Tešanjski dnevnik 21-28.1.2019. godine

Januar je mjesec koji se uvijek oduži, posebno onima koji broje dane pred platu ili penziju da bi ušli u sljedeći mjesec sa što manje minusa. Vlast nije formirana, nije usvojen budžet i već se pojavljuju prijetnje da neće biti penzija za januar. Koliko god bila tačna ova informacija u penzionere se uvukla nervoza i skoro svaki razgovor se okrene i komentarima o visini penzija. Do sada nije bilo izrazito niskih temperatura, ali je temperatura konstantno oko nule tako da se odmjeravaju količine ogrjeva u domaćinstvima. Da li će zalihe biti dovoljne zavisi od visine temperatura u narednim mjesecima.

Osnivač i vlasnik Madi d.o.o.Isak Jabandžić obećao me obavijestiti kada se uputi prvi kamion sa piletinom u EU. Čitam dobre vijesti. Edin Jabandžić izvršni direktor Madi d.o.o. iznio je informaciju da je Evropska komisija stavila BiH na listu zemalja kojima je odobren izvoz pilećeg mesa u EU. Istovremeno BiH postaje slobodno tržište i za uvoz piletine tako da će tržišna utakmica poprimiti drugačije uslove-.

Gimnazija je imala zimski raspust pa nisam tragao za informacijom o tome ko će biti novi direktor.

U Pobjedi je veće neko vrijeme na mjesto direktora postavljen Almin Suljić Tri sedmice polušavam doći do njegove obrazovno radne bigrafije. Pored obećanja nisam je dobio pa sam odlučio objaviti ono što se može naći na internetu (web stranica Pobjede). To je fotografija, zatim informacija koja još uvijek stoji na Pobjedinoj stranici da je obavljao dužnost Izvršnog direktora za ekonomska pitanja i opšte poslove.

Almin Suljić

Sitan snijeg padao skoro cijelu sedmicu. Malo po malo napadao. U subotu i nedjelju je bio onaj pravi. lijepi, zimski dan za šetanje.

Predstavljene knjige Deseta vrata pakla Rezaka Hukanovića i KeratermMuhidina Šarića

U organizaciji JU Opća biblioteka predstavljene su knjige Deseta vrata pakla autora Rezaka Hukanovića i Keraterm Muhidina Šarića. Predstavljanju je moderirala mr.. Almina Alagić.

U obje knjige autori su napisali svoja doživljavanja u Prijedoru 1992. godine kada su bez ikakvih optužbi ili suđenja zatvoreni u logore Omarska i Keraterm. Sa Hukanovićem je bio zatočen u logor i njegov šesnaestogodišnji sin.

Sa puno emocija Rezak Hukanović je govorio o patnjama i prebijanjima u logoru. Tukli su ga kablovima, drvenim palicama po glavi i cijelom tijelu. Imao je teške povrede glave, rebara i cujelog tijela pa je kasnije, kada je izašao iz logora i otputovao u Švedsku, imao nekoliko operacija. Čitao je dijelove teksta iz knjige i pročitao pjesmu sa kojom završava knjigu. Rezak Hukanović je prije rata bio zaposlen u radio stanici u Prijedoru. Pred sami rat osnovao je svoju radio stanicu i kupio opremu koja je u potpunosti opljačkana. Danas radi na lokalnoj privatnoj televizijskoj kući u Prijedoru. Kada se vratio u Prijedor, dignuto mu je auto u vazduh i data poruka šta misle o njegovom povratku i knjizi koju je u međuvremenu napisao. Uradili su to isti oni oni koji su ga uhapsili i sproveli u logor. Onaj koji ga je onako krvnički tukao kao i drugi danas slobodno šetaju Prijedorom.

MuhidinŠarić je bio zatočen u logod Keraterm. Logor je bio formiran u tvornici keramičkih pločica na ulazu u Prijedor (koja je imala naziv Keraterm) Šarić je takođe opisao svoju golgotu i priče logoraša o stradanjima koje su sa sobom donosili u logor.

Rezak Hukanović, mr. Almina Alagić i Muhidin Šarić

Hukanovič je naglasio da kada bi se posmatrale samo žrtve iz jednog mjesta Prijedor je najveće stratište u BiH, jer je ubijeno oko 4500 njegovih stanovnika. Srebrenica je veće stratište po broju žrtava, ali su tu ubijeni stanovnici iz više gradova.

Teško je bilo slušati, a sigurno će biti i čitati ove knjige. Kako li je tek autorima koji stalno prolaze kroz ta teška sjećanja pišući, a kasnije predstavljajući knjige.

Zehrudin Kruško ponovo izabran za predsjednika Medžlisa IZ-e

Novoizabrani Izvršni odbor Medžlisa IZ-e Tešanj u utorak 22.1. izabrao je Zehrudina Krušku za predsjednika Izvršnog odbora. Zehrudinu Kruški je ovo treći mandat,

Zehrudun Kruško je rođen 5.1.1967. godien u Miljanovcima, općina Tešanj. Završio je Srednju građevinsku školu.i stekao zvanje građevinskog tehničara.Otac Muharem je od 1970. godine imao svoju obrtničku građevinsku firmuu i radove je izvodio u Hrvatskoj, pa se Zehrudin zaposlio i tradio kod oca. Nakon završetaka rata radi u, takođe, porodičnoj firmi,Euro agent koja je registrovana u Maglaju.

Članovi porodice Zehrudina Kruške su odavno prisutni u organima IZ-e na različitim dužnostima. Zehrudin je bio član džematskog odbora u Novim Miljanovcima, zatim blagajnik, a dva mandata i predsjednik džeatskog odbora..

Zehrudin Kruško

Budžet za 2019. godinu.

Općinsko vijeće je neposredno pred Novu godinu usvojilo Budžet za 2019. godinu.Budžet je i ove godine usmjeren najvećim dijelom na kapitalnu izgradnju i održavanje na sadašnjem nivou javnih ustanova i svih drugih organizacija koje se finasiraju u cjelosti ili djelimično iz .Budžeta.

Osnovni podaci

    Prihodi                        Procjena 2018        Plan 2019

I-II POREZNI I NEPOREZNI PRIHODI         10.481.000,00     10.913.000,00    –

III-IV GRANTOVI                    4.847.000,00        4.337.000,00

 

V PRENESENA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA            2.247.000,00        1.490.000,00

VI FINANSIRANJE                     2.500.000,00        1.900.000,00

A PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE    20.075.000,00     18.640.000,00    –

I-IV RASHODI I IZDACI                19.975.000,00.18 570.000,00

V POVRAT SREDSTAVA –

OD FINANSIRANJA                100.000,00        70.000,00

B RASHODI I IZDACI SA POVRATOM

SREDSTAVA FINANSIRANJA            19.540.000,00        18.640.000,00

RASHODI I IZDACI SA POVRATOM SREDSTAVA FINANSIRANJ

Izdaci                    Procjena 2018    Plan 2019

I SREDSTVA ZA PLATE I NAKNADE        2.318.000,00        2.498.000,00

III TEKUĆI GRANTOVI (TRANSFERI),

KAMAT I SREDSTVA REZERVI            4.471.400,00        4.280.400,00

IV KAPITALNI GRANTOVI

(TRANSFERI) I IZDACI                8.384.000,00    8.789.000,00

V POVRAT SREDSTAVA FINANSIRANJA    55.000,00        70.000,00

UKUPNO RASHODI,

IZDACI I FIANSNIRANJE            18.050.000,00        18.640.000,00

Ono što je pozotivno u budžetu je da je učešće plata sadministracije u odnosu na ukupan budžet jedan od najnižih u BiH. Druga pozitivna stvar je učešće planskih sredstava u kapitalnim projektima.

Neke od pojedinačnih stavki u Budžetu koje izazivaju posebnu pažnju.

Stavka “Grantovi za rad sportskih klubova i društava” je uvećana za 30.000,00 KM a zbog uvećanih potreba takmičarskih programa klubova. Na ovaj način segment sporta je ostvario najveći rast od svih grupa grantova, posebno kad se u obzir uzme i formiranje nove stavke “Grantovi za razvoj sportske infrastrukture koja je na brizi sportskih kolektiva” u visini od 20.000 KM. Ukupna sredstva za sportske klubove u odnosu na rebalansirani Budžet za 2018. godinu uvećana su za blizu 25%, odnosno za 80.000,00 KM.

Na novoformiranoj stavci unutar grupe “Grantovi podrške privredi i ostalo” je izvršeno proširenje programa i promijenjen naziv stavke u “Grantovi za komunalne potrebe (uređenje fasada, zrbinjavanje pasa lutalica i drugo)” Sredstva su uvećana za 30.000 KM, na zahtjev nadležne općinske Službe uz dodatak programa zbrinjavanja pasa lutalica i druge komunalne potrebe Općine.

Formirana je nova stavka “Rekonstrukcija raskrsnice Jelah” u visini od 200.000,00 KM. Riječ je o sredstvima koja su obezbjeđena od Vijeća ministara BiH u 2018. godini i već uplaćena općini Tešanj. Projekat treba da vodi nadležna institucija (JP Ceste FBiH – bivša direkcija) i obezbijedi razliku potrebnih sredstava.

Stare fotografije.

Negdje krajem sedamdesetih. jedna grupa Tešnjaka na Jadranu,

S lijeva sjede: Hamid Dusinović Tega, NN, Adil Bukvić Hare sa sinom Edinom, Ismet Isić Roci, NN

Ispred: Hasan Mezetović Hasko i Salko Hadžiselimović

Početkom sedamdesetih grupa Tešnjaka na Jadranu

Ispred leže:NN dijete, Ćamil Muratović i Hakija Zejnilović

Drugi red:s lijeva:Hamdo Hadžismajlović, Vlado Kojić, Ismet Isić, NN, Adil Bukvić sa sinom Edinom, Nerminko Mešinović i NN

Treći red slijeva_Hasan Brkić Krco, NN,NN, Edhem Kokič

Sa table na Gornjoj čaršiji


.

O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *