kći Hasan i Džihe, rođena 20.9.1919. godine u Tešnju. Udata za Ibrahima Mahme Kantića iz Jelaha. Preudata za Safveta Krdžalića 27.9.1938. godine.

Alema, kći Hasana i Džihe, rođena 29.5.1922. godine u Tešnju. Udata za Mehmeda Zeničanina.

Rasema, kći Hasana i Džihe, rođena 3.4.1924. godine . Sklopila brak 15.7.1950. godine sa Mujkanović Smajom u Jelah.

Rasim, sin Hasana i Džihe, rođen 3.5.1927. godine u Tešnju. Umro 30.51945. godine.

Šakpur hadži Hamid, starješina, rođen 1860. godine u Tešnju. Težak. Umro 22.10.1945. godine. Ul Abdipašina br. 74.

Hamid, sin hadži Hamida i Šahe, rođen 21.11.1898. godine u Tešnju. Težak

Šaha, žena hadži Hamidova, rođena 1866. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 28.8.1932. godine.

Hatidža, žena Hamida sina hadži Hamida, rođena 1905. godine u Tešnju.

Rifat, sin Hamida i Hatidže, rođen 1.5.1918. godine u Tešnju. Vjenčan 19.9.1938. godine.

Zeir, sin Hamida i Hatidže, rođen 3.12.1925. godine u Tešnju.

Nasiha, kći Hamida i Hatidže, rođena 1.12.1928. godine u Tešnju.

Hamid, sin Hamida i Hatidže, rođen 1.12.1928. godien u Tešnju. Sklopio brak 7.2.1950. godine sa Ćehajić Rifom iz Tešnja.

Ajka, kći Hamida i Hatidže, rođena 1930. godine u Tešnju. Umrla 1.9.1931. godine.

Alijja, kći Hamida i Hatidže, rođena 1.1.1933. godine u Tešnju.

Alija, sin Hamida i Hatidže, rođen 1.1.1933. godine u Tešnju. Umro 1.4.1937. godine.

Džemka, žena hadži Hamida, rođena 1901. godine u Tešnju. Vjenčana 28.9.1933. godine. Umrla 5.8.1934. godine.

Hanka Šujić (?), žena hadži Hamida, rođena 1895. godine u Putešiću. Razvjenčana 27.11.1935. godine.

Paša Odobašić, žena Rifatova, rođena 2.4.1922. godine u Vukovu. Vjenčana 19.9.1938. godine.

Refijja, kći Hamida i Hatidže, rođena 1.1.1938. godine u Tešnju.

Salih, sin Rifata i Paše, rođen 1.1.1940. godine u Tešnju.

Aljo, sin Rifata i Paše, rođen 15.2.1942. godine u Tešnju.

Alijja Odžaklić, žena hadži Hamida, rođena 1880. godine u Tešnju. Vjenčana 20.4.1942. godine.

Safet, sin Rifata i Paše, rođen 5.5.1944. godine u Tešnju.

Elkaz Sabit, starješina, rođen 1895. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 75.

Duda, žena Sabitova, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Huso, sin Sabita i Dude, rođen 20.8.1925. godine u Tešnju. Umro 30.3.1937. godine.

Hamdo, sin Sabita i Dude, rođen 1.2.1927. godine u Tešnju.

Nazifa, kći Sabita i Dude, rođena 14.11.1928. godine u Tešnju. Udata za Sulju H. Iz Kaloševića.

Alija, sin Sabita i Dude, rođen 19.12.1933. godine u Tešnju.

Mehmed (u zagradi Kemo), sin Sabita i Dude, rođen 11.6.1936. godine u Tešnju.

Muhamed, sin Sabita i Dude, rođen 14.4.1940. godine u Tešnju.

Vasva, kći Sabita i Dude, rođena 1.4.1943. godine u Tešnju.

Elkaz Ibro, straješina, rođen 2.10.1898. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br.76.

Đulsa, žena Ibrina, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Zehra, kći Ibre i Đulse, rođena 18.5.1928. godine u Tešnju. Sklopila brak 10.11.1949. godine sa Softić Enverom iz Sarajeva.

Esma Skrozo, Ibrina pastorka, rođena 1924. godine u Novom Selu.

Mustafa, sin Ibre i Đulse, rođen 2.12.1934. godien u Tešnju.

Zuhra, kći Ibre i Đulse, rođena 12.1.1937. godine u Tešnju.

Ferida(?), kći Ibre i Đulse, rođena 5.7.1933. godine u Tešnju.

Ismet, sin Ibre i Đulse, rođen 1.1.1940. godine u Tešnju.

Fadila, kći Ibre i Đulse, rođena 9.1.1943. godine u Tešnju.

Zekijja, kći Ibre i Đulse, rođena 20.9.1945. godine u Tešnju.

Elkaz Ajka, starješina, rođena 1851. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Abdipašina br. 77.

Suljo, sin Ajkin, rođen 19.5.1900. godine u Tešnju.

Alijja Ahmetović, žena Suljina, rođena 1.10.1920. godine u Dobro Polju. Vjenčana 4.5.1945. godine.

Mešić Hava a, starješina, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Abdipašina br. 78.

Zejna, kći Hanina, rođena 30.12.1916. godine u Tešnju. Vjenčana 13.3.1934. godine za Hasana Fejzića iz Vukova.

Ifeta, kći Hanina, rođena 16.11.1923. godine u Tešnju. U Napomeni piše kod Hase Jahije, ispod Smaje Brakovića)

Mešić Hana, starješina, rođena 1885. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 23.11.1938. godine. Ul. Abdipašina br. 80.

Smajo, sin Hanin, rođen 10.12.1914. godine u Tešnju.

Avdo Vilašević, sin Hanin, rođen 10.5.1925. godine u Tešnju.

Nafa Mujarić, supruga Smajina, rođena 26.4.1924. godine u Tešnju.

Ahmet, sin Smaje i Nafe, rođen 23.7.1944. godine u Tešnju.

Zeničanin Omera Suljo, starješina, rođen 1895. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 81.

Rešid, brat Suljin, rođen 1905. godine u Tešnju.

Hanka, mati Suljina, rođena 1872. godine u Tešnju. Domaćica.

Mujo, sin Suljin, rođen 5.4.1927. godine u Tešnju.

Mehmed, sin Suljin, rođen 14.6.1922. godine u Tešnju. Vjenčan 3.12.1941. godine.

Alema, žena Mehmedova, rođena 29.5.1922. godine u Tešnju. Vjenčana 3.12.1941. godine.

Saliha Kurdić, žena Suljina rođena 1885. godine u Bobarama.

Hasan, sin Mehmeda i Aleme, rođen 25.9.1942. godine u Tešnju.

Fatima, žena Rešidova, rođena 1903. godine u Tešnju. Vjenčana 23.10.1942. godine.

Mustafa, sin Rešidov, rođen 7.7.1940. godine u Tešnju.

Smajo, sin Fatimin, rođen 9.12.1926. godine u Tešnju.

Ismet Mehinović, sin Fatime, rođen 8.10.1930. godine u Tešnju.

Hamza, sin Fatimin, rođen 11.4.1932. godine u Tešnju.

Mešić Salih, starješina, rođen 1886. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 82.

Žena Duda, rođena, 1886. godine u Tešnju. Domaćica.

Hamid, sin Saliha i Dude, rođen 1909. godine u Tešnju. Težak.

Sajda, kći Saliha i Dude, rođena 20.31918. godine u Tešnju. Udata za Hasu Terzića Atifova u Tešnju.

Nafa, kći Saliha i Dude, rođena 1924. godine u Tešnju. Udata 5.1.1940. godine za Muju Ređovića.

Ajka, žena Hamidova, rođena 30.5.1911. godine u Tešnju.

Mujo, sin Hamida i Ajke, rođen 1.9.1933. godine u Tešnju.

Muharem, sin Hamida i Ajke, rođen 4.1.1937. godine u Tešnju.

Aiša, kći Hamida i Ajke, rođena 10.1.1940. godine u Tešnju.

Raza, kći Hamida i Ajke, rođena 23.4.1941. godine u Tešnju.

Mehmed, sin Hamida i Ajke, rođen 14.10.1943. godine u Tešnju.

Hankić Suljo, starješina, rođen 3.8.1914. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 83.

Mehmed (u zagradi Avdo), brat Suljin, rođen 18.4.1920. godine u Tešnju.

Selva, sestra Suljina, rođena 18.4.1920. godine u Tešnju. Udata u Potočane 10.1.1936. godine za Muharema Čajića, a razvjenčana 1.11.1936.godine.

Esma, mati Suljina, rođena 1900. godine u Tešnju. Razvjenčana od Rešida Zeničanina 15.3.1937. godine.

Zlata, žena Mehmedova, rođena 8.2.1923. godine u Tešnju.

Mujo, sin Mehmeda i Zlate, rođen 5.5.1940. godine u Tešnju.

Šemsa, kći Mehmeda i Zlate, rođena 16.6.1944. godine u Tešnju.

Mračajkić Ibro, starješina, rođen 1898. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 84.

Mejra žena, žena Ibrina, rođena 1912. godine u Tešnju. Domaćica.

Fata, kći Ibrina, rođena 1922. godine u Tešnju. Udata za Omera Delibegovića 5.11.1941. godine. Umrla 13.9.1948. godine.

Halima, kći Ibrina, rođena 1925. godine u Tešnju. Udata u Vukovo za Ramu Brkića.

Fatima, kći Ibrina, rođena 1928. godine u Tešnju.

Mina, kći Ibrina, rođena 12.2.1933. godine u Tešnju.

Šaćira, žena Ibrina, rođena 1908. godine. Vjenčana 19.7.1941. godine.

Husein, sin Ibre i Šaćire, rođen 28.8.1942. godine u Tešnju.

Seida, kći Ibre i Šaćire rođena 28.8.1942. godine u Tešnju.

Hatidža Latifović, kći Šaćirina, rođena 1.1.1932. godine u Tešnju.

Nafa Medarić, mati Ibrina, rođena 1881. godine u Tešnju.

Hamdo Latifović, sin Šaćirin, rođen 1930. godine u Tešnju..

Fahra, kći Šaćirina, rođena 1933. godine u Tešnju.

Hankić Salih, starješina, rođen 1870. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 85.

Uma, žena Salihova, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica.

Asim, sin Salihov, rođen 30.3.1901. godine u Tešnju. Sklopio brak sa Brka Behijom 28.9.1949. godine.

Husein, sin Salihov, rođen 1908. godine u Tešnju.

Abdurahman, sin Salihov, rođen 21.2.1923. godine u Tešnju.

Fata, kći Salihova, rođena 26.9.1926. godine u Tešnju.

Sadika, žena Asimova, rođena 1912. godine u Tešnju.

Fatima, kći Salihova, rođena 1.1.1914. godine u Tešnju.

Đulsa, rođena 1918. godine u Tešnju. Udata za Muharema Bajrića u Šije.

Tajba, kći Salihova, rođena 28.1.1927. godine u Tešnju. Udata za Hakiju Navrboca u Medakovo.

Resić Muhamed, izbjeglica, rođen 1930. godine u Dubu, Rogatica.

Krdžalić Dedo, starješina, rođen 1900. godine u Tešnju. Težak.Umro 15.9.1945. godine. Ul. Abdipašina br. 86.

Zlata, žena Dedina, rođena 1899. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 20.3.1936. godine.

Mehmed (u zagradi Husein), sin Dede i Zlate, rođen 25.5.1922. godine u Tešnju.

Abas, sin Dede i Zlate, rođen 27.3.1925. godine u Tešnju.

Almasa, kći Dede i Zlate, rođena 11.12.1927. godine u Tešnju.

Ismet, sin Dede i Zlate, rođen 1931. godine u Tešnju. Umro 10.10.1936. godine.

Vasva, kći Dede i Zlate, rođena, 1.1.1935. godine u Tešnju.

Umihana, žena Dedina, rođena 1917. godine u Tešnju. Vjenčana 27.7.1936. godine. Razvjenčana 3.8.1936. godine.

Hanifa, žena Dedina, rođena 13.1.1917. godine u Tešnju. Vjenčana 9.11.1936. godine.

Safeta, kći Dede i Hanife, rođena 1.1.1938. godine u Tešnju.

Kadira, kći Dede i Hanife, rođena 1.2.1940. godine u Tešnju.

Bahrija, sin Dede i Fatime, rođen 15.4.1941. godine u Tešnju.

Fatima Ibrahimkadić, žena Mehmeda, rođena 3.5.1925. godine u Tešnju. Vjenčana 11.10.1943. godine. Razvjenčana 25.5.1947. godine. Preudala se 1947. godine za Avdu Begovića iz Lepenice.

Šakira, kći Dedina, rođena 1.3.1945. godine u Tešnju.

Nazifa, kći Mehmdova, rođena 29.2.1945. godine u Tešnju. Umrla 1.7.1945. godine.

Škapur Husein, starješina, rođen 1896. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 87.

Badema, žena Huseinova, rođena 1904. godine u Tešnju. Domaćica.

Ibrahim, sin Huseina i Bademe, rođen 15.12.1919. godine u Tešnju.

Mehmedalija, sin Huseina i Bademe, rođen 10.10.1921. godien u Tešnju. Sklopio brak 5.10.1950. godine sa Čajić Rukijom iz Gračanice.

Šuhreta, kći Huseina i Bademe, rođena 10.2.1925. godine u Tešnju. Udata 23.4.1945. godine za Ismeta Mešića.

Zumreta, kći Huseina i Bademe, rođena 12.4.1926. godine u Tešnju.

Hamzalija, sin Huseina i Bademe, rođen 25.3.1928. godine u Tešnju.

Ismeta, kći Huseina i Bademe, rođena 8.3.1930. godine u Tešnju.

Nisveta, kći Huseina i Bademe, rođena 10.1.1933. godine u Tešnju. Umrla 10.2.1935. godine.

Hanka, kći Huseina i Bademe, rođena 2.1.1936. godine u Tešnju.

Nusreta, kći Huseina i Bademe, rođena 1.1.1939. godine u Tešnju.

Rešad, sin Huseina i Bademe, rođen 5.5.1942. godine u Tešnju.

Saffija Jaškić, žena Hamzalina, rođena 4.4.1927. godine u Maglaju. Vjenčana 10.4.1946. godine.

Krdžalić Aljo, starješina, rođen 1893. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br.88.

Paša, žena Aljina, rođena 1910. godine u Tešnju. Domaćica.

Adem, sin Aljin, rođen 1916. godine u Tešnju. Težak.

Zeir, sin Aljin, rođen 30.3.1919. godine u Tešnju. Vjenčan 16.2.1940. godine.

Ema, kći Aljina, rođena 27.5.1922. godine u Tešnju. Udata 28.12.1943. godine za Mehmeda Mujkanovića iz Vukova.

Hiba, kći Aljina, rođena 14.11.1928. godine u Tešnju. Udata 26.11.1945. godine za Ćazima Terzića.

Huso, sin Aljin, rođen 5.7.1912. godine u Tešnju.

Džemal (prekriženo Aljo), sin Aljin, rođen 22.10.1933. godine. Odlukom suda 23.12.1950. godine ispravljena godina rođenja (drugom olovkom upisana je godina 1935.)

Bejzo, sin Alje i Paše, rođen 19.7.1937. godine u Tešnju.

Ago, sim Aljin, rođen 1912. godine u Tešnju. Umro 19.9.1944. godine.

Mehmedalija, sin Alje i Paše, rođen 1.4.1939. godine u Tešnju.

Šuhra, kći Alje i Paše, rođena 4.12.1945. godine u Tešnju.

Mirsad, sin Zeirov, rođen 2.2.1941. godine u Tešnju.

Zilha, žena Zeirova, rođena 20.5.1920. godine u Tešnju. Vjenčana 16.2.1940. godine.

Fatima Hadžimujić, žena Ademova, rođena u Doboju.

Adem, sin Adema i Fatime, rođen 23.3.1945. godine u Doboju. Umro 20.4.1945. godine.

Krdžalić Bego, starješina, rođen 1887. godine u Tešnju. Težak. Ul. Logobare br.89.

Paša žena Begina rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Mehmed, sin Begin, rođen 6.2.1918. godine u Tešnju. Vjenčan 2.2.1942. godine.

Ziba, kći Begina rođena 1.4.1920. godine u Tešnju. Udata u Vukovo za 30.61941. godine.

Tahir, sin Begin, rođen 1907. godine u Tešnju.

Ajka (Ševka) Ćehajić, žena Tahirova, rođena 4.11.1914. godine u Novom Selu.

Rašid, sin Tahira i Ajke, rođen 10.5.1936. godine u Tešnju.

Asim sin Tahira i Ajke, rođen 6.6.1939. godine u Tešnju.

Bego, sin Tahira i Ajke, rođen 26.6.1940. godine u Tešnju.

Advija Škapur, žena Mehmedova, rođena 1919. godine u Tešnju. Vjenčana 2.2.1942. godine.

Salih, sin Tahira i Ajke, rođen 11.7.1943. godine u Tešnju.

Smail, sin Mehmeda i Advije, rođen 13.10.1943. godine u Tešnju.

NAPOMENA PREPISIVAČA: Zapisao sam ulicu Logobore. Naime upoređujući slovo D sa onim na više mjesta napisanim ispada da se radi o Dogobarama. Obzirom da se takvo ime nigdje ne ne spominje, a da Logobare pripadaju prostoru iza Škapurevog Brda i Marin Hana (Zeničani, Alkazi i dr) ja sam dalje pisao Logobare-napomena prepisivača)

Krdžalić Sejdo, starješina, rođen 1879. godine u Tešnju. Terzija. Umro 13.12.1963. godine. Ul. Logobare br. 90.

Niza, žena Sejdina, rođena 1884. godine u Tešnju. Domaćica.

Muhamed, sin Sejde i Nize, rođen 1907. godine u Tešnju. Težak.

Aiša Kotorić, žena Muhamedova, rođena 28.8.1925. godine u Tešnju.

Muharem, sin Muhameda i Aiše, rođen 28.8.1925. godine u Tešnju.

Osmo, sin Muhameda i Aiše, rođen 12.11.1927. godine u Tešnju.

Asim, sin Muhameda i Aiše, rođen 12.11.1927. godine u Tešnju. Umro 11.2.1932. godine.

Rasim, sin Muhameda i Aiše, rođen 1.12.1929. godine u Tešnju.

Abdullah, sin Sejdin, rođen 15.5.1911. godine u Tešnju. Težak.

Hajra, žena Abdullaha, rođena 1910. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 4.4.1944. godine.

Mahmut, sin Sejdin, rođen 25.6.1914. godine u Tešnju.

Derviša, kći Sejdina, rođena 5.4.1918. godine u Tešnju. Udata za Arifa(?) Deljkića.

Hakija, sin Abdullaha i Hajre, rođen 1.2.1932. godine u Tešnju.

Hanumica, žena Mahmutova, rođena 1916. godine u Gračanici.

Ferhat, sin Abdullaha i Hajre, rođen 15.7.1934. godine u Tešnju

Fikret, sin Abdullaha i Hajre, rođen 15.5.1937. godine u Tešnju.

Zulfo, sin Mahmuta i Hanumice, rođen 2.2.1935. godine u Tešnju.

Fikret, sin Mahmuta i Hanumice, rođen 3.2.1937. godine u Tešnju.

Hamza, sin Mahmuta i Hanumice, rođen 1.2.1938. godine u Tešnju.

Niza, kći Abdullaha i Hajre, rođena 3.10.1938. godine u Tešnju.

Dževahira, kći Muhameda i Aiše, rođena 1.3.1935. godine u Tešnju.

Hasnija, kći Muhameda i Aiše, rođena 1.6.1937. godine u Tešnju.

Halil, sin Muhameda i Aiše, rođen 1.2.1939. godine u Tešnju.

Fatima, II žena Abdullaha, rođena 1920. godine u Medakovu.

Zekija, kći Abdullaha i Hajre, rođena 24.2.1940. godien u Sarajevu.

Seid, sin Mahmuta i Hanumice, rođen 23.11.1940. godine u Tešnju.

Halida, kći Muhameda i Aiše, rođena 1.6.1942. godine u Tešnju.

Sabra, kći Mahmuta i Hanumice, rođena 6.11.1943. godine u Tešnju.

Tehvida, kći Mahmuta i Hanumice, rođena 15.7.1944. godine u Tešnju.

Fahrudin, sin Abdullaha i Fatime, rođen 20.7.1944. godine u Tešnju.

Krdžalić Hasan (Hasan piše u naslovu lista, a kod imena piše Hasan u zagradi, a upisano ime Sabit-prim prepisivača), starješina, rođen 1894. godine u Tešnju. Težak. Umro 26.3.1931. godine. Ul. Logobare br. 91.

Fatima, žena Hasanova, rođena 1903. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 31.10.1931. godine.

Aziz, sin Hasana i Fatime, rođen 22.5.1922. godine u Tešnju.

Aziza, kći Hasana i Fatime, rođena 22.2.1925. godine u Tešnju. Udata 141.1941. godine za Tifu C(?)epalovića.

Hajrija, kći Hasana i Fatime rođena 13.10.1927. godine u Tešnju.

Fahra, kći Hasanova, rođena 10.10.1933. godine u Tešnju.

Arza, žena Hasanova, rođena 1913. godine u Kaloševiću. Preudata za Huseina Softića u Karadaglije.

Vasvija Herenda, žena Azizova, rođena 1920. godine u Visokom. Domaćica. Udata 20.5.1939. godine. Razvedena vidi spis 563/940.

Tahira, kći Aziza i Vasvije, rođena 5.2.1940. godine u Uvarići(?) srez Gračanica. Umrla 15.2.1945. godine.

Krdžalić Ahmet, starješina, rođen 20.12.1914. godine u Tešnju.Težak. Živi odvojeno od brata Ašira i matere Zlate od 1935. godine. Ul. Logobare 91.

Ašir, brat Ahmetov, rođen 1.1.1922. godine u Tešnju.Težak. Vjenčan 2.6.1944. godine.

Tahira, sestra Ahmetova, rođena 1918. godine u Tešnju. Udata u Gostivar.

Zlata, mati Ahmetova, rođena 1885. godine u Tešnju.

Fata, žena Ahmetova, rođena 1915. godine u Raduši.

Derviša, kći Ahmeta i Fate, rođena 15.2.1934. godine u Tešnju.

Delva, kći Ahmeta i Fate, rođena 15.8.1937. godine u Tešnju.

Mustafa, sin Ahmeta i Fate, rođen 3.7.1940. godine u Tešnju.

Šljivo Salko, izbjeglica, rođen 1931. godine u Nevesinju.

Mujaković Ajiša, punica, Ahmetova(?), rođena 1880.

Pašić Osman, sestrić Ahmetov, rođen 1.1.1930 (nije upisano mjesto rođenja).

Nusreta, kći Ahmeta i Fate, rođena 5.8.1943. godine u Tešnju.

Hatidža, žena Aširova, rođena 16.10.1923. godine u Doboju. Vjenčana 2.6.1944. godine. Umrla 28.12.1945. godine.

Adem, sin Ahmeta i Fate, rođen 18.9.1945. godine u Tešnju.

Krdžalić Ibro, starješina, rođen 1875. godine u Tešnju. Težak. Umro 10.12.1941. godine. Ul. Logobare br. 92.

Hanča, žena Ibrina, rođena 7.3.1902. godine u Tešnju. Domaćica.

Hamid, sin Ibrin, rođen 1.2.1906. godine u Tešnju. Težak.

Smajo, sin Ibrin, rođen 15.9.1910. godine u Tešnju. Težak. Vjenčan 15.1.1936. godine.

Haša, žena Hamidova, rođena 1910. godine u Tešnju.

Fadila, kći Hamida i Haše, rođena 9.9.1930. godine u Tešnju. Sklopila brak 10.3.1950. godine sa Agić Hajrudinom iz Teslića.

Nusret, sin Ibre i Hanče, rođen 15.2.1932. godine u Tešnju.

Zekija, kći Hamida i Haše, rođena 9.10.1935. godine u Tešnju.

Ajka Ćehajić, žena Smajina, rođena 1918. godine u Novom Selu. Vjenčana 15.1.1936. godine.

Salih, sin Hamida i Haše, rođen 20.6.1936. godine u Tešnju.

Haša, kći Smaje i Ajke, rođena 21.4.1938. godine u Tešnju.

Hasan, sin Smaje i Ajke, rođen 21.4.1938. godine u Tešnju.

Hazim, sin Smaje i Ajke, rođen 1.1.1941. godine u Tešnju.

Safida, kći Hamida i Haše, rođena 31.12.1939. godine u Tešnju.

Safija, kći Hamida i Haše, rođena 3.3.1941. godine u Tešnju.

Hamdija, sin Hamida i Haše, rođen 29.5.1944. godine u Tešnju. Umro 24.21946. godine.

Krdžalić Omer, starješina, rođen 5.7.1910. godine u Tešnju. Terzija. Ul. Logobare br.93.

Ema, žena Omerova, rođena 1909. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 8.9.1935. godine.

Paša, kći Omera i Eme, rođena 5.5.1931. godine. Sklopila brak 23.2.1950. godine sa Denjalić Nurijom iz Tešnja.

Ahmet Subašić, šura Omerov, rođen 1915. godine u Tešnju.

Emira Noćić, balduza Omerova, rođena 1919. godine u Tešnju. Udata za Edhema Hadžalića iz Raduše.

Safet, amidžić Omerov, rođen 1914. godine u Tešnju.

Zarfa, kći Omera i Eme, rođena 10.1.1933. godine u Tešnju.

Fatima Hrvić, žena Omerova, rođena 1900. godine u Vukovu.

Enisa, kći Omera i Fatime, rođena 7.9.1937. godine u Tešnju.

Belkisa, kći Omera i Ftaime, rođena 1.4.1938. godine u Tešnju.

Hidajet, sin Omera i Fatime, rođen 10.4.1940. godine u Tešnju.

Kršo Adem izbjeglica iz Foče.

Mujičić Mustafa, domaćin, rođen 4.11.1908. godine u Tešnju. Trgovac. Ul. Abdipašina Osoje br. 94.

Mustafa Hatičić, rođen 13.3.1915. godine u Medakovu. (Mustafa Hatičić je upisan za jedno preskoćeno polje ispod Mujičić Mustafe opet pod brojem 1-zaključio sam da su dva domaćinstva na jednoj adresi ili su u nekoj vezi-prim prepisivača).

Hajra Mešinović, žena Mustafina, rođena 1922. godine u Tešnju. Umrla 1943. godine.

Kadira, kći Mustafe i Hajre, rođena 21.2.1941. godine u Tešnju.

Hajrudin, sin Mustafe i Hajre rođen 1.6.1942. godine u Tešnju.

Mustafa, sin Mustafe i Hajre, rođen 27.2.1945. godine u Tešnju.

Denjalić Alija, domaćin, rođen 1888. godine u Tešnju. Težak i trgovac. Umro 29.3.1944. godine. Ul. Bukva br. 95.

Tahir, brat Alijin, rođen 1891. godine u Tešnju.

Nafa, žena Alijina, rođena 1901. godine u Tešnju. Domaćica.

Isma Agić, žena Tahirova, rođena 1.6.1904. godine u Vukovu, opština Jelah srez Tešanj. Domaćica.

Mustafa, sin Alijin, rođen 15.11.1914. godine u Tešnju. Težak

Nafa, žena Mustafina, rođena 1912. godine u Vukovu opština Jelah, srez Tešanj.

Zlata, kći Alijina, rođena 1914. godine u Tešnju. Udata za Džemala Brkića 6.5.1940. godine.

Vasva, kći Alijina, rođena 1924. godine u Tešnju.

Šerifa, kći Alijina, rođena 1928. godine u Tešnju.

Nurija, sin Tahira i Isme, rođen 22.6.1927. godine u Tešnju. Sklopio brak 23.2.1950. godine sa Krdžalić Pašom.

Mujo, sin Tahira i Isme, rođen 30.1.1930. godine u Tešnju.

Osman, sin Alije i Nafe, rođen 8.5.1931. godine u Tešnju. Umro 21.7.1931. godine.

Almasa, kći Tahira i Isme, rođena 2.11.1931. godine u Tešnju.

Muharem, sin Alije i Nafe, rođen 15.5.1932. godine u Tešnju. Umro 2.8.1932. godine.

Adem, sin Mustafe i Nafe, rođen 13.1.1933. godine u Tešnju.

Fata, kći Alije i Nafe, rođena 28.6.1933. godine u Tešnju.

Fatima, kći Tahira i Isme, rođena 1.5.1934. godine u Tešnju.

Hamdija, sin Alije i Nafe, rođen 11.2.1936. godine u Tešnju.

Derviša, kći Tahira i Isme, rođena 15.2.1936. godine u Tešnju.

Muharem, sin Tahira i Isme, rođen 2.2.1938. godine u Tešnju.

Ćamila, kći Mustafe i Nafe, rođena 1.1.1938. godine u Tešnju.

Tajiba, kći Alije i Nafe, rođena 22.2.1938. godine u Tešnju.

Paša, kći Tahira i Isme, rođena 25.1.1940. godine u Tešnju.

Hasan, sin Mustafe i Nafe, rođen 15.7.1940. godine u Tešnju. Umro 2.1.1941. godine.

Ajka, kći Alije i Nafe, rođena 1.1.1941. godine u Tešnju.

Ruvejda, kći Tahira i Isme, rođena 15.2.1942. godine u Tešnju.

Ajiša, kći Mustafe i Nafe, rođena 7.9.1935. godine u Tešnju.

Ismeta, žena Mujina, rođena 5.1.1927. godine u Doboju. Vjenčana 3.1.1947. godine.

Bukvić Ašir, domaćin, rođen 1892. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 10.5.1945. godine. Ul. Bukva br. 96.

Vasva, žena Aširova, rođena 31.12.1901. godine u Zenici. Domaćica.

Raza, kći Aširova, rođena 14.9.1921. godine u Tešnju. Udata za Tahira Bešlagića 5.2.1940. godine.

Mina, kći Aširova, rođena 22.6.1924. godine u Tešnju. Udata u Gračanicu za Muradifa Durakovića 3.1.1943. godine.

Abdulah, sin Aširov, rođen 28.4.1926. godine u Tešnju.

Badema, kći Ašira i Vasve, rođena 1927. godine u Tešnju. Umrla 1938. godine.

Fatima, kći Ašira i Vasve, rođena 1.2.1931. godine u Tešnju. Umrla 19.7.1934. godine.

Halid, sin Ašira i Vasve, rođen 20.4.1933. godine u Tešnju.

Ahmet, sin Ašira i Vasve, rođen 5.5.1936. godine u Tešnju. Umro 7.5.1941. godine.

Hatidža, kći Ašira i Vasve, rođena 15.1.1940. godine u Tešnju.

Mehmed, sin Ašira i Vasve, rođen 1.1.1942. godine u Tešnju.

Bukvić Ahmo, domaćin, rođen 1870. godine u Tešnju. Težak. Ul. Bukva br. 97.

Paša, žena Ahmina, rođena 1890. godine u Vukovu. Domaćica. Umrla 10.6.1945. godine.

Selim, sin Ahme i Paše, rođen 12.5.1906. godine u Tešnju. Kovač.

Advija, kći Ahme i Paše, rođena 1908. godine u Tešnju. Udata u Gračanicu 3.10.1938. godine.

Hamdo, sin Ahme i Paše, rođen 5.3.1900. godine u Tešnju. Umro 23.8.1943. godine.

Šuhra, žena Hamdina, rođena 12.1.1918. godine u Tešnju.

Sulejman, sin Hamde i Šuhre, rođen 13.9.1936. godine u Tešnju.

Hajrudin, sin Hamde i Šuhre, rođen 15.8.1941. godine u Tešnju.

Bukvić Asim, domaćin, rođen 1896. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Bukva br.98.

Fata, žena Asimova, rođena 1901. godine u Tešnju. Domaćica.

Almasa, u zagradi Halima, kći Asimova, rođena 11.5.1920. godine u Tešnju.

Delva, kći Asimova, rođena 10.9.1925. godien u Tešnju.

Hanka, kći Asima i Fate, rođena 8.12.1932. godine u Tešnju.

Salih, sin Asima i Fate, rođen 1.1.1936. godine u Tešnju.

Bukvić Meho, domaćin, rođen 1853.godine u Tešnju. Težak. Umro 25.2.1932. godine. Ul. Bukva br. 99.

Numan, sin Mehin, rođen 1.2.1900. godine u Tešnju. Težak.

Čelebija, žena Numanova, rođena 1900. godine u Žepču.

Nefisa, kći Numana i Čelebije, rođena 11.2.1923. godine u Tešnju. Udata za Muharema Alića u Radušu.

Fatima, kći Numana i Čelebije, rođena 13.7.1921. godine u Tešnju. Udata u Turski Makljenovac za Hasana Aličića.

Sadeta, kći Numana i Čelebije, rođena 17.11.1926. godine u Tešnju. Udata za Muharema Ćehajića.

Zejna, kći Numana i Čelebije, rođena 21.12.1929. godine u Tešnju. Udata za H.Kadunić Ragibom iz Makljenovca.

Zarfa, kći Numana i Čelebije rođena 1.1.1934. godine u Tešnju.

Abdullah, sin Numana i Čelebije, rođen 7.1.1938. godine u Tešnju.

Advija, kći Numana i Čelebije rođena 19.6.1943. godine u Tešnju.

Jebandžić Ibro, domaćin, rođen 1883. godine u Tešnju. Težak. Ul. Bukva br. 100.

Hatidža, žena Ibrina, rođena 1899. godine u Brčkom. Domaćica. Umrla 8.6.1939. godine.

Hamza zv. Mehmedalija, sin Ibrin, rođen 8.10.1910. godine u Tešnju.

Omer, sin Ibrin, rođen 16.5.1921. godine u Tešnju. Sklopio brak 2.6.1950. godine sa Aljić Ajkom iz Zavidovića.

Atifa, kći Ibrina, rođena 3.2.1925. godine u Tešnju. Udata 11.12.1946. godine u Kotorsko za Halima Bečića.

Derviša, kći Ibrina, rođena 18.3.1928. godine u Tešnju.

Osman, sin Ibre i Hatidže, rođen 1.4.1931. godine u Tešnju.

Bisera, žena (vjerovatno) Ibrina (jer za srodstvu prema starješini piše samo žena), rođena 1900. godine u Kotorskom.

Bukvić Suljo, domaćin, rođen 1893. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 12.10.1944. godine. Ul. Bukva br. 101.

Šaha, žena Suljina, rođena 1901. godine u Ćifluku Tešanj. Domaćica.

Ferida, kći Sulje i Šahe, rođena 13.3.1920. godine u Tešnju. Udata 18.8.1940. godine u Vukovo za Ahmeta Agića.

Salih, sin Sulje i Šahe, rođen 20.2.1923. godine u Tešnju.

Selim, sin Sulje i Šahe, rođen 12.1.1924. godine u Tešnju.

Halida, kći Sulje i Šahe, rođena 22.7.1928. godine u Tešnju.

Adem, sin Sulje i Šahe, rođen 5.2.1930. godine u Tešnju.

Muharem, sin Sulje i Šahe, rođen 15.3.1933. godine u Tešnju.

Halid, sin Sulje i Šahe, rođen 25.3.1934. godine u Tešnju.

Adil, sin Sulje i Šahe, rođen 13.2.1936. godine u Tešnju. Umro 8.8.1937. godine.

Behijja (?), sin (čitko piše sin i ako ime može biti samo Behijja ili Bekijja), Sulje i Šahe, rođen 7.11.1937. godine u Tešnju.

Ćamila, kći Sulje i Šahe, rođena 17.2.1941. godine u Tešnju.

Adil, sin Sulje i Šahe, rođen 11.7.1944. godine u Tešnju.

Hatičić Tahir, vlasnik i starješina, rođen 17.9.1902. godine u Medakovu. Vjenčan 15.12.1929. godine. Umro 25.8.1941. godine. Nije upisano zanimanje.

Zlata, žena Tahirova, rođena 15.5.1910. godine u Tešnju. Vjenčana 18.12.1929. godine.

Ramka, kći Tahira i Zlate, rođena 2.2.1931. godine u Tešnju.

Ćamka, kći Tahira i Zlate, rođena 15.10.1934. godine u Tešnju.

Huso, sin Tahira i Zlate, rođena 13.5.1937. godine u Tešnju.

Hanka, kći Tahira i Zlate, rođena 6.8.1940. godine u Tešnju.

Bukvić hadži Hamid, domaćin, rođen 1867. godine u Tešnju. Težak. Umro 11.3.1946. godine. Ul. Bukva br. 103.

Paša, žena hadži Hamida, rođena 1860. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 10.3.1935. godine.

Omer, sin hadži Hamida i Paše, rođen 1892. godine u Tešnju. Trgovac.

Abdullah, sin hadži Hamida i Paše, rođen 30.10.1902. godine u Tešnju.

Mejra, žena Omerova, rođena 1901. godine u Ljetiniću, opština Jelah, srez Tešanj. Domaćica.

Hanka, žena Abdullahova, rođena 1905. godine u Gračanici.

Bukvić Muharem, domaćin, rođen 1884. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 14.5.1945. godine. Ul. Bukva 104.

Malka, žena Muharemova, rođena 1890. godine u Vukovu opština Jelah, srez Tešanj. Domaćica. Umrla 16.5.1946. godine.

Šerif, sin Muharema i Malke, rođen 8.2.1910. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 14.9.1949. godine.

Mustafa, sin Muharema i Malke, rođen 1912. godine u Tešnju. Umro 11.3.1945. godine.

Atifa, žena Šerifova, rođena 1913. godine u Tešnju. Umrla 23.3.1939. godine.

Ahmet, sin Muharema i Malke, rođen 14.6.1915. godine u Tešnju.

Osmo, sin Muharema i Malke, rođen 1.7.1923. godine u Tešnju.

Kemal, sin Muharema i Malke, rođen 1.11.1927. godine u Tešnju. Umro 11.4.1945. godine.

Alja (? Ili Alija), kći Atife, rođena 1.1.1929. godine u Tešnju.

Rizo, sin Šerifa i Atife, rođen 1.7.1931. godine u Tešnju.

Ema, žena Ahmetova, rođena 1915. godine u Tešnju. Vjenčana 1.11.1937. godine.

Sajda, kći Šerifa i Atife, rođena 2.1.1933. godine u Tešnju.

Kanita, kći Šerifa i Atife, rođena 1.3.1935. godine u Tešnju.

Fatima, kći Šerifa i Atife, rođena 5.2.1938. godine u Tešnju. Umrla 23.1.1939. godine.

Fata, žena Šerifova, rođena 7.7.1921. godine u Vukovu. Vjenčana 27.11.1940. godine.

Enver, sin Mustafe i Berke, rođen 1.2.1942. godine u Tešnju. Umro 19.4.1943. godine.

Berka H.Selimović, žena Mustafina, rođena 1920. godine u Kotor Varoši.

Suad, sin Ahmeta i Eme, rođen 4.1.1942. godine u Tešnju.

Abdullah, sin Mustafe i Berke, rođen 22.5.1944. godine u Tešnju.

Asim H. Selimović (srodstvo od Osme nečitko) rođen 18.12.1926. godine u Kotor Varoši.

Bukvić Ibro, domaćin, rođen 1890. godine u Tešnju. Težak. Ul. Bukva br. 105.

Delva, žena Ibrina, rođena 1890. godine u Mrkotiću. Domaćica. Umrla 11.6.1944. godine.

Abas, sin Ibre i Delve, rođen 3.8.1917. godine u Tešnju. Sklopio brak 3.2.1950. godine sa Mehić Kadrijom iz Žepča.

Raza, kći Ibre i Delve, rođena 25.5.1920. godine u Tešnju. Piše umrla, ali nema datuma.

Safvet, sin Ibre i Delve, rođen 6.10.1925. godine u Tešnju.

Ismet, sin Ibre i Delve, rođen 10.8.1928. godine u Tešnju.

Šahza, kći Ibre i Delve, rođena 10.5.1931. godine u Tešnju. Umrla 10.10.1932. godine.

Tahir, sin Ibre i Delve, rođen 10.5.1932. godine u Tešnju. Umro 30.8.1932. godine.

Ifeta, žena Abasova, rođena 15.5.1920. godine u Raduši. Razvjenčana 26.10.1943. godine.

Rasim, sin Abasa i Ifete, rođen 13.11.1940. godine u Tešnju.

Dedović Nefa (? ime nečitko), izbjeglica, rođena 1932. godine (ne piše mjesto).

Šuhreta, žena Abasa, rođena 17.7.1923. godine u Raduši (prekriženo).

Delveta, kći Abasa i Šuhrete, rođena 14.2.1947. godine u Tešnju.

Bukvić Muhamed-Hamo, domaćin, rođen 20.9.1908. godine u Tešnju. Težak. Vjenčan 5.1.1931. godine. Ul. Bukva br. 106.

Saliha, mati Hamina, rođena 1880. godine. Domaćica.

Hamdo, brat Hamin, rođen 1912. godine u Tešnju. Težak.

Hibba, žena Hamina, rođena 3.4.1915. godine u Tešnju. Domaćica.

Šefka, sestra Hamina, rođena 1.1.1919. godine u Tešnju. Sklopila brak 12.11.1949. godine sa Hadžalić Salihom iz Raduše.

Behija, sestra Hamina, rođena 1.2.1921. godine u Tešnju.

Šemsa, kći Hame i Hibbe, rođena 2.9.1937. godine u Tešnju. Umrla 2.6.1942. godine.

Vasva Mujkanović, žena Hamdina, rođena 7.1.1921. godine u Raduši.

Hajrudin, sin Hame i Hibbe, rođen 29.1.1940. godine u Tešnju

Mustafa, sin Hame i Hibbe, rođen 10.5.1932. godine u Tešnju.

Hasan, sin Hamde i Vasve, rođen 1.1.1941. godine u Tešnju.

Tahir, sin Hame i Hibbe, rođen 19.6.1942. godine u Tešnju.

Hasnija, kći Hamde i Vasve, rođena 14.10.1942. godine u Tešnju.

Denjalić Hasan, domaćin, rođen 1902. godine u Tešnju. Težak. Ul. Bukva br. 107.

Sadika, žena Hasanova, rođena 1906. godine u Tešnju. Domaćica.

Ahmet (prekriženo Hasan) Brka, sestrić Hasanov rođen 1923. godine u Tešnju.

Bukvić Hava, domaćin, rođena 1870. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 6.5.1940. godine.

Salih, sin Havin, rođen 10.12.1913. godine u Tešnju.

Hakija, sin Salihov, rođen 10.1.1934. godine u Tešnju. U napomeni piše: mati Bahra Ibrahimkadić.

Bahra Ibrahimkadić, žena Salihova, rođena 1905. godine u Tešnju. Vjenčana 24.2.1936. godine. Razvjenčana 6.3.1939. godine.

Ema, kći Saliha i Bahre, rođena 1.7.1937. godine u Tešnju.

Safeta, kći Salihova, rođena 1918. godine u Tešnju. Vjenčana 1.12.1941. godine. Razvjenčana 6.10.1941. godine i 11.8.1943. godine. Treći put razvjenčana 26.10.1945. godine.

Hava, kći Saliha i Bahre, rođena 10.8.1940. godine.

Muharem, sin Saliha i Safete, rođen 2.2.1943. godine u Tešnju.

Bukvić Ibro, domaćin, rođen 1885. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Bukva 109.

Ganijja Ćatić, žena Ibrina, rođena 1915. godine u Tešnju. Domaćica.

Mujo, sin Ibre i Ganije, rođen 8.4.1936. godine. Umro 7.2.1946. godine. Prekrižen olovkom.

Husein, sin Ibre i Ganijje, rođen 18.4.1942. godine u Tešnju.

Kija, kći Ibre i Ganijje, rođena 23.5.1945. godine u Tešnju.

Kadić Bećir, domaćin, rođen 1886. godine u Tešnju. Težak. Umro 7.10.1944. godine. Ul. Bukva br.110.

Niza, punica Bećirova, rođena 1860. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 1.5.1936. godine.

Fata, žena Bećirova, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 23.1.1943. godine.

Muhamed, sin Bećira i Fate, rođen 10.7.1906. godine u Tešnju. Težak.

Ago, sin Bećira i Fate, rođen 1.1.1914. godine u Tešnju.

Paša, kći Bećira i Fate, rođena 15.7.1920. godine u Tešnju. Udata za Sulju Terzića 11.11.1938. godine.

Mujo ( u zagradi Muharem), sin Bećira i Fate, rođen 7.8.1925. godine u Tešnju.

Ajka Pobrić, žena Muhamedova, rođena 1915. godine u Raduši.

Alijja, žena Agina, rođena 2.2.1923. godine u Tešnju.

Muharem, sin Muhameda i Ajke, rođen 4.5.1933. godine u Tešnju.

Tahir, sin Muhameda i Ajke, rođen 8.6.1935. godine u Tešnju

Fadila, kći Muhameda i Ajke, rođena 11.1.1939. godine u Tešnju.

Lejla, kći Muhameda i Ajke, rođena 2.4.1941. godine u Tešnju.Umrla 14.9.1942. godine.

Mešinović Ibrahim, domaćin, rođen 1890. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Bukva br.111.

Advija, žena Ibrahimova, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Nafa, kći Ibrahima i Advije, rođena 24.2.1915. godine u Tešnju. Udata u Kotorsko za Saliha Smailovića.

Mina, kći Ibrahima i Advije, rođena 7.6.1923. godine u Tešnju. Udata za Hasu Bukvića 15.12.1943. godine.

Isma, kći Ibrahima i Advije, rođena 28.8.1924. godine u Tešnju.

Hamdo, sin Ibrahima i Advije, rođen 1.3.1927. godine u Tešnju.

Suljo, sin Ibrahima i Advije, rođen 8.7.1935. godine u Tešnju (sve prekriženo i na kraju piše umro-prim. prepisivača).

Delibegović Salih, domaćin, rođen 1901. godine u Tešnju. Nadničar. Umro 27.6.1935. godine. Ul. Bukva br.112.

Zejna, žena Salihova, rođena 1901. godine u Tešnju. Domaćica. Preudata za Mehmeda Sejdinovića u Tešnju.

Mustafa, sin Salihov, rođen 6.8.1922. godine u Tešnju.

Derviša Ćorović (?), žena Mustafina, rođena 1929. godine u Sarajevu. Vjenčana 30.11.1945. godine.

Delibegović Arif, domaćin, rođen 1860. godine u Tešnju. Brico. Umro 23.2.1942. godine. Ul. Bukva br.113.

Haša, žena Arifova, rođena 1892. godine u Tešnju. Domaćica. Udata za Hasana Navrboca-(piše u napomeni).

Šerif, sin Arifov, rođen 1916. godine u Tešnju. Težak.

Omer, sin Arifov, rođen 30.9.1916. godine u Tešnju. Umro 29.5.1945. godine.

Ferida, pastorka Arifova, rođena 1926. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin Arifov, rođen 14.9.1920. godine u Tešnju. Vjenčan 25.2.1942. godine.

Fadila, žena Ibrahimova, rođena 3.9.1921. godine u Tešnju. Vjenčana 25.2.1942. godine. Razvjenčana 16.8.1945. godine. Kći Hase Dubošlića.

Mejra Agić, žena Šerifova, rođena 1912. godine u Tešnju.

Mehinović Rukija, žena Ibrahimova, rođena 15.1.1924. godine u Kraševu. Vjenčana 3.10.1946. godine.

Fata, žena Omerova, rođena 1922. godine u Tešnju. Vjenčana 5.11.1941. godine.

Vasva, kći Šerifa i Mejre, rođena 30.10.1937. godine u Tešnju.

Sajda, kći Šerifa i Mejre, rođena 1.2.1934. godine u Tešnju.

Sead, sin Šerifa i Mejre, rođen 28.1.1943. godine. Umro 1944. godine.

Suada, kći Ibrahima i Fadile (maslo nečitko), rođena 11.1.1943. godine. Umrla 1.3.1944. godien.

Šemsa, kći Šerifa i Mejre, rođena 23.9.1944. godine u Tešnju.

Mina, kći Omera i Fate, rođena 23.3.1943. godine u Tešnju.

Delibegović Hasan, domaćin, rođen 10.1.1916. godine u Tešnju. Težak. Umro 22.6.1942. godine. Ul. Bukva br. 114.

Delva, mati Hasanova, rođena 3.1.1880. godine u Tešnju. Domaćica.

Mustafa, Hasanov amidžić, rođen 1921. godine u Tešnju.

Salko, amidžić, sin Salihov, rođen 16.2.1925. godine u Tešnju.

Fatima, žena Hasanova, rođena 1920. godine u Stenjaku. Vjenčana 14.2.1936. godine. Razvjenčana 14.11.1936. godine.

Fatima Kahrimanović, žena Hasanova, rođena 1918. godine u Tešnju. Vjenčana 12.10.1940. godine. Razvjenčana 29.9.1941. godine.

Šeta Hajtija, žena Salkina, rođena 1922. godine u Višegradu. Vjenčana 19.1.1946. godine. Svjedoci Salih Mešinović, Sulejman i Salko Nuhefendić iz Sarajeva.

Mešinović Avdo, domaćin, rođen 1895. godine u Tešnju. Težak. Ul. Bukva br.115.

Hatidža, mati Avdina, rođena 1850. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 1.8.1943. godine.

Zahida Arzić, žena Avdina, rođena 1890. godine u Tešnju.

Emko, sin Avde i Zahide, rođen 15.5.1922. godine u Tešnju. Sklopio brak 5.12.1949. godine sa Mijić Anom iz Travnika.

Samko, sin Avde i Zahide, rođen 19.6.1923. godine u Tešnju. Sklopio brak 3.2.1950. godine sa Terzić Atifom iz Tešnja.

Šaćira, kći Avde i Zahide, rođena 12.12.1922. godine u Tešnju. Udata za Hrebinjac Hamdu iz Sarajeva.

Tahir, sin Avde i Zahide, rođen 27.9.1929. godine u Tešnju. Oženjen 19.10.1949. godine sa Kremić Fatom.

Rasim, sin Avde i Zahide, rođen 1.1.1933. godine u Tešnju.

Atifa, kći Avde i Zahide, rođena 1.1.1938. godine u Tešnju.

Napomena (Nedostaje prva strana listova br. 158). Iz sljedećeih listova br. 159. Se vidi da se radi o porodici Alje Mešinovića).

Mešinović Sulejman, domaćin, rođen 1885. godine u Tešnju. Težak. Ul. Bukva br.117.

Šaha, žena Sulejmanova, rođena 1890. godine u Vukovu, opština Jelah, srez Tešanj.

Hamo, sin Sulejmana i Šahe, rođen 1904. godine u Tešnju. Težak.

Mina, žena Hamina, rođena 1912. godine u Tešnju.

Mehmedalija, sin Sulejmana i Šahe, rođen 15.1.1915. godine u Tešnju.

Hamzalija, ne piše srodstvo vjerovatno sin Sulejmana i Šahe, rođen 6.8.1908. godine u Tešnju. Vjenčan 18.11.1936. godine. Umro 1.1.1944. godine.

Salih, sin Sulejmana i Šahe, rođen 28.2.1918. godine u Tešnju.

Hajra, kći Sulejmana i Šahe, rođena 24.3.1922. godine u Tešnju. Udata za Mustafu Hatičića 9.4.1940. godine.

Badema, kći Sulejmana i Šahe, rođena 31.8.1928. godine.

Rajfa, kći Hame i Mine, rođena 29.4.1928. godine u Tešnju.

Džemal, sin Hame i Mine, rođen 15.3.1932. godine u Tešnju.

Džemila, kći Hame i Mine, rođena 15.7.1934. godine u Tešnju.

Bisera Hatidžić, žena Mehmedalije, rođena 6.7.1912. godine u Tešnju.

Šuhreta, kći Mehmedalije i Bisere, rođena 20.1.1938. godine u Tešnju.

Adil, sin Hame i Mine, rođen 1.2.1938. godine u Tešnju.

Fadil, sin Hame i Mine, rođen 1.2.1938. godine u Tešnju.

Ekrem, sin Mehmedalije i Bisere, rođen 28.5.1940. godine u Tešnju.

Suljo, sin Hame i Mine, rođen 13.8.1940. godine u Tešnju.

Edhem, sin Mehmedlaije i Bisere, rođen 25.1.1943. godine u Tešnju.

Fatima, kći Hame i Mine, rođena 1.4.1936. godine u Tešnju.

Zada, kći Hame i Mine, rođena 25.1.1943. godine u Tešnju.

Hamzalija, sin Hame i Mine, rođen 25.10.1945. godine u Tešnju.

Hasan ne ppiše srodstvo, rođen 13.11.1947. godine u Tešnju.

Muhidin, ne piše srodstvo, rođen 20.11.1951. godine u Tešnju.

Lokić Šaha, domaćica, rođena 1850. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 7.12.1938. godine. Ul. Bukva br. 118.

Salko Predorčić, muž Šahin, rođen 1850. godine u Tešnju. Težak.

Sabit Hadžić, sin Šahin, rođen 1905. godine. Umro 19.4.1932. godine.

Jahić Muharem, domaćin, rođen 1908. godine u Tešnju. Težak. Umro 5.3.1936. godine. Ul. Bukva br. 119.

Mejra, žena Muharemova, rođena 1912. godine u Tešnju. Preudata za Šerifa Delibegovića.

Avdo, brat Muharemov, rođen 1904. godine u Tešnju. Nadničar.

Melča, žena Avdina, rođena 1910. godine u Tešnju. Domaćica.

Huso, brat Muharemov, rođen 1915. godine u Tešnju. Sluga.

Vasva, kći Muharema i Mejre, rođena 10.8.1933. godine u Tešnju.

Sajda, kći Muharema i Mejre, rođena 1.2.1934. godine u Tešnju.

Noćić Sejdo, domaćin, rođen 1885. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Bukva br. 120.

Ajiša, žena Sejdina, rođena 1898. godine u Vukovu, opština Jelah, srez Tešanj.

Zinka, kći Sejde i Ajiše, rođena 31.3.1922. godine u Tešnju.

Hasan Škapurević, sin Ajišin, rođen 9.9.1913. godine u Tešnju. Vjenčan 30.9.1941. godine.

Paša, žena Hasanova, rođena 1916. godine u Tešnju. Vjenčana 30.9.1941. godine.

Šekib, sin Hasana i Paše, rođen 29.11.1942. godine u Sarajevu.

Sadeta, kći Hasana i Paše, rođena 26.2.1949. godine u Banja Luci.

Selveta, kći Hasana i Paše, rođena 12.1.1946. godine u Banja Luci.

Hatidžić Ahmet, domaćin, rođen 1905. godine u Tešnju. Nadničar. Umro 3.11.1944. godine. Ul. Bukva br.121.

Refika, žena Ahmetova, rođena 1910. godine u Tešnju. Domaćica. Preudata za Mustafu Mehinovića 21.12.1945. godine.

Omer, sin Ahmeta i Refike, rođen 1.1.1930. godine u Tešnju.

Fatima, kći Ahmeta i Refike, rođena 20.3.1933. godine u Tešnju. Umrla 16.12.1935. godine.

Salih, sin Ahmeta i Refike, rođen 1.1.1936. godine u Tešnju.

Selma, kći Ahmeta i Refike, rođena 10.1.1938. godine u Tešnju.

Bejto, sin Ahmeta i Refike, rođen 17.7.1941. godine u Tešnju.

Ahmet, sin Ahmeta i Refike, rođen 1.5.1945. godine u Tešnju.

Škapur Aljo, domaćin, rođen 1905. godine u Tešnju. Težak. Ul. Bukva br. 122.

Delva, žena Aljina, rođena 1910. godine u Tešnju. Domaćica.

Huso, sin Alje i Delve, rođen 15.7.1928. godine u Tešnju.

Adem, sin Alje i Delve, rođen 1.1.1930. godine u Tešnju.

Zarfa, kći Alje i Delve, rođena 1.5.1938. godine u Tešnju.

Mujo, sin Alje i Delve, rođen 3.2.1943. godine u Tešnju. Umro 24.3.1943. godine.

Badema, kći Alje i Delve, rođena 3.2.1944. godine u Tešnju.

Handžić Rešid eff., domaćin, rođen 1885. godine u Tešnju. Imam. Umro 10.9.1969. godine. Ul. Bukva br. 123.

Alema, žena Rešidova, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica.

Advija, kći, Rešida i Aleme, rođena 6.4.1917. godine u Tešnju. Udata 3.7.1946. godine za Rifata Dubošlića

Behija, kći Rešida i Aleme, rođena 13.10.1918. godine u Tešnju.

Sulejman, sin Rešida i Aleme, rođen 2.7.1920. godine u Tešnju. Brak sklopio 8.11.1950. godine sa Mulabdić Suadom iz Tešnja.

Mustafa, sin Rešida i Aleme, rođen 25.7.1922. godine u Tešnju.

Adem, sin Rešid i Aleme, rođen 4.5.1916. godine u Tešnju. Đak.

Mehičić Mustafa, domaćin, rođen 11.7.1912. godine u Tešnju. Težak. Ul. Bukva br.124.

Zejna, mati Mustafina, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica.

Ibrahim, brat Mustafin, rođen 5.6.1923. godine u Tešnju.

Mina, sestra Mustafina, rođena 1918. godine. Udata 3.11.1938. godine za Mehmeda Fetibegovića u Dobropolje. Vjenčani 4.11.1938. godine.

Mehmed Fetibegović, suprug Minin, rođen 1915. godine u Karadaglijama. Vjenčan 4.11.1938. godine.

Tahir, sin Mehmeda i Mine, rođen 7.10.1941. godine u Tešnju.

Hatidža, kći Mehmeda i Mine, rođena 19.11.1940. godine u Tešnju.

Mujarić Ahmo, domaćin, rođen 1875. godine u Tešnju. Težak. Umro 29.10.1933. godine. Ul. Bukva br. 125.

Hanifa, žena Ahmina, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica. Preudata za Zeira Handžića u Tešnju. Umrla 20.1.1962. godine.

Ahmet, sin Ahmin, rođen 10.4.1911. godine. Nadničar. Vjenčan 27.11.1933. godine.

Hasan, sin Ahmin, rođen 15.5.1912. godine u Tešnju. Umro 27.1.1945. godine.

Aljo, sin Ahmin, rođen 4.8.1921. godine u Tešnju.

Nafa, kći Ahmina, rođena 26.9.1924. godine u Tešnju.

Alema, kći Ahmina, rođena 8.11.1927. godine u Tešnju. Udata 22.2.1946. godine za Ramiza Čolića. Razvedena 13.6.1947. godine. Udata 5.12.1950. godine za Zumi Hajrudinom Srednje, srez Sarajevo.

Šaha Elezović, žena Ahmetova, rođena 1.4.1915. godine u Dobropolju. Vjenčana 27.11.1933. godine.

Ajiša, kći Ahmeta i Šahe, rođena 13.3.1935. godine u Tešnju.

Derviša (?) kći Ahmeta i Šahe, rođena 16.4.1936. godine u Tešnju.

Ahmet, sin Ahmeta i Šahe, rođen 15.1.1938. godine u Tešnju.

Muhamed, sin Ahmeta i Šahe, rođen 30.5.1939. godine u Tešnju.

Zekija, kći Ahmeta i Šahe, rođena 15.12.1941. godine u Tešnju.

Ferida Jusufović, žena Hasanova, rođena 23.5.1924. godine u Tešnju. Vjenčana 19.3.1942. godine.

Hanka, kći Hasana i Feride, rođena 18.10.1943. godine u Tešnju.

Aljo, sin Ahmeta i Šahe, rođen 9.1.1944. godine u Tešnju.

Hasnija, kći Hasana i Feride, rođena 10.4.1945. godine u Tešnju.

Mujarić Mujo, domaćin, rođen 1883. godine u Tešnju. Nadničar. Umro 23.5.1950. godine. Ul. Bukva 126.

Ramiza, žena Mujina, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica.

Mustafa, sin Muje i Ramize, rođen 1914. godine u Tešnju.

Munira, kći Muje i Ramize, rođena 16.5.1922. godine u Tešnju. Udata u Radušu 12.3.1940. godien za ..nečitko.

Bahra, kći Muje i Ramize rođena 21.2.1924. godine u Tešnju. Udata 12.3.1940. godine u Puračić za Ćazima Osmanovića.

Dilfa, kći Muje i Ramize, rođena 14.6.1930. godien u Tešnju.

Mina, kći Muje i Ramize, rođena 27.1.1919. godine u Tešnju. Udata 21.2.1940. godine za Saliha Husibegovića.

Ćazim Osmanović, Bahrin muž, rođen 20.10.1921. godine u Puračiću. Vjenčan 1.3.1944. godine.

Dilfa, kći Ćazima i Bahre, rođena 9.11.1945. godine u Tešnju. Umrla 19.2.1946. godine.

Kantić Muharem, domaćin, rođen 1912. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Bukva br.127

Badema, mati Muharemova, rođena 1895. godine. Domaćica. Udata za Smaju Beširevića.

Mujo, brat Muharemov, rođen 2.2.1922. godine u Tešnju.

Mehmed (u zagradi Muharem), brat Muharemov, rođen 21.11.1925. godine u Tešnju.

Fatima, sestra Muharemova, rođena 1927. godine u Tešnju. Udata za Sulju Kotorića 26.2.1943. godine.

Atifa, sestra Muharemova, rođena 22.5.1918. godine u Tešnju. Udata za Smaila Beširevića?

Hajra Kahrimanović, žena Mujina, rođena 1913. godine u Tešnju.

Mehičić Huso, domaćin, rođen 1883. godine u Tešnju. Težak. Ul. Bukva br.128.

Alema, žena Husina, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica.

Fata, kći Huse i Aleme, rođena 11.1.1922. godine u Tešnju. Udata za Osmana H. Hasića iz Tešnja.

Zeir, sin Huse i Aleme, rođen 1.2.1923. godine u Tešnju.

Zlata, kći Huse i Aleme, rođena 13.12.1924. godine u Tešnju. Umrla 5.6.1937. godine.

Džehva, kći Huse i Aleme, rođena 9.1.1927. godine u Tešnju.

Hasan, sin Huse i Aleme, rođen 18.1.1928. godine u Tešnju.

Husein, sin Huse i Aleme, rođen 19.10.1929. godine u Tešnju.

Smajo, sin Huse i Aleme, rođen 10.5.1934. godine u Tešnju.

Mujo, sin Huse i Aleme, rođen 1.11.1938. godine u Tešnju.

Mehmed, sin Huse i Aleme, rođen 15.7.1941. godine u Tešnju.

Fikreta, kći Huse i Aleme, rođena 5.5.1936. godine u Tešnju.

Durkalić Omer, domaćin, rođen 1890. godine u Tešnju. Dunđer. Ul. Bukva br. 129.

Kija, žena Omerova, rođena 1900. godine u Novom Selu.

Golubović Bajro, domaćin, rođen 25.1.1876. godine u Tešnju. Trgovac. Ul. Bukva br. 130.

Šemsa, žena Bajrina, rođena 26.10.1876. godine u Tešnju. Domaćica.

Smail, sin Bajre i Šemse, rođen 25.8.1903. godine u Tešnju. Trgovac.

Ismet, sin Bajre i Šemse, rođen 1.4.1906. godine u Tešnju. Geometar.

Safvet, sin Bajre i šemse, rođen 21.1.1908. godine u Tešnju. Trgovac. Oženjen 6.8.1939. godine.

Fadil, sin Bajre i Šemse, rođen 20.9.1910. godine u Tešnju. Trgovac. Vjenčan 4.11.1940. godine.

Fuad, sin Bajre i Šemse, rođen 1.1.1916. godine u Tešnju. Đak.

Šemsa Tepić, žena Safvetova, rođena 1917. godine u Tuzli. Vjenčana 6.8.1939. godine.

Senija, žena Fadilova, rođena 1918. godine u Tuzli. Vjenčana 4.11.1940. godine.

Enes, sin Fadila i Senije, rođen 7.9.1942. godine u Tesliću.

Šišić Aza, domaćin, rođena 1870. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Abdipašina br. 131.

Mustafa, sin Azin, rođen 15.3.1908. godine u Tešnju. Brico.

Melva Ramičević, žena Azina, rođena 1914. godine u Žabljaku.

Mustafa, sin Aze i Melve, rođen 17.2.1942. godine u ..nečitko.

Vilašević Hasan, domaćin, rođen 1900. godine u Tešnju. Nadničar. Vjenčan 9.11.1927. godine. Ul. Abdipašina br. 132.

Naza Sarajlić, žena Hasanova, rođena 1910. godine u Travniku. Domaćica. Umrla 19.2.1971. godine.

Mahmut, sin Hasana i Naze, rođen 11.8.1928. godine u Tešnju.

Saida, kći Hasana i Naze, rođena 28.6.1942. godine u Tešnju.

Zarfa, kći Hasana i Naze, rođena 13.4.1929. godine u Tešnju.

Mustafa, sin Hasana i Naze, rođen 5.7.1931. godine. Umro 20.7.1944. godine.

Esad, sin Hasana i Naze, rođen 1.1.1935. godine u Tešnju.

Vilašević Sajto, domaćin, rođen 1880. godine u Tešnju. Težak. Umro 2.8.1938. godine. Ul. Abdipašina br.133.

Hatidža, žena Sajtina, rođena 1896. godine u Tešnju. Domaćica.

Alija, kći Sajte i Hatidže, rođena 1916. godine u Tešnju. Udata Nedžiba Hajdarevića u Negotin Makedonija. Razvjenčana 27.11.1940. godine od Hajdarevića. Vjenčana 1942. godine za Huseina Skulu iz Šija.

Hajra, kći Sajte i Hatidže, rođena 1918. godine u Tešnju. Udata za Sulejmana Osmića u Ulišnjak srez Maglaj 7.3.1937. godine.

Ahmet, sin Sajte i Hatidže, rođen14.10.1923. godine u Tešnju. Umro 15.8.1944. godine.

Hava, kći Sajte i Hatidže, rođena 15.12.1926. godine u Tešnju. Udata 18.2.1946. godine za Saliha B. iz Ulišnjaka srez Maglaj.

Mujo, sin Sajte i Hatidže, rođen 1.3.1928. godine u Tešnju.

Ibro, sin Sajte i Hatidže, rođen 4.5.1904. godine u Tešnju. Umro 1.1.1943. godine.

Rasema Hasana Selimovića, žena Ahmetova, rođena 10.4.1924. godine u Gornjoj Tuzli. Vjenčana 27.5.1944. godine.

Smail, sin Sajte i Hatidže, rođen 6.8.1908. godine u Tešnju.

Rifa Avdić, žena Smajina, rođena 1.1.1910. godine u Gračanici.

Krdžalić Mujo, domaćin, rođen 1900. godine u Tešnju. Šumar. Ul. Abdipašina br.134.

Arifa, žena Mujina, rođena 1904. godine u Ćifluku. Domaćica. Umrla 21.1.1936. godine.

Suljo, sin Muje i Arife, rođen18.5.1924. godine u Tešnju.

Zehmira, kći Muje i Arife, rođena 28.12.1928. godine u Tešnju

Zuhra, kći Muje i Arife, rođena 15.12.1931. godine u Tešnju. Sklopila brak 16.12.1949. godine sa Škapurević Ademom iz Novog Sela.

Kemal, sin Muje i Arife, rođen 15.1.1935. godine u Tešnju.

Šida, žena Mujina, rođena 1908. godine u Tešnju. Vjenčana 26.2.1936. godine.

Šaćir Ćehić, izbjeglica, rođen 1939. godine u Foči.

Mujanović Hasan, domaćin, rođen 1908. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br.135.

Zejna, žena Hasanova, rođena 1910. godine u Tešnju. Domaćica.

Huso, sin Hasana i Zejne, rođen 20.1.1928. godine u Tešnju.

Džehva, kći Hasana i Zejne, rođena 28.9.1929. godine u Tešnju. Umrla 15.4.1934. godine.

Mehmedalija, sin Hasana i Zejne, rođen 2.9.1932. godine u Tešnju.

Ema, kći Hasana i Zejne, rođena 1.5.1934. godine u Tešnju.

Zulejha, kći Hasana i Zejne, rođena 10.1.1936. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin Hasana i Zejne, rođen 1.9.1939. godine u Tešnju. Umro 12.2.1944. godine.

Hamzalija, sin Hasana i Zejne, rođen 1.1.1944. godine u Tešnju.

Mujčinović Meho, domaćin, rođen 1850. godine u Tešnju. Težak. Umro 25.3.1933. godine. Ul. Abdipašina br.136.

Aljo, sin Mehin, rođen 1888. godine u Tešnju. Težak.

Mehmedalija, sin Aljin, rođen 2.2.1916. godine u Tešnju.Težak.

Ibro, sin Aljin, rođen 20.9.1920. godine u Tešnju.

Fatima, žena Aljina, rođena 1890. godine u Tešnju.

Šerif, sin Alje i Fatime, rođen 1932. godine u Tešnju.

Dževahira Mulasmajić, žena Mehmedalije, rođena 3.9.1927. godine u Novom Šeheru. Vjenčana 24.12.1942. godine.

Niza, kći Mehmedalije i Dževahire, rođena 15.9.1944. godine u Tešnju

Šemsa Terzić (?), žena Ibrina, rođena 1928. godine u Čajniću. Vjenčana 4.1.1946. godine.

Mujanović Badema (u zagradi u naslovu Mujčinović), domaćin, rođena 1870. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 21.1.1935. godine.

Kija, kći Bademina, rođena 1914. godine u Tešnju. Domaćica. Udata za Hamida Kotorića u Omerovo.

Hamza Ćehajić, vlasnik i starješina, rođen 1905. godine. Opančar.

Dišija, žena Hamzina, rođena 1908. godine u Tešnju.

Arifa, kći Hamze i Dišije, rođena 6.9.1931. godine u Tešnju. Sklopila brak 7.2.1950. godine sa Škapurević Hamidom iz Tešnja.

Hamzalija, sin Hamze i Dišije, rođen 12.3.1933. godine u Tešnju.

Rifa, kći Hamze i Dišije, rođena 1.4.1938. godine u Tešnju.

Ekrem, sin Hamze i Dišije, rođen 25.5.1940. godine u Tešnju.

Fikreta, kći Hamze i Dišije, rođena 19.12.1941. godine u Tešnju.

Fikret (u zagradi Rifat), sin Hamze i Dišije rođen 7.9.1939. godine u Tešnju.

Fatima, kći Hamze i Dišije, rođena 1.4.1945. godine u Tešnju.

Agić (Nurije) Ago, domaćin, rođen 1907. godine u Tešnju. Pekar.Ul. Abdipašina br.138.

Fata, žena Agina, rođena 1905. godine u Tešnju. Domaćica.

Hajrudin, sin Age i Fate, rođen 8.4.1926. godine u Tešnju.

Fahra, kći Age i Fate, rođena 7.2.1928. godine u Tešnju.

Fahrudin, sin Age i Fate, rođen 1.6.1934. godine u Tešnju.

Munira (?), kći Age i Fate, rođena 1.6.1934. godine u Tešnju.

Đula, kći Age i Fate, rođena 9.9.1940. godine u Tešnju.

Ismet, sin Age i Fate, rođen 5.6.1930. godine u Tešnju.

Mujanović Salih, domaćin, rođen 1885. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Abdipašina br. 139.

Delva, žena Salihova, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica.

Saliha, kći Salihova, rođena 31.12.1927. godine u Tešnju

Salko, sin Salihov, rođen 8.2.1915. godine u Tešnju.

Bajramović Šućro, domaćin, rođen 1889. godine u Tešnju. Pekar. Umro 5.6.1933. godine. Ul. Abdipašina br. 140.

Alta, mati Šućrina, rođena 1850. godine u Tešnju. Umrla 15.4.1934. godine.

Fatima, žena Šućrina, rođena 1900. godine u Tešnju. Preudata za Omera Krdžalića.

Šuhra, kći Šućre i Fatime, rođena 14.1.1919. godine u Tešnju. Udata za Rifata Krdžalića 3.7.1940. godine. Preudata 23.3.1946. godine za Ahmeta Tešnjaka u Prnjavor.

Raza, kći Šućre i Fatime, rođena 16.12.1920. godine u Tešnju. Udata u Prnjavor za Atifa Tešnjaka 1.11.1937. godine.

Isić Haso, domaćin, rođen 25.11.1910. godine u Tešnju. Težak. Umro 12.5.1964. godine. Ul. Abdipašina br.141.

Saliha, mati Hasina, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica.

Derviša, sestra Hasina, rođena 1919. godine u Tešnju. Vjenčana 16.10.1933. godine.

Rifa, sestra Hasina, rođena 1.7.1918. godine u Tešnju. Udata za Muharema Škapura 29.1.1944. godine

Mehmedalija, sin Hasin, rođen 18.3.1934. godine u Tešnju.

Ekrem, sin Hasin, rođen 12.6.1937. godine u Tešnju. Umro 1938. godine.

Ekrem, sin Hasin, rođen 25.5.1939. godine u Tešnju.

Mina, žena Hasina, rođena 1915. godine u Tešnju.

Zuhra, kći Hase i Mine, rođena 20.8.1941. godine u Tešnju.

Nezira, kći Hase i Mine, rođena 6.6.1944. godine u Tešnju.

Isić Ahmet, domaćin, rođen 1875. godine u Tešnju. Dunđer. Umro 7.8.1936. godine. Ul. Abdipašina br.142.

Šaha, žena Ismetova, rođena 1880. godine u Tešnju.Domaćica.

Mustafa, sin Ahmeta i Šahe, rođen 12.5.1902. godine u Tešnju. Kolar.

Zlata, žena Mustafina, rođena 1906. godine u Tešnju.

Rabija, kći Mustafe i Zlate, rođena 10.9.1930. godine u Tešnju. Umrla 5.7.1931. godine.

Ahmet, sin Mustafe i Zlate, rođen 1.1.1941. godien u Tešnju. Umro 13.3.1941. godine.

Fata, kći Mustafe i Zlate, rođena 2.3.1932. godine u Tešnju.

Hata, kći Mustafe i Zlate, rođena 4.6.1934. godine u Tešnju.

Halilović Salih, domaćin, rođen 1.1.1899. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br.143.

Vasva, žena Salihova, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 1943. godine.

Mujo, sin Saliha i Vasve, rođen 2.5.1920. godine u Tešnju.

Delva, kći Saliha i Vasve, rođena 16.10.1922. godine u Tešnju.

Hakija, sin Saliha i Zlate, rođen 25.4.1926. godine u Tešnju.

Ahmo, sin Saliha i Zlate, rođen 15.8.1929. godine u Tešnju.

Safvet, sin Saliha i Vasve, rođen 1.10.1933. godine u Tešnju.

Behija, kći Saliha i Vasve, rođena 28.3.1934. godine u Tešnju.

Šemso, sin Saliha i Vasve, rođen 20.2.1937. godine u Tešnju.

Šuhreta, kći Saliha i Vasve, rođena 3.4.1941. godien u Tešnju.

Nura Hadžić, žena Salihova, rođena 1910. godine u Plevlju. Vjenčana 11.2.1946. godine.

Agić Hamdo, domaćin, rođen 1890. godine u Tešnju. Kafedžija. Umro 23.2.1942. godine. Ul. Abdipašina br. 144.

Nefa (Mufa?), žena Hamdina, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica.

Emko, sin Hamde i Nefe, rođen 28.7.1921. godine u Tešnju.

Ejub, sin Hamde i Nefe, rođen 11.1.1924. godine u Tešnju.

Bahra, kći Hamde i Nefe, rođena 4.12.1927. godine u Tešnju.

Safveta, kći Hamde i Nefe, rođena 12.8.1929. godine u Tešnju. Sklopila brak 15.10.1950. godine sa Baljić Ahmetom iz Kraševa.

Hadža, kći Hamde i Nefe, rođena 8.5.1933. godine u Tešnju.

Salih, sin Hamde i Nefe, rođen 10.1.1938. godine u Tešnju.

Vahida Smajlagić, žena Ejubova, rođena 13.7.1924. godine u Banja Luci. Vjenčana 25.5.1945. godine. Razvjenčana 1.8.1945. godine.

Isić Aljo, domaćin, rođen 1875. godine u Tešnju. Težak. Umro 15.12.1937. godine. Ul. Abdipašina br. 145.

Fata, žena Aljina, rođena 1880. godine u Tešnju.

Muhamed, sin Aljin, rođen 1.8.1920. godine u Tešnju.

Mehmed, sin Aljin, rođen 6.3.1923. godine u Tešnju. Sklopio brak 18.4.1950. godine sa Skrozić (?) Malkom iz Novog Sela

Osman, sin Aljin, rođen 12.10.1928. godine u Tešnju.

Halida, kći Aljina, rođena 30.1.1913. godine u Tešnju. Udata u Gluhu Bukovicu srez Travnik opština Bila.

Agić Ćefa, žena Mehmedova, rođena 28.12.1927. godine u Tešnju. Vjenčana 12.4.1943. godine. Razvjenčana 20.6.1943. godine. Preudata 26.11.1946. godine za Sulejmana Školjića 26.11.1946. godine.

Selva, žena Mehmedova, rođena 1920. godine u Tešnju. Vjenčana 11.7.1945. godine.

Abduzaimović Paša, domaćin, rođena 1.12.1894. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 3.5.1971. godine. Ul. Abdipašina br. 146.

Mina, kći Pašina, rođena 4.7.1917. godine u Tešnju. Udata 6.11.1942. godine u Gračanicu za Sulju Alića.

Fadil, sin Pašin, rođen 1.4.1922. godine u Tešnju.

Hakija, sin Pašin, rođen 1.5.1924. godine u Tešnju.

Aljo Šehagić, brat Pašin, rođen 1905. godine u Tešnju.

Zuhra, žena Aljina, rođena 1908. godine u Tešnju.

Smailbegović Sabit, domaćin, rođen 1890. godine u Tešnju. Težak. Umro 29.1.1935. godine. Ul. Abdipašina br. 147.

Derviša, mati Sabitova, rođena 1863. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 3.5.1938. godine.

Pemba, žena Sabitova, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Sakiba, kći Sabita i Pembe, rođena 1916. godine u Tešnju. Udata za Ćemala Balagiju u Donji Vakuf 23.1. 1935. godine.

Ajka, kći Sabita i Derviše, rođena 1918. godine u Tešnju. Udata za Fehima T (?) hafiza u Derventu 4.11.1939. godine.

Derviša, kći Sabita i Derviše, rođena 1921. godine u Tešnju. Udata za Sakiba Džan…(?) u Gračanicu 4.11.1939. godine.

Đula, kći Sabita i Derviše, rođena 1924. godine u Tešnju. Umrla 29.7.1941. godine.

Ćemal Balagija, muž Sakibin, rođen 1922. godine u Donjem Vakufu.

Muhamed, sin Ćemala i Sakibe, rođen 27.1.1937. godine u Donjem Vakufu.

Đula, kći Ćemala i Sakibe, rođena 10.5.1942. godine u Donjem Vakufu.

Bukvić Ruvejda, domaćin, rođena 1870. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 11.11.1933. godine. Ul. Abdipašina br.148.

Fatima, služavka, rođena 1924. godine u Tešnju.

Bukvić Smail, domaćin, rođen 1880. godine u Tešnju. Težak. Umro 30.6.1933. godine. Ul. Abdipašina br.149.

Hanifa, žena Smailova, rođena 1886. godine u Doboju. Domaćica.

Mujo, sin Smaila i Hanife, rođen 20.10.2013. godine u Tešnju. Vjenčan 12.11.1929. godine.

Mehmed, sin Smaila i Hanife, rođen 10.11.1923. godien u Tešnju.

Ruvejda, kći Smaila i Hanife, rođena 5.5.1917. godien u Tešnju. Udata za Huseina Mehinovića.

Ifeta, kći Smaila i Hanife, rođena 3.6.1917. godine u Tešnju. Vjenčana 3.10.1937. godine. Udata za Atifa Užičanina 2.11.1937. godine.

Hajra, kći Smaila i Hanife, rođena 3.6.1917. godine u Tešnju. Udata u Mraviće 7.21940. godine za Krličevića.

Fatima, kći Smaila i Hanife, rođena 5.6.1927. godine u Tešnju. Udata u N. Šeher.

Zlata, žena Mujina, rođena 1912. godine u Tešnju. Vjenčana 12.11.1929. godine.

Omer, sin Muje i Zlate, rođen 15.3.1931. godine u Tešnju.

Smail, sin Muje i Zlate, rođen 12.12.1936. godine u Tešnju.

Safida, kći Muje i Zlate, rođena 3.4.1938. godine u Tešnju.

Sakiba, kći Muje i Zlate, rođena 6.3.1942. godine u Tešnju.

Šaha Krličević, žena Mehmedova, rođena 1924. godine u Tešnju. Vjenčana 7.1.1943. godine.

Sabira, kći Muje i Zlate, rođena 12.4.1945. godine u Tešnju.

Kurtić Muhamed, domaćin, rođen 1908. godine u Tešnju. Cipelar. Vjenčan 15.9.1931. godine. Ul. Abdipašina br.150.

Delva, žena Muhamedova, rođena 1910. godine u Raduši. Vjenčana 15.9.1931. godine.

Senijja, kći Muhameda i Delve, rođena 16.8.1937. godine u Tešnju.

Edhem, sin Muhameda i Delve, rođen 11.9.1936. godine u Tešnju.

Ema, maćeha (vjerovatno Muhameda), rođena 1880. godine u Tešnju. Preudata za Avdu Beganovića.

Mina, kći Emina, rođena 1919. godine u Tešnju.Udata 11.6.1940. godine za Rasima Selavića(?). Razvjenčana 7.11.1940. godine. Preudata 22.6.1945. godine za Mahmu Deljkića.

Fatima, kći Emina, rođena 1.3.1926. godine u Tešnju.

Kurtić Mustafa, domaćin, rođen 17.3.1900. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 151.

Ajiša, žena Mustafina, rođena 1903. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 5.5.1940. godine.

Vasva, kći Mustafina, rođena 3.8.1927. godine. Udata u Doboj za Arifa Alihodžića.

Adem, sin Mustafin, rođen 3.8.1927. godine u Tešnju.

Uma kći Mustafe i Ajiše, rođena 28.4.1931. godine u Tešnju.

Uma, mati Mustafina, rođena 1870. godine u Tešnju. Umrla 15.11.1938. godine.

Ramiza, sestra Mustafina, rođena 10.4.1914. godine u Tešnju. Udata za Omera Čabrića Salkina iz Doboja.

Nura, kći Mustafe i Ajiše, rođena 28.4.1931. godine u Tešnju Umrla 17.3.1939. godine.

Hajra, kći Mustafe i Ajiše, rođena 20.4.1932. godine u Tešnju.

Zarfa, kći Mustafe i Ajiše, rođena 10.7.1934. godine u Tešnju.

Mejra Braćkan, žena Mustafina, rođena 1912. godine u Medakovu.

Šefika, rođena 22.1.1944. godine u Tešnju. (U srodstvu se nazire k 1 pa sam stavio kćerka Mustafina-prim prepisivača).

Dipić Mujo, starješina, rođen 1887. godine. Ne piše mjesto rođenja. Umro nema datuma.

Ibrahim, sin Mujin, rođen 10.1.1922. godine. Ne piše mjesto rođenja. Sklopio brak 19.9.1949. godine sa Salkičević Ševalom iz Teslića.

Mandžukić Muhamed, domaćin, rođen 15.5.1903. godine u Tešnju. Cipelar. Ul. Abdipašina br. 152.

Đulka, žena Muhameda rođena 1910. godine u Tešnju. Domaćica.

Ibrahim, sin Muhameda i Đulke, rođen 10.6.1927. godine u Tešnju.

Rasim, sin Muhameda i Đulke, rođen 1.7.1930. godine u Tešnju.

Safet, sin Muhameda i Đulke, rođena 6.6.1934. godine u Tešnju.

Safveta, kći Muhameda i Đulke, rođena 1.9.1936. godine u Tešnju.

Ismeta, kći Muhameda i Đulke, rođena 14.5.1940. godine u Tešnju. Umrla 22.10.1940. godine.

Mandžukić Aza, domaćin, rođena 1885. godine u Žabljaku, opština Jelah srez Tešanj. Domaćica. Ul. Abdipašina br.153.

Mehmedalija, sin Azin, rođen 1.6.1913. godine u Tešnju.

Huso, sin Azin, rođen 10.10.1916. godine u Tešnju.

Muharem, sin Azin, rođen 16.9.1921. godine u Tešnju.

Alaga, sin Azin, rođen 31.10.1922. godine u Tešnju.

Mulija Obarčanin (?), žena Muharemova, rođena 1923. godine u Sarajevu. Vjenčana 10.3.1941. godine. Razvjenčana 3.8.1945. godine.

Dževad, sin Muharema i Mulije, rođen 28.11.1941. godine u Sarajevu.

Sabiha Ragočević, žena Husina, rođena 1922. godine u Doboju.

Nedžat, sin Muharema i Mulije, rođen 8.5.1944. godine u Sarajevu, Harbina ulica br.19.

Mehmed, sin Huse i Sabihe, rođen 25.5.1943. godine.

Kurtić Hasan, domaćin, rođen 1893. godine u Tešnju.Težak. Umro 5.6.1940. godine. Ul. Abdipašina br.154.

Delva, žena Hasanova, rođena 1892. godine u Tešnju. Domaćica.

Almasa Bajramović, pastorka Hasanova, rođena 1914. godine u Tešnju. Udata za Ahmeta Kotorića.

Hasnija, kći Hasana i Delve, rođena 1.8.1923. godine u Tešnju. Udata za Ibrahima Kunića iz Dervente.

Rasema, kći Hasana i Delve, rođena 15.3.1927. godine u Tešnju.

Isma, kći Hasana i Delve, rođena 2.3.1933. godine u Tešnju.

Agić Hamza, vlasnik i starješina, rođen 28.4.1908. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br.155.

Delva, žena Hamzina, rođena 1911. godine u Tešnju. Domaćica.

Ćefa, kći Hamze i Delve, rođena 28.12.1927. godine u Tešnju.Udata 12.4.1943. godine za Mahmuda Isića.

Mandžukić Omer, vlasnik i starješina, rođen 1876. godine u Tešnju. Umro 10.5.1944. godine u Tešnju. Ul. Abdipašina br. 156.

Hata, žena Omerova, rođena 1885. godine u Tešnju. Domaćica.

Kija, kći Omerova, rođena 13.10.1917. godine u Tešnju

Hajra, kći Omera i Hate, rođena 21.3.1921. godine u Tešnju. Udata za Dedu Tešnjaka u Prnjavor. Razvjenčana 1945. godine. Preudata 29.12.1945. godine za Sulejmana Rakića u Cazin.

Hamza, sin Omera i Hate, rođen 9.4.1923. godine u Tešnju.

Sulejman, sin Omera i Hate, rođen 20.8.1929. godine u Tešnju.

Ćazim, sin (ne piše od koga, vjerovatno Omera i Hate), rođen 18.7.1935. godine u Tešnju.

Nafa, ne piše čija je je kći, rođena 10.4.1919. godien u Tešnju. Udata za Ibrahima Bešića u Medakovo.

Dedo Tešnjak, muž Hajrin, rođen 1910. godine u Prnjavoru.

Zekija, kći Dede i Hajre, rođena 22.6.1939. godine u Tešnju.

Mehinović Muharem, domaćin, rođen 1898. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Abdipašina br. 157.

Fatima, žena Muharemova, rođena 1905. godine u Tešnju. Domaćica. Razvjenčana 24.11.1944. godine.

Ismet, sin Muharema i Fatime, rođen 8.10.1930. godine u Tešnju.

Smajo Krilavić, sin Muharemov, rođen 9.4.1926. godine u Tešnju. (prekriženo bratić pa upisano sin?).

Zlata, bratična Muharemova, rođena 6.2.1923. godine. Udata za (?) Hankića.

U nastavku, na istoj strani, je dodano:

Mehinović Mujo, srodstvo nečitko, stavljen je novi redni broj jedan, rođen 6.3.1903. godine u Tešnju

Mustafa sin Mujin, pod rednim brojem dva, rođen 28.2.1930. godine.

Refika, žena Mujina pod rednim brojem tri, rođena 1.3.1910. godine.Vjenčana 3.12.1945. godine.

Mehinović Ibrahim, domaćin, rođen 1892. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 158.

Hava, žena Ibrahimova, rođena 1895. godine u Tešnju. Domaćica.

Husein, sin Ibrahima i Have, rođen 1.4.1913. godine u Tešnju. Vjenčan 11.11.1936. godine.

Hasan, sin Ibrahima i Have, rođen 20.5.1915. godine u Tešnju.

Pemba, kći Ibrahima i Have, rođena 1.5.1926. godine u Tešnju.

Mahmut, sin Ibrahima i Have, rođen 5.8.1929. godine u Tešnju.

Mehmedalija, sin Ibrahima i Have, rođen 20.1.1931. godine u Tešnju. Umro 1.2.1932. godine.

Salih, sin Hasanov, rođen 1.4.1933. godine u Tešnju.

Hasan, sin Hasanov, rođen 3.1.1945. godine u Tešnju.

Ruvejda, žena Huseinova, rođena 1918. godine u Tešnju. Vjenčana 11.11.1936. godine.

Seida Vejsić, žena Hasanova, rođena 6.8.1919. godine u Tešnju.

Ifeta, kći Huseina i Ruvejde, rođena 1938. godine u Tešnju.

Fikreta, kći Huseina i Ruvejde, rođena 13.11.1940. godine u Tešnju.

Edhem, sin Huseina i Ruvejde, rođen 4.12.1943. godine u Tešnju.

Hatibović Hata, domaćin, rođena 1840. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 2.11.1939. godine.

Ispod pod brojem 1 nastavlja se:

Mehinović Mustafa, vlasnik stana, rođen 1909. godine u Tešnju. Težak.

Mejra, žena Mustafina, rođena 1915. godine u Tešnju.

Zekija, kći Mustafe i Mejre, rođena 1.1.1938. godine u Tešnju. Umrla 1944. godine.

Sakib, sin Mustafe i Mejre, rođen 20.10.1939. godine u Tešnju

Sakiba, kći Mustafe i Mejre, rođena 31.12.1940. godine u Tešnju. Umrla 1942. godine.

Niza, kći Mustafe i Mejre, rođena 12.6.1942. godine u Tešnju.

Bukvić Ibrahim, domaćin, rođen 5.6.1910. godine u Tešnju. Težak. Vjenčan 27.1.1930. godine. Ul. Abdipašina br. 160.

Zumra, mati Ibrahimova, rođena 1880. godine nu Tešnju. Domaćica. Umrla 24.2.1940. godine.

Hata, žena Ibrahimova, rođena 6.1.1912. godine u Tešnju. Domaćica. Vjenčana 27.1.1930. godine.

Adem, brat Ibrahimov, rođen 10.5.1916. godine u Tešnju.

Hajra, sestra Ibrahimova, rođena 1911. godine u Tešnju. Umrla 25.5.1943. godine.

Fata, žena Ademova, rođena 1924. godine u Tešnju.

Hasan, sin Adema i Fate, rođen 15.3.1942. godine u Tešnju. Umro 25.5.1943. godine.

Ekrem, sin Adema i Fate, rođen 10.3.1944. godine u Tešnju.

Zumreta, kći Adema i Fate, rođena 18.3.1946. godine u Tešnju.

Prnjavorac Haso, domaćin, rođen 1860. godine u Tešnju. Težak. Umro 29.2.1940. godine. Ul. Abdipašina br. 161.

Paša, žena Hasina, rođena 1885. godine u Tešnju. Domaćica. Živi odvojeno kod Saliha i Halime od 1.4.1940. godine.

Ibrahim, sin Hasin, rođen 1900. godine u Tešnju. Težak.

Mehmed, sin Hasin, rođen 1.1.1922. godine u Tešnju.

Salih, sin Hasin, rođen 1.1.1922. godine u Tešnju.

Halima, kći Hasina, rođena 4.9.1925. godine u Tešnju.

Uma, snaha Hasina, a žena Ibrahimova, rođena 1.4.1900. godine u Tešnju.

Hakija, unuk Hasin, a sin od Ibrahima i Ume, rođen 27.6.1924. godine.

Hamdo, unuk Hasin, a sin Ibrahima i Ume, rođen 2.1.1926. godine u Tešnju.

Hazema, unuka Hasina, a kći Ibrahima i Ume, rođena 12.5.1927. godine u Tešnju.

Rifkija, unuk Hasin, a sin Ibrahima i Ume, rođen 5.1.1931. godine u Tešnju.

Ismet, unuk Hasin, a sin Mehmedov, rođen 5.10.1930. godine.

Mina, snaha Hasina, žena Mehmedova, rođena 1905. godine u Tešnju.

Kasim, sin Mehmeda i Mine, rođen 5.4.1932. godine u Tešnju.

Džemal, sin Mehmeda i Mine, rođen 20.3.1935. godine u Tešnju.

Muhamed, sin Ibrahima i Ume, rođen 15.2.1936. godine u Tešnju.

Osman, sin Mehmeda i Mine, rođen 20.5.1937. godine u Tešnju.

Fatima, kći Ibrahima i Ume, rođena 1.5.1939. godine u Tešnju. Umrla 13.4.1940. godine.

Numan, sin Mehmeda i Mine, rođen 15.5.1939. godine u Tešnju.

Zlata, kći Ibrahima i Ume, rođena 1.1.1934. godine u Tešnju.

Haso, sin Ibrahima i Ume, rođen 1.2.1941. godine u Tešnju.

Ismija, kći Mehmeda i Mine, rođena 26.5.1942. godine u Tešnju.

Hajra, kći Ibrahima i Ume, rođena 2.7.1943. godine u Tešnju.

Mina, žena Saliha, rođena 15.4.1924. godine u Tešnju.

Rifat (?) (Ri je pretpostavljeno jer je otkinut list sa prva dva slova), sin Saliha i Mine, rođen 1.2.1945. godine u Tešnju.

Asim, sin Mehmeda i Mine, rođen 17.8.1945. godine.

Korajlić Suljo, domaćin, rođen 1865. godine u Tešnju. Težak. Umro 24.2.1945. godine. Ul. Abdipašina br. 162.

Delva, žena Suljina, rođena 1880. godine u Medakovu opština Tešanj, srez Tešanj. Domaćica. Umrla 2.12.1935. godine.

Paša, kći Sulje i Delve, rođena 1909. godine u Tešnju.

Hanifa, kći Sulje i Delve, rođena 15.11.1917. godine u Tešnju.

Fata Elezović, žena Suljina, rođena 1899. godine u Tešnju. Vjenčana 19.8.1936. godine. Razvjenčana 1.10.1942. godine.

Halilović Husein, vlasnik i starješina, rođen 1894. godine u Tešnju. Težak . Ul. Abdipašina br. 163.

Hana, mati Huseinova, rođena 1870. godine. Domaćica. Umrla 15.2.1934. godine.

Šerifa, žena Huseinova, rođena 1906. godine u Tešnju.

Ema (u zagradi Mina), kći Huseinova, rođena 4.5.1920. godine u Tešnju. Udata za Ćazima Joldića u Medakovo.

Berka, kći Huseinova, rođena 30.7.1928. godine u Tešnju. Udata u Zenicu za Trtak Šaćira.

Zehra, kći Huseinova, rođena 4.8.1930. godine u Tešnju.

Zilka, kći Huseinova, rođena 1.5.1934. godine u Tešnju.

Muhamed, sin Huseina i Šerife, rođen 1.2.1937. godine u Tešnju.

Fata, kći Huseina i Šerife, rođena 1.5.1941. godine u Tešnju.

Fahira, kći Huseina i Šerife, rođena 30.10.1945. godine u Tešnju.

Korajlić Ibrahim, vlasnik i starješina, rođen 19.1.1901. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 164.

Zarfa, mati Ibrahimova, rođena 1870. godine u Rajševi. Domaćica.

Džemila, žena Ibrahimova, rođena 1901. godine u Novom Šeheru. Domaćica. Umrla 13.7.1942. godine.

Hava, amidžična, rođena 1915. godine u Tešnju. Domaćica. Udata za Dedu Deljkića.

Osman, sin Ibrahima i Džemile, rođen 1.7.1921. godine u Tešnju.

Zulejha, kći Ibrahima i Džemile, rođena 14.7.1922. godine u Tešnju. Udata za Ismeta Mešića 4.8.1941. godine.

Duda, kći Ibrahima i Džemile, rođena 3.4.1926. godine u Tešnju.

Bahra, kći Ibrahima i Džemile, rođena 29.6.1927. godine u Tešnju. Udata 2.5.1949. godine u Doboj za Mustafu Mu..nečitko.

Fajza, kći Ibrahima i Džemile, rođena 1.7.1930. godine u Tešnju.

Rašida, kći Ibrahima i Džemile, rođena 8.8.1932. godine u Tešnju. Umrla 2.5.1940. godine.

Mehmed, sin Ibrahima i Džemile, rođen 15.6.1934. godine u Tešnju.

Paša, kći Ibrahima i Džemile, rođena 10.8.1931. godine u Tešnju

Omer, sin Ibrahima i Džemile, rođen 1.6.1938. godine u Tešnju.

Ahmed, sin Ibrahima i Džemile, rođen 11.7.1942. godine u Tešnju.

Rajfa Meši, žena Huseinova, rođena 1912. godine. Vjenčana 9.7.1946. godine.

Mandžukić Mustafa, vlasnik i starješina, rođen 1908. godine u Tešnju. Cipelar. Vjenčan 31.8.1931. godine. Ul. Abdipašina br. 165.

Zinka Deljkić, žena Mustafina, rođena 1912. godine u Tešnju. Domaćica. Udata 31.8.1931. godine.

Fadila, kći Mustafe i Zinke, rođena 15.9.1932. godien u Tešnju

Fadil, sin Mustafe i Zinke, rođen 1.1.1936. godine u Tešnju.

Omer, sin Mustafe i Zinke, rođen 20.8.1945. godine u Tešnju.

Korajlić Hakki eff., domaćin, rođen 19.11.1884. godine u Tešnju. Imam. Umro 9.8.1962. godine. Ul. Abdipašina br. 166.

Atifa, žena Hakki eff., rođena 9.2.1885. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 26.4.1941. godine.

Sulejman, sin Hakki eff. i Atife, rođen 6.4.1908. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 25.7.1933. godine.

Almasa, kći Hakki eff. i Atife, rođena 15.9.1914. godine u Tešnju. Udata za Muharema Krdžalića u Tuzlu 21.12.1930. godine.

Sejda, kći Hakki eff. i Atife, rođena 10.4.1916. godine u Tešnju. Udata za Asima Didića iz Doboja 8.6.1937. godine.

Refika, kći Hakki eff. i Atife, rođena 1.5.1922. godine u Tešnju. Udata 22.3.1943. godine za …nečitko.

Kemal, sin Hakki eff. i Atife, rođen 18.9.1928. godine u Tešnju.

Korajlić Mujo, vlasnik i starješina, rođen 14.1.1903. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 21.8.1944. godine. Ul. Abdipašina br. 167.

Alija, otac Mujin, rođen 1850. godine u Tešnju. Težak. Umro 16.10.1944. godine.

Paša, žena Mujina, rođena 1.1.1904. godine u Tešnnju. Domaćica.

Hasan, sin Muje i Paše, rođen 22.4.1925. godine u Tešnju.

Zehra, kći Muje i Paše, rođena 26.4.1926. godine u Tešnju.

Zekija, kći Muje i Paše, rođena 7.8.1931. godine u Tešnju.

Enver, sin Muje i Paše, rođen 27.3.1931. godine u Tešnju.

Sakib, sin Muje i Paše, rođen 10.5.1934. godine u Tešnju.

Alija, sin Muje i Paše, rođen 20.8.1935. godine u Tešnju.

Ishak, sin Muje i Paše, rođen 22.10.1937. godine u Tešnju.

Hafizović Muhamed, vlasnik i starješina, rođen 1885. godine u Tešnju. Mujezin. Umro 29.12.1934. godine. UL. Abdipašina br. 168.

Rašida, žena Muhamedova, rođena 1888. godine u Tešnju. Domaćica.

Ibro, sin Muhamedov, rođen 15.7.1916. godine u Tešnju.

Rabija, kći Muhamedova, rođena 11.9.1927. godine u Tešnju.

Ševka, kći Muhamedova, rođena 19.4.1929. godine u Tešnju. Sklopila brak 9.2.1950. godine sa Hodžić Muharemom iz Tešnja.

Lutfo, sin Muhamedov, rođen 9.5.1913. godine u Tešnju.

Hajrija Bejdić, žena Lutfe, rođena 28.9.1923. godine u Sarajevu. Vjenčana 9.10.1942. godine.

Korajlić Mehmed, vlasnik i starješina, rođen 1886. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 169.

Mustafa, brat Mehmedov, rođen 1879. godine u Tešnju. Težak. Umro 13.2.1935. godine.

Duda, žena Mehmedova, rođena 1900. godine u Jelahu. Domaćica.

Mehmedalija, sin Mehmeda i Dude, rođen 1.4.1914. godine u Tešnju.

Atifa, kći Mehmeda i Dude, rođena 19.5.1923. godine u Tešnju.

Kasim, sin Mehmedalije i Dude, rođen 15.5.1926. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin Mehmeda i Dude, rođen 1.1.1933. godine u Tešnju.

Lutvija kći, Mehmeda i Dude, rođena 18.5.1937. godine u Tešnju.

Fahra Šišić, žena Mehmedalije, rođena 28.4.1919. godine u Raduši. Vjenčana 13.2.1946. godine.

Terzić Hanka, rođena Korajlić, vlasnik i straješina, rođena 1894. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Abdipašina br. 170.

Almasa, kći Hankina (otac Smajo), rođena 24.2.1922. godine u Tešnju. Umrla 29.12.1945. godine.

Ahmetlić Salkan, rođen 1890. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 171.

Mejra, (ne piše srodstvo-prim prepisivača) rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 22.3.1935. godine.

Livnjak Aljo, vlasnik i starješina, rođen 1895. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 172.

Hanifa, žena Aljina, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Ajka, mati Aljina, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 5.5.1940. godine.

Behija, kći Alje i Hanife, rođena 21.10.1921. godine u Tešnju. Udata u Stanić Rijeku 16.5.1940. godine.

Osman, sin Alje i Hanife, rođen 18.1.1922. godine u Tešnju. Umro 3.10.1944. godine.

Adem, sin Alje i Hanife, rođen 3.4.1923. godine u Tešnju.

Mina, kći Alje i Hanife, rođena 5.3.1927. godine u Tešnju. Umrla 4.5.1938. godine.

Mehmedalija, sin Alje i Hanife, rođen 20.5.1929. godine u Tešnju.

Safet, sin Alje i Hanife, rođen 15.6.1933. godine u Tešnju.

Džehva Bešlagić, žena Osmanova, rođena 14.4.1922. godine u Tešnju. Vjenčana 29.6.1943. godine.

Osman, sin Osmana i Džehve, rođen 19.4.1945. godine u Tešnju.

Pašić Fadil, vlasnik i starješina, rođen 1908. godine u Tešnju. Gostioničar. Ul. Abdipašina br. 173.

Zejna, mati Fadilova, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica.

Zada, setra Fadilova, rođena 1913. godine u Tešnju. Udata u Žepče.

Rukija Karić, žena Fadilova, rođena 1911. godine u Travniku.

Badema Brkić, tetka Fadilova, rođena 1870. godine u Tešnju.

Prnjavorac Avdo, vlasnik i starješina, rođen 1886. godine u Tešnju. Težak. Umro 17.3.1933. godine. Ul. Abdipašina br. 174.

Behija, bratična Avdina, rođena 1919. godine u Tešnju.

Terzić Mahmo, vlasnik i starješina, rođen 1900. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Abdipašina br. 175.

Prnjavorac Hamza, vlasnik i starješina, rođen 12.3.1901. godine u Tešnju. Dunđer. Ul. Abdipašina br.176.

Paša, žena Hamzina, rođena 1904. godine u Tešnju. Domaćica.

Hasan, brat Hamzin, rođen 1903. godine u Tešnju. Težak. Oženjen 31.12.1929. godine.

Almasa, kći Hamzina, rođena 14.10.1924. godine u Tešnju.

Atifa, kći Hamzina, rođena 17.1.1926. godine u Tešnju.

Zehmira, kći Hamzina, rođena 31.12.1927. godine u Tešnju.

Rasim, sin Hamzin, rođen 1.3.1931. godine u Tešnju.

Nafa Bejtić, snaha Hamzina i žena Hasanova, rođena 1912. godine u Tešnju. Vjenčana 31.12.1929. godine.

Muhamed, sin Hasana i Nafe, rođen 20.3.1932. godine u Tešnju.

Rasema, kći Hamze i Paše, rođena 5.2.1934. godine u Tešnju.

Mehmedalija, sin Hasana i Nafe, rođen 10.10.1935. godine u Tešnju.

Osman, sin Hamze i Paše, rođen 2.1.1937. godine u Tešnju.

Ferida (prekriženo Fadila), kći Hasana i Nafe, rođe1.5.1938. godine u Tešnju.

Fehim, sin Hamze i Paše, rođen 20.5.1940. godine u Tešnju.

Ferid, sin Hasana i Nafe, roeđn 1.11.1942. godine u Tešnju.

Fadila, kći Hamze i Paše, rođena 1.5.1943. godine u Tešnju.

Ema, kći Hamze i Paše, rođena 11.3.1946. godine u Tešnju.

Prnjavorac Huso, vlasnik i starješina, rođen 1882. godine u Tešnju. Težak. Umro 11.3.1951. godine. Ul. Abdipašina br. 177.

Kija Braćkan, žena Husina, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 7.2.1946. godine.

Muharem, sin Huse i Kije, rođen 1904. godine u Tešnju. Vjenčan 3.2.1940. godine.

Husein, sin Huse i Kije, rođen 6.4.1907. godine u Tešnju. Vjenčan 26.7.1933. godine.

Uma, kći Huse i Kije, rođena 1.1.1913. godine u Tešnju. Udata za Dedu Krdžalića.

Ahmet, sin Huse i Kije, rođen 26.6.1919. godine u Tešnju.

Hasan, sin Huse i Kije, rođen 5.7.1922. godine u Tešnju.

Fatima Husanović, supruga Huseinova, rođena 1915. godine u Moševcu, Maglaj. Vjenčana 26.7.1933. godine.

Hiba Imamović, žena Muharemova, rođena 1920. godine. Vjenčana 7.10.1933. godine. Razvjenčana.

Enver, sin Huseina i Fatime, rođen 22.1.1937. godine u Tešnju.

Zulejha, kći Huseina i Fatime, rođena 1.4.1938. godine u Tešnju.

Refijja Mehinović, žena Muharemova, rođena 1921. godine u Tuzli. Vjenčana 3.2.1940. godine. Vjenčana ponovo 16.12.1941. godine. Razvjenčana 7.11.1941. godine. Razvjenčana ponovo 18.4.1942. godine.

Rukijja Pašić, žena Muharema, rođena 3.7.1922. godine u Maglaju. Vjenčana 14.1.1944. godine.

Sakiba, kći Huseina i Fatime, rođena 11.1.1945. godine u Tešnju.

Adem, sin Muharema i Rukijje, rođen 29.11.1945. godine u Tešnju.

Prnjavorac Zeir, vlasnik i starješina, rođen 1875. godine u Tešnju. Težak. Umro 10.4.1946. godine. Ul. Abdipašina br. 178.

Hana, žena Zeirova, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 3.1.1940. godine.

Hamdo, sin Zeira i Hane, rođen 8.3.1914. godine u Tešnju. Vjenčan 6.1.1942. godine.

Osman, sin Zeira i Hane, rođen 2,6.1917. godine u Tešnju.

Paša, kći Zeira i Hane, rođena 24.11.1921. godine u Tešnju. Udata za Adema Hrnjadovića iz Čaira, Doboj 19.8.1942. godine.

Šefika Papaja, žena Hamdina, rođena 12.2.1922. godine u Jajcu. Vjenčani 6.1.1942. godine.

Nešad, sin Hamde i Šefike, rođen 13.5.1943. godine u Tešnju.

Nešeta, kći Hamde i Šefike, rođena 7.8.1945. godine u Tešnju.

Korajlić Avdo, vlasnik i starješina, rođen 1881. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 179.

Asim, sin Avdin, rođen 8.4.1914. godine u Tešnju.Težak. Vjenčan 10.12.1929. godine.

Alema (u zagradi Halima), kći Avdina, rođena 4.6.1916. godine u Tešnju.

Mina, snaha Avdina, žena Asimova, rođena 1912. godine u Tešnju. Vjenčana 10.12.1929. godine.

Amira, kći Avdina, rođena 27.11.1920. godine u Tešnju. Udata 18.11.1941. godine za Adila Omerčića iz Doboja.

Muhamed, sin Avdin, rođen 5.6.1922. godine u Tešnju

Sulejman, sin Avdin, rođen 2.6.1924. godine u Tešnju.

Alijja, kći Asima i Mine, rođena 30.10.1933. godine u Tešnju. Umrla 6.5.1935. godine.

Mina, kći Asima i Mine, rođena 3.10.1930. godine u Tešnju. Upisano da je umrla 6.5.1935. godine pa prekriženo. (Blzanci Mina i Allija).

Adem, sin Asima i Mine, rođen 10.5.1935. godine u Tešnju.

Hazim, sin Asima i Mine, rođen 15.5.1937. godine u Tešnju. Umro 13.2.1938. godine.

Hamzalija, sin Asima i Mine, rođen 9.3.1941. godine u Tešnju.

Abaz, sin Asima i Mine, rođen 8.12.1943. godine u Tešnju.

Prnjavorac Salih, vlasnik i starješina, rođen 1886. odine u Tešnju. Dunđer, Ul. Abdipašina br.180.

Delva, žena Salihova, rođena 1886. godine u Tešnju. Domaćica.

Hafiza, kći Salihova, rođena 1908. godine u Tešnju. Udata 1933. godine i prudata za Muharema Ćorića iz Planja 1938. godine.

Mustafa, sin Salihov, rođen 3.10.1917. godine u Tešnju. Vjenčan 20.2.1940. godine.

Smail, sin Salihov, rođen 30.8.1924. godine u Tešnju.

Fata, kći Salihova, rođena 11.11.1929. godine u Tešnju. Sklopila brak 23.11.1949. godine sa Ćorić Halilom iz Oraš Planje.

Fata, žena Mustafina, rođena 1912. godine u Vukovu. Vjenčana 20.2.1940. godine. Razvjenčana 31.8.1940. godine.

Hajrija Mešić, žena Mustafina, rođena 1922. godine u Tešnju. Vjenčana 3.1.1943. godine.

Razija Škapur, žena Smaila, rođena 13.3.1921. godine u Tešnju. Vjenčana 3.1.1943. godine.

Zejneba, kći Smaila i Razije, rođena 8.1.1944. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin Smaila i Razije, rođen 12.3.1945. godine u Tešnju.

Mandžukić Osman, vlasnik i straješina, rođen 1871. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Abdipašina br.181.

Nafa, žena Osmanova, rođena 1898. godine u Tešnju. Domaćica.

Sabit, sin Osmanov, rođen 1.6.1920. godine u Tešnju.

Avdo, sin Osmanov, rođen 168.1900. godine u Tešnju.

Hatibović Adem, vlasnik i starješina, rođen 18.11.1914. godine u Tešnju. Opančar. Ul. Abdipašina br.182.

Dilfa, nena Ademova, rođena 1878. godine u Tešnju. Domaćica.

Mina, snaha Ademova, rođena 13.3.1901. godine u Tešnju.

Hakija (u zagradi Mehmedalija), bratić Ademov, rođen 20.8.1921. godine u Tešnju.

Ahmetagić Meho, vlasnik i starješina, rođen1881. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br.183.

Zahida, žena Mehina, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica.

Halid, sin Mehe i Zahide, rođen 13.2.1898. godine u Tešnju. Pekar. Sklopio brak 23.8.1950. godine sa Dolamić Kijom.

Mesud, sin Mehe i Zahide, rođen 1903. godine u Tešnju. Mesar.

Avdo, sin Mehe i Zahide, rođen 5.5.1910. godine u Tešnju. Mesar.

Hamzalija, sin Mehe i Zahide, rođen 25.7.1916. godine u Tešnju.

Fikret, sin Mehe i Zahide, rođen 14.3.1921. godine u Tešnju.

Kija, snaha Mehina i žena Halidova, rođena 1902. godine u Tešnju.

Erifa, žena Mesudova, rođena 1910. godine u Tešnju.

Sejda, kći Mesuda i Arife, rođena 25.2.1937. godine u Tešnju.

Nijaz, sin Halida i Kije, rođen 1.5.1937. godine u Tešnju.

Sulejman, sin Hamzalin, rođen 28.91939. godine u tešnju.

Safveta Jabandžić, žena Avdina, rođena 7.10.1921. godine u Tešnju.

Zijad, sin Avde i Safvete, rođen 1.1.1941. godine u Tešnju.

Sead, sin Mesuda i Fikrete, rođen 8.1.1941. godine u Tešnju.

Izudin, sin Hamzalije, rođen 29.8.1941. godine u Tešnju. Umro 1.1.1942. godine.

Đulka, žena Hamzalije, rođena 1918. godine u Tešnju.

Sakib, sin Hamzalije i Đulke, rođen 1.8.1942. godine u Tešnju.

Muhamed, sin Halida i Kije, rođen 26.7.1933. godine u Tešnju.

Seid, sin Halida i Kije, rođen 2.4.1935. godine u Tešnju.

Pašazada, kći Mesuda i Arife, rođena 11.3.1933. godine u Tešnju.

Zehra, kći Mesuda i Arife, rođena 1.1.1935. godine u Tešnju.

Nafa, kći Halida i Kije, rođena 15.1.1943. godine u Tešnju.

Hajrijja, kći Avde i Safvete, rođena 2.2.1944. godine u Tešnju.

Suad, sin Mesuda i Arife, rođen 2.2.1945. godine u Tešnju.

Prnjavorac Nafa, domaćin, rođena 1890. godine u Tešnju,. Domaćica. Umrla 10.4.1944. godine. Ul. Abdipašina br. 184.

Sulejman, sin Nafin, rođen 3.9.1910. godine u Tešnju. Krojač.

Rešid, sin Nafin, rođen 2.1.1912. godine u Tešnju. Vjenčan 21.9.1940. godine.

Siddika H.Abdić (u zagradi Zejnilović) , žena Rešidova, rođena 1921. godine u Sarajevu.

Smajl, sin Rešida i Siddike, rođen 2.5.1942. godine u Sarajevu.

Jusufbegović M..nečitko, izbjeglica iz Dub..(nečitko) Rogatica.

Alibašić Salih, vlasnik i starješina, rođen 1895. godine u Tešnju. Težak. Umro 7.6.1943. godine. Ul. Abdipašina br. 185.

Hata Garić, žena Salihova, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica.

Isić Mujo, vlasnik i starješina, rođen 17.2.1890. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Abdipašina br.186.

Fatima, žena Mujina, rođena 1889. godine u Tešnju. Domaćica.

Sija, kći Muje i Fatime, rođena 6.1.1925. godine u Tešnju.

Mustafa, sin Muje i Fatime, rođen 28.2.1926. godine u Tešnju.

Nazifa Aljić, kći Fatimina, rođena 1915. godine u Tešnju.

Šemso, sin Nazife Aljić, rođen 1943. godine u Tešnju.

Halilović Mahmut, vlasnik i starješina, rođen 1905. godine u Tešnju. Težak. Ul. Abdipašina br. 187.

Bahra, žena Mahmutova, rođena 1910. godine u Tešnju. Domaćica.

Pemba, kći Mahmuta i Bahre, rođena 15.3.1933. godine u Tešnju.

Raza, kći Mahmuta i Bahre, rođena 7.8.1936. godine u Tešnju. Umrla 15.3.1945. godine.

Ruvejda, kći Mahmuta i Bahre, rođena 15.4.1938. godine u Tešnju.

Muharem, sin Mahmuta i Bahre, rođen 15.3.1941. godine u Tešnju. Umro 10.3.1945. godine.

Zlata, kći Mahmuta i Bahre, rođena 13.3.1943. godine u Tešnju.

Kahrimanović Mujo, vlasnik i starješina, rođen 1890. godine u Tešnju. Nadničar. Umro 28.2.1944. godine. Ul. Ciganluk br.1.

Saliha, žena Mujina, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Muho, sin Muje i Salihe, rođen 17.9.1917. godine u Tešnju. Vjenčan 19.9.1935. godine. Umro 3.3.1945. godine.

Ajka, kći Muje i Salihe, rođena 1919. godine u Tešnju. Udata u Derventu za Edhema Hidanovića 1936. godine. Razvjenčana 30.11.1944. godine. Preudata 21.12.1946. godine u Doboj za Ibrahima Buljubašića (?).

Almasa, kći Muje i Salihe, rođena 22.5.1924. godine u Tešnju. Udata 23.9.1944. godine za Muradifa Zuličića iz Rogatice.

Vasva, kći Muje i Salihe, rođena 6.6.1926. godine u Tešnju. Udata vidi str. 307.

Spaho (u zagradi Hamza), sin Muje i Salihe, rođen 5.3.1928. godine u Tešnju.

Hanka Klobodanović, žena Muhina, rođena 1917. godine u Maglaju. Vjenčana 19.9.135. godine i ponovo vjenčana 29.11.1941. godine. Razvjenčana 8.91941. godine i drugi put 17.2.1943. godine.

Ajka, kći Muhe i Hanke, rođena 1.1.1939. godine u Tešnju

Rešad, sin Muhe i Hanke, rođen 1.3.1940. godine u Tešnju. Umro 15.5.1941. godine.

Bahra, kći Muhina, rođena 1923. godine u Tešnju. Vjenčana 22.2.1943. godine.

Sakib, sin Muje i Salihe, rođen 20.2.1938. godine u Tešnju.

Rašida Hanić, žena Muhina, rođena (nema datuma) iz Donjeg Vakufa. Domaćiuca. Vjenčana 15.10.1941. godine. Razvjenčana 24.11.1941. godine.

Rašida, kći Muhe i Rašide Hanić, rođena 5.1.1844. godine u Tešnju.

Draganović Omer, vlasnik i starješina, rođen 1880. godine u Tešnju. Prosjak. Umro 15.8.1937. godine. Ul. Ciganluk br.1.

Duda, žena Omerova, rođena 1875. godine u Tešnju. Domaćica.

Silajdžić Mujo, domaćin, rođen 1893. godine u Tešnju. Ul. Ciganluk br. 2.

Hadžira, žena Mujina, rođena 1900. godine u Maglaju. Domaćica.

Hilda Heralić, sestrična Mujina, rođena 1923. godine u Maglaju.

Džombegović (Mujanović) Nafa, domaćin, rođena 1896. godine u Maglaju. Domaćica. Ul. Ciganluk br.3.

Dragan Draganović, sin Nafin, rođen 10.10.1921. godine u Tešnju.

Asim Mašić, sin Nafin, rođen 8.8.1925. godine u Tešnju.

Derviša Džombegović, kći Nafina, rođena 30.6.1930. godine u Tešnju.

Ajnić Salih, vlasnik i starješina, rođen 1860. godine u Tešnju. Kovač. Umro 16.12.1935. godine. Ul. Ciganluk br.4.

Ajka, žena Salihova, rođena 1874. godine u Tešnju. Domaćica.

Sala (u zagradi Safija), kći Saliha i Ajke, rođena 20.1.1914. godine u Tešnju. Udata za Huseina Mujkanovića u Trepče.

Šuhra, kći Saliha i Ajke, rođena 1.9.1922. godine u Tešnju. Udata za Mehu Halilović mesara u Derventi. Razvjenčana 21.7.1938. godine. Preudata za Ibru Halilovića u Doboj 17.10.1939. godine. Preudata za Muju Muharembegovića.

Mujo Muharembegović, muž Šuhrin, rođen 1903. godine u Tešnju. Odselio.

Husein Mujkanović, muž Salin, rođen 1913. godine u Trepču.

Meho, sin Huseina Mujkanovića i Sale rođen 2.4.1942. godine u Tešnju.

Ajnić Redžo, vlasnik i starješina, rođen 1885. godine u Tešnju. Kovač. Umro 6.5.1935. godine. Ul. Ciganluk br.4a.

Hasna, žena Redžina, rođena 1900. godine u Maglaju. Domaćica. Udata za Salku Meh…. (?) iz Tešnja 1938. godine.

Ramiz, sin Redže i Hasne, rođen 1914. godine u Tešnju.

Ajka, kći Redže i Hasne, rođena 18.11.1925. godine u Tešnju.

Kadira, kći Redže i Hasne, rođena 15.5.1931. godine u Tešnju

Muharem, sin Redže i Hasne, rođen 1.5.1935. godine u Tešnju.

Mina Sinanović, žena Ramizova, rođena 1905. godine u Raduši.

Redžo, sin Ramiza i Mine, rođen 23.5.1942. godine u Raduši.

Tahić Salko, vlasnik stana, rođen 1865. godine u Tešnju. Kovač. Umro 14.11.1933. godine. Ul. Ciganluk br.5

Đula, žena Salkina, rođena 1898. godine u Tešnju.

Rukija, kći Salihova, rođena 1915. godine u Tešnju. Vjenčana 30.11.1933. godine. Udata u Zenicu.

Smajo, sin Salihov, rođen 1.1.1924. godine u Tešnju.

Ifeta, kći Salihova, rođena 11.7.1922. godine u Tešnju. Udata za Adema Memiševića u Dubicu.

Nazif, sin Salihov, rođen 7.12.1927. godine u Tešnju.

Hamzalija, sin Salihov, rođen 6.4.1926. godine u Tešnju.

Ešrefa, kći Salihova, rođena 17.3.1931. godine u Tešnju.

Muharem Memišević, muž Ifetin, rođen 1939. godine u Dubici.

Sadeta, kći Muharema i Ifete rođena 1.1.1945. godine u Tešnju.

Silajdžić Šaban, vlasnik stana, rođen 1868, godine u Tešnju. Kovač. Umro 10.10.1939. godine. Ul. Ciganluk br.6.

Šehra, žena Šabanova, rođena 1875. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 23.1.1933. godine.

Fatima, kći Šabana i Šehre, rođena 26.5.1911. godine u Tešnju. Udata za Muju Silajdžića, preudata za Kezu (?) Saliha u Jelahu.

Smajo, sin Šabanov, rođen 1898. godine. Umro 7.7.1939. godine.

Draganović Ajka, vlasnik stana, rođena 1871. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 12.12.1935. godine. Ul. Ciganluk br.7.

Sekavić Aljo, vlasnik stana, rođen 11.3.1906. godine u Tešnju. Kovač. Vjenčan 29.1.1930. godine. Ul. Ciganluk br.8.

Ema, mati Aljina, rođena 1851. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 12.4.1933. godine.

Ajka Bl…nečitko, žena Aljina, rođena 1908. godine u Potočanima, srez Maglaj. Vjenčana 29.1.1930. godine.

Hamid, sin Alje i Ajke, rođen 1.1.1935. godine u Tešnju.

Raza, kći Alje i Ajke, rođena 27.1.1936. godine u Tešnju.

Sejfudin, sin Alje i Ajke, rođen 6.9.1942. godine u Tešnju.

Kahrimanović Smail, vlasnik stana, rođen 15.4.1905. godine u Tešnju. Radnik. Ul. Ciganluk br.9.

Fatima, žena Smailova, rođena 1906. godine u Derventi. Domaćica.

Hrustan, sin Smaila i Fatime rođen 9.12.1928. godine u Tešnju. Umro 19.11.1945. godine.

Selva, kći Smaila i Fatime, rođena 8.2.1932. godine u Tešnju. Umrla 14.10.1934. godine

Ibrahim, brat Samilov, rođen 12.10.1919. godine u Tešnju.

Rašid, sin Smaila i Fatime, rođen 23.9.1932. godine u Tešnju. Umro 13.8.1934. godine.

Selim, sin Smaila i Fatime, rođen 12.2.1934. godine u Tešnju. Umro 15.8.1934. godine.

Senija, kći Smaila i Fatime, rođena 3.10.1935. godine u Tešnju.

Zarfa, kći Smaila i Fatime, rođena 1.11.1937. goidne u Tešnju. Umrla 1939. godine.

Mesud, sin Smaila i Fatime, rođen 15.4.1939. godine u Tešnju.

Dževahira, kći Smaila i Fatime, rođena 24.1.1942. godine u Tešnju.

Bahrija, sin Smaila i Fatime, rođen 3.10.1943. godine u Tešnju.

Zuhra, žena Ibrahimova, rođena 1923. godine u Čajniču.

Fata Heralić, žena Hrustanova, rođena 8.4.1927. godine u Maglaju.

Selveta, kći Ibrahima i Zuhre, rođena 6.7.1945. godine u Tešnju.

Tahić Taha, domaćin, rođena 1861. godine u Maglaju. Domaćica. Umrla 1.4.1943. godine. Ul. Ciganluk br.10.

Muho Sjanić, sestrić Tahin, rođen 1904. godine u Tešnju. Konobar.

Hatidža, žena Muhina, rođena 1907. godine u Bos. Dubici.

Gatibović Tahir (u zagradi Tahirović), domaćin, rođen 2.5.1902. godine u Tešnju. Mesarski pomoćni radnik. Ul. Ciganluk br. 11.

Nurka, žena Tahirova, rođena 1905. godine u Maglaju.

Tahira, kći Tahira i Nurke, rođena 7.6.1930. godine u Tešnju.

Zehra, kći Tahira i Nurke, rođena 1.5.1936. godine u Tešnju.

Sabira, kći Tahira i Nurke, rođena 1.4.1938. godine u Tešnju.

Saliha, kći Tahira i Nurke, rođena 1.9.1940. godine u Tešnju.

Dževahira, kći Tahira i Nurke, rođena 6.2.1943. godine u Tešnju.

Silajdžić Mustafa, domaćin, rođen 12.2.1896. godine u Tešnju. Trgovac. Ul. Ciganluk br.12.

Hana, žena Mustafina, rođena 3.4.1891. godine u Maglaju.

Hakija, sin Mustafin, rođen 10.10.1923. godine u Tešnju. Umro 15.5.1945. godine.

Ibro, sin Mustafin, rođen 13.12.1927. godine u Tešnju.

Mubera, kći Mustafina, rođena 10.6.1930. godine u Tešnju.

Sejna, mati Mustafina, rođena 1861. godine u Tešnju. Domaćica. Prekriženo ime prezime i srodstvo.

Ćerim, sin Mustafe i Hane, rođen 1.9.1932. godine u Tešnju. Umro 15.10.1934. godine.

Ćerim, sin Mustafe i Hane, rođen 2.1.1935. godine u Tešnju.

Osman, sin Mustafe i Hane, rođen 10.4.1937. godine u Tešnju.

Fadil, sin Mustafe i Hane, rođen 1.9.1940. godine u Tešnju.

Zineta, kći Mustafe i Hane, rođena 27.2.1946. godine u Tešnju.

Silajdžić Ibro, domaćin, rođen 1889. godine u Tešnju. Sitničar. Ul. Ciganluk br. 12a.

Ajiša, žena Ibrina, rođena 1890. godine u Novom Šeheru, Žepče. Domaćica.

Muho, sin Ibre i Ajiše, rođen 7.1.1912. godine u Tešnju. Radnik.

Mehmed, sin Ibre i Ajiše, rođen 20.1.1914. godine u Tešnju.

Adem, sin Ibre i Ajiše, rođen 27.6.1921. godine u Tešnju. Vjenčan 22.9.1945. godine.

Nezira Džananović, žena Mehmedova, rođena 1917. godine u Donjem Vakufu. Vjenčana 24.11942. godine.

Ismet, sin Mehmeda i Nezire, rođen 27.6.1942. godine u Tešnju.

Nafija Jahić, žena Muhina, rođena 1909. godine u Trebinju. Vjenčana 3.8.1942. godine.

Sepina(?), mati Ibrina, rođena 1861. godine. Umrla 24.11.1943. godine.

Ismeta, kći Mehmeda i Nezire, rođena 19.2.1944. godine.

Vasvija Starhovija, žena Ademova, rođena 1923. godine u Kukavicama srez Rogatica. Vjenčana 26.9.1945. godine.

Zejnilović Ahmet, domaćin, rođen 1905. godine u Tešnju. Težak. Ul. Ciganluk br.13.

Nafa, žena Ahmetova, rođena 1906. godine u Tešnju. Domaćica.

Ajiša, kći Ahmetova, rođena 18.12.1926. godine u Tešnju.

Tehvida, kći Ahmetova, rođena 1.5.1928. godine u Tešnju.

Sajda (u zagradi Alija), rođena 15.9.1931. godine u Tešnju.

Kemal, sin Ahmeta i Nafe, rođen 1.9.1932. godine u Tešnju.

Sakib, sin Ahmeta i Nafe, rođen 1.12.1934. godine u Tešnju.

Džemal, sin Ahmeta i Nafe, rođen 5.6.1937. godine u Tešnju.

Hakija, sin Ahmeta i Nafe, rođen 15.6.1939. godine u Tešnju.

Halida, kći Ahmeta i Nafe, rođena 1.1.1942. godine u Tešnju.

Mina, kći Ahmeta i Nafe, rođena 1.1.1945. godine u Tešnju.

Krličević Hata, domaćin, rođena 1891. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 15.3.1949. godine. Ul. Ciganluk br.14.

Ašir Lemić, sin Hatin, rođen 1908. godine u Tešnju. Radnik.

Saliha Blambić, žena Aširova, rođena 1923. godine u Potočanima. Vjenčana 16.9.1942. godine. Razvjenčana 31.3.1944. godine.

Salko Krličević, brat Hatin, rođen 1892. godine u Tešnju.

Zulejha Elez, žena Aširova, rođena 1896. godine u Dobropolju.

Klobodomović Hasid, domaćin, rođen 1888. godine u Novom Šeheru, Žepče. Kovač. Ul. Ciganluk br.15.

Džiha, žena Hasidova, rođena 1891. godine u Maglaju. Domaćica.

Iso (stoji i ime Huso), sin Hasidov, rođen 1922. godine u Tešnju. Umro 20.3.1938. godine.

Sadika, kći Hasidova, rođena 20.1.1926. godine u Tešnju. Umrla 23.6.1942. godine.

Zula, kći Hasidova, rođena 1926. godine u Tešnju. Umrla 28.6.1938. godine u Tešnju.

Meho (Alije) Tahić, sin Hasidov, rođen 1.2.1916. godine u Tešnju.

Teofik, sin Hasida i Džihe, rođen 1.4.1936. godine u Tešnju.

Musić Hava, domaćin, rođena 1886. godine u Tešnju. Umrla 20.7.1931. godine. Ul. Ciganluk br.16.

Hamdija, sin Havin, rođen 2.3.1914. godine u Tešnju.

Muniba, kći Havina, rođena 3.1.1918. godine u Tešnju.Udata 20.12.1935. godine za Muju Skopljaka u Doboj. Razvjenčana 4.12.1936. godine. Preudata 11.12.1937. godine za Zejnila Šljavića.

Ajka Šabanović, žena Hamdijina, rođena 1925. godine u Jajcu. Vjenčana 3.9.1942. godine.

Musić (Draganović) Ibro, domaćin, 1875. godine u Tešnju. Kovač. Ul. Ciganluk br.17.

Hana, žena Ibrina, rođena 1880. godine u Maglaju. Domaćica.

Ramo, sin Ibre i Hane, rođen 1912. godine u Tešnju.

Hajrudin, sin Ibre i Hane, rođen 15.9.1925. godine u Tešnju.

Meho, sin Ibre i Hane, rođen 1928. godine. Umro 1.3.1934. godine.

Kurtić Avdo, domaćin, rođen 1881. godine u Tešnju. Radnik. Umro 1.4.1943. godine. Ul. Ciganluk br. 18.

Javra (?) Mehanović, sestra Avdina, rođena 1876. godine u Tešnju. Domaćica.

Salko, sestrić Avdin, rođen 1907. godine u Tešnju. Radnik.

Hašema Vuković, žena Salkina, rođena 1900. godine u Maglaju. Vjenčana 30.5.1938. godine.

Golubović Hata, domaćin, rođena 1891. godine u Derventi. Domaćica. Ul. Ciganluk br. 19.

Mujanović Muhamed, domaćin, rođen 1.7.1909. godine u Tešnju. Cipelar. Vjenčan 22.11.1929. godine. Ul. Ciganluk br.20.

Hatidža, žena Muhamedova, rođena 8.9.1910. godine u Tešnju. Vjenčana 22.11.1929. godine.

Mahmo, sin Muhameda i Hatidže, rođen 17.8.1930. godine.

Ibrahim, brat Muhamedov, rođen 1915. godine u Tešnju.

Lejla, kći Muhameda i Hatidže, rođena 1.1.1935. godine u Tešnju.

Bego, sin Muhameda i Hatidže, rođen 10.2.1936. godine u Tešnju.

Safveta, kći Muhameda i Hatidže, rođena 2.6.1937. godine u Tešnju.

Hasnija, kći Muhameda i Hatidže, rođena 1.1.1942. godine u Tešnju.

Silajdžić Avdo, domaćin, rođen 1879. godine u Tešnju. Težak. Umro 20.10.1942. godine. Ul. Ciganluk br. 21.

Almasa, kći Avdina, rođena 1.4.1917. godine u Tešnju. Domaćica. Udata u Banja Luku za Edhema Malkića 7.7.1932. godine. Razvjenčana 24.7.1941. godine. Preudata 14.6.1943. godine u Derventu.

Avdo, sin Avdin, rođen 1.4.1917. godine u Tešnju.

Mina Čavalić, žena Avdina, rođena 5.6.1917. godine u Kotorskom.

Heralić Salko, domaćin, rođen 1892. godine u Ševarlijama, Radnik. Umro 22.4.1971. godine. Ul. Ciganluk br.22.

Hana Sinanović, žena pastorka Salkinog, rođena 1892. godine u Jablanici.

Ramka, kći Mine Sinanović, rođena 15.2.1931. godine u Jablanici.

Mina (Muje) Sinanovića, kći Hanina, rođena 1905. godine u Jablanici. Udata, a zatim preudata 28.10.1941. godine za Ramiza Ajnića.

Hana Blonbić, žena Salkina, rođena 5.6.1918. godine u Potočanima. Udata 15.9.1943. godine.

Zlata, kći Salke i Hane, rođena 21.5.1944. godine u Tešnju. Umrla 20.1.1946. godine.

Ahmet, sin Salke i Hane, rođen 20.7.1945. godine u Tešnju.

Kahrimanović Hana, domaćin, rođena 17.1.1881. godine u Doboju. Domaćica. Otac Huso Heralić, a mati Fata Salkić. Ul. Ciganluk br.23

Šefika, kći Hanina, rođena 1905. godine u Tešnju. Udata za Muju Fejzića u Maglaj. 12.11.1931. godine. Razvjenčana 3.8.1934. godine. Preudata za Osmana Mušibegovića(?) u Teslić. Razvjenčana od Osmana Mušibegovića u Stenjaku 26.2.1942. godine. Razvjenčana ponovo od Mušibegovića 1.3.1944. godine.

Fehim, sin Hanin, rođen 15.3.1918. godine u Tešnju.

Ahmet, sin Hanin, rođen 21.7.1924. godine u Tešnju.

Aziza, pastorka, rođena 3.4.1912. godine u Tešnju. Udata 9.12.1930. godine u Del.. srez Gostivar.

Hasan, muž Hanin, rođen 1872. godine u Tešnju. Umro 10.2.1932. godine.

Fehima, kći od Azize, rođena 7.2.1944. godine u Tešnju.

Krličević Ajka, domaćin, rođena 1866. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Ciganluk br. 24.

Kahrimanović Hamid, domaćin, rođen 1896. godine u Tešnju. Kovač. Ul. Ciganluk br. 25.

Zeka, žena Hamidova, rođena 1910. godine u Tešnju. Domaćica.

Fatima, kći Hamida, rođena 21.6.1918. godine u Tešnju. Udata za Jašarevića(?) Šahbaza u Gračanicu 20.12.1937. godine. Razvjenčana 16.3.1940. godine. Preudata u Bosanku Dubicu. Razvjenčana 29.9.1941. godine. Preudata za Hasana Delibegovića.

Ramiza, kći Hamidova, rođena 29.10.1928. godine u Tešnju. Udata za Aliju Klobodanovića u Novi Šeher.

Alija, sin Hamidov, rođen 10.2.1932. godine u Tešnju

Vahida, kći Hamida i Zeke, rođena 10.2.1937. godine u Tešnju.

Alema, kći Hamida i Zeke, rođena 18.10.1938. godine u Tešnju.

Zarfa, kći Hamidova, rođena 1.2.1943. godine u Tešnju

Ramka, kći (nema podatka o srodstvu) rođena 1.6.1939. godine u Tešnju.

Kahrimanović Hata, domaćin, rođena 1875. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 8.2.1939. godine. Ul. Ciganluk br.25a.

Zeir Mašić, sin Hatin, rođen 30.3.1900. godine. Pekar.

Nefa Pinjić, sestra Hatina, rođena 1879. godine u Tešnju. Umrla 15.1.1935. godine.

Rifat, sin Nefin, rođen 1908. godine u Tešnju. Otac Rašid Pinjić. Vjenčan 6.3.1933. godine. Razvjenčan sa Fatom Zelikić u Doboju 12.8.1935. godine.

Fata Zelikić, žena Rifatova, rođena 1910. godine u Visokom. Vjenčana 6.3.1933. godine.

Klobodanović Tenzila, žena Zeira, rođena 1910. godine u Novom Šeheru.

Nefa, kći Zeira i Tenzile, rođena 15.10.1936. godine u Tešnju.

Fata (Zelikić) Pinjić, žena Rifatova. Vjenčana 16.6.1944. godine.

Šaćira, kći Zeira i Tenzile, rođena 1.5.1937. godine u Tešnju.

Hata, kći Zeira i Tenzile, rođena 7.3.1940. godine u Tešnju.

Hasan Delalić, izbjeglica, rođen 1931. godine u Nevesinju.

Nefiza Pinjić, kći Rifata i Fate, rođena 18.5.1936. godine u Tešnju.

Zineta Mašić, kći Zeira i Tenzile, rođena 22.11.1943. godine u Tešnju.

Kahrimanović Šaha, domaćin, rođena 1870. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Ciganluk br.25b.

Derviš, sin Šahin, rođen 1906. godine u Tešnju. Radnik.

Mina Sinanović, žena Dervišova, rođena 1905. godine u Raduši. Razvjenčana 11.7.1941. godine.

Fatima, kći Minina, rođena 10.5.1934. godine u Tešnju.

Džemila, žena Dervišova, rođena 1908. godine u Bosanskom Kobašu. Vjenčana 14.9.1945. godine.

Rifat, sin rođen 1940. godine (nema drugih podataka).

Tahirović Salih, domaćin, rođen 1871. godine u Tešnju. Radnik. Umro 3.4.1942. godine. Ul. Ciganluk br.26.

Hana, žena Salihova, rođena 1875. godine u Maglaju. Domaćica.

Ramić Omer, vl. st, rođen 5.4.1896. godine u Tešnju. Kovač. Umro 14.2.1945. godine. Ul. Ciganluk br.27.

Fata, žena Omerova, rođena 1903. godine u Tešnju. Domaćica.

Almasa, kći Omerova, rođena 21.2.1923. godine u Tešnju. Udata za Rešu Harića iz Doboja. 4.1.1939. godine.

Huso, sin Omerov, rođen 1925. godine u Tešnju. Umro 15.4.1935. godine.

Halid, sin Omera i Fate, rođen 14.7.1929. godine u Tešnju.

Mustafa, sin Omera i Fate, rođen 1931. godine u Tešnju. Umro 28.9.1934. godine.

Zehra, kći Omera i Fate, rođena 2.1.1938. godine u Tešnju.

Halida, kći Omera i Fate, rođena 5.6.1940. godine u Tešnju.

Adsem, sin Omera i Fate, rođen 19.6.1944. godine u Tešnju.

Silajdžić Mustafa, domaćin, rođen 1870. godine u Tešnju. Radnik. Umro 10.8.1933. godine. Ul. Ciganluk br. 28.

Nefa, žena Mustafina, rođena 1885. godine u Tešnju. Umrla 1.2.1934. godine.

Iso prekriženo i upisano Ibro Terzić (?), rođen 1903. godine u Novom Šeheru. Vjenčan 7.12.1922. godine.

Ibriša, žena Isina, rođena 4.5.1905. godine u Tešnju. Vjenčana 7.112.1922. godine.

Huso, sin Ise i Ibriše, rođen 2.1.1934. godine u Tešnju.

Kifa, kći Ise i Ibriše, rođena 20.7.1935. godine u Tešnju.

Satka, kći Ise i Ibriše, rođena 15.2.1932. godine u Tešnju.

Akif, sin Ise i Ibriše, rođen 14.4.1937. godine u Tešnju.

Sakib, sin Ise i Ibriše, rođen 14.3.1941. godine u Tešnju.

Hećo Zeir (?), nečitko srodstvo, rođen 20.11.1944. godine.

Skopljak Sejma, vlasnik i starješina, rođena 1880. godine u Maglaju. Domaćica. Ul. Ciganluk br.29.

Emira, kći Sejmina, rođena 5.12.1914. godine u Tešnju. Udata za Mehmeda Imširovića u Gračanicu 20.11.1934. godine.

Hanifa, kći Sejmina, rođena 1.2.1922. godine u Tešnju. Udata u Gračanicu za Muju Kajtazovića 14.11.1935. godine. Razvjenčana 28. 6.1937. godine. Ponovo preudata za svog prvog muža Muju Kajtazovića.13.12.1938. godine. Ponovo razvjenčana 29.5.1939. godine

Preudata 1.11.1937. godine za Dedu Šljavića. Razvjenčana 29.5.1939. godine.

Mašić Sadik, vlasnik i starješina, rođen 1884. godine u Tešnju. Kovač. Umro 7.6.1942. godine. Ul. Ciganluk br.30.

Nura, žena Sadikova, ropđena 1890. godine u Maglaju.

Skopljak Avdo, domaćin, rođen 1869. godine u Tešnju. Radnik. Umro 17.5.1943. godine. Ul. Ciganluk br. 31.

Atifa, žena Avdina, rođena 1875. godine u Derventi. Domaćica. Umrla 15.5.1940. godine.

Avdo, sin Avde i Atife, rođen 1.11.1921. godine u Tešnju.

Seferović Muho, vlasnik i starješina, rođen 18.6.1899. godine u Tešnju. Radnik. Ul. Ciganluk br.32.

Ćamila, žena Muhina, rođena 1905. godine u Gračanici. Domaćica.

Redžo, sin Muhe i Ćamile, rođen 7.6.1929. godine u Tešnju.

Murveta(?), kći Muhe i Ćamile, rođena 7.6.1929. godine u Tešnju.

Ilda, nečitko srodstvo, rođena 26.2.1943. godine u Tešnju.

Hatičić Ragib, starješina, rođen 1889. godine u Tešnju. Nečitko zanimanje. Umro 5.2.1950. godine. Ul. Ciganluk br.33.

Fatima, žena Ragibova, rođena 1883. godine u Rankoviću. Domaćica.

Bahra, kći Ragiba i Fatime, rođena 1909. godine. Udata za Ahmeta Terzića.

Husein, sin Ragiba i Fatime, rođen 2.3.1924. godine u Zenici.

Nura, žena Huseinova, rođena 1924. godine u Prnjavoru. Ravjenčana 8.11943. godine

Munira, kći Huseina i Nure, rođena 5.1.1941. godine u Tešnju.

Sekavić Mujo, vlasnik i starješina, rođen 1860. godine u Tešnju. Sitničar. Umro 15.10.1939. godine. Ul. Ciganluk br. 34.

Paša, žena Mujina, rođena 1875. godine u Maglaju. Domaćica.

Akif, bratić Mujin, rođen 7.2.1910. godine u Tešnju. Radnik. Sklopio brak 14.12.1940. godine sa Voglić Elzom iz Slavonskog Broda.

Mešinović Meho, vlasnik i starješina, rođen 1888. godine u Tešnju. Radnik. Ul. Ciganluk br.35.

Džemila Ramić, žena Mehina, rođena 1908. godine u Bosanskom Kobašu. Domaćica. Preudata za Derviša Kahrimanovića.

Rifa, kći Mehe i Džemile, rođena 15.9.1938. godine u Tešnju.

Rifat, sin Mehe i Džemile, rođen 10.8.1941. godine u Tešnju.

Užičanin Hasan, domaćin, rođen 1870. godine u Tešnju. Radnik. Umro 18.8.1931. godine. Ul. Ciganluk br.36.

Melva, žena Hasanova, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica.

Šida Borić, balduza Hasanova, rođena 1886. godine u Tešnju. Umrla 20.6.1937. godine.

Denjalić Hasan, domaćin, rođen 1870. godine u Tešnju. Radnik. Umro 6.9.1941. godine. Ul. Ciganluk br.37.

Šljavić Ćamil, vlasnik i starješina, rođen 1871. godine u Tešnju. Radnik. Umro 18.3.1941. godine. Ul. Ciganluk br.38.

Ifa, žena Ćamilova, rođena 1892. godine u Derventi. Domaćica. Umrla 28.3.1942. godine.

Fehro Lemić, pastorak Ćamilov, rođen 9.2.1915. godine u Doboju.

Dedo, sin Ćamilov, rođen 1907. godine u Tešnju. Radnik.

Zećo zvani Zejnil, sin Ćamilov, rođen 1910. godine u Tešnju. Radnik.

Smajo, sin Ćamilov, rođen 1.1.1913. godine u Tešnju. Vjenčan 6.4.1942. godine.

Hanifa, žena Dedina, rođena 1.2.1922. godine.

Vasva Kahrimanović, žena Smajina, rođena 6.6.1926. godine u Tešnju. Vjenčana 6.4.1942. godine.

Muniba Musić, žena Zećina, rođena 5.7.1918. godine u Tešnju. Vjenčana 4.4.1938. godine.

Delva, žena Fehre Lemića, rođena 1902. godine. Vjenčana 23.10.1942. godine.

Ajka, žena Dedina, rođena 1923. godine u Tešnju.

Šemsa, kći Zećina i Munibina, rođena 31.10.1939. godine u Tešnju.

Ajka, kći Zećina i Munibina, rođena 13.1.1943. godine.

Derviš, sin Dede i Ajke, rođen 7.1.1941. godine u Tesliću.

Mejra Mujezinović, siroče, rođena 1912. godine.

Draganović Alija, domaćin, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Ciganluk br.40.

Hadžira Kasmanović, kći Alijina, rođena 1896. godine u Tešnju.

Jusuf Draganović, domaćin, rođen 1907. godine u Tešnju. Mesar. Vjenčan 20.9.1929. godine.

Ziba, žena Jusufova, rođena 1908. godine u Mostaru. Vjenčana 20.9.1929. godine.

Safijja, kći Jusufa i Zibe, rođena 31.6.1931. godine u Tešnju.

Beganović Tahir, domaćin, rođen 1874. godine u Tešnju. Radnik. Umro 30.5.1934. godine. Ul. Ciganluk br.41.

Rizo, sin Tahirov, rođen 11.3.1912. godine u Tešnju. Umro 6.6.1942. godine.

Hašim, sin Tahirov, rođen 3.2.1913. godine u Tešnju. Umro 21.8.1944. godine.

Minka (?), žena Tahirova, rođena 1890. godine u Tešnju.

Ema, žena Rizina, rođena 1912. godine u Tešnju.

Bešira Omerović, žena Hašimova, rođena 1916. godine Dobropolju.

Užičanin Huso, domaćin, rođen 1893. godine u Tešnju. Mesar. Umro 11.7.1950. godine.Ul. Ciganluk br.42.

Nura, žena Husina, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Užičanin Tifa, rođena 1905. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. Ciganluk br. 42a.

Suljo, sin Tifin, rođen 23.10.1923. godine u Tešnju. (Nezakonit).

Behija, kći Tifina, rođena 12.12.1931. godine u Tešnju. (Nezakonita).

Berberović Ibrahim, domaćin, rođen 1894. godine u Cazinu. Državni službenik. Ul. Srpska Varoš br.2.

Fatima, supruga Ibrahimova, rođena 1907. godine u Cazinu. Domaćica.

Enver, sin Ibrahima i Fatime, rođen 1927. godine u Kumanovu Cazin. Đak.

Nisveta, kći Ibrahima i Fatime, rođena 1929. godine u Tešnju.

Dževad, sin Ibrahima i Fatime, rođen 20.8.1932. godine u Tešnju.

Cijelo domaćinstvo označeno zagradom uz koju piše:Odselili u Gračanicu.

Kljako Mujo, vlasnik i starješina, rođen 6.11892. godine u Nevesinju. Penzioner. Umro 20.12.1946. godine. Ul. Srpska varoš br.24.

Taiba, žena Mujina, rođena 1892. godine u Skender Vakufu. Domaćica.

Saida Alibegović, pokćer, rođena 1926. godine u Skender Vakufu. Domaćica. Udata za Muju Hadžića.

Sadeta Hadžić, kći Saidina, rođena 5.12.1945. godine.

Mujo, muž Saidin, rođen 18.2.1910. godine.

Krivdić Hamza, domaćin, rođen 1905. godine u Mrkonjić gradu. Mutapčija. Ul. Srpska Varoš br. 25.

Tehvida, žena Hamzina, rođena Skender Vakufu 1911. godine. Domaćica.

Hidajet, sin Hamze i Tehvide, rođen 11.2.1932. godine u Tešnju.

Tajiba, kći Hamze i Tehvide, rođena 20.12.1933. godine u Tešnju.

Sefijja, kći Hamze i Tehvide, rođena 8.1.1936. godine u Tešnju.

Šehzada, kći Hamze i Tehvide, rođena 12.12.1938. godine u Tešnju.

Zulejha, kći Hamze i Tehvide, rođena 1.1.1945. godine u Tešnju.

Merdanović Omer, domaćin, rođen 1872. godine u Bos. Gradišci. Kovač. Umro 6.8.1933. godine. Ul. Srpska Varoš br.32.

Fata, žena Omerova, rođena 1878. godine u Novom Šeheru. Domaćica.

Muharem, sin Omerov, rođen 14.10.1910. godine u Tešnju.

Ismet, sin Omerov, rođen 2.1.1915. godine u Tešnju.

Šefika, kći Omerova, rođena 18.6.1905. godine u Tešnju.

Hatka, kći Omerova, rođena 5.1.1914. godine u Tešnju. Udata za Hasana Zajimovića u Gostivar.

Muhamed, sin Omerov, rođen 13.11.1919. godine u Tešnju.

Refka, kći Omerova, rođena 3.10.1923. godine u Tešnju.

Safijja Brković, žena Muharemova, rođena 17.3.1921. godine u Tuzli. Vjenčana 29.4.1944. godine.

Fata Bosnić, žena Muhamedova, rođena 1922. godine u Čajniću. Vjenčana 17.7.1945. godine.

Salković Zulfo, domaćin, rođen 1898. godine u Lastovu, Trebinje. Državni službenik. Ul. Srpska Varoš br.33.

Melća, žena Zulfina, rođena 1909. godine u Bos. Kostajnici.

Rasema Bakalović, svastika Zulfina, rođena 1922. godine u Bos. Kostajnici.

Iza svih članova domaćinstva velika zagrada i piše Odselili.

Berberović Muho, domaćin, rođen 1860. godine u Tešnju. Težak. Umro 22.6.1941. godine. Ul. H. Nesuha br.3.

Vasva, žena Muhina, rođena 1890. godine u Vukovu. Domaćica.

Mufida, kći Muhina, rođena 1925. godine u Tešnju. Udata za Aliju Alićehajića 7.5.1940. godine.

Halida, kći Muhina, rođena 5.7.1927. godine u Tešnju. Udata za Ferida Galijaševića 11.6.1943. godine.

Hukić Ahmet, domaćin, rođen 24.2.1894. godine u Tešnju. Brijač. Ul. H. Nesuha br.4.

Zada, žena Ahmetova, rođena 1906. godine u Tešnju. Domaćica.

Mehmedalija, sin Ahmetov, rođen 4.1.1920. godine u Tešnju.

Fehima, kći Ahmetova, rođena 1.12.1921. godine u Tešnju.

Sadika, kći Ahmetova, rođena 16.6.1928. godine u Tešnju.

Sejda, kći Ahmetova, rođena 25.3.1930. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin Ahmeta i Zade, rođen 17.11.1933. godine (1943.?) u Tešnju.

Sakib, sin Ahmeta i Zade, rođen 25.10.1936. godine.

Muhamed, sin Ahmeta i Zade, rođen 29.5.1939. godine u Tešnju. Umro 15.12.1939. godine.

Nasiha, kći Ahmeta i Zade, rođena 23.11.1940. godine u Tešnju.

Edina, kći Ahmeta i Zade, rođena 22.10.1945. godine u Tešnju.

Smajlbegović Zaim, domaćin, rođen 1892. godine u Tešnju. Lugar. Umro 29.6.1965. godine. Ul. H. Nesuha br.10.

Mejra, mati Zaimova, rođena 1873. godine u Tešnju. Domaćica.

Delva, žena Zaimova, rođena 1906. godine u Tešnju. Domaćica.

Almasa, kći Zaima i Delve, rođena 24.3.1926. godine u Tešnju.

Fatima, kći Zaima i Delve, rođena 10.10.1929. godine u Tešnju.

Paša, kći Zaima i Delve, rođena 28.3.1931. godine u Tešnju.

Zeir Mehinagić, šura Zaimov, rođen 15.3.1911. godine u Tešnju.

Hasnija, kći Zaima i Delve, rođena 31.1.1932. godine u Tešnju.

Zlata, kći Zaima i Delve, rođena 20.2.1934. godine u Tešnju. Umrla 21.2.1934. godine.

Mejra, kći Zaima i Delve, rođena 15.2.1937. godine u Tešnju.

Salih, sin Zaima i Delve, rođen 6.8.1935. godine u Tešnju.

Mehmedalija, sin Zaima i Delve, rođen 15.1.1939. godine u Tešnju.

Emina, kći Zaima i Delve, rođena 3.12.1940. godine u Tešnju.

Ćazim, sin Zaima i Delve, rođena 13.5.1943. godine u Tešnju.

Jabandžić Muharem, domaćin, rođen 2.6.1903. godine u Tešnju. Pekar. Ul. H. Nesuha br. 11.

Bisera, mati Muharemova, rođena 1870. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 4.10.1934. godine. U napomeni piše šlok.

Adem, bratić Muharemov, rođen 15.1.1911. godine u Tešnju. Živi odvojeno od 1934. godine.

Šećerhana, žena Ademova, rođena 1920. godine u Dobropolju. Vjenčana 26.9.1936. godine.

Dževahira, kći Adema i Šećerhane, rođena 1.12.1937. godine u Tešnju.

Bahra, kći Adema i Šećerhane, rođena 1.5.1939. godine u Tešnju.

Hodžić Ahmet eff., vlasnik, rođen 1883. godine u Tešnju. Trgovac. Vjenčan 11.5.1931. godine. Ul. H. Nesuha br. 14.

Esma, žena Ahmed eff. rođena 1906. godine u Tešnju. Domaćica. Vjenčana 11.5.1931. godine. Umrla 4.5.1941. godine.

Smail, sin Ahmed eff. rođen 20.9.1910. godine u Tešnju. Trgovac. Vjenčan 22.12.1930. godine.

Atifa, žena Smailova, rođena 10.7.1912. godine. Vjenčana 22.12.1930. godine.

Halima, kći Ahmed eff. rođena 1.1.1922. godine u Tešnju. Udata za Muharema Mulalića u Makljenovac 17.12.1939. goidne. Mati Delva.

Mehmed, sin Ahmed eff, rođen 10.4.1915. godine u Tešnju. Vjenčan 26.8.1935. godine.

Seid, sin Ahmed eff, rođen 7.6.1927. godine u Tešnju.

Adem, sin Ahmed eff, rođen 23.2.1932. godine u Tešnju.

Halid, sin Ahmeda i Esme, rođen 15.1934. godine u Tešnju.

Enisa, kći, Smaila i Atife, rođena 3.7.1934. godine u Tešnju. Umrla 20.7.1935. godine.

Šemsa Bećiragić, žena Mehmedova, rođena 1915. godine u Foči. Vjenčani 26.8.1935. godine.

Abdullah, sin Ahmet eff. i Esme, rođen 2.1.1936. godine u Tešnju.

Fuad, sin Smaila i Atife, rođen 1.2.1936. godine u Tešnju.

Nusret, sin Mehmeda i Šemse, rođen 23.8.1936. godine u Mrežicama kod Foče.

Fadil, sin Smaila i Atife, rođen 10.2.1938. godine u Tešnju.

Mesud, sin Ahmed eff. rođen 9.1.1925. godine u Tešnju. Poginuo od Tramvaja 11.12.1949. godine u Sarajevu.

Adil, sin Ahmed eff. i Esme, rođen 19.12.1938. godine u Tešnju. Umro 17.5.1943. godine.

Safveta, kći Ahmed eff. rođena 2.9.1929. godine u Tešnju.

Enisa, kći Smaila i Atife, rođena 10.4.1940. godine u Tešnju. Umrla 11.5.1941. godine.

Zehra, žena Ahmed eff. rođena 1911. godine u Tešnju. Vjenčana 30.7.1941. godine.

Ajiša, Smaila i Atife, rođena 8.11.1931. godine u Tešnju.

Abdurahman, sin Ahmed eff. i Zehre, rođen 5.11.1942. godine u Tešnju.

Hodžić Ibrahim, domaćin, rođen 1851. godine u Tešnju. Trgovac. Umro 27.10.1942. godine. Ul. H. Nesuha br. 14.

Bida, žena Ibrahimova, rođena 1866. godine u Raduši. Domaćica.

Smajlbegović Hasan, domaćin, rođen 1875. godine u Tešnju. Težak. Umro 3.4.1931. godine. Ul. H. Nesuha br.15.

Hava, žena Hasanova, rođena 1875. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 15.8.1942. godine.

Nazur, sin Hasana i have, rođen 1894. godine u Tešnju. Brijač.

Advija, žena Nazurova, rođena 1902. godine u Derventi. Domaćica.

Nusret, unuk Hasana i Have, rođen 1.1.1927. godine u Tešnju.

Hundur hadži Mustafa, domaćin, rođen 17.7.1891. godine u Tešnju. Kovač. Ul. H. Nesuha br.16.

Paša, žena hadži Mustafina, rođena 1891. godine u Tešnju. Domaćica.

Safveta, kći hadži Mustafe i Paše, rođena 3.2.1916. godine u Tešnju. Udata za Sabita Mujagića 25.11.1938. godine.

Ajka (u zagradi Ajiša), kći hadži Mustafe i Paše, rođena 12.9.1919. godine u Tešnju.

Mehmedalija, sin hadži Mustafe i Paše, rođen 1.6.1922. godine u Tešnju.

Husein, sin hadži Mustafe i Paše, rođen 15.4.1927. godine u Tešnju.

Sadika, kći hadži Mustafe i Paše, rođena 1929. godine u Tešnju. Umrla 15.5.1931. godine.

Hamzalija, sin hadži Mustafe i Paše, rođen 3.2.1925. godine u Tešnju.

Muhamed, sin hadži Mustfae i Paše, rođen 9.11.1931. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin hadži Mustafe i Paše, rođen 27.10.1935. godine u Tešnju.

Smailbegović Fatima, domaćin, rođena 1873. godine u Tešnju. Domaćica. Ul H. Nesuha br. 17.

Emina, kći Fatimina, rođena 1907. godine u Tešnju. Domaćica

Smailbegović Tahir, domaćin, rođen 20.2.1898. godine u Tešnju. Trgovački putnik. Ul. H. Nesuha br.18.

Ilka (u zagradi Aiša), žena Tahirova, rođena 2.9.1897. godine u Erkanju Ugarska. Domaćica. Vjera Jevrejka.

Edina, kći Tahira i Ilke, rođena 2.9.1897. godine u Tešnju.

Mućelefa, kći Tahira i Ilke, rođena 20.7.1922. godine u Tešnju.

Zlatka, kći Tahira i Ilke, rođena 20.10.1925. godine u Tešnju.

(Uz zagradu svih navedenih piše:Odselili u Sarajevo)

Bajraktarević Mahmut, domaćin, rođen 8.1.1897. godine u Tešnju. Trgovački pomočnik. Ul. H. Nesuha br.20.

Šuhreta, žena Mahmutova, rođena 1905. godine u Tešnju. Domaćica.

Ćefa, kći Mahmuta i Šuhrete, rođena 15.15.1925. godine u Tešnju.

Adil, sin Mahmuta i Šuhrete, rođen 4.4.1928. godine u Tešnju. Sklopio brak 10.1.1950. godine sa Fadilom Ahmović iz Teslića.

Sva imena obilježena velikom zagradom i upisano: Odselili u Teslić.

Srkalović Adem, domaćin, rođen 30.9.1904. godine u Tešnju. Težak. Ul. H. Nesuha br.21.

Avdo, brat Ademov, rođen 1906. godine u Tešnju.

Hanifa, mati Ademova, rođena 1880. godine u Tešnju.

Hadži Mujić Omer, domaćin, rođen 1895. godine u Tešnju. Pekar. Umro 12.11.1964. godine. Ul. H. Nesuha br. 22.

Zlata, žena Omerova, rođena 1907. godine u Tešnju. Domaćica.

Nura, punica Omerova, rođena 1875. godine u Stenjaku.

(Iz velike zagrade piše: Odselili u Teslić, a Nura Mehinagić u Žepče.)

Hukić Mahmut, domaćin, rođen 1893. godine u Tešnju. Brico. Umro 23.4.1940. godine. Ul. H. Nesuha br. 23.

Hajra, žena Mahmutova, rođena 1895. godine u Tešnju. Domaćica. Preudata u Teslić za Sulju Arifagića 24.5.1941. godine. Razvjenčana 5.7.1941. godine.

Hanka Školjić, punica Mahumutova, rođena 1860. godine.

Numanović Jahija, domaćin, rođen 1899. godine u Tešnju. Mesar. Ul. H. Nesuha br.24.

Alema žena Jahina, rođena 1906. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 30.1.1932. godine.

Hajra, kći Jahije i Aleme, rođena 17.7.1920. godine. Udata za Mušana Jamakovića iz Sarajeva 14.4.1942. godine.

Numan, sin Jahije i Aleme, rođen 5.7.1924. godine u Tešnju.

Huso, sin Jahije i Aleme, rođen 7.7.1926. godine u Tešnju.

Delva, kći Jahije i Aleme, rođena 25.3.1927. godine u Tešnju. Umrla 30.12.1931. godine.

Aljo, brat Jahijin, rođen 1904. godine u Tešnju.

Fatima, žena Jahijina, rođena 1904. godine u Tuzli. Vjenčana19.9.1932. godine.

Hukić Mujo, domaćin, rođen 1896. godine u Tešnju. Stolar. Ul. H.Nesuha br. 26.

Tahira, žena Mujina, rođena 1900.godine u Tešnju. Domaćica.

Fuad, sin Muje i Tahire, rođen 20.4.1923. godine u Tešnju. Umro 17.9.1944. godine.

Fuada, kći Muje i Tahire, rođena 1.4.1924. godine u Tešnju. Vjenčana 8.1.1942. godine. Udata 6.1.1942. godine za Emina Brkića.

Sabiha, kći Muje i Tahire, rođena 15.8.1926. godine u Tešnju.

Mina, kći Muje i Tahire, rođena 1.11.1931. godine u Tešnju.

Sead, sin Muje i Tahire, rođen 13.3.1935. godine u Tešnju.

Abida, kći Muje i Tahire, rođena 31.10.1938. godine u Tešnju.

Sakiba, kći Muje i Tahire, rođena 2.8.1940. godine u Tešnju.

Ruštić Hava, domaćin, rođena 1885. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. H. Nesuha br.27.

Paša, zava Havina, rođena 1850. godine u Tešnju.

Mujo, sin Havin, rođen 6.3.1912. godine u Tešnju. Brico. Umro 22.4.1945. godine.

Hanka, kći Havina, rođena 22.5.1914. godine. Umrla 22.4.1945. godine. Udata u Miljkovac za Mehmeda Buljubašića

Zlata, kći Havina, rođena 1.12.1922. godine u Tešnju. Udata za Safeta Pobrića 1937. godine.

Mina, kći Havina, rođena 6.2.1923. godine u Tešnju.

Omer, sin Havin, rođen 3.4.1924. godine u Tešnju. Umro 17.4.1945. godine.

Galijaš (H. Isić) Muho, domaćin, rođen 1886. godine u Tešnju. Satardžija. Umro 27.7.1936. godine. Ul. H. Nesuha br. 28.

Vasva, žena Muhina, rođena 1896. godine u Tešnju. Domaćica.

Vasva, kći Muhe i Vasve, rođena 13.12.1921. godine u Tešnju.

Almasa, kći Muhe i Vasve, rođena 4.7.1924. godine u Tešnju.

Habiba, kći Muhe i Vasve, rođena 15.7.1929. godine u Tešnju. Sklopila brak 20.1.1941 sa Ademović Ramizom iz Odžaka. Brak razveden 20.7.1950. godine.

Avdo, sin Muhe i Vasve, rođen 1.7.1930. godine u Tešnju.

Galijaš Mehmed, rođen 1880. godine u Tešnju. Saćija. Umro 26.2.1941. godine. Ul. H. Nesuha br.29.

Zada, žena Mehmedova, rođena 13.12.1907. godine u Tešnju. Domaćica. Udata za Huseina Jabandžića.

Dedo, sin Mehmedov, rođen 10.11.1905. godine u Tešnju.

Dževahira, žena Dedina, rođena 1912. godine u Tešnju.

Miralem, sin Dede i Dževahire, rođen 26.1.1932. godine u Tešnju.

Zarfa, kći Dede i Dževahire, rođena 5.7.1933. godine u Tešnju.

Sulejman, sin Dede i Dževahire, rođen 20.7.1936. godine u Tešnju.

Hazim, sin Dede i Dževahire rođen 10.12.1940. godine u Tešnju.

Faik, sin Dede i Dževahire, rođen 6.5.1945. godine u Tešnju.

Srkalović Muhamed, domaćin, rođen 19.7.1906. godine u Tešnju. Brico. Ul. H. Nesuha br. 30.

Nafa, žena Muhamedova, rođena 1906. godine u Tešnju. Domaćica.

Mehmed, brat Muhamedov, rođen 1915. godine u Tešnju.

Smail Ireizović, polubrat Muhamedov, rođen 6.11.1919. godine u Tešnju. U napomeni piše:Živi odvojeno.

Ema, mati Muhamedova, rođena 1885. godine u Tešnju.

Husein, sin Muhameda i Nafe, rođen 27.1.1937. godine u Tešnju.

Hasan, sin Muhameda i Nafe, rođen 1.3.1935. godine u Tešnju.

Hava, kći Muhameda i Nafe, rođena 1.1.1940. godine u Tešnju.

Hakija, sin Muhameda i Nafe, rođen 1.2.1942. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin Muhameda i Nafe, rođen 1.5.1945. godine u Tešnju.

Kahvić Omer, domaćin, rođen 1891. godine u Tešnju. Opančar. Umro 26.7.1944. godine. Ul. H. Nesuha br.31.

Mulija, žena Omerova, rođena 1901. godine u Fojnici. Domaćica.

Ćehajić Arif, domaćin, rođen 1881. godine u Foči. Poštanski listonoša. Umro 16.91943. godine. Ul. H. Nesuha br.32.

Ajiša, žena Arifova, rođena 1890. godine u Višegradu. Domaćica.

Irfan, sin Arifa i Ajiše, rođen 1.10.1919. godine u Tešnju.

Mina (u zagradi Nura), kći Arifova, rođena 1.1.1925. godine u Doboju.

Muharem, sin Arifov, rođen 5.7.1927. godine u Tešnju.

Safet, sin Arifov, rođen 11.7.1930. godine u Tešnju.

Vahida, kći Arifa i Ajiše, rođena 6.10.1932. godine u Tešnju.

Hajrudin, sin Arifa i Ajiše, rođen 2.5.1936. godine u Tešnju.

Ibrahim, sin Arifa i Ajiše, rođen 13.7.1941. godine u Tešnju.

Ajiša Čolaković, žena Irfanova, rođena 29.6.1923. godine u Zenici. Vjenčana 18.8.1941. godine.

Bajraktarević Vasva, domaćin, rođena 1880. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. H. Nesuha br.33.

Mehmedalija, sin Vasvin, rođen 16.6.1913. godine u Tešnju. Brijač.

Dževahira Hafizović, žena Mehmedalina, rođena 1919. godine u Tešnju. Vjenčana 10.11.1936. godine. Razvjenčana 23.3.1939. godine.

Ferida, kći Mehmedlaije i Dževahire, rođena 8.11.1938. goidne u Tešnju.

Fata Galijašević, druga žena Mehmedalina, rođena 1921. godine u Tešnju. Vjenčana 8.2.1940. godine.

Rešad, sin Mehmedalije i Fate, rođen 13.6.1941. godine u Tešnju.

Šuhreta, kći Mehmedlaije i Fate, rođena 3.3.1945. godine u Tešnju.

Srkalović Suljo, domaćin, rođen 1901. godine u Tešnju. Opančar. Ul. H. Nesuha br.34.

Hava, žena Suljina, rođena 1905. godine u Tešnju. Domaćica.

Srkalović Sabit, domaćin, rođen 1895. godine u Tešnju. Opančar. Ul. H. Nesuha br.34a.

Mejra, žena Sabitova, rođena 1906. godine u Jelahu. Domaćica. Umrla 16.5.1931. godine.

Zeir, sin Sabita i Mejre, rođen 7.6. 1921. godine u Tešnju.

Smail, sin Sabita i Mejre, rođen 8.7.1926. godina u Tešnju.

Fahra, kći Sabita i Mejre, rođena 16.11.1928. godine u Tešnju. Udata za Mehmnedaliju Čišića 1944. godine.

Mejra, druga žena Sabitova, rođena 1916. godine u Tešnju.

Mina, kći Sabita i druge Sabitove žene Mejre, rođena 25.3.1933. godin eu Tešnju.

Alija, sin Sabita i druge Sabitove žene Mejre, rođen 18.5.1935. godine u Tešnju.

Nedžida, kći Sabita i druge Sabitove žene Mejra, rođena 31.5.1940. godine u Tešnju.

Dževad, sin Sabita i druge Sabitove žene Mejre, rođen 25.3.1943. godine u Tešnju.

Ćatić Ahmet, domaćin, rođen 1881. godine u Tešnju. Terzija. Ul. H.Nesuha br.35.

Hajra, žena Ahmetova, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 20.12.1931. godine.

Hamid, sin Ahmeta i Hajre, rođen 20.8.1906. godine u Tešnju. Umro 20.11.1941. godine.

Halid, sin Ahmeta i Hajre, rođen 23.2.1908. godine u Tešnju. Umro 20.5.1931. godine.

Suljo, sin Ahmeta i Hajre, rođen 10.10.1919. godine u Tešnju.

Hava, žena Ahmetova, rođena 1880. godine u Tešnju. Vjenčana 9.2.1932. godine. Razvjenčana 16.10.1936. godine.

Vasva rođena H Mujić, žena Ahmetova, rođena 1896. godine u Tešnju. Vjenčana 4.1.1937. godine.

Almasa Galijaš, kći Vasvina rođena 4.7.1924. godine u Tešnju.

Halida, kći Vasvina, rođena 15.7.1929. godine u Tešnju.

Avdo (u zagradi Mehmed), sin Vasvin rođen 1.7.1930. godine u Tešnju.

Ajiša, kći Vasvina, rođena 12.5.1934. godine u Tešnju.

Halida, kći Ahmeta i Vasve, rođena 15.5.1938. godine u Tešnju.

Hodžić Dedo, domaćin, rođen 1895. godine u Tešnju. Obućar. Ul. H.Nesuha br.36.

Hana, žena Dedina, rođena 6.7.1899. godine u Tešnju. Domaćica.

Hasna, mati Dedina, rođena 1851. godine u Tešnju. Domaćica.

Hamzalija, sin Dede i Hane, rođen 11.8.1921. godine u Tešnju.

Hamdija, sin Dede i Hane, rođen 24.6.1927. godine u Tešnju.

Mehmedalija, sin Dede i Hane, rođen 25.8.1934. godine u Tešnju.

Agić Mujo, domaćin, rođen 1878. godine u Tešnju. Radnik. Umro 1.2.1941. godine. Ul. H. Nesuha br. 37.

Mejra, kći Mujina, rođena 1907. godine u Tešnju. Udata u Bukvu (piše u primjedbi).

Smajl, sin Mujin, rođen 1901. godine u Tešnju.

Ćatić Mahmo, domaćin, rođen 1875. godine u Tešnju. Terzija. Umro 7.7.1941. godine. Ul. H. Nesuha br. 38.

Mina, žena Mahmina, rođena 1896. godine u Tešnju. Domaćica.

Ganija, kći Mahmina, rođena 26.11.1913. godine u Tešnju. Udata u Bukvu za Ibru Bukvića Mujinog.

Ajka, kći Mahmina, rođena 25.4.1916. godine u Tešnju. Udata za Muharema Hadžića 1.9.1939. godine.

Amira, kći Mahmina, rođena 9.12.1924. godine u Tešnju.

Hiba, kći Mahmina, rođena 15.5.1926. godine u Tešnju. Sklopila brak 23.1.1950. godine sa Mević Asimom iz Mrkotića.

Užičanin Đulaga, vlasnik stana, rođen 1877. godine u Tešnju. Kafedžija. Umro 3.2.1932. godine. Ul. H.Nesuha br. 39.

Derviša, žena Đulagina, rođena 1885. godine u Tešnju. Domačica. Umrla 3.11.1943. godine.

Selim, sin Đulagin, rođen 2.6.1900. godine u Tešnju. Kafedžija. Živi odvojeno od 1939. godine (piše u primjedbi).

Atif, sin Đulagin, rođen 20.5.1920. godine u Tešnju.

Hakija, sin Đulagin, rođen 10.9.1918. godine u Tešnju. Umro 27.11942. godine. Poginuo u selu Rudići, srez Bosanski Novi.

Rukija, kći Đulagina, rođena 4.1.1921. godine u Tešnju. Udata u Maglaj za Ahmeta Memiševića 1938. godine.

Fatima, kći Đulagina, rođena 13.2.1925. godine u Tešnju. Udata za Hamzaliju Smailbegovića 25.1.1945. godine.

Selima, kći Đulagina, rođena 137.1930. godine u Tešnju. Umrla 18.3.1941. godine u Tešnju.

Hava, žena Atifova, rođena –ne piše datum u Maglaju. Vjenčana 13.10.1932. godine, a umrla 20.4.1936. godine.

Ifeta Bukvić, žena Atifova, rođena 1917. godine u Tešnju. Domaćica. Vjenčana 3.10.1937. godine. Umrla 7.3.1939. godine.

Zlatka Topić, žena Atifova, rođena 30.6.1924. godine u Doboju. Vjenčana 13.12.1942. godine.

Izudin, sin Atifa i Ifete, rođen 29.11.1943. godine u Tešnju

Mujesira Halep, žena Selimova, rođena 7.4.1916. godine u Tešnju. Udata 30.1.1945. godine.

Hakija, sin Selima i Mujesire, rođen 1.3.1946. godine u Tešnju.

Dizdarević Ali Riza eff.,vlasnik i starješina rođen 1871. godine u Vitini kod Ljubuškog. Šerijatski sudija. Umro 23.3.1936. godine. Ul. H. Nesuha br.40.

Bega, mati Ali Rizah eff. rođena 1855. godine u Ljubuškom. Domaćica. Umrla 26.1.1932. godine.

Sifka (ispod piše Sulta), žena Ali Rizah eff. rođena 8.4.1885. godine u Vitini kod Ljubuškog.

Nedžida, kći Ali Rizah eff. i Sifke, rođena1909. godine u Kladnju. Udata u Mostar za Šefkiju Čišića 30.12.1934. godine.

Zaim, sin Ali Rizah eff. i Sifke, rođen 24.4.1913. godine u Fojnici. Đak.

Nusreta, kći Ali Rizah eff. i Sifke, rođena 3.8.1917. godine u Fojnici. Udata za Dedu Đonlagića u Jelah 4.10.1938. godine.

Nešeta, kći Ali Rizah eff., rođena 3.12.1921. godine u Tešnju. Udata za Hamzaliju Eminagića 15.11.1939. godine.

Azra, unuka Ali Rizah eff. rođena 5.5.1933. godine u Miljetkoviću kod Čajnića.

Ali Rizah, unuk Ali Rizah eff., rođen 29.6.1936. godine u Tešnju.

Zehra Dizdarević, unuka Ali Rizah eff., rođena 20.2.1940. godine u Miljevini srez Čajniće.

Ajiša, kći Zaima, rođena 6.4.1943. godine u Tešnju.

Mina, žena Zaimova, rođena 6.7.1922. godine u Tešnju. Vjenčana 29.5.1939. godine.

Ćolić Avdo, starješina, rođen 1892. godine u ..nečitko… Umro 17.21949. godine. Ul. ..ne piše..

Zlata, žena Avdina, rođena 1896. godine. Umrla 20.2.1944. godine.

H Smailović Avdaga, vlasnik i starješina, rođen 1891. godine u Tešnju. Trgovac

.Ul. H. Nesuha br.44.

Nafa, žena Avdagina, rođena 1896. godine u Tešnju. Domaćica.

Osman, sin Avdage i Nafe, rođen 20.5.1914. godine u Tešnju.

Naila ( u zagradi Nazifa), kći Avdage i Nafe, rođena 15.6.1920. godine u Tešnju.

Tajba, kći Avdage i Nafe, rođena 25.1.1923. godine u Tešnju. Udata za Envera Mulabdića u Brčko 17.2.1943. godine.

Ibrahim, sin Avdage i Nafe, roeđn 7.2.1925. godine u Tešnju.

Selima, kći Avdage i Nafe, rođena 27.10.1928. godine u Tešnju.

Besima, kći Avdage i Nafe, rođena 10.7.1932. godine u Tešnju.

Husein, sin Avdage i Nafe, rođen 5.10.1918. godine u Tešnju.

Abduselam, sin Avdage i Nafe, rođen 23.7.1935. godine u Tešnju.

Turalić Osman, vlasnik i starješina, rođen 1892. godine u Tešnju. Trgovac. Ul. H. Nesuha br. 45.

Paša, mati Osmanova, rođena 1870. godine u Tešnju. Domaćica.

Halid, brat Osmanov, rođen 1902. godine u Tešnju. Trgovac.

Zumra, žena Halidova, rođena 1907. godine u Kotor Varoši. Domaćica.

Delva, kći Halida i Zumre, rođena 21.9.1930. godine u Tešnju.

Fata Mehičić, slug, rođena 1918. godine u Tešnju.

Hanifa, kći Halida i Zumre, rođena 2.6.1934. godine u Tešnju.

Edib, sin Halida i Zumre, rođen 20.5.1941. godine u Tešnju.

Šerifa Dermo, izbjeglica, rođena 1931. godine u Foči.

Hozo Salko, domaćin, rođen 1905. godine u Glamoču. Gostioničar. Ul. H. Nesuha br.46.

Vasva, žena Salkina, rođena 1911. godine u Tešnju.

Razija, kći Salke i Vasve, rođena 1930. godine u Tešnju.

Emina, kći Salke i Vasve, rođena 25.9.1931. godine u Tešnju.

Cijela porodica obilježena zagradom i upisano:odselili u Teslić.

Hodžić Suljo, vlasnik i starješina, rođen 1908. godine u Tešnju. Obućar. Vjenčan 15.12.1930. godine. Umro 17.3.1932. godine.

Mejra, žena Suljina, rođena 1908. godine u Tešnju. Domaćica. Vjenčana 15.12.1930. godine. Udata za Hamida Ahmetagića 1942. godine.

Sulejman, sin Sulje i Mejre, rođen 6.7.1932. godine u Tešnju.

Hamid Ahmetagić, suprug Mejrin, rođen 1907. godine u Tešnju. Državni službenik. Vjenčan 21.5.1942. godine.

Sarač Ilijas, vlasnik i domaćin, rođen1894. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. H Nesuha br. 48.

Hajra, žena Ilijasova, rođena 1903. godine u Tešnju. Domaćica.

Mahmut, sin Ilijasa i Hajre, rođen 21.31926. godine u Tešnju.

Otrgnut dio lista pa se ne mogu pročitati imena jednog sina rođenog 1928. godine i dvije kćeri rođene 1936. i 1939. godine.

Selimović Murat, vlasnik i starješina, rođen 1886. godine u Tešnju. Radnik. Razvjenčan od Ajiše 14.2. 1934. godine. Privjenčani 19.2. 1934. godine. Razvjenčani 20.11.1937. godine. Ul. H. Nesuha br. 49.

Ajiša, žena Muratova, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica.

Mehmed, sin Murata i Ajiše, rođen 14.6.1920. godine u Tešnju.

Mustafa, sin Murata i Ajiše, rođen 4.5.1923. godine u Tešnju. Umro 14.4.1948. godine u Bolnici u Tuzli. Smrtni list poslat vojnim putem preko Vojnog odsjeka Tešanj.

Hata (ispod Zlata), kći Murata i Ajiše, rođena 30.8.1926. godine u Tešnju.

Smail, sin Murata i Ajiše, rođen 31.5.1930. godine u Tešnju.

Šefika Salkić, žena Muratova, rođena 1918. godine u Gračanici. Vjenčana 3.10.1938. godine.

Sulejman, sin Murata i Šefike, rođen 1.8.1939. godine u Tešnju.

Emina, kći Murata i Šefike, rođena 1.1.1941. godine.

Minka, kći Murata i Šefike, rođena 21.12.1942. godine u Tešnju.

Alija Hajdić, izbjeglica, rođen 1932. godine u Međeđoj Foča.

Salih, sin Murata i Šefike, rođen 25.10.1944. godine u Tešnju.

Ibrahimkadić Rifat eff., vlasnik i starješina, rođen 1865. godine u Tešnju. Agentur. Umro 15.3.1935. godine. Ul. H.Nesuha br.50.

Hanka, žena Rifat eff., rođena 1885. godine u Tešnju. Domaćica.

Hamdo, sin Rifat eff., rođen 1890. godine u Tešnju.

Remzija, sin Rifat eff. rođen 17.6.1908. godine u Tešnju.

Jelena, žena Remzina, rođena 1908. godine u Goraždu. Domaćica. Katolkinja. Razvjenčana 10.4.1935. godine.

Bahra, kći Rifata i Hanke, rođena 1.12.1915. godine u Tešnju. Udata za Muharema Zejrila(?).

Fadil, sin Rifat eff. i Hanke, rođen 21.3.1919. godine u Tešnju.

Fadila, kći Rifat eff. i Hanke, rođena 21.3.1919. godine u Tešnju.Udata za Omera Zečevića u Duvno 30.8.1938. godine. Preudata za Mustafu Delića iz Maglaja 1938. godine.

Hasnija (u zagradi Nisva), kći Rifat eff. i Hanke, rođena 29.5.1922. godine u Tešnju. . Preudata 21.12.1941. godine za Muniba Omerdića 1941. godine. Udata 2.8.1943. godine za Hasan Čavkunovića iz Teslića.

Emira, kći Rifat eff. i Hanke, rođena 7.3.1926. godine u Tešnju.

Šuhreta, kći Rifat eff. i Hanke, rođena 1908. godine. Udata za Hasana Hasanovića iz Moševca 27.9.1934. godine.

Brkić hafiz Osman, vlasnik i starješina, rođen 1871. godine u Šamcu. Muallim.Umro 12.12.1943. godine. Ul. H. Nesuha br.51.

Zulfa, žena Osmanova, rođena 1901. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 25.5.1941. godine.

Emin, sin Osmanov, rođen 9.5.1905. godine u Tešnju. Cipelar.

Zehra, kći Osmanova, rođena 1909. godine u Tešnju. Udata za Ahmet eff. Hodžića 30.71943. godine.

Zuhdija, sin Osmanov, rođen 1912. godine u Tešnju.Dnevničar Sreskog načelnika.

Smail, sin Osmanov, rođen 1.5.1924. godine u Tešnju.

Firuz, sin Osmanov, rođen 1891. godine u Tešnju. Umro 30.6.1943. godine.

Izeta Bešlagić, žena Zuhdijina rođena 10.6.1917. godine u Tešnju.

Habiba Halilović, žena Osmanova, rođena 3.3.1894. godine u Doboju. Vjenčana 20.6.1941. godine.

Fuada Hukić, žena Eminova, rođena 1.4.1924. godine u Tešnju. Vjenčana 8.1.1942. godine.

Hasan, sin Emina i Fuade, rođen 29.3.1943. godine u Tešnju.

Fuad, sin Emina i Fuade, rođen 3.2.1945. godine u Tešnju.

Džaferović Muhamed, vlasnik i starješina, rođen 1906. godine u Tešnju. Stolar. Umro 5.4.1936. godine. Ul H. Nesuha br.52.

Derviša, mati Muhamedova, rođena 1875. godine u Tešnju. Domaćica.

Ibrahim, brat Muhamedov, rođen 4.3.1912. godine u Tešnju. Brijački pomočnik. Vjenčan 23.8.1937. godine.

Zejna (Sab..nečitko), žena Ibrahimova, rođena 1907. godine u ..nečitko…Sarajevo. Vjenčana 23.8.1937. godine.

Razijja kći Ibrahima i Zejne, rođena 24.5.1938. godine u Sarajevu.

Mehmed, sin Ibrahima i Zejne, rođen 9.4.1942. godine u Sarajevu. Umro 11.6.1942. godine

Iza Ibrahima, Zejne, Razije i Mehmeda piše ..u Sarajevu…

Adilović Suljo, vlasnik stana, rođen 1893. godine u Tešnju. Špengler. Ul. H. Nesuha br. 53.

Haša, žena Suljina, rođena 1901. godine u Tešnju. Domaćica.

Šefika, izbjeglica, rođena 1935. godine u Višegradu.

Hatibović Husein, vlasnik i starješina, rođen 1875. godine u Tešnju. Cipelar. Umro 25.4.1938. godine. Ul. H Nesuha br.54.

Tifa, žena Huseinova, rođena 1890. godine. Domaćica.

Đula, kći Huseinova, rođena 11.6.1914. godine u Tešnju. Vjenčana 5.11.1936. godine za Ibrahima Hrvića sina Ibrahimova. Razvjenčana 14.1.1939. godine i preudata u Tuzlu 22.1.1944. godine za Ibrahima Hrustanovića.

Zejneba, kći Huseinova, rođena 15.9.1919. godine u Tešnju. Udata za Mustafu Vejsilovića u Doboj 11.2.1941. godine.

Hanifa, kći Huseinova, rođena 16.6.1922. godine u Tešnju.

Muhamed, sin Huseinov, rođen 24.11.1925. godine.

Safvet, sin Huseinov, rođen 1929. godine u Tešnju. Umro 12.10.1933. godine.

Enisa Hrvić, kći Đulina, rođena 20.12.1937. godine u Tešnju.

Ibrahim Hrustanović, sin Đulin, rođen 15.5.1945. godine u Tešnju.

Ajanović Mehmed Alibegov, vlasnik i starješina, rođen 25.5.1896. godine u Tešnju. Činovnik.Ul. H. Nesuha br.56.

Rasema, žena Mehmedova, rođena 1898. godine u Derventi. Domaćica.

Sedah (u zagradi Sadat), sin Mehmeda i Raseme, rođen 12.2.1927. godine u Tešnju.

PS Zagradom obilježena imena i piše u Tesliću.

Čehić Mumin, vlasnik i starješina, rođen 1895. godine u Sanskom Mostu Gorice selo Skender Vakufu. Žandarski narednik.Ul. H. Nesuha br.57.

Ferida, žena Muminova, rođena 1908. godine u Banja Luci.

Tajiba, kći Mumina i Feride, rođena 23.51926. godine u Banja Luci.

Esad, sin Mumina i Feride, rođen 19.2.1930. godine u Kozarcu.

Edhem, sin Mumina i Feride, rođen 14.11.1931. godine u Maslovarama, Kotor Varoš.

Hatidža, mati Muminova, rođena 1860. godine u Sanskom Mostu.

Agić Ago, vlasnik i starješina, rođen 1900. godine u Tešnju. Radnik. Ul. H. Nesuha br. 58.

Nura Zejnilović, žena Agina, rođena 1901. godine u Tešnju. Domaćica.

Muhamed, sin Age i Nure, rođen 1.12.1919. godine u Tešnju.

Hasan, sin Age i Nure, rođen 1.7.1924. godine u Tešnju.

Husein Agić, sin Age i Nure, rođen 1.2.1930. godine u Tešnju.

Amira, kći Age i Nure, rođena 13.3.1931. godine u Tešnju.

Sajda, kći Age i Nure, 13.3.1932. godine u Tešnju.

Salim, sin Ager i Nure, rođen 10.2.1935. godine u Tešnju.

Delva, kći Age i Nure, rođena 25.12.1936. godine u Tešnju.

Đulsa, kći, rođena 1921. godine u Tešnju. Udata u Visoko 13.6.1938. godine.

Sejda, kći, rođena 17.6.1941. godine u Tešnju.

Emina     Ćurević (ili Ćurevac), žena Mehmedova, rođena 1925. godine u Rogatici.

Na.lija..nečitko, kći Mehmeda i Emine, rođena 1925. godine u Tešnju.

Hafizović Mustafa, vlasnik i starješina, rođen 5.7.1906. godine u Tešnju. Obućar. Ul H. Nesuha br.59.

Fatima, žena Mustafina, rođena 1907. godine u Tešnju. Domaćica.

Saida, kći Mustafe i Fatime, rođena 1.1.1930. godine u Tešnju.

Halid, sin Mustafe i Fatime, rođen 1.1.1942. godine u Tešnju.

Pašić Uma, domaćin, rođena 1865. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 11.5.1932. godine.Ul. H. Nesuha br.60.

Mehmed Sejađinović, sin Umin, rođena 1883. godine. Kolar.

Mehinagić Muho, domaćin, rođen 17.11.1902. godine u Tešnju. Pekar. Ul. H. Nesuha br. 61.

Halida, žena Muhina, rođena 1908. godine u Tešnju. Domaćica.

Bajraktarević Ćelebija, domaćin, rođena 1889. godine u Tešnju. Domaćica. Umrla 21.2.1946. godine.

Paša, kći Ćelebijina, rođena 7.7.1905. godine u Tešnju. Udata za Emina Sinanovića u Radušu.

Ago, sin Ćelibijin, rođen 5.5.1913. godine u Tešnju. Vjenčan 9.11.1933. godine.

Šida Hatibović, žena Agina, rođena 1913. godine u Žepču. Vjenčana 9.11.1933. godine.

Rasma, kći Age i Šide, rođena 15.11.1935. godine u Tešnju.

Mehinagić Hamdija, vlasnik i starješina, rođen 1897. godine u Tešnju. Zvaničnik. Umro 19.1.1935. godine. Ul. H. Nesuha br. 63.

Zekija, žena Hamdijina, rođena 1909. godine u Tešnju. Domaćica.

Ismeta, kći Hamdijina, rođena 30.5.1923. godine u Tešnju.Udata za Bešću Ajanovića 10.9.1940. godine.

Ajanović Abas, starješina, rođen 1894. godine u Tešnju.

(Podaci su dati ispod podataka Hamdije Mehinagića pa nije sigurno je li stanuju u istoj zgradi jer nema podataka o adresi).

Sabra Tafro, zvana Hajrija, žena Abasova, rođena 1918. godine u Zenici.

Dusinović Kadro, vlasnik i starješina, rođen 1877. godine u Tešnju. Opančar. Umro 18.12.1940. godine. Ul. H.Nesuha br.64.

Fiza, žena Kadrina, rođena 1891. godine u Tešnju. Domaćica.

Mina, kći Kadrina, rođena 3.3.1914. godine u Tešnju. Udata u Radušu.

Džehva, kći Kadrina, rođena 12.12.1913. godine u Tešnju. Udata za Sejdu Prnjavorca(?).

Paša, kći Kadrina, rođena 15.8.1921. godine u Tešnju. Udata u Misuriće srez Maglaj.

Safveta, kći Kadrina, rođena 30.10.1924. godine u Tešnju. Udata za Begu Huskića u Gračanicu 3.9.1942. godine.

Osman, sin Kadrin, rođen 4.5.1926. godine u Tešnju.

Fikreta, kći Kadre i Fize, rođena 7.7.1928. godine u Tešnju.

Muharem, sin Kadre i Fize, rođen 20.5.1931. godine u Tešnju.

Bisera, kći Kadre i Fize, rođena 1.4.1935. godine u Tešnju.

Ismeta, kći Kadre i Fize, rođena 1.6.1932. godine u Tešnju. Udata za Sarić Muhameda 4.6.1949. godine.

Šida, kći od ..ne piše od koga, rođena 1902. godine u Tešnju.

Kadić Mejra, domaćin, rođena 1885. godine u Tešnju. Domaćica. Ul. H. Nesuha br.65.

Rasema, kći Mejrina, rođena 17.8.1912. godine u Tešnju. Udata u Zenicu za Huseina Kadića 26.11.1938. godine.

Mehmedalija, sin Mejrin, rođen 3.4.1920. godine u Tešnju.

Edhem, sin Mejrin, rođen 31.10.1922. godine u Tešnju.

Ferida Bešlagić, žena Mehmedalije, rođena 11.1.1924. godine u Doboju.

Pobrić Ibro, domaćin, rođen 1890. godine u Tešnju. Službenik u opštini. Umro 22.9.1932. godine. Ul. H. Nesuha br. 66.

Asijja, žena Ibrina, rođena 1900. godine u Tešnju. Domaćica.

Murat, sin Ibre i Asijje, rođen 1922. godine u Tešnju. Umro 12.8.1939. godine.

Irfan, sin Ibre i Asije, rođen 4.9.1927. godine u Tešnju.

Fahra, kći Ibre i Asijje, rođena 3.4.1926. godine u Tešnju. Sklopila brak 18.10.1949. godine sa Karajlić Časifom iz Dubrovice.

Remzija, sin Ibre i Asijje, rođen 29.4.1928. godine u Tešnju.

Fahir, sin Ibre i Asijje, rođen 18.4.1931. godine u Tešnju.

Ramiza (u zagradi Raza), kći Ibre i Asijje, rođena 1.1.1934. godine u Tešnju.

Refka, žena Irfanova, rođena 3.10.1923. godine u Tešnju. Vjenčana 5.4.1949. godine.

Mulabećirović Suljo, vlasnik i starješina, rođen 7.4.1891. godine u Tešnju. Težak. Umro 27.8.1950. godine. Ul. H. Nesuha br.67.

Mina, žena Suljina, rođena 1895. godine u Tešnju. Domaćica.

Paša, kći Sulje i Mine, rođena 29.11.1919. godine u Tešnju. Udata u Zenicu za Omera Cogu.

Iso, sin Sulje i Mine, rođen 1.4.1922. godine u Tešnju.

Bećir, sin Sulje i Mine, rođen 7.12.1924. godine u Tešnju.

Sead, sin Sulje i Mine, rođen 10.5.1926. godine u Tešnju.

Dževad, sin Sulje i Mine, rođen 15.6.1929. godine u Tešnju.

Bakša, kći Sulje i Mine, rođena 10.7.1930. godine u Tešnju.

Nefa, kći Sulje i Mine, rođena 4.8.1933. godine u Tešnju.

Hadžić Meho, domaćin, rođen 1904. godine u Tešnju. Terzija. Ul. H. Nesuha br. 68.

Nura, mati Mehina, rođena 1870. godine u Tešnju. Domaćica.

Arifa, žena Mehina, rođena 1911. godine u Tešnju.

Nevresa, kći Mehe i Arife, rođena 1930. godine u Tešnju.

Rizah, sin Mehe i Arife, rođen 15.3.1931. godine u Tešnju.

Sead, sin Mehe i Arife, rođen 1.1.1935. godine u Tešnju. Umro 2.2.1935. godine.

Mubera, kći Mehe i Arife, rođena 12.10.1936. godine u Tešnju.

Zehra, kći Mehe i Arife, rođena 1.2.1939. godine u Tešnju.

Kantić Ibro, domaćin, rođen 1881. godine u Tešnju. Težak. Umro 15.5.1937. godine. Ul. H. Nesuha br.69.

Uma, žena Ibrina, rođena 1896. godine u Tešnju. Domaćica. Preudata za Bećira Hasića iz Stenjaka. 9.9.1938. godine.

Jusuf, sin Ibrin, rođen 23.7.1906. godine u Tešnju. Težak.

Mustafa, sin Ibrin, rođen 1909. godine u Tešnju. Umro 29.1.1945. godine.

Osman, sin Ibrin, rođen 27.1.1915. godine u Tešnju.

Đulsa, kći Ibrina, rođena 14.4.1929. godine u Tešnju.

Zejna Agić, žena Jusufova, rođena 1915. godine u Tešnju.

Ema, kći Jusufa i Zejne, rođena 25.8.1934. godine u Tešnju.

Selima, kći Jusufa i Zejne, rođena 21.4.1937. godine u Tešnju. Umrla 1.4.1944. godine.

Ibro, sin Jusufa i Zejne, rođen 3.2.1941. godine u Tešnju.

Alija, sin Jusufa i Zejne, rođen 20.4.1942. godine u Tešnju. Umro 3.4.1945. godine.

Sabiha, kći Jusufa i Zejne, rođena 20.5.1944. godine u Tešnju.

Mina Braćkan , žena Osmanova, rođena 3.7.1928. godine u Medakovu. Vjenčana 10.10.1945. godine.

Mešinović Aljo, domaćin, rođen 1885. godine u Tešnju. Nadničar. Ul. Abdipašina br.62.

Mejra, žena Aljina, rođena 1890. godine u Tešnju. Domaćica.

Hasan, sin Alje i Mejre, rođen 1906. godine u Tešnju. Težak.

Ajka, žena Hasanova, rođena 1910. godine u Tešnju.

Suljo, sin Hasana i Ajke, rođen 5.4.1926. godine u Tešnju.

Alema, kći Hasana i Ajke, rođena 3.12.1927. godine u Tešnju.

Raza, kći Hasana i Ajke, rođena 30.12.1928. godine u Tešnju.

Arza, rođena 3.9.1930. godine u Tešnju.

Hajruddin, sin Hasanov, rođen 4.7.1937. godine u Tešnju.

Halima Dobrić, žena Hasanova, rođena …nema podataka.

Ovaj list je bio na kraju knjige bez druge strane.

Škapur Hadži Hasan, starješina, rođen 17.9.1886. godine u Tešnju. Trgovac.

Halima, žena Hasanova, rođena 1890. godine u Tešnju.

Osman, sin Hasanov, rođen 5.7.1915. godine u Tešnju. Težak.

Zajda, kći Hasanova, rođena 21.3.1919. godine u Tešnju.

Hava, kći Hasanova, rođena 1.4.1923. godine u Tešnju.

Omer, sin Hasanov, rođen 7.3.1924. godine U Tešnju.

Bećir, sin Hasanov, rođen 19.9.1929. godine u Tešnju.

Smail, sin Hasanov, rođen 1909. godine u Tešnju.

Zilha Salkić, žena Smailova, rođena 1922. godine u Gračanici.

Bećir, sin Smaila i Zilhe, rođen 24.2.1940. godine u Tešnju.

Badema, kći Smaila i Zilhe, rođena 27.3.1941. godine u Tešnju.

Zada, kći Smaila i Zilhe, rođena 15.2.1943. godine u Tešnju.


O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *