Tešanjski dnevnik 12-19.11.2018. godine

Kada sam pomislio da sa onom kruškom završavam priču o klimatskim promjenama i dvostrukoj berbi voća u ovoj godini, Rasim Alić me odvede da fotografišem i nove urode jabuka. Ako je kruška bila izuzetak i možda se pojavilo par komada ovi snimci pokazuju da je kod jabuka pravi rod u drugoj berbi ove godine.

U četvrtak jedna slika u Raduši

a u nedjelju sasvim drugačija slika u Tešnju

Lijepo vrijeme je trajalo do petka, kada je bilo i sunca i oblaka, a u subotu samo oblaci sa nižim temperaturama. U nedjelju je osvanuo slab snijeg. Zemlja suha i tvrda. Poljoprivrednici se žale da ne mogu započeti sa jesenskim radova na oranicama.

Dvadeset godina UNO d.o.o.

Dugo sam čekao preseljenje u nove prostore firme UNO d.o.o da bi ih posjetio. Kada sam pročitao tekst Fuada Šišića na tesanj.net o Izudinu Turkešu, vlasniku, u kome se spominje 20 godina firme nije bilo više razloga za odlaganje posjete.

U novim prostorima firme, koji se nalaze u Kraševu između Konzuma i DC-a i koji su namjenski građeni za djelatnost kojom se bavi UNO, zatekao sam Izudina Turkeša vlasnika i osnivača u salonu među saradnicima. Proveo me je kroz sve prostorije i upoznao sa kapacitetima, a onda i o historijatu firme.

Firma UNO d.o.o. je po mnogo čemu broj jedan – Uno.

Salon sa radnim prostorijama u Kraševu

Izudin je počeo vlastiti biznis sa autoškolom UNO 1991. godine, koristeći znanja i iskustvo svog prvog zaposlenja u Narodnom univerizetu u Tešnju gdje radio kao instruktor za obuku budućih vozača motornih vozila. To je prva privatna auto škola u Tešnju. Ispred općinske zgrade u parku bile su prve prostorije, zatim u Titovoj i kasnije u ulici Nisima Albaharija gdje i danas imaju prostorije gdje se vrši i usluga predavanja nastave iz Propisa o sigurnosti saobraćaja za svoje potrebe i potrebe drugih autoškola.

Uno d.o.o. osnovan je krajem 1994. godine.

Godine 1996. autoškola UNO organizuje seminar za instruktore za upravljanje motornim vozilima. Poslije su skoro svi instruktori formirali svoje autoškole. U toj grupi bila je i Izudinova supruga Mejra. Ona je prvi ženski intruktor u Tešnju. Njen početak rada obilježila je grupa od 100 žena među kojima je bio najveći broj pokrivenih žena i koje nisu želile da im instrukciju daju muškarci.

Vrhunac rada po broju kandidata ostvaren je u godinama ‘96. ‘97 i ‘98. kada je obučeno 1.300 novih vozača, kojim je svake godine upriličeno druženje Zabavno veče Uno uz dodjelu, pored drugih nagrada i putnički automobil najsretnijem kandidatu.

Danas u autoškoli UNO kandidati stiču znanja iz teoretskog dijela putem računara uz pomoć vlastite multimedijalne aplikacije. Praktični dio upravljanja vrši se na novim vozilima iz putničkog i teretnog programa.

Po novom nastavnom planu i programu za polaganje Propisa o sigurnosti saobraćaja na cesti, autoškola je izdala tri priručnika za polaganje testova za vozača m/v.

Od augusta 1998. godine Uno d.o.o. postaje ovlašteni trgovac i serviser za program ŠKODA vozila, čime je zasigurno postao bitna karika u lancu trgovaca novim automobilima i servisiranju istih u Bosni i Hercegovini. Posjeduje Certifikate proizvođača ŠKODA AUTO i SEAT o poslovanju i ispunjavanja uslova u prodaji i servisnom praćenju vozila. Prodajno servisni cenar izgrađuje u Raduši polazeći od toga da u oprvo vrijeme ne mora ulagati u zemljište, a finansiranje objekta je obezbjedio KfW kreditom od 300.000 KM preko Univerzal banke.

U ovom poslu kao i u nekim drugim pojavljuju se povremeno krizni periodi prouzrokovani recesijom u svijetu. Tako je u firmi promet znao pasti sa 5,5 miliona na 2,5 miliona. Podstaknut krizom UNO je odlučio ući u novu djelatnost –građevinarstvo, izvodeći radove i u Italiji.

Početkom 2017. proširuje djelatnost i potpisuje Ugovor o ovlaštenom zastupanju proizvođača autogasnih sistema BRC iz Italije, nakon čega razvija servisni centar sa šest servisnih centara u većim gradovima u Bosni i Hercegovini.

Od 2014. godine UNO d.o.o smješten je u objektu koji se nalazi u Kraševu i koji ima 2.300 m2 proizvodno-poslovnog prostora. Nakon evidentne krize koja se osjeća već od 2012. godine u ovoj godini su već prebacili zacrtane planove i ostvarili veću prodaju, a rast očekuju i u sljedećim godinama.

Izudin Turkeš Izo

Izudin Turkeš je rođen 1964. godine. Nakon završene osnovne škole završio je Školu učenika u privredi, zanimanje metalostrugar. Na Saobraćajnom fakultetu u Nišu stekao je zvanje saobraćajnog inžinjera. Prvo zaposlenje je imao u Narodnom univerzitetu u Tešnju gdje radi kao instruktor u autoškoli.Vlastiti biznis započinje 1991. godne osnivanjem vlastite auto škole, a 1994. godine osniva UNO d.o.o sa proširenom djelatnošću.

Kao vlasnik i direktor vodio je razvojni put firme, zajedno sa suprugom Mejrom koja u firmi ima više staža nego Izudin (počela je raditi dok je Izudin još bio mobilisan u Armiji BiH). Izudin Turkeš je izuzetan čovjek i van svog biznisa. Sjećam se njegovog podviga o kome sam pisao u Tešanjskom dnevniku, kada je iz nabujale Bosne i Usore u maju 2014. godine spasavao stanovnike Šija, Kosove, Matuzića, a treći dan stigao i do Save na poziv kolege iz Odžaka da takođe svojim motornim čamcem (jedinim u spašavanju na našem prostoru pruži pomoć u spašavanju. U spominjanom tekstu Fuada Šišića saznadoh o Izudinu još neke detalje koji karakterišu njegovu ličnost. Izudin među prvima u Tešnju počeo je koristiti Windows aplikaciju Excel 5.0 (koja se pojavila 1993. godine), a kod nas 1995. godine. On je počeo raditi u ovoj aplikaciji kako bi olakšao praćenje stanja na zalihama. Poslije je programirao sopstvenu aplikaciju za praćenje poslovanja UNO koju koristi evo punih 20 godina. Izudin je sam uradio projekat poslovnog objekta u Raduši gdje je UNO godinama bio smješten, a zatim je vodio i građevinske radove, električne instalacije, video nadzor. I danas redovno predaje instruktivnu nastavu. Kada je trebalo praviti džamiju u Raduši, bio je i tu svaki dan. Od idejnog rješenja do nadzora. Davao je drugima i kada je njemu bilo potrebno.

Foto zabilješke sa radilišta u Tešnju

Ovih dana, hodajući po gradu, zapazio sam nekoliko gradilišta i jedno rušenje zgrade koja je narušavala izgled grada. U ulici Hamzalije Ajanovića gradi se stambena vakufska zgrada za potrebe imama Ferhad-begove i Riječke džamije. Porodica Halilović gradi novi objekat u ukucu Avde Prnjavorca uz nedavno kupljene i renovirane objekte.

U stambenom naselju Krndija firma Hrvić gradnja,za potrebe tržišta, gradi novu stambenu zgradu koja se nalazi iznad objekta HG 2.

Na parkiralištu preko puta bolnice ruši se zgrada u kojoj je bilo Sarajevo osiguranje. Zgrada je vlasništvo firme AS, a parking firme Farex. Koliko se sjećam na tom mjestu je urbanističkim planom predviđen prodajno poslovni centar. Nadati se da će se pronaći interesi za gradnju, a ako ne bar da se uredi parkiralište koje na ovom prostoru treba gradu.

Porodica Halilović gradi novi objekat uz postojeće u ulici Adema Prnjavorca (Mina Haus)

Vakufska kuća

Gradnja u naselju Krndija

Rušenje bivše zgrade Sarajevo osiguranja, sada u vlasništvu firme AS

Stare fotografije

Pozornica u Domu kulture nakon završene predstave Mošćanica u sezoni 1959/1960 Narodnog pozorišta Stevo Petranović

Sa table na Gornjoj čaršiji

PS

Ujutro me iznenadila smrtovnica Jasmina Sinanovića, ratnog vojnog invalida i ljubitelja šaha. Samo dan prije bio je u Gradskoj kafani gdje je rado igrao šah. Inače je bio zaljubljenik šaha i dugo vremena je svojim entuzjazmom održavao šahovski klub u životu.

O Husein Galijasevic

Komentariši