Tešanjski dnevnik 18-25.1.2021. godine

Inaugurisan novoizabrani predsjednik SAD Biden. Inauguracija prošla uz velike mjere obezbjeđenja, jer su se očekivali protesti Trampovih pristalica. Od Bidena se očekuje da eliminiše mnoge negativne odluke predhodne administracije (povratak u Pariški sporazum o klimatskim
promjenama i dr.). Nakon polaganja zakletve dvojice senatora iz Georgije Demokrate imaju većinu u senatu.

Glavna vijest u protekloj sedmici iz okruženja dolazi iz Srbije koja je okupirala sve medije u regionu, a koja ukazuje na veliki problem društva na cijelom prostoru, a to je silovanje i seksualno zlostavljanje. Sve je pokrenula jedna mlada glumica koja je optužila učitelja glume u njegovoj privatnoj školi za višestruko silovanje. To je pokrenulo preispitivanje u svakoj sredini gdje se javljanju, ovaj put anonime, žrtve seksualnog zlostavljanja.

Zbog neregularnosti Izborna komisija poništila izborne rezultate u u Srebrenici i Doboju. Izbori će biti ponovljeni, ako odluke ne budu osporene u žalbenom postupku. Sud odbio žalbe na neregularnost izbora u Mostaru, a CIK proglasio rezultate zvaničnim.

Krajem sedmice otopljavanje i do 18°C i odlazak snijega.

Korona virus

U BiH stiže 4-5.000 Pfizer vakcina od čega u FBiH 3.000. To je vakcina za 1.500 osoba. Pošto će prvo biti vakcinisani zdravstveni radnici, a njih je 47.000, veći problem će nastati kako ih podijeliti nego što će imati efekta. U Srbiji do iduće srijede bit će 1,4 miliona vakcina iz više izvora, a u RS 10.000 do iduće, a početkom marta 100.000. Zajednički sastanci entitetskih vlada i dogovor o zajedničkim nabavama, ali sve ide sporo. Hrvatska krenula sa vakcinom pa stala jer vakcine ne stižu prema ugovorenoj dinamici.

18.1.

U BiH registrovano 180 novozaraženih osoba (FBiH 109, RS 70, DB 1), preminule 23 osobe (FBiH 13, RS 9, DB 1).

19.1.

U BiH registorvano 110 novozaraženih osoba (FBiH 52, RS 55, DB 3), preminulo 14 osoba (FBiH 9, RS 5).

U Tešnju registrovane dvije novozaražene osobe.

20.1.

U BiH registrovano 300 novozaraženih (FBiH 188, RS 91, DB 21), preminule 23 osobe (FBiH 13, RS10)

U Tešnju registrovane 4 novozaražene osobe.

21.1.

U BiH registrovane 334 novozaražene osobe (FBiH 196, RS 126, DB12), preminulo 12 osoba (FBiH 4, RS 3, DB 5)

U Tešnju registrovane 4 novozaražene osobe.

22.1.

U BiH registrovano 489 novozaraženih osoba (FBiH 313, RS 165, DB 11), preminulo 15 osoba (FBiH 9, RS 6).

U Tešnju registrovane dvije novozaražene osobe

23.1.

U BiH registrovano 214 novozaraženih (FBiH 106, RS 92, DB 16), preminulo 19 osoba (FBiH 5, RS 14).

24.1.

U BiH registrovano 420 novozaraženih osoba (FBiH 304, RS 108, DB 8), preminulo 14 osoba (FBiH 4, RS 9, DB 1)

Sjećanje, Salih Sarić

Kroz historiju Tešnja postojali su ljudi koji su obnašali važne funkcije ostavljajući iza sebe dobrobit lokalnoj zajednici, a time i društvu u cjelini. U takve spadaju Izudin Alićehajić i Salih Sarić. Ove godine se navršava 95 godina od njihovog rođenja Izudin je preminuo prije 25, a Salih prije 10 godina. O Izudinu sam pisao u Tešanjskom dnevniku, a ovaj put ću zapisati nešto o Salihu Sariću na osnovu kazanog na komemoraciji 30.6.2011. godine (Alija Galijašević “77 Tešnjaka”).

Salih Sarić je rođen 1927. godine u Kozarcu kod Prijedora gdje je njegov otac Ibrahim došao iz Tešnja na službu. Ibrahim je relativno mlad umro, pa je sva briga o petero djece pala na suprugu Minu.

Salih je pohađao Nižu realnu gimnaziju u Slavonskom Brodu, a Višu upravnu školu završio je u Sarajevu.

Radio je duže vrijeme u organima uprave, a kraće vrijeme i kao sudija za prekršaje. Od 1961. godine obavljao je dužnost predsjednika Skupštine Općine punih 13 godina. Nakon uspješno obavljane ove dužnosti izabran je na dužnost direktora UPI Zadružni magazin Tešanj (preduzeće koje je objedinjavalo sve djelatnosti društvenog sektora u oblasti trgovine, poljoprivrede i ugostiteljstva).

U vrijeme obavljanja dužnosti predsjednika Skupštine u Tešnju se dešavaju krupne promjene u privrednom, kulturnom i obrazovnom segmentu razvoja. Počinje industrijska proizvodnja auto dijelova u Pobjedi, počinje sa radom Gimnazija, otvara se u ŠUP-u odjeljenje za nove industrijske tehnologije. Tada počinje uzdizanje Tešnja iz učmalosti pa i političke marginalizacije koje ostvaruje Salih sa još nerkolicinom, prije svega Izudinom Alićehajićem, drugih ličnosti što su činile generaciju promjena. Prilazio je svakom pitanju velikom odgovornošću sa željom za napretkom kraja u vrijeme teških uslova života, u ekonomski izrazito nerazvijenoj sredini. Investiralo se u privredu u ifrastrukturu (vodovod, elektrifikacija svih naselja, izgradnja i modernizacija puteva, izgradnja školskih i zdravstvenih objekata).

S lijeva:Salih Sarić, Dragutin Kosovac Braco (položio kamen temeljac i pustio u rad Enker), Izudin Alićehajić

Lične interese potpuno je podredio opštim (nije imao svoju porodicu) i predano je aktivno radio u svim segmentima društva.

Salih je imao osobinu da na prisan i dobronamjeran način razgovara sa svim ljudima oko sebe. Tako je lično bio angažovan na većem korištenju poljoprivednog zemljišta i upotrebe vještačkog gnjojiva. Njega su mještani Jablanice izabrali za svog zastupnika cijeneći da će im obezbijediti napredak iz veoma siromašne sredine. Salih je, inače, veoma često bio pozivan u sela da se na neposredan način uključi u rješavanja njihovih problema.

Salih je bio podrška, ali i aktivni učesnik u kulturnim dešavanjima. On je prihvatio ideju Mustafe Ćemana o kupovini biblioteke Hamida Dizdara i obezbijedio odluku Skupštine. Bio je aktivan član Amaterskog pozorišta Stevo Petranović. Safet Hadžihasić je imao veliko povjerenje u Saliha pa je tako došlo do poklona zlata iz koga je finansirana zgrada Doma kulture.

Salihov doprinos je podrška kulturnim radnicima kada je objavljena studija dr. Alije Nametka o Musi Ćazimu Ćatići, potom i izdata Sabrana Ćatićeva djela, a zatim i knjiga Sa gornjeg čardaka Saliha Mešića.

Salihovim dolaskom na mjesto predsjednika Skupštine opštine počela je i restauracija zidina Gradine koja traje sve do danas.

Bio poznat kao društveni aktivista i prije preuzimanja dužnosti predsjednika Skupštine. U mladim danima aktivan fudbaler Toška, a najviše se isticao u društvu Partizan koje je objedinjavalo više sportskih aktivnosti, a posebno gimnastiku i atletiku. Organizovao je pripreme i učestvovao na sletovima koji su se tada održavali. Bio je na čelu i jedne radne radne brigade.

Nišan na Salihovom mezaru je u obliku knjige

Saliha je posljednji rat zatekao kod brata u Banovićima, a u njegov stan su bile smještene dvije izbjegličke porodice iz Doboja.Umro je 2011. godine.

JP Rad zbrinuo 9.480 tona komunalnog otpada


Danas je održan radni sastanak Uprave JP ”Rad” Tešanja kako bi se sumirali rezultati iz prethodne godine. Između ostalog u izvještaju ovog preduzeća koje je dostupno javnosti na njihvoj zvaničnoj fb stranici se navodi slijedeće:

2020. godina u poslovanju i radu ovog preduzeća zbog situacije sa pandemijom je bila izuzetno izazovna, dinamična, neizvjesna i turbulentna za sve uposlenike. Tako je u protekloj godini pet radnika obolilo od koronavirusa, a koji su se uspješno oporavili, te nije bilo transmisije na druge uposlenike.


Protekla godina je bila bez i jednog dana planske redukcije u vodosnadbijevanju, a JP ”Rad Tešanj” svakodnevno snadbijeva cca 25 hiljada stanovnika. Ukupno je u 2020 godini zahvaćeno cca 2 miliona kubika vode. Zadržan je nivo gubitaka unutar planiranog, i u nivou prošlogodišnjeg cca 24,90 % što je izuzetno dobar rezultat.


Laboratorija je također u punom kapacitetu radila i vršila redovne i vanredne analize, kontinuirano je praćen kvalitet vode koja se distribuira, a uspješno je odgovoreno i na sve zahtjeve trećih lica. Tako je u 2020 godini pored ostalih analiza, realizovano cca 480 internih analiza kvaliteta vode.


Kontinuirano se vršilo preuzimanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, na sedmičnom nivou pražnjeno je cca 8.600 posuda. Tako je u 2020 godini na gradskoj deponiji zbrinuto cca 9.480 tona komunalnog otpada, što je u odnosu na 2019 više za cca 160 tona.


iako je 2020.godina bila turbulentna i neizvjesna, u JP Rad Tešanj uspješno su realizovali investicije u vrijednosti cca 550 hiljada KM, a još je cca 250 hiljada KM ostalo rezervisano za projekte čija realizacija će uslijediti u prvom kvartalu 2021 godine, a za šta su potpisani sporazumi i ugovori.


”Shodno tome može se reći da smo u 2020 godini ukupno imali ugovorenih cca 800 hiljada KM investicija od čega je cca 450 hiljada u vodne usluge, a sve navedeno su uglavnom vlastita sredstva Preduzeća” – navode iz ovog preduzeća.


(zosradio.ba)

Izložba Priča o čovjeku: Omer Pobrić 1945-2020 postavljena u Visokom

Pročitao sam u dnevnim novinama da je izložba posvećena Omeru Pobriću prikazana i Visočanima, mjestu gdje je Omer živio poslije rata. Damir Galijašević mi je javio da je izložba otvorena do 30. januara, a da je planirano njeno postavljanje i u Sarajevu. Kaže da su utisci sa otvranja izložbe divni.

Na otvarnju izložbe govorili su direktorica Zavičajnog muzeja Visoko Mubera Imamović Pulo, Mensura Mujkanović i Damir Galijašević. Damir mi je poslao fotografiju na kojoj su članovi orkestra Omera Pobrića sa učesnicima otvaranja izložbe. Članovi orkestra su došli da se sjete svog starog saradnika i prijatelja. Memnun i Adem su zapjevali dvije Omerove pjesme posvećene Visokom. Izložbu su organizirali JU Muzej Tešanj i Zavičajni muzej Visoko. Pokrovitelj je bio načelnik općine Mirza Ganić (donedavni premijer Ze –do kantona).


Članovi orkestra, članovi Omerove porodice, autori izložbe, organizatori i pokrovitelj

S lijeva:Mirza Trbonja, Memnun Muzaferija, Adem Hadžimehmedagić, Huso Pajić, Samir Burić Čupo, Suad Pašić Paja, Damir Galijašević, Havica Hećo, Mubera Pulo (direktorica Zavičajnog muzeja Visoko), Mirza Ganić (gradonačelnik), Zlata Pobrić Šojko (kćerka Omerova) i Mensura Mujkanović.

Mirela Buljubašić, nova predsjednica Foruma mladih OOSDP BiH Tešanj

U nedjelju 17.januara 2021.godine Forum mladih općinske organizacije SDP BiH Tešanj nakon ostavke prethodnog predsjednika Foruma izabrao je na rukovodeće mjesto Mirelu Buljubašić iz Šija.

Mirela Buljubašić je zapažena aktivistica Foruma mladih već 12 godina. Rođena je 25.10.1987.godine u Doboju, svršenica Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, magistrica je Književnosti naroda Bih i b/h/s jezika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te polaznica različitih edukativnih neformlanih programa.

Novoizabrana predsjednica Foruma mladih  je na čelu ispred tima koji čini Izvršni odbor od još deset mladih ljudi i to: Faruk Srklaović (1996) – student Tehničkog fakulteta; Odsjek za geodeziju, Azelma Halvadžić (1995) – diplomirana politologinja, Samira Bekrić (1997) – diplomirala na fakultetu za Medicinsko – labaratorijsku dijagnostiku, Midhat Ibrahimović (1989) – farmaceutski tehničar, Muhamed Hundur (1990) – diplomirani pravnik, Ernad Hrvić (1995) – mašinski tehničar, Adis Muminović – diplomirani inžinjer građevine, Haris Krdžalić (1996) – student tehničkog menadžmenta i uposlenik firme “OAZA”, Aldin Merdić (1997) – svršenik Gimnazije , Nudžeima Merdić (2001) – studentica saobraćajnog fakulteta

Također, želimo naglasiti da se u užem rukovodstvu – predsjednica, potpredsjednica i sekretarka- nalaze tri žene čime želimo poslati jasnu poruku da smo tim mladih koji će na terenu pričati o gender i svakom drugom obliku ravnopravnosti u bh.društvu.

(zosradio.ba)

U Tešnju rođene 543 bebe u 2020. godini

Prema podacima matičnog ureda Općine Tešanj, tokom 2020. godine održano je 362 vjenčanja, u knjigu rođenih je upisano 543 djece, dok je u knjigu umrlih upisana 536 osoba.

Upoređujući podatke za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu, zbog pandemije COVID 19 primjetan je pad broja upisanih u knjigu vjenčanih. Osim toga, za 26% je povećana smrtnost u odnosu na prosjek u zadnjih pet godina.


 


 

(opcina-tesanj.ba)

Stare fotogarfije

Velemajstor Vlastimil Hort igrao je 19.12.1976. godine simultanku u OŠ Huso Hodžić.

S lijeva: Halid Hafizović, Milomir Pezerović, Enes Galijašević publika, Šefket Turalić (prvak osnovne škole), Vlastimil Hort, desno skroz Nedžad Brkić.

U publici još Nedžad Korajlić Nećko Aba, i iznad Šefketa Omer Smailbegović Vali. 


Jedan broj učernika II-1 razreda učiteljice Zuhre Ibrahimpašić 1971. godine.

S lijeva stoje:Franka Radeljak, Samira Husremović, Šahza Hundur, Jasna Mandžukić, Nadira Smailbegović, Alma Agić, Nasira Medarić, Aida Škapurević.

Čuče slijeva:Šefket Turalić, Advan Ajanović, Hamzalija Braković

(Fotografije i identifikacija Šefket Turalić)

Sa table na Gornjoj čaršiji

O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši